grzyby.pl

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr.

żagiew włosistobrzega
Polyporus alveolarius (Bosc) Fr. · Polyporus arcularius (Batsch) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinus Lentinus Lentinus LentinusLentinus twardziak (Lentinus) twardziak (Lentinus)twardziak (Lentinus)twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus)twardziak zimowy (Lentinus brumalis)
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
07.06.2009, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)

owocnik

Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega)
Kapelusz 10-40 (80) mm średnicy, 1-4 mm grubości; żółtobrązowy, ochrowobrązowy, jasnobrązowy, w centrum często ciemniejszy; kulisty, wypukły do płytko lejkowatego; powierzchnia drobno łuseczkowata, szorstka, wysychający koncentrycznie pomarszczony; brzeg ostry, nieco podwinięty, z ochrowymi szczecinkami.
Pory białawe, kremowe, wydłużone i wielokątne, 1-2 mm długości, 0.5-1 mm szerokości, przy brzegu mniejsze do zanikających, nieco zbiegające; długość rurek do 3 mm.
Trzon centralny lub nieco ekscentryczny; 15-40 (60) x 2-4 (7) mm, cylindryczny, u podstawy grubszy; jasnobrązowy; powierzchnia drobnołuseczkowata, filcowata; pełny.
Miąższ łamliwy, suchy twardy i łamliwy; w kapeluszu 1-2 mm grubości; zapach słaby, smak łagodny.Kapelusz 10-40 (80) mm średnicy, 1-4 mm grubości; żółtobrązowy, ochrowobrązowy, jasnobrązowy, w centrum często ciemniejszy; kulisty, wypukły do płytko lejkowatego; powierzchnia drobno łuseczkowata, szorstka, wysychający koncentrycznie pomarszczony; brzeg ostry, nieco podwinięty, z ochrowymi szczecinkami.
Pory białawe, kremowe, wydłużone i wielokątne, 1-2 mm długości, 0.5-1 mm szerokości, przy brzegu mniejsze do zanikających, nieco zbiegające; długość rurek do 3 mm.
Trzon centralny lub nieco ekscentryczny; 15-40 (60) x 2-4 (7) mm, cylindryczny, u podstawy grubszy; jasnobrązowy; powierzchnia drobnołuseczkowata, filcowata; pełny.
Miąższ łamliwy, suchy twardy i łamliwy; w kapeluszu 1-2 mm grubości; zapach słaby, smak łagodny.

Pileus 10-40 (80) mm in diameter, 1-4 mm thick; yellow-brown, ochre-brown, light brown, centrally often darker; spherical, convex to shallowly infundibuliform; surface finely squamulose, rough, on drying concentrically wrinkled; margin acute, somewhat inrolled, with ochre bristlelike hairs.
Pores whitish, cream-coloured, elongated and polygonal, 1-2 mm long, 0.5-1 mm across, at the margin smaller to disappearing, slightly decurrent; tubes up to 3 mm long.
Stipe central or slightly eccentric; 15-40 (60) x 2-4 (7) mm, cylindrical, at the base enlarged; light brown; surface finely squamose, tomentose; solid.
Flesh fragile, dry hard and brittle; in the cap 1-2 mm thick; odour weak, taste mild.

space

zarodniki

Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5-8 x 2-3 µm.Zarodniki cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5-8 x 2-3 µm.
Spores cylindrical-ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5-8 x 2-3 µm.
Spores cylindrical-ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5-8 x 2-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają wiosną w cieplejszych rejonach, pojedynczo i w grupach, na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach ale też i na drobnych gałązkach.Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają wiosną w cieplejszych rejonach, pojedynczo i w grupach, na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach ale też i na drobnych gałązkach.
Not common. Spring, in mild regions, solitary to gregarious on dead hardwoods, on branches.
Not common. Spring, in mild regions, solitary to gregarious on dead hardwoods, on branches.
Także wyrastający wiosną twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) ma bardzo drobne pory (5-6 na mm), miąższ elastyczno-skórzasty i tworzy zwykle większe owocniki. Także wyrastający wiosną twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) ma bardzo drobne pory (5-6 na mm), miąższ elastyczno-skórzasty i tworzy zwykle większe owocniki.

Also growing in spring twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) has very tiny pores (5-6 per mm), tought-elastic flesh and forms usually larger sporocarps.

space

Podobna twardziak zimowy (Lentinus brumalis) ma mniejsze pory (2-3 na mm), owocniki wyrastają zimą i wczesną wiosną.Podobna twardziak zimowy (Lentinus brumalis) ma mniejsze pory (2-3 na mm), owocniki wyrastają zimą i wczesną wiosną.

Similar twardziak zimowy (Lentinus brumalis) has smaller pores (2-3 per mm), its sporocarps grow in winter and early spring.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090607.7.09 - Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega); Siechnice
090607-7
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #13
znalezisko 20090607.7b.09 - Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega); Siechnice
090607-7b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #4
znalezisko 20050913.5.05 - Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega); Puszcza Białowieska
050913-5
/Puszcza Białowieska/ #3
znalezisko 19980523.7.98 - Lentinus arcularius (żagiew włosistobrzega); Dolny Śląsk, dolina Odry
980523-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #6