31.12.2004

* nowe strony: (new species pages):
Pieczareczka różowoblaszkowa (Leucoagaricus leucothites) (fot. Marek Snowarski), smardz wyniosły (Morchella elata) (fot. Marek Snowarski, Michał Opara), Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) (fot. Mirek Junek)


* nowe fotografie (new photographs): naparstniczka czeska (Verpa bohemica) (fot. Marek Kozłowski, Dariusz Karasiński),


* pojawiała się na stronach atlasu nowa kategoria odsyłaczy do innych stron w Internecie - do wybitniejszych dyskusji na forum dyskusyjnym www.bio-forum.pl,

17.12.2004

* Uzupełnie fotografii Waldemara Mazura:
smardz jadalny (Morchella esculenta).

13.12.2004

* nowe fotografie (new photographs) (fot. Marek Argent):
siedzuń sosnowy (Sparassis crispa),
drobnołuszczak czarnoostrzowy (Pluteus atromarginatus),
czubajnik ogrodowy (Chlorophyllum brunneum),10.12.2004


* nowe strony: (new species pages):
promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus), buławka spłaszczona (Clavariadelphus ligula) (fot. Bogdan Cienciała), Gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) (fot. Míla Dobesová), Phallus hadrianii (fot. Mirek Junek), Płomyczka galaretowata (Guepinia helvelloides) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek),


* artykuł: Nazwy grzybów - szersze wyjaśnienie różnych systemów nazw grzybów i ich stosowalności,


* wszystkie gatunki grzybów chronionych i grzybów dopuszczonych do obrotu i przetwórstwa mają w atlasie swoje strony z opisami, nie każdy z nich jest ilustrowany - to kwestia dłuższego czasu,

28.11.2004


* nowe strony: (new species pages):
kolczakówka wonna (Hydnellum suaveolens) (fot. Bogdan Cienciała),21.11.2004


* nowe strony: (new species pages):
piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens), stożkownica czapeczkowata (Porpolomopsis calyptriformis), pieczarka łąkowa (Agaricus campestris), pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus) (fot. Bogdan Cienciała), Ciemnobiałka płowa (Melanoleuca cognata) (fot. Stanislav Jirasek, Mirek Junek), Mleczaj wełnianka (Lactarius torminosus) (fot. Jiri Kovac),


* ilustrowany wykaz gatunków z czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (dziękuję Annie Kujawie za pomoc w opracowaniu tej strony),


* ilustrowany wykaz gatunków grzybów dopuszczonych w Polsce do obrotu handlowego i produkcji przetworów,

18.08.2004

* uaktulaniona strona o grzybach chronionych - w nowym rozporządzeniu znacznie została rozszerzona ich lista,


* following pages fully translated into English: czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme), czasznica oczkowata (Calvatia utriformis), purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea), grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium), drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus), drobnoporek gorzki (Amaropostia stiptica), drobnoporek łzawiący (Calcipostia guttulata),

07.08.2004


* nowe strony: (new species pages):
purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea) (fot. Marek Snowarski, Stanislav Jirasek),
czasznica oczkowata (Calvatia utriformis) (fot. Stanislav Jirasek),
Czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme) (fot. Marek Snowarski, Mirek Junek),
grzybogwiazd skórzasty (Mycenastrum corium) (fot. Anna Kujawa, Marek Snowarski),

drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus) (fot. Stanislav Jirasek),
Drobnoporek gorzki (Amaropostia stiptica) (fot. Mirek Junek),
Drobnoporek łzawiący (Calcipostia guttulata) (fot. Marek Snowarski),
* nowe fotografie (new photographs): lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum),


* following pages fully translated into English: zgliszczak pospolity (Kretzschmaria deusta), trufla letnia (Tuber aestivum), Tarzetta cupularis, Tarzetta catinus, włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata), przyczepka falista (Rhizina undulata), Pyronema domesticum, guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta), mleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis), miękusz rabarbarowy (Hapalopilus rutilans), chlorówka drobna (Chlorociboria aeruginascens), pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura), drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus), Pluteus podospileus f. minutissimus, odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis), ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris), szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus), szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis), szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus),

29.07.2004


* nowe strony: (new species pages): Pluteus podospileus f. minutissimus (fot. Marek Snowarski, identification thanks to Anna Kujawa), drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus) (fot. Bogdan Cienciała), Szyszkówka świerkowa (Strobilurus esculentus) (fot. Marcin S. Wilga, Mirek Junek), szyszkówka tęporozwierkowa (Strobilurus stephanocystis) (fot. Witold Wójciak),
szyszkówka gorzkawa (Strobilurus tenacellus) (fot. Witold Wójciak), Pieniążniczka szyszkowa (Baeospora myosura) (fot. Bohdan Cienciała, Mirek Junek),22.07.2004


* nowe strony: (new species pages): miękusz rabarbarowy (Hapalopilus rutilans), guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta), ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris) (for identification thanks to JJ Wuilbaut - Cercle de Mycologie de Mons, http://users.skynet.be/jjw.myco.mons/), odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis) (for identification thanks to Anna Kujawa),


* following pages fully translated into English: chrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum), Climacodon septentrionale, włochatka jasna (Coriolopsis trogii), niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium), Heterobasidion annosum, szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum), klejoporek winnoczerwony (Meruliopsis taxicola), murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii), rdzawoporka drobnopora (Fuscoporia ferruginosa), Phellinus pini, czyreń śliwowy (Phellinus tuberculosus), rdzawoporka kosmata (Fuscoporia torulosa), żylak promienisty (Phlebia radiata), żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa), żagiewka wielkopora (Neofavolus alveolaris), czarnostopka kasztanowa (Picipes badius), niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum), niszczyk ząbkowaty (Trichaptum hollii),13.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
przyczepka falista (Rhizina undulata),


* nowe fotografie (new photographs):
niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Marek Snowarski),
mądziak malinowy (Mutinus ravenelii),
twardziak tygrysi (Lentinus tigrinus),
włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata),
gruzełek cynobrowy (Nectria cinnabarina) (fot. Witold Wójciak).

07.07.2004

* nowe strony: (new species pages):
Phellinus pini,
rdzawoporka drobnopora (Fuscoporia ferruginosa),
rdzawoporka kosmata (Fuscoporia torulosa),
mleczaj pępówkowy (Lactarius omphaliformis),
żagiewka wielkopora (Neofavolus alveolaris),
włochatka jasna (Coriolopsis trogii),
Coprinopsis strossmayeri,
Tarzetta cupularis,


* nowe fotografie (new photographs):
niszczyca anyżkowa (Gloeophyllum odoratum),
krowiak olszowy (Paxillus rubicundulus),
Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata).02.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
trufla letnia (Tuber aestivum), Włośniczka tarczowata (Scutellinia scutellata) (fot. Mirek Junek),
zgliszczak pospolity (Kretzschmaria deusta) (fot. Mirek Junek, Milan Novotny, Stanislav Jirasek),
Tarzetta catinus (fot. Stanislav Jirasek),
chlorówka drobna (Chlorociboria aeruginascens), Pyronema domesticum (fot. Witold Wójciak).


* nowe fotografie (new photographs):
guzoczyrka rozpostarta (Fomitiporia punctata), smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Harry Andersson).


01.07.2004


* nowe strony: (new species pages):
szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa), niszczyk ząbkowaty (Trichaptum hollii), chrząstkoskórnik purpurowy (Chondrostereum purpureum), klejoporek winnoczerwony (Meruliopsis taxicola) (fot. Witold Wójciak),
Murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (fot. Marcin S. Wilga, Stanislav Jirasek),
Heterobasidion annosum (fot. Jiri Kovac, Stanislav Jirasek),
niszczyca płotowa (Gloeophyllum sepiarium) (fot. Milan Novotny, Stanislav Jirasek),
smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) (fot. Jiri Kovac),
Czarnostopka kasztanowa (Picipes badius) (fot. Mirek Junek),
Żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa) (fot. Milan Novotny, Mirek Junek),
żylak promienisty (Phlebia radiata) (fot. Stanislav Jirasek),
Climacodon septentrionale (fot. Míla Dobesová).

01.07.2004

* following pages fully translated into English: hełmówka jadowita (Galerina marginata), lipnik lepki (Holwaya mucida), błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus), błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), błyskoporek promienisty (Xanthoporia radiata), mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), guzoczyrka rozpostarta (Fomitiporia punctata), rdzawoporka gąbczasta (Fuscoporia contigua), popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster).


24.04.2004

* following pages fully translated into English: zasłonak osłonięty (Cortinarius armillatus), wrośniak szorstki (Trametes hirsuta), wrośniak anyżkowy (Trametes suaveolens), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa), blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulinus).

17.04.2004


* nowe strony: (new species pages):
popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster),
mitróweczka błotna (Mitrula paludosa),
guzoczyrka rozpostarta (Fomitiporia punctata),
czyreń śliwowy (Phellinus tuberculosus),
rdzawoporka gąbczasta (Fuscoporia contigua),
lipnik lepki (Holwaya mucida),


* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs):
hełmówka jesienna (Galerina autumnalis),
pieniążkówka gładkotrzonowa (Hymenopellis radicata),
czyreń ogniowy (Phellinus igniarius),
zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus).

04.04.2004

* nowe strony: (new species pages):
błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus),
błyskoporek promienisty (Xanthoporia radiata),
błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) (fot. Marek Snowarski),
czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) (fot. Bohdan Cienciała).29.03.2004


* nowe strony: (new species pages):
hełmówka jadowita (Galerina marginata) (fot. Bohdan Cienciała),
hełmówka jesienna (Galerina autumnalis) (fot. Marek Snowarski),
wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (fot. Mirek Junek),
blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulinus) (fot. Witold Wójciak).

* nowe fotografie (new photographs):
wrośniak szorstki (Trametes hirsuta).

23.03.2004


* nowe fotografie i mikrofotografie (new photographs and microphotographs):
pieniążkówka gładkotrzonowa (Hymenopellis radicata),
łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata).

05.03.2004

* following pages fully translated into English: wodnicha oliwkowobiała (Hygrophorus olivaceoalbus), gąska pieprzna (Tricholoma virgatum), gąska niekształtna (Tricholoma portentosum), gąska żółknąca (Tricholoma scalpturatum), żagwica listkowata (Grifola frondosa), muchomor wiosenny (Amanita verna).28.02.2004


* nowe strony (new species): muchomor wiosenny (Amanita verna), gąska niekształtna (Tricholoma portentosum) (fot. Bohdan Cienciała), żagwica listkowata (Grifola frondosa) (fot. Mirek Junek),

* strona porównująca białe muchomory i muchomor zielonawy (Amanita phalloides),
* artykuł o odczynnikach do reakcji makrochemicznych, do barwienia preparatów mikroskopowych i trochę o przygotowaniu tych preparatów,

* following pages fully translated into English: Łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), Łysiczka czeska (Psilocybe bohemica), Łysiczka (Psilocybe), Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), Kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum).

22.02.2004


* nowe strony (new species): Kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) (fot. Mirek Junek), Kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) (fot. Marek Snowarski),


13.02.2004


* nowe strony (new species): łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), łysiczka czeska (Psilocybe bohemica) (fot. Mirek Junek),


11.02.2004


* strona podsumowująca dotychczasowe publikacje o zatruciach gąską zielonką (Tricholoma equestre),
* summary page about known publications on Tricholoma equestre poisonings,

* following pages fully translated into English: prószyk brudzący (Bulgaria inquinans), kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa), pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola).

29.01.2004

* podsumowanie sezonu 2003, ciekawa strona bo po raz pierwszy użyte zostały dane z publicznej bazy zgłoszeń występowania grzybów jadalnych,

23.01.2004

* following pages fully translated into English: muchomor wielkopochwowy (Amanita magnivolvata), muchomor białożółtawy (Amanita eliae), pieprznik żyłkowany (Cantharellus lutescens), bruzdniczek największy (Clitopilus prunulus), zasłonak fioletowy hercyński (Cortinarius hercynicus), klejówka plamista (Gomphidius maculatus), wilgotniczka jasna (Gliophorus laetus), strzępiak najeżony (Inocybe hirtella), czubnik cytrynowy (Leucocoprinus birnbaumii), ciemnobiałka bulwiastotrzonowa (Melanoleuca stridula), ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa (Melanoleuca verrucipes), grzybówka dębowa (Mycena polyadelpha), grzybówka rurkowatotrzonowa (Mycena capillaripes), czubajka gwiaździsta (Macrolepiota konradii), kołpaczek blady (Panaeolus semiovatus), łuskwiak dwubarwny (Pholiota spumosa), drobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus), koralówka czerwonowierzchołkowa (Ramaria botrytis), gołąbek śledziowy (Russula xerampelina), kolczakówka fiołkowa (Hydnellum joeides), stroczek leśny (Serpula himantioides), łysiczka łuskowata (Leratiomyces squamosus), ponurnik bocznotrzonowy (Tapinella panuoides), trąbka kłaczkowata (Tubaria conspersa), pochwiak karłowaty (Volvariella pusilla).


13.01.2004

* following pages fully translated into English: włośnianka musztardowa (Hebeloma sinapizans), włókniak słomkowożółty (Inosperma cookei), rysostrzępiak perłowy (Pseudosperma perlatum), mleczaj siarkowy (Lactarius thejogalus), mleczaj przydymiony (Lactarius lignyotus), ciemnoblaszek krwistozarodnikowy (Melanophyllum haematospermum), kruchaweczka twardotrzonowa (Parasola conopilea), drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus), drobnołuszczak żółtonogi (Pluteus romellii), żagwiak zmienny (Cerioporus varius), żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius), łuskwiak śluzowaty (Pholiota lenta), gołąbek słoneczny (Russula solaris), rycerzyk czerwonozłoty (Tricholomopsis rutilans).
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji