grzyby.pl

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.

czasznica workowata
Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck [gł. w czekl.] · Handkea excipuliformis (Scop.) Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
młody owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
owocnik
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)

opis

Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
przekrój
Owocniki duże, wyraźnie rozdzielone na rozszerzoną górną część z glebą i płonną, węższą podstawę, maczugowate, buławkowate, rzadziej odwrotnie gruszkowate, 80-120(250) mm wysokości, 30-55(100) mm szerokości; podstawa zwykle pofałdowana lub dołkowana. Osłona dwuwarstwowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) brudnoochrowe do rdzawobrązowego, cienkie, łamliwe, pęka na fragmenty długo przywierające do gleby i odpadające wraz z kłaczkami gleby.

space

Sporocarps large, distinctively divided into a wider upper part with gleba and a sterile, narrower base, clavate, clavate, sporadically invertedly pyriform, 80-120(250) mm high, 30-55(100) mm across; base usually undulating or scrobiculate. The two-layered veil.

space

Innermost layer (endoperidium) dingy ochraceous to rusty-brown, thin, brittle, splits into fragments adhering to the soil for a long time and coming away together with soil particles.

space

zarodniki

Lycoperdon excipuliforme (czasznica workowata)
Zarodniki kuliste, brodawkowane, z kroplą, 4-5.5 µm.
Spores globose, verrucose, with drops, 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolita. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, w lasach różnego typu i poza lasami, na polanach, wrzosowiskach, pastwiskach, rzadko w parkach; zarówno w miejscach suchych jak i wilgotnych; na ziemi; czerwiec-listopad, owocniki mogą trwać do maja kolejnego roku.
Common. Sporocarps found in summer and autumn, solitary or in groups of several, in various types of forests and outside them, both in dry and wet places.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Młode owocniki, o jeszcze białym wnętrzu, są jadalne.[105]
Formy o nietypowym kształcie do pewnego oznaczenia wymagają sprawdzenia cech mikroskopowych. Duże owocniki poza lasami, na terenach trawiastych tworzy czasznica oczkowata (Calvatia utriformis), w typowej formie ma słabo zaznaczoną węższą płonną postawę.
Forms non-typical in stature require microscopic identification. czasznica oczkowata (Calvatia utriformis) develops large fruitbodies outside forest area, in grasslands; its typical form has weakly marked off narrower sterile base.

wybrane okazy · selected collections

#21
02 10 04 - 6
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
#3
ww.040904-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
#3
ww.040912-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji