Tx: 1802
grzyby.pl

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát

błyskoporek podkorowy, włóknouszek ukośny, Sterile Conk Trunk Rot of Birch /en/
Polyporus obliquus (Pers.:Fr.) Fr. · Poria obliqua (Pers.:Fr.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
spękana powierzchnia narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
tkanka narośli na przełomie
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla, nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla nie wywołane przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośl na nie wywołana przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

owocnik

Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
odsłonięta tkanka grzyba po oderwaniu spękanej powierzchni narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
fragment narośli
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
owocnik, stadium doskonałe
Grzyb ten jest najczęściej dostrzegany dzięki charakterystycznym naroślom tworzącym się na pniu porażonego drzewa. Narośle są zbudowane z tkanek grzyba i ich średnica może osiągać do 500 mm; zewnętrzna powierzchnia narośli jest czarna i spękana na podobieństwo koksu; w miejscach świeżych pęknięć i w szczelinach można dojrzeć żółtą do rdzawobrązowej lub czerwonobrązowej grzybnię; wnętrze narośli tworzy zbita i bardzo twarda masa grzybni koloru żółtego do rdzawożółtego (z wiekiem ciemnieje) porozdzielana białawymi lub żółtawobiałymi cętkowatymi przerostami jaśniejszej grzybni. Narośle rozrastają się w przeciągu wielu lat i nie produkują zarodników podstawkowych. Do połowy XX wieku uważano je za płonną formę czyreń ogniowy (Phellinus igniarius). W sąsiedztwie narośli drewno silniej się rozrasta i pień może być rozszerzony.

space

The fungus is usually recognized due to characteristic cankers formed on the trunks of infected trees. The cankers are built of fungal tissue and can be up to 500 mm in diameter; outer surface of the canker is black and with coke-like cracks; in the places of new cracks and in the slits there is visible yellow to rusty-brown or red-brown mycelium; the inside of the canker consists of compact and very hard yellow to rusty-yellow (with age darkening) mycelial mass separated by whitish or yellowish-white speckled overgrowths of lighter-coloured mycelium. Cankers develop in the space of many years and do not produce basidiospores. Until mid-XXth century they were considered as sterile form of czyreń ogniowy (Phellinus igniarius). There is an increased wood production around the canker and the trunk may be thicker.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne od jajowatych, z jedną lub kilkoma kroplami, nieamyloidalne, 8-10 × 5-7.5 µm.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.60 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ostrożne odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie.
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)
narośla
W Polsce niezbyt częsty, zauważany głównie na brzozie, poza tym rzadko na innych drzewach liściastych jak klon, grab, buk, jarzębina, wiąz. Resupinatowe owocniki tworzą się na zamierających lub martwych drzewach, narośle już na żywych drzewach, szczególnie na brzozach, rzadziej na jarzębinie, grabie i olszy.

space

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna. Porażone drewno przybiera żółtawy kolor.

space

W tradycyjnych praktykach medycznych stosowany jako lekarstwo na raka w myśl magicznej reguły „podobne działa na podobne” – narośl na drzewie przywołuje skojarzenia z naroślą nowotworową.

space

Błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus) ma też i swoją współczesną tradycję, jako jeden z kilku "tradycyjnych i cudownych" preparatów na choroby nowotworowe. Dobrze, że współczesna medycyna konwencjonalna zaczyna dostrzegać rolę jaką w zwalczeniu choroby ma pełna wiara pacjenta i jego wewnętrzna absolutna pewność wyleczenia. Wszak niekoniecznie siła psychiczna leczącego się musi być budowana (w przypadkowy sposób) li tylko przy pomocy cudownych preparatów (i całej otoczki wątpliwych biznesów wokół tego). A czasem z tragicznym skutkiem, gdy chorzy zarzucają realne metody leczenia lub po prostu tracą środki finansowe na oszustów i szarlatanów (oszustów co wierzą sobie?).

space

wybrane okazy · selected collections

#21
02 09 06 - 1
leg. Marek Snowarski
/ /
#6
jgadek.070419-65037
leg. Joanna Gądek
/Katowice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 07.01.2024 21:56 1 znaleziska Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 111895 AB14 334082 AB21 336379 AB27 337090 AB31 340402 AB34 297254 AB35 330476 AB38 331295 AB44 345399 AB45 32358 AB47 328939 AB51 322677 340197 AB52 323101 327640 AB54 323108 368514 AB55 336279 343787 355733 365929 AB56 324364 324481 331273 AB59 333759 AB61 333091 AB64 23941 AB65 327444 330091 330483 330518 356118 356407 365859 AB66 330560 330561 337000 343713 AB74 343798 AB75 23940 330283 344497 AB76 362527 366759 AB79 343239 AB80 374717 AB83 110159 323098 355957 AB84 111139 329062 339332 345794 355635 366378 AB85 323985 329060 330092 330512 330661 330663 353215 AB89 345122 345391 AB93 28350 46228 323630 328155 353202 367294 AB94 27126 27538 28995 AB95 112863 AB97 343233 AC03 350912 AC12 351975 AC18 346004 AC23 367299 AC24 297369 AC31 299588 AE05 104905 BB00 11138 37716 BB37 105837 BB60 333592 BB66 315056 BB99 47253 BC07 47252 48157 BC17 34925 34926 35574 38237 50747 53280 53281 59654 BC21 308963 308971 BC26 56230 BC71 304462 BC87 36370 BC98 105659 107904 BC99 53932 BD19 56130 BD51 46227 BD60 353476 BE12 27503 BE59 54062 BF23 358508 CA34 361800 CA36 36842 47809 47811 83596 83600 CA43 29957 CA89 100730 364635 CA98 60193 CB10 334472 CB14 52934 CB15 40689 82753 82756 CB20 334471 366560 CB22 343692 343693 CB24 71775 CB25 30846 107087 109724 110311 CB26 109753 110294 110298 CB30 334470 358505 CB35 109747 CB44 83800 CB58 359726 CB59 369452 369543 369846 CB83 105861 CB92 88655 CC15 297529 CC21 319329 CC64 299203 CC73 99187 CC80 299253 CC83 104940 CC90 114502 CC91 319331 CC94 113373 CC95 106722 CD02 104927 108288 111532 CD33 32535 CD86 329008 CD87 329022 CD97 329010 329023 CD98 329006 CE06 329007 CE07 310342 310343 329014 329015 329018 CE08 329011 329026 CE09 329016 CE15 310370 CE16 329009 CE17 310347 310357 310362 310366 329017 341227 CE18 310346 341954 341956 CE19 341229 CE24 321968 CE25 321970 CE26 310368 310369 CE27 310354 310355 341233 CE28 310345 310348 310350 310352 CE29 310349 310351 341228 CE34 329013 341230 341231 341232 CE37 310338 CE38 310337 310339 310341 310344 310353 CE45 329025 CE48 310367 329024 CE49 310336 310340 CE59 310335 329001 CE96 329019 329020 329021 CF29 11363 CF39 29759 29763 DA70 33063 63538 DA80 28252 28988 33064 49352 52335 53942 56944 91587 96603 97957 97960 364821 DA81 365204 DA82 372384 DA83 357203 DA84 371721 372508 DA85 366176 DA86 356673 DA96 357052 357053 359512 363525 366765 DA98 365376 368511 DB05 356221 356225 357003 357016 357204 357474 368745 DB06 357475 362709 DB37 372064 DB59 368555 DE01 329004 DE10 341957 DE11 329005 DE31 321966 321967 321969 329002 DE34 309961 DE35 96569 96571 100112 100115 107437 107898 107901 367584 367804 DE45 96523 100119 102953 102979 113011 357443 357586 363530 367801 367806 DE46 98152 98153 98154 98562 99594 103340 103342 103345 111913 112772 320152 357984 357985 360608 DE47 98548 98550 98553 98554 98561 364231 DE51 329003 DE54 110606 110615 358761 360977 DE55 96525 98207 98780 100338 100339 101042 102442 102446 113325 113327 357588 363503 364192 102294 106944 106952 106954 108845 111905 DE57 97846 106966 DE63 87401 DE64 109546 109552 109553 110572 369992 369993 DE65 85859 96567 96761 97975 97977 97981 97982 97983 97985 97988 97989 104503 104505 98782 108846 357724 DE67 102288 102290 102291 102292 108169 345843 DE75 85872 DE76 108171 108852 108915 111368 111374 DE77 108912 DE81 86970 DE82 84612 DF22 48957 DF34 46232 DF40 31320 DF53 65037 EA92 45369 EC34 328160 EC36 327875 ED15 61192 ED18 367196 ED25 61191 EE73 68124 EF71 32437 EG23 16343 GC65 338653 GF32 75216

ID 11 138 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kołobrzeg, BB00; data zbioru: 6 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na pniu żywej brzozy, na dwóch drzewach; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020906-1; uwagi: [notatka: 020906-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 11 363 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: teren Jachtklubu, CF29; data zbioru: 1 sty 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek mieszany,brzozy, akacje, wierzby, dęby, czeremchy, nad jeziorem, na brzozie, na wysokości ok. 2 m, Pojedynczo ( na okolicznych brzozach też można go znależć; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/7.04.05; uwagi: [notatka: tak, przy eksykacie] [fotografie: tak, przy eksykacie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 16 343 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG23; data zbioru: 17 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (przewaga brzóz, las prześwietlony), na żywej brzozie, narośla na kilkunastu brzozach w wielu różnych częściach lasu; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050717-99 herb. Pinczer; uwagi: [notatka: TAK 050717-99] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 23 940 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: pow. Goleniów, 2km na N od Strumian, AB75; data zbioru: 5 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (brzoza, buk, dąb, sosna), na pniu żywej brzozy, pojedynczo, po 1 osobniku na dwóch brzozach; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.23700 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23700

ID 23 941 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: pow. Goleniów, 4km na W od Goleniowa, AB64; data zbioru: 19 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa brzóz z domieszką wierzb przylegająca do boru sosnowego, pień żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.23703 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23703

ID 27 126 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 15 sty 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty wielogatunkowy (Brz, Bk, Db, Jw) w poblizu śródleśnego bagienka, na pniu zywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.27879 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27879

ID 27 503 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Michałów k/Lubina, woj. dolnośląskie, BE12; data zbioru: 30 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na żywej brzozie, -; leg. det. Bogusław Cenian; rev. Anna Kujawa 16 sty 2006; eksykat: nie; uwagi: dwa stanowiska w odległości 1 km jeden od drugiego [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 27 538 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na S od Osetnego Pola, AB94; data zbioru: 6 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzozowy okrejek torfowiska mszarnego, na pniu żywej brzozy, trzy owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.28261 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28261

ID 28 252 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Las morenowy pomiędzy osiedlami Niedzwiednik-Osiedle Młodych, DA80; data zbioru: 1 mar 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las morenowy,mieszany,buk,brzoza,sosna,świerk., Na żywych brzozach., Po jednej sztuce na dwóch brzozach.; leg. Mirosława Wantoch Rekowska, det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/16.05.06; uwagi: fot.29030 fot.29031 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

29030
29031

ID 28 350 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Chlebowa, AB93; data zbioru: 4 mar 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las wielogatunkowy w sąsiedztwie rowu odwadniającego bagno (brzozy, olsze, wierzby), na pniu żywej brzozy, 1 owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.29139 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

29139

ID 28 988 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Strzyża, DA80; data zbioru: 25 mar 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las morenowy,sosna,świerk,brzoza,dąb,cz.bez, Na żywej brzozie na wys.ok 3m, Pojedyńczy owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/16.05.06; uwagi: fot.29864 fot.29865 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

29864
29865

ID 28 995 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na SW od Kołowa, AB94; data zbioru: 24 mar 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj podmokłego olsu przy jeziorze, w poblizu olchy, brzozy, na pniu żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/7.07.06; uwagi: fot.29876 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

29876

ID 29 759 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF39; data zbioru: 8 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Lasek brzozowo-sosnowo-mieszany, rosnące brzozy, na pniach brzóz; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/17.05.06; uwagi: w promieniu kilkudziesięciu metrów kilka brzóz zarażonych błyskoporkiem podkorowym; fot.31170 fot.31171 [notatka: TAK - zostanie wysłana z eksykatem do kustosza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

31170
31171

ID 29 763 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Nad jez. Dzierżno Małe, teren Jacht Klub Dal - Pyskowice, pow.Gliwice, woj. Katowice, CF39; data zbioru: 20 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy, pień brzozy, pojedynczo; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: nie; uwagi: ponowne zgłoszenie tego samego miejsca sprzed roku [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 29 957 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Mierzeja oddzielająca Bałtyk od słonego jeziora Sarbsko.Łeba., CA43; data zbioru: 15 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza., Na żywych brzozach., Pojedyńczo lub po kilka na drzewie.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1a, 1b, 1c/MWR/16.05.06; uwagi: fot.31463 fot.31464 fot.31465 fot.31466; Znalazłem 6 porażonych drzew tym grzybem.Eksykaty odnoszą się do foto 2,3,4. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

31463
31464
31465
31466

ID 30 846 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kalisz Kaszubski PKP, CB25; data zbioru: 3 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszką sosny., Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m., Jeden spory owocnik.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/11.06.06; uwagi: fot.33210 fot.33211 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33210
33211

ID 31 320 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Knurów, pow. Gliwice, las koło kąpieliska Zacisze, DF40; data zbioru: 8 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy nad dzikim zbiornikiem wodnym, na pniaku brzozy, pojedynczo na złamanym drzewie (brzozie). Jedna część na drzewie, druga na kłodzie na ziemi obok; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/17.05.06; uwagi: . fot.33888 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33888

ID 32 358 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rezerwat Przyrody, AB45; data zbioru: 29 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy i z cisem pospolitym, Na pniu brzozy brodawkowatej, pojedynczo; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: Jeden osobnik wielkości 12x7cm; fot.35601 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

35601

ID 32 437 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Niepołomicka, od strony Staniątek, 10 m od torów kolejowych, EF71; data zbioru: 21 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu, Pień brzozy brodawkowatej, Dwa owocniki obok siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: W rejonie Staniątek można dosyć często natrafić na okazy tego gatunku. Około co 100-200 m na brzozach, na brzegu lasu, wzdłóż torów kolejowych.; fot.35866 fot.35867 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

35866
35867

ID 32 535 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: przy drodze leśnej między wsiami Spławie a Tarnowa (gmina Pyzdry), około 500 m od wsi Spławie, CD33; data zbioru: 20 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, szpaler brzóz przy drodze śródleśnej, pień żywej Betula verrucosa, około 50 cm nad ziemią, pojedynczy owocnik o wymiarach ok. 30 x 15 cm; leg. Michał Wójtowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, w herbarium zgłaszającego i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/11.06.06; uwagi: fot.36017 fot.36018 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

36017
36018

ID 33 063 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Sopot Park Południowy., DA70; data zbioru: 27 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski las łęgowy., Na żywej olszy czarnej., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/11.06.06; uwagi: fot.37167 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

37167

ID 33 064 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA80; data zbioru: 28 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim., Na żywej olszy czarnej., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/11.06.06; uwagi: fot.37171 fot.37172 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

37171
37172

ID 34 925 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie, pow.pilski, BC17; data zbioru: 9 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj torfowiska, na rosnącej brzozie, na wysokości ok 3m, pojedyńczy owocnik; leg. det. Robert Puciata; eksykat: nie; uwagi: fot.40641 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40641

ID 34 926 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km na północny zachód od Piła -Gładyszewo, BC17; data zbioru: 10 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dębem i brzozą w pobliżu młodnik świerkowy, na rosnącej brzozie na wysokości ok 3m, trzy owocniki jeden pod drugim; leg. det. Robert Puciata; eksykat: nie; uwagi: fot.40644 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40644

ID 35 574 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez.Kuźnik pow.pilski woj.wielkopolskie, BC17; data zbioru: 25 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozą i dębem w pobliżu jeziora, na pniu żywej brzozy, pojedyńczy owocnik na wysokości ok.3,5m; leg. det. Robert Puciata; eksykat: nie; uwagi: fot.41851 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41851

ID 36 370 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Las przy drodze nr 184, między miejscowościami Cerekwica a Pamiątkowo, na granicy powiatów poznańskiego i szamotulskiego, BC87; data zbioru: 8 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany okalający od południa jezioro Pamiątkowskie, Na brzozie brodawkowatej, żywej, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (fragmenty narośli brzozy zarażonej grzybem) u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/2.09.10; uwagi: fot.43649 fot.43650 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

43649
43650

ID 36 842 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białogóra, CA36; data zbioru: 23 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Piaszczysty las nadmorski-głównie sosna, Na żywej brzozie prawie u korzeni, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/3.07.08; uwagi: fot.44605 fot.44606 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

44605
44606

ID 37 716 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, Stare Miasto (4km płd. od Kołobrzegu), BB00; data zbioru: 9 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna z domieszką sosny, na pniu żywych brzóz, pojedynczo na czterech drzewach; leg. det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/8.09.06; uwagi: fot.46239 fot.46240 fot.46241 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

46239
46240
46241

ID 38 237 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez. Kuźnik , pow.pilski , woj.wielkopolskie, BC17; data zbioru: 12 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj torfowiska porośnięty brzozami, sosnami, na rosnącej brzozie, na wysokości metra, pojedyńczy owocnik; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E094; uwagi: fot.47268 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

47268

ID 40 689 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 31 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, Na żywej brzozie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.51420 [notatka: tak] [fotografie: tak];

51420

ID 45 369 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie, EA92; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pojedyńcza brzoza, na pniu brzozy na wysokości ok. 3 m, w grupie 4 osobników; leg. Paweł Sankiewicz, det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; uwagi: fot.58459 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58459

ID 46 227 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Konotop, powiat nowosolski, wojewódźtwo lubuskie, BD51; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na korze brzozy, pojedyńczo; leg. det. Kamila Florczak; eksykat: -; uwagi: fot.59858 fot.59859 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59858
59859

ID 46 228 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Binowa, AB93; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko mszarne z brzeziną bagienną, na pniu żywej brzozy, 8 owocników na jednym drzewie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/21.07.07; uwagi: fot.59862 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59862

ID 46 232 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, DF34; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą brzóz, na rosnącej brzozie, pojedynczo; leg. det. Michał Sikora; uwagi: fot.59883 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59883

ID 47 252 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 3km na północny-zachód od stacji kolejowej Płytnica, woj.wielkopolskie, BC07; data zbioru: 12 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozą, na rosnącej brzozie, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.61548 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61548

ID 47 253 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez. Uroczysko Jary, woj.wielkopolskie, BB99; data zbioru: 14 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drzew liściastych przy brzegu jeziora, pień drzewa liściastego, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.61551 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61551

ID 47 809 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białogóra, CA36; data zbioru: 22 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim., Na żywej brzozie, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/8.11.10; uwagi: fot.62579 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

62579

ID 47 811 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białogóra, CA36; data zbioru: 22 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy w pasie nadmorskim., Na żywej brzozie, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.11.10; uwagi: fot.62588 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

62588

ID 48 157 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: nad brzegiem j.Rakowo, ok. Tarnowa, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC07; data zbioru: 26 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający brzeg jeziora, na rosnącej Brzozie, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.63269 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

63269

ID 48 957 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF22; data zbioru: 15 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk), na leżącej kłodzie brzozowej, jeden owocnik formy płonnej, jeden owocnik formy doskonałej; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-013; uwagi: Pod korą brzozy na której rosła forma płonna, występuje forma doskonała w postaci ukośnych rurek rozłożonych niemal na całej powierzchni kłody; fot.64795 fot.64796 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64795
64796

ID 49 352 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Strzyża, DA80; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park pomiędzy osiedlem-działkami a lasem., Na żywej brzozie na wys.ok 1,5m, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.11.10; uwagi: fot.65491 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

65491

ID 50 747 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km na płn-wsch od miejscowości Szydłowo, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC17; data zbioru: 3 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dębem i brzozą, na rosnacej brzozie, jeden owocnik na wysokości 0,5 m; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.68270 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

68270

ID 52 335 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA80; data zbioru: 26 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim., na żywej topoli osice, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.03.07; uwagi: fot.71645 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

71645

ID 52 934 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1500 m od północnego krańca jez. Wieckiego, gm. Studzienice, pow. bytowski, CB14; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler brzóz przy trawiastej łące, brzoza brodawkowata, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.02.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 53 280 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC17; data zbioru: 6 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha, na pniu żywej brzozy, na wysokości 4-5m, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.73790 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

73790

ID 53 281 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC17; data zbioru: 6 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, olcha, na pniu żywej brzozy, na wysokości 1m, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.73794; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

73794

ID 53 932 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok. 200m S od leśniczówki Annowo, Park Krajobrazowy, BC99; data zbioru: 4 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łęg olsowy, Na pniu zamierającej olszy czarnej, 2 narośle, niższa na wys. ok. 2,5m; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.02.07; uwagi: fot.74794 fot.74795 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

74794
74795

ID 53 942 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze - pas nadmorski, DA80; data zbioru: 4 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las w pasie nadmorskim, sosna, brzoza, olsza, buk, leszczyna i inne, Na żywej brzozie na wys. ok. 3 m, 7 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(; uwagi: fot.74812 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

74812

ID 54 062 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wrocław, Park Wschodni, BE59; data zbioru: 6 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park; wierzba, dąb, olcha, brzoza i inne, konar brzozy, ok 2,5 m nad ziemią; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: fot.74990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

74990

ID 56 130 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Las w miejscowości Borówiec, ok. 2000m S od wsi, pow. poznański, BD19; data zbioru: 4 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych, na pniu żywej brzozy brodawkowatej, Pojedyncza narośl; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/14.03.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 56 230 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow.czarnkowsko-trzcianecki , woj.wielkopolskie, BC26; data zbioru: 11 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb,, na brzozie, trzy owocniki na wysokości ok. 1m; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.78487 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

78487

ID 56 944 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA80; data zbioru: 11 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza, Na żywej brzozie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/15.03.07; uwagi: fot.79612 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

79612

ID 59 654 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rez.Kuźnik, pow. pilski, zach.strona j.Rudnickiego, BC17; data zbioru: 29 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, olcha, brzoza, na rosnącej brzozie, jeden owocnik na wysokości 3-4m; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.83631 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

83631

ID 60 193 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół, CA98; data zbioru: 8 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni, na grabie (nie jestem pewien-może topola osika), jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.04.07; uwagi: fot.84318 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

84318

ID 61 191 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Północno - zachodnia część Uroczyska Bemowo, na prawo od drogi wiodącej od osiedla Klaudyn Pierwszy, ED25; data zbioru: 14 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły las liściasty z udziałem brzozy, u podstawy brzozy; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: Ok. 20m na prawo od drogi.; fot.85949 fot.85950 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

85949
85950

ID 61 192 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Las przylegający do Warszawskiego Rembertowa, ok 1 km SE od miejscowości Mokry Ług, ED15; data zbioru: 13 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy (piasek), brzoza, na dwóch brzozach oddalonych od siebie o ok. 1,5 km.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: brak; fot.85953 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

85953

ID 63 538 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina, DA70; data zbioru: 5 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,grab,olcha,sosna dolina Sweliny, na martwej brzozie, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.06.07; uwagi: fot.90568 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

90568

ID 65 037 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Katowice Murcki, w pobliżu rezerwatu Murckowski, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina Katowice, DF53; data zbioru: 19 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z domieszką sosen, grabów i brzóz, na zmurszałym, leżącym bukowym pniu, w środku lasu, grzyb porastał całą część pnia od strony południowej; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/5.06.07; uwagi: fot.93481 fot.93482 fot.93483 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

93481
93482
93483

ID 68 124 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wschodni stok Góry Patrol, ok. 400 m W od Kielce ul. Zalesie, EE73; data zbioru: 27 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, bukowa kłoda, dość częsty w tym lesie - znalazłem w pobliżu co najmniej 5 kłód bukowych porośniętych resupinowatymi owocnikami tej huby; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.07.07; uwagi: fot.99835 fot.99836 fot.99837 fot.99838; Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

99835
99836
99837
99838

ID 71 775 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 15 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bukświerksosna,dąb,grab, Na gałęzi buka., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.108177 fot.108178 [notatka: tak] [fotografie: tak];

108177
108178

ID 75 216 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kompleks leśny pomiędzy Cieszanowem a Gorajcem, w powiecie lubaczowskim. Przy drodze leśnej wiodącej w prawo, ok. 2 km przed Gorajcem, GF32; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, powalona brzoza, pojedynczy okaz, średnicy ok. 30cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: fot.116377 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116377

ID 82 753 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pojedyńcza brzoza koło bagna-pastwisko, na ranie drzewa, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/14.12.10; uwagi: fot.133015 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

133015

ID 82 756 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy brzoza,lipa,olsza.krzaki.rzeka Wda, na martwej brzozie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/9.11.10; uwagi: fot.133024 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

133024

ID 83 596 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białogóra, CA36; data zbioru: 3 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy-podmokły, na martwej brzozie, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.134644 [notatka: tak] [fotografie: tak];

134644

ID 83 600 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białogóra, CA36; data zbioru: 3 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy w pasie nadmorskim., Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/11.11.10; uwagi: fot.134650 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

134650

ID 83 800 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Męcikał-Struga, CB44; data zbioru: 29 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką sosen, Na pniu brzozy, Pojedynczy egzemplarz; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/11.11.10; uwagi: zdjęcia:; fot.134941 fot.134942 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

134941
134942

ID 84 612 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE82; data zbioru: 11 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (brzoza, olsza, sosna), nad brzegiem rzeczki, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: w odl.ok 500 metrów drugi, niewielki osobnik; fot.136679 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

136679

ID 85 859 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Zawada, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 24 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wierzby, topole wzdłóż brzegu rzeki Warta, na zmurszałym konarze wierzby, rozpostarty, więcej niż 50cm.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy; uwagi: .; fot.138521 fot.138522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

138521
138522

ID 85 872 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 18 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pęknięciu kory brzozy, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/26.04.08; uwagi: .; fot.138540 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

138540

ID 86 970 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: N Kochanowice,pow.lubliniecki,ślaskie,PK Lasy Nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodniczej, DE81; data zbioru: 9 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia nad zbiornikiem wodnym,brzoza,wierzba,sosna,dąb, na brzozie, 2 owocniki,jeden przedst.na zdjęciach,drugi ok.20 metrów obok; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: fot.140369 fot.140370 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

140369
140370

ID 87 401 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 8 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, sosna, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.04.08; uwagi: .; fot.141141 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

141141

ID 88 655 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Iłowo, gm. Sępólno Krajeńskie, CB92; data zbioru: 1 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, dąb, brzoza), Na żywej brzozie na wys. ok 3 m, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(; uwagi: fot.143285 fot.143286 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

143285
143286

ID 91 587 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA80; data zbioru: 10 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy w pasie nadmorskim., Na żywej brzozie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.149469; Niestety tereny są osuszane i lasy umierają w oczach :- [notatka: tak] [fotografie: tak];

149469

ID 96 523 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE45; data zbioru: 21 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na brzozie, pojedyncza narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.160270 fot.160271 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160270
160271

ID 96 525 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km S, Radziechowice II,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE55; data zbioru: 30 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szereg brzóz na obrzeżu lasu sosnowego, na brzozie, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.160286 fot.160287 fot.160288 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160286
160287
160288

ID 96 567 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Bobry,3km S od stacji kolejowej ,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE65; data zbioru: 30 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu przy torowisku, na brzozie, pojedyncza narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.160445 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160445

ID 96 569 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE35; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew mieszany, na powalonej (obecnie) brzozie, dwie narośle blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.160451 fot.160452 fot.160453 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160451
160452
160453

ID 96 571 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 3,5km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE35; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew mieszany(brzoza,buk,sosna), na brzozie, pojedyncza narośl 0,5m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.160458 fot.160459 fot.160460 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160458
160459
160460

ID 96 603 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA80; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na złamanym grabie?, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/8.05.08; uwagi: fot.160574 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160574

ID 96 761 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,5-3km na S od stacji kol.Bobry,przy torach,na wys. słupa SN nr42,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE65; data zbioru: 9 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na brzozie, kilka narośli na pniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.04.08; uwagi: fot.160987 fot.160988 fot.160989 fot.160990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160987
160988
160989
160990

ID 97 846 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500m NE,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej brzozie, cztery narośla; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163641 fot.163642 fot.163643 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163641
163642
163643

ID 97 957 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy oliwskie, Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 11 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą buku, Na pniu żywej brzozy na wysokości około 3 metrów, pojedynczy; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WM/8.05.08; uwagi: zdjęcia:; fot.163888 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163888

ID 97 960 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk, Strzyża, DA80; data zbioru: 11 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, Na pniu żywej olszy szarej, Pojedynczy na olszy szarej; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza); uwagi: zdjęcia:; fot.163900 fot.163901 [fotografie: tak];

163900
163901

ID 97 975 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163969 fot.163970 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163969
163970

ID 97 977 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu,przy torach kolejowych,z przewagą brzóz, na młodej brzozie, dwa narośla; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163976 fot.163977 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163976
163977

ID 97 981 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu z przewagą brzóz,przy torach, na brzozie,na wys.ok.3,5m, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163989 fot.163990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163989
163990

ID 97 982 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NE ,Teklinów,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na brzozie,tuż nad ziemią, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163994 fot.163995 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163994
163995

ID 97 983 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na brzozie rosnącej przy leśnej dróżce, dwa narośla; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164002 fot.164003 fot.164004 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164002
164003
164004

ID 97 985 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj starodrzewu sosnowego, na młodej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164009 fot.164010 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164009
164010

ID 97 988 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5-2km ,15st SW,Bobry,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj brzeziny, na brzozie,metr nad ziemią, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.05.08; uwagi: fot.164025 fot.164026 fot.164027 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164025
164026
164027

ID 97 989 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką liściastych, na brzozie, dwa narośla; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164032 fot.164033 fot.164034 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164032
164033
164034

ID 98 152 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Blok Dobryszyce,ul.Leśna;pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164490 fot.164491 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164490
164491

ID 98 153 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SE,Kol.Kletnia,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy z pasami brzeziny, młoda brzoza, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164495 fot.164496 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164495
164496

ID 98 154 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500m S,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164499 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164499

ID 98 207 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SW,Łęg ,pow,częstochowski, DE55; data zbioru: 26 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na młodej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.164661 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164661

ID 98 548 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km SW,Widawka,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.brzozy,graby,dęby, na żywej brzozie, dwa narośla; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165635 fot.165636 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165635
165636

ID 98 550 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km S,Klizin,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,na skraju drogi, na żywej brzozie, pojedynczo,na wys.ok.4 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165653 fot.165654 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165653
165654

ID 98 553 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500m E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowo-sosnowy na piachach, na żywej brzozie, pojedynczo,na wys.ok.5 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165667 fot.165668 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165667
165668

ID 98 554 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700m 10st na NE,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszką robinii, na brzozach, pojedynczo,trzy narośla na trzech brzozach,do 0,5 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165672 fot.165673 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165672
165673

ID 98 561 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 750 m na E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszką robinii i sosny, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165697 fot.165698 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165697
165698

ID 98 562 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczanski, DE46; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165701 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165701

ID 98 780 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Radomsko,przedłużenie ul.Dąbrowskiej,ok.400m od granic miasta, DE55; data zbioru: 2 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na żywej brzozie, pojedynczo,na wys.ok.4,5 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.166348 fot.166349 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

166348
166349

ID 98 782 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km W,Wrony,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 2 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na pniach brzóz, pojedynczo,trzy sztuki na trzech brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!na wys.ok.6m; fot.166360; 2!na wys.ok.6m; fot.166361; 3!na wys.1,2 m; fot.166362 fot.166363 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

166360
166361
166362
166363

ID 99 187 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wielkopolska, nadleśnictwo Gniezno, las nad doliną Wełny na wschód od rzeczki, CC73; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, dąb, grab, klon, pień brzozy, na wysokości kilkudziesięciu cm, dwa okazy; leg. Barbara K., det. Waldemar Wesołowski; eksykat: NIE, gatunek chroniony; uwagi: wątek na bio-forum [bf:161299]; okaz znaleziony 6 kwietnia 2008, zdjęcia i obserwacje uzupełnione 19 kwietnia 2008; siedlisko:; fot.167997; położenie na pniu:; fot.167998; owocniki z bliska:; fot.167999 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 161299 ;

ID 99 594 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Blok Dobryszyce,przy drodze na Dobryszyce,ok.130m od przejazdu kolejowego,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 12 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na żywej brzozie, pojedynczo,na wys.ok 4,5 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.168881 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168881

ID 100 112 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.800m N,Gajówka Adamów k.Łękińska,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 17 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,szereg brzóz przy leśnej drodze, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.05.08; uwagi: fot.169866 fot.169867 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169866
169867

ID 100 115 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.600m S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 17 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.169889 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169889

ID 100 119 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km W,Pytowice,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 17 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na żywych brzozach, 5 sztuk na trzech drzewach w kwadracie 40x40m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.08; uwagi: 1!2 sztuki na wys.3,5-4m; fot.169902 fot.169903; 2!2 sztuki na wys.4 i 8m; fot.169904 fot.169905; 3!1 sztuka na wys.ok.5,5m; fot.169906 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169902
169903
169904
169905
169906

ID 100 338 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 SW,Bobry,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 18 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,świerk,brzoza, na żywej,młodej brzozie, trzy sztuki na różnych wysokościach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.170339 fot.170340 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170339
170340

ID 100 339 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 18 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.170344 fot.170345 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170344
170345

ID 100 730 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Banino, CA89; data zbioru: 17 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna,brzoza,świerk,lipa, Na żywej brzozie, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/23.08.08; uwagi: fot.171044 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171044

ID 101 042 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.600m S,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 24 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na młodej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.171935 fot.171936 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171935
171936

ID 102 288 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500m S,Hucisko Małokobielskie,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, na pniu brzozy, kilka narośli (3); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.06.08; uwagi: fot.174611 fot.174612 fot.174613 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174611
174612
174613

ID 102 290 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km S,Jasień,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174616 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174616

ID 102 291 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.700m SE,Jasień,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-brzozowy, na leżącym pniu brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174621 fot.174622 fot.174623 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174621
174622
174623

ID 102 292 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km SE,Jasień,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojedynczo,dwie narośle na dwóch drzewach (ok.30m od siebie); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!; fot.174628 fot.174629; 2!; fot.174630 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174628
174629
174630

ID 102 294 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SW,Orzechówek,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174641 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174641

ID 102 442 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5km E,Sachara,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 3 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.brzoza i sosna, na pniu brzozy, pojedynczo,ok.0,5 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/17.06.08; uwagi: fot.174827 fot.174828 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174827
174828

ID 102 446 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km SW,Bobry,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 3 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego obsadzony brzozami, na pniu żywej brzozy, pojedynczo,na wys.3,5-4m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174844 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174844

ID 102 953 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 8 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu żywej brzozy, kilka narośli; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.175943 fot.175944 fot.175945 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175943
175944
175945

ID 102 979 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczanski, DE45; data zbioru: 8 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pd skraj lasu-brzozy i osiki, na młodej brzozie, jedna mała narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/17.06.08; uwagi: fot.175995 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175995

ID 103 340 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km E,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 14 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj sosnowego lasu z brzozami, na brzozie, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.176694 fot.176695 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

176694
176695

ID 103 342 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km NW,osada Wójcik,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 14 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.176702 fot.176703 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

176702
176703

ID 103 345 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km S,Słostowice,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 14 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szereg brzóz na skraju lasu, na brzozie, dwie narośle wysoko nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.176717 fot.176718 fot.176719 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

176717
176718
176719

ID 104 503 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km NW,Borki,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 25 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga,przez las sosnowy,obsadzona brzozami, na żywej brzozie, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.07.08; uwagi: 51 0' 12,52"N 19 23' 58,3"E; fot.178986 fot.178987 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

178986
178987

ID 104 505 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km NE,Widzówek,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 25 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 59' 48,3"N 19 24' 1,83"E; fot.178990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

178990

ID 104 507 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km NW,Zielonka,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 25 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosen, na brzozach, trzy narośle na dwóch brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.07.08; uwagi: 50 59' 2,68"N 19 25' 7,98"E; 1! fot.178995; fot.178996; 2! fot.178997 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

178995
178996
178997

ID 104 510 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km NW,Gowarzów,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 25 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,leśna droga obsadzona brzozami, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 00' 8,69"N 19 24' 55,27"E; fot.179006 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

179006

ID 104 511 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km W,Ludwików,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE65; data zbioru: 25 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 58' 28,81"N 19 24' 33,21"E; fot.179009 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

179009

ID 104 905 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo lubuskie, ok. 1 km na pn. od wioski Jamno, AE05; data zbioru: 13 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, poza tym świerk, brzoza, dąb; na brzozie przydrożnej, pień żywej brzozy, na wysokości ok. 1,3 m, jedna narośl; leg. det. Barbara K.; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Inonotus obliquus; współrzędne geograficzne:; N 51° 27' 09,05"; E 15° 00' 59,16"; pień brzozy z naroślą i widok narośli z różnych stron; fot.179699 fot.179700 fot.179701 fot.179702 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

179699
179700
179701
179702

ID 104 927 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: na granicy powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, 4 km na pn.wsch. od Nekli, CD02; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze leśnej sosna, świerk, dąb, brzoza leszczyna, lecz wokoło przewaga sosny, na pniu żywej brzozy przydrożnej, na wysokości kilkudziesięciu cm, jedna narośl; leg. Barbara K., det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/4.07.08; uwagi: Inonotus obliquus; Współrzędne geograficzne stanowiska:; N 52° 23' 28,94"; E 17° 26' 57,94"; Znalezisko z 22.04.2008, później odwiedzane w celu potwierdzenia oznaczenia gatunku, fragment owocnika pobrany 10.06.08; wątek na bio-forum [bf:174532]; drzewo z naroślą:; fot.179764; widok narośli:; fot.179765 fot.179766 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 174532 ;

ID 104 940 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: powiat gnieźnieński, 2 km na pd.wsch od Modliszewka, CC83; data zbioru: 4 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, pień żywej brzozy, na wysokości ok. 2 m, jedna narośl; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/4.07.08; uwagi: Inonotus obliquus; Współrzędne geograficzne; N 52° 36' 51,92"; E 17° 38' 09,56"; wątek na bio-forum [bf:175043]; Drzewo z naroślą:; fot.179802; Widok narośli z bliska:; fot.179803 fot.179804 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 175043 ;

ID 105 659 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, BC98; data zbioru: 5 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, dąb, brzoza), Na brzozie, Pojedynczy egzemplarz; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak; uwagi: fot.181098 [notatka: tak] [fotografie: tak];

181098

ID 105 837 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB37; data zbioru: 28 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., na gałęzi brzozy, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 34/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181465 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181465

ID 105 861 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rezerwat Lutowo Bór bagienny, CB83; data zbioru: 3 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, na brzozach, 3 owocniki na 3 drzewach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 38/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181520 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181520

ID 106 722 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, 1 km na wsch. od Skorzęcina [N 52°27'50,91" E 17°52'22,06"], CC95; data zbioru: 17 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las z przewagą sosny oraz dąb, brzoza, pień żywej młodej brzozy, dwie narośle; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie - gatunek chroniony; uwagi: żywiciel - młoda przydrożna brzoza, obwód pierśnicy ok. 40 cm; widok ogólny:; fot.183354; owocnik 1 dolny!, widok ogólny i zbliżenie; fot.183355 fot.183356; owocnik 2 górny!, widok ogólny i zbliżenie; fot.183357 fot.183358 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

183354
183355
183356
183357
183358

ID 106 944 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km NE,Klekowiec,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na kikucie brzozy, dwie narośle,na wysokości 3,5-4m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'8,88"N 19 27'47,81"E; fot.183961 fot.183962 fot.183963 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

183961
183962
183963

ID 106 952 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (gł.sosna i brzoza), na pniu żywej brzozy, pojedynczo,niecały metr nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/26.07.08; uwagi: 51 1'17,78"N 19 30'39,69"E; fot.183975 fot.183976 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

183975
183976

ID 106 954 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na pniu brzozy, pojedynczo,na wysokości ok.3,5m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'6,45"N 19 29'38,56"E; fot.183979 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

183979

ID 106 966 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km N,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 19 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,grab i in., na brzozie, jedna narośl na wys.5-6m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 2'28,36"N 19 40'47,12"E; fot.184015 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

184015

ID 107 087 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dziemiany, CB25; data zbioru: 12 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,daglezja, na żywym buku, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.184310 [notatka: tak] [fotografie: tak];

184310

ID 107 437 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km SE,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 26 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na żywej brzozie, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 12'16,72"N 19 23'43,7"E; fot.185172 fot.185173 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185172
185173

ID 107 684 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 28 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nasadzeniami brzozy na obrzeżach, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 0'34,37"N 19 24'38,81"E; fot.185871 fot.185872 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185871
185872

ID 107 898 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SW,Kalisko,gm.Bełchatów, DE35; data zbioru: 30 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 15'16,29"N 19 24'37,76"E; fot.186267 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186267

ID 107 901 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km S, Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, DE35; data zbioru: 30 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z brzozami na obrzeżach, na żywej brzózce, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.08.08; uwagi: 51 12'10,96"N 19 23'11,54"E; fot.186274 fot.186275 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186274
186275

ID 107 904 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat poznański, ok. 1 km na zach. od wsi Morasko, północny stok Góry Moraskiej [N 52°29'10,09" E 16°53'37,34"], BC98; data zbioru: 20 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: brzoza i dąb po jednej stronie ścieżki, po przeciwnej stronie sosna, pień żywej brzozy rosnącej przy ścieżce, potrójna narośl; leg. Barbara K., det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: znaleziono 20.07.08, uzupełniono dane i zdjęcia 01.08.08; widok drzewa, na przegiętym pniu po prawej trzy narośle:; fot.186281; widok ogólny narośli:; fot.186282; zbliżenie na dwie narośle po lewej:; fot.186283; zbliżenie na narośl po prawej:; fot.186284 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186281
186282
186283
186284

ID 108 169 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.3,5 km SE,Ewina,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzozy na skraju leśnej drogi, na pniach brzóz, pojedynczo i po kilka na pniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!jedna narośl na dorodnej brzozie,na wys.ok.5m; fot.186907; 50 56'30,83"N 19 35'33,7"E; 2!dwie brzozy z naroślami; fot.186908 fot.186909; 50 56'32,85"N 19 35'29,45"E [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186907
186908
186909

ID 108 171 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500m SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojedynczo,na wys.ok.1m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 55'10,87"N 19 33'51,93"E; fot.186914 fot.186915 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186914
186915

ID 108 288 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, nadleśnictwo Czerniejewo, przy drodze powiatowej 2153P, ok. 500 m na pn. od skrzyżowania w Nekli z drogą nr 92 [N 52°22'17,98" E 17°24'53,31"], CD02; data zbioru: 4 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego: dąb, brzoza, klon, sosna, pień żywej brzozy, jedna narośl na wys. 2,3 m; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Widok narośli od lewej strony rozmiar bliski naturalnemu!:; fot.187142; Widok od prawej-----------------------------------------Widok od dołu; fot.187143 fot.187144 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

187142
187143
187144

ID 108 845 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km SE,Orzechówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 9 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga przez las sosnowy obsadzona brzozami, na odsłoniętym korzeniu brzozy i na jej pniu, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.08; uwagi: 51 1'14,6"N 19 31'55,42"E; fot.188523 fot.188524 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188523
188524

ID 108 846 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 9 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na martwej brzozie, jedno narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 0'5,92"N 19 32'6,89"E; fot.188528 fot.188529 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188528
188529

ID 108 852 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,5 km E,Kajetanowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzoza na skraju leśnej drogi, na pniu żywej brzozy, jedno narośle na wys.ok.4m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 53'25,95"N 19 31'38,71"E; fot.188555 fot.188556 fot.188557 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188555
188556
188557

ID 108 912 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE77; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi brzozami, na brzozie,tuż nad ziemią u podstawy pnia, jedno narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/31.08.08; uwagi: 50 54'58"N 19 34'45,82"E; fot.188724 fot.188725 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188724
188725

ID 108 915 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0k.700 m S,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na młodej brzozie, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 55'8,31"N 19 33'47,88"E; fot.188740 fot.188741 fot.188742 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188740
188741
188742

ID 109 546 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 3,5 km,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy z nielicznymi brzozami, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.08; uwagi: 50 59'52,14"N 19 13'48,08"E; fot.190166 fot.190167 fot.190168 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190166
190167
190168

ID 109 552 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 4 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów.pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na młodej brzozie, jedno narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 59'55,1"N 19 14'15,49"E; fot.190179 fot.190180 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190179
190180

ID 109 553 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 4,5 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozami, na brzozach, 5 narośli na 4 brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 59'59,09"N 19 14'35,76"E; fot.190186 fot.190187 fot.190188 fot.190189 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190186
190187
190188
190189

ID 109 724 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 3 km na zach. od wioski Czarlina [N 54°01'04,2" E 17°51'56,2"], CB25; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, brzoza na przydrożu, domieszka jałowca, świerku, jarząbu, pień żywej brzozy, podłużna narośl o długości 40 cm; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Siedlisko i zbliżenie na narośl:; fot.190594 fot.190595; Widok na narośl od prawej strony część dolna i górna!:; fot.190596 fot.190597; Widok na narośl od lewej strony część dolna i górna!:; fot.190598 fot.190599 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190594
190595
190596
190597
190598
190599

ID 109 747 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 4,7 km na pn.zach. od miejscowości Wiele [N 53°56'13,98" E 17°47'50,52"], CB35; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami, pień żywej brzozy oraz kikut brzozowy, trzy narośle na żywej brzozie oraz jedna narośl na kikucie brzozy; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/22.08.08; uwagi: Żywa brzoza:; Siedlisko i narośle na żywej brzozie:; fot.190687 fot.190688 fot.190689 fot.190690; Zaraz po drugiej stronie drogi kikut brzozowy z naroślą.; N 53°56'14,30" E 17°47'48,86"; fot.190691 fot.190692 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190687
190688
190689
190690
190691
190692

ID 109 753 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,5 km na wsch. (nieco na pn.) od miejscowości Gołuń [N 54°01'02,20" E 18°00'47,62"], CB26; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami, pień żywej brzozy, cztery owocniki, trzy z jednej strony, jeden po przeciwnej; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.08.08; uwagi: Obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcia nie dość wyraźne.; Widok na pień brzozy od strony trzech narośli oraz jednej narośli po przeciwnej stronie:; fot.190716 fot.190717; Widok na pień od prawej oraz od lewej, widoczne narośle po przeciwnych stronach pnia:; fot.190718 fot.190719 fot.190720 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190716
190717
190718
190719
190720

ID 110 159 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 100m na W od zabudowań w Szczecinie-Zdrojach (ul.Poległych), pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 30 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany na terenie pokopalnianym (brzoza, dąb, robinia akacjowa), na pniu żywej brzozy, w grupie 7 oddzielonych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/30.08.08; uwagi: fot.191615 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191615

ID 110 294 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 2 km na pn. (nieco na zach.) od miejscowości Gołuń, przy leśnym rozdrożu [N 54°01'51,56" E 17°58'43,96"], CB26; data zbioru: 16 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: brzoza, sosna, pień żywej brzozy, jedna narośl na wysokości kilkudziesięciu cm; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Zdjęcia były wykonywane podczas lekkiego deszczu, dlatego narośl jest mokra.; Siedlisko, żywiciel i narośl z bliska:; fot.191986 fot.191987 fot.191988 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191986
191987
191988

ID 110 298 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1 km na pn. od miejscowości Gołuń, przy rozdrożu leśnym [N 54°01'26,02" E 17°59'13,27"], CB26; data zbioru: 16 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las: brzoza, sosna, pień żywej brzozy, podwójna narośl na wysokości ok. 2 m; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Znaleziony 16.08.08, zdjęcia wykonane 17.08.08; Siedlisko, żywiciel i narośle w kilku ujęciach: od przodu, od lewej i od prawej:; fot.192002 fot.192003 fot.192004 fot.192005 fot.192006 fot.192007 fot.192008 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192002
192003
192004
192005
192006
192007
192008

ID 110 311 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,2 km na pd. (nieco na zach.) od wioski Joniny Wielkie [N 53°58'00,70" E 17°53'23,55"], CB25; data zbioru: 16 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą sosny, poza tym jałowiec i przydrożne brzozy, pień żywej brzozy, trzy narośle na wysokości od 1,7 do 2,5 m; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: Zdjęcia i obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcie narośli z bliska z kropelkami wody na obiektywie.; Siedlisko, żywiciel, narośle oraz jedna z narośli z bliska:; fot.192035 fot.192036 fot.192037 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192035
192036
192037

ID 110 572 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE,Cegielnia,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 59'0,58"N 19 16'11,69"E; fot.192568 fot.192569 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192568
192569

ID 110 606 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km NE,Kol.Miroszowy,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szeregi przydrożnych brzóz w lesie sosnowym, na pniach brzóz, osiem narośli na trzech brzozach w promieniu kilkudziesięciu metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!51 2'011"N 19 13'51,63"E; fot.192650 fot.192651; 2!51 2'2,43"N 19 13'52,71"E; fot.192652 fot.192653; 3!51 2'3,18"N 19 13'51,72"E; fot.192654 fot.192655 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192650
192651
192652
192653
192654
192655

ID 110 615 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza, na pniu złamanej brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'5,29"N 19 15'22,23"E; fot.192679 fot.192680 fot.192681 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192679
192680
192681

ID 111 139 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400m na SE od Szczecina (Kijewo ul. Kozia), gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 19 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek dąbrowy z domieszką brzóz nad jeziorem, na pniu zywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: błyskoporek podkorowy; fot.193865 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

193865

ID 111 368 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km S,Spalastry,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 26 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysadzana brzozami droga przez las sosnowy, na żywych brzozach, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!50 53'29,82"N 19 32'5,37"E; na wys.ok.6m nad ziemią; fot.194375; 2!50 53'30,55"N 19 32'14,1; tuż nad ziemią; fot.194376 fot.194377 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194375
194376
194377

ID 111 374 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 26 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne brzozy w lesie sosnowym, na żywych brzozach, pojedynczo,trzy owocniki na trzech drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!50 53'33,45"N 19 32'30,68"E; na pniu przy ziemi; fot.194402 fot.194403; 2!50 53'35,19"N 19 32'45,1"E; na wys.ok 6m nad ziemią; fot.194404; 3!50 53'37,45"N 19 32'57,32"E; na wys.ok. 7 m nad ziemią; fot.194405 fot.194406 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194402
194403
194404
194405
194406

ID 111 532 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński na granicy z powiatem wrzesińskim, 1,3 km na pn.wsch. od wioski Barczyzna niedaleko Nekli [N 52°22'56,44" E 17°27'42,77"], CD02; data zbioru: 1 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśne przydroże z przewagą sosny, grabem, jarząbem, pojedynczo brzoza, po przeciwnej stronie drogi leśnej młody zagajnik modrzewiowy, pień żywej brzozy, jedna narośl na wysokości ok. 3 m; leg. Barbara K., det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/7.09.10; uwagi: W dniu 27.08.2008 ponownie odwiedziłam stanowisko i znalazłam pod drzewem ukruszone fragmenty narośli I.obliquus drugie zdjęcie!. Pobrałam je jako eksykat.; Siedlisko, żywiciel-----------------------------------------ukruszone fragmenty narośli znalezione 27.08.08; fot.194801 fot.194802; Kilka ujęć narośli, z boku i od przodu:; fot.194803 fot.194804 fot.194805 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

194801
194802
194803
194804
194805

ID 111 895 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kaszuby, Rezerwat Zielone; data zbioru: 22 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko przejściowe, na Brz, na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Soboń; rev. Ania Kujawa 30 maj 2008; eksykat: nie - chroniony, teren rezerwatu; uwagi: fot.195611 fot.195612 fot.195613 fot.195614 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195611
195612
195613
195614

ID 111 905 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pniu przydrożnej brzozy,na ''rakowej'' narośli, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/29.10.08; uwagi: 51 1'25,16"N 19 28'48,42"E; fot.195647 fot.195648 fot.195649 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195647
195648
195649

ID 111 913 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km E,Kol.Kletnia,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/29.10.08; uwagi: 51 8'50,74"N 19 31'2,4"E; fot.195683 fot.195684 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195683
195684

ID 112 772 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km W,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosen, na pniu brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 11'28,94"N 19 26'13,53"E; fot.197810 fot.197811 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

197810
197811

ID 112 863 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad rzeką Płonią, ok. 3,7 km na N od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB95; data zbioru: 30 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy z domieszką pojedynczych brzóz w miejscach wyżej położonych, pień żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: błyskoporek podkorowy; fot.198013 fot.198014 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198013
198014

ID 113 011 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km SE,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 30 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi liściastymi (brzoza,dąb), na martwej (podziurawionej przez dzięcioły i porażonej przez hubiaka) brzozie, pojedynczo,na wys.ok.6 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/27.10.08; uwagi: 51 10'59,73"N 19 24'31,23"E; fot.198413; Zdjęcie zrobione 6 września,kiedy to górna część martwego drzewa wraz z naroślą! leżała już na ziemi.Inonotus wyglądał na obumarłego. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198413

ID 113 325 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie mieszane-brzoza,sosna,osika i in, na pniu brzozy, jedno narośle kilkadziesiąt cm nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.10.08; uwagi: 51 1'0,48"N 19 23'31,82"E; fot.199207 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199207

ID 113 327 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina, na pniu żywej brzozy, sześć narośli na jednej brzozie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'36,5"N 19 23'41,74"E; fot.199215 fot.199216 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199215
199216

ID 113 373 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,8 km na pd.wsch. od wioski Kujawki pod Gnieznem [N 52°31'22,61" E 17°45'45,99"], CC94; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda brzezina, pnie 4 młodych brzóz, na 3 brzozach po 1 narośli, na 1 brzozie 3 narośle; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: od do N 52°31'26,36" E 17°45'47,89"; Widok siedliska, przykładowych dwóch brzóz i narośli na nich:; fot.199416 fot.199417 fot.199418; Narośl na pierwszej brzozie:; fot.199419 fot.199420; Narośle na drugiej brzozie:; fot.199421 fot.199422 fot.199423 [notatka: wpis do tabeli i mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199416
199417
199418
199419
199420
199421
199422
199423

ID 114 502 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, nadleśnictwo Czerniejewo, na skraju lasu w pobliżu drogi gruntowej między stacją PKP Promno, a wioską Promienko [N 52°27'45,50" E 17°12'17,16"], CC90; data zbioru: 7 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, las z przewagą sosny, poza tym młoda brzoza, dąb oraz inny podrost liściasty, pień żywej brzozy, jedna narośl na wysokości ok. 1,5 m; leg. Barbara K., det. Darek Karasiński; eksykat: Tak, pobrany 17.09.08, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: W wątku [bf:168009] pokazana jest historia oznaczenia, od 9 maja br. brak dostatecznych dowodów! do 17 września br. - wykazanie tożsamości narośli. W związku z powyższym dokonuję zgłoszenia pomimo upływu terminu na I.obliquus, jako stanowisko znalezione 7 maja br.; W w/w wątku zamieszczona jest również pełna dokumentacja zdjęciowa.; fot.201644 fot.201645 [notatka: wpis do tabeli oraz mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 168009 ;

ID 297 254 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Bagna Rozwarowskie, 1,6 km na NW od Dobropola w gm. Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB34; data zbioru: 11 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan liściasty z przewagą brzóz w strefie ekotonowej przy rozległym torfowisku, pień brzozy, pojedynczo, na kilku drzewach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.907854 fot.907855 fot.907856 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907854
907855
907856

ID 297 369 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,6 km na NW od miejscowości Tetyń, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 25 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekoton brzeziny bagiennej, na pniu brzozy, pojedynczo na wysokości kilku metrów; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.908443 fot.908444 fot.908445 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908443
908444
908445

ID 297 529 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Konar zamierającej brzozy., Pojedyncza narośl.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; uwagi: fot.909377 [notatka: nie] [fotografie: tak];

909377

ID 299 203 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Bełki (gmina Gąsawa), ok. 1,8 km SW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°42'41,42" E 17°48'28,62"], CC64; data zbioru: 19 mar 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże obsadzone brzozą w borze sosnowym, pień brzozy, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony); uwagi: w pobliżu nieco na południe!; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka, przy żółtym szlaku pieszym, na odcinku Niestronno-Bełki; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: SOOS Dyrektywa Siedliskowa! - Ostoja Barcińsko-Gąsawska; siedlisko widok w jedną i drugą stronę!; fot.917594 fot.917595; owocnik kilka ujęć!; fot.917596 fot.917597 fot.917598 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917594
917595
917596
917597
917598

ID 299 253 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km, S, Stęszewko (gmina Pobiedziska), pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC80; data zbioru: 6 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże w lesie mieszanym, pień brzozy, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: PK Puszcza Zielonka, przy Trakcie Bednarskim; Nadle¶nictwo Łopuchówko; siedlisko; fot.917802; oba owocniki; fot.917803; owocniki pojedynczo; fot.917804 fot.917805 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917802
917803
917804
917805

ID 299 588 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy, 1,8 km na SW od osady Kuropatniki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC31; data zbioru: 26 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda kwaśna dąbrowa z rozproszonymi na obrzeżu brzozami, na pniu brzozy, w grupie - 4 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.919389 fot.919390 fot.919391 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919389
919390
919391

ID 304 462 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Mierzyn, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 28 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna, brzoza, pień brzozy, pojedyncza narośl na znacznej długości pnia; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.942156 fot.942157 fot.942158 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942156
942157
942158

ID 308 963 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Drawska, 1 km na SE od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 16 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy podmokły las liściasty, na kłodzie Brz, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.962836 fot.962837 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962836
962837

ID 308 971 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Drawska, 3 km na NE od miejscowości Chyże w gminie Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 17 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan So z domieszką Bk, Gb, Db i Brz, na pniu pochyłej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.962877 fot.962878 fot.962879 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962877
962878
962879

ID 309 961 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: osada Kocielizna, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 45,5" N i 19st 14' 32,3" E], DE34; data zbioru: 28 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mała brzezina, na żywych brzozach, kilka owocników i narośli na trzech drzewkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 30/JN/15.05.2019; uwagi: fot.968572 fot.968573 fot.968574 fot.968575 fot.968576 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968572
968573
968574
968575
968576

ID 310 335 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na NE od Aleksandrowa, CE59; data zbioru: 1 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, akacji, dębu, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Wieluń Lesnictwo Ożarów oddział 186. Gmina Mokrsko.; fot.971005 fot.971006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971005
971006

ID 310 336 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km na SW od Dobijacza, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE49; data zbioru: 14 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nalesnictwo Wieluń Lesnictwo Ożarów oddział 171. Gmina Mokrsko.; fot.971011 fot.971012 fot.971013 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971011
971012
971013

ID 310 337 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,1 km na NE od Klasaka Dużego, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 9 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 5. Gmina Biała.; fot.971019 fot.971020 fot.971021 fot.971022 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971019
971020
971021
971022

ID 310 338 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,1 km na E od Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 17 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, przy ziemi, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Mieleszynek oddział 944. Gmina Czastary.; fot.971028 fot.971029 fot.971030 fot.971031 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971028
971029
971030
971031

ID 310 339 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km na S od Krzyża, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 17 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, dab, na pniu brzozy, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 1. Gmina Biała.; fot.971036 fot.971037 fot.971038 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971036
971037
971038

ID 310 340 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,4 km na N od Aleksandrowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE49; data zbioru: 20 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Wieluń Lesnictwo Ożarów oddział 177. Gmina Mokrsko.; fot.971043 fot.971044 fot.971045 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971043
971044
971045

ID 310 341 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na NE od Ludwinowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 17 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, jodła, brzoza, dąb, osika, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 5B. Gmina Łubnice.; fot.971050 fot.971051 fot.971052 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971050
971051
971052

ID 310 342 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,1 km na NE od Dębicz, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 10 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 2. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.971059 fot.971060 fot.971061 fot.971062 fot.971063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971059
971060
971061
971062
971063

ID 310 343 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na E od Skrzynek, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 10 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 10. Gmina Grabów nad Prosna.; fot.971068 fot.971069 fot.971070 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971068
971069
971070

ID 310 344 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na S od Pieńków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 12 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, dab, buk, osika, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 2. Gmina Biała.; fot.971076 fot.971077 fot.971078 fot.971079 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971076
971077
971078
971079

ID 310 345 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,3 km na E od Kużaja, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 13 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Węglewice oddział 699. Gmina Galewice.; fot.971084 fot.971085 fot.971086 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971084
971085
971086

ID 310 346 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 100 m na N od Brzózek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 13 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzozy, sosny, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 2B. Gmina Galewice.; fot.971090 fot.971091 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971090
971091

ID 310 347 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na NE od Bociana, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 13 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z domieszką sosny, na pniu brzozy, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 1B. Gmina Galewice.; fot.971095 fot.971096 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971095
971096

ID 310 348 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 200 m na NE od Zdzierczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 17 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, buku, debu, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 816. Gmina Galewice.; fot.971100 fot.971101 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971100
971101

ID 310 349 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 950 m na W od Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE29; data zbioru: 17 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżących i mocno spróchniałych pniach brzóz, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 808. Gmina Sokolniki.; fot.971106 fot.971107 fot.971108 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971106
971107
971108

ID 310 350 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,6 km na NE od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 17 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na powalonym pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 809. Gmina Sokolniki.; fot.971115 fot.971116 fot.971117 fot.971118 fot.971119 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971115
971116
971117
971118
971119

ID 310 351 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 200 m na W od Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE29; data zbioru: 31 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 807. Gmina Sokolniki.; fot.971124 fot.971125 fot.971126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971124
971125
971126

ID 310 352 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na N od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 31 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, grabu, buka, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 810. Gmina Sokolniki.; fot.971131 fot.971132 fot.971133 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971131
971132
971133

ID 310 353 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 600 m na W od Józefowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 17 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, buka, dębu, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Czastary oddział 883. Gmina Czastary.; fot.971146 fot.971147 fot.971148 fot.971149 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971146
971147
971148
971149

ID 310 354 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na E od Sopla, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 22 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 5E. Gmina Wieruszów.; fot.971162 fot.971163 fot.971164 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971162
971163
971164

ID 310 355 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 600 m na E od Cieszęcina, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 22 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, debu, osiki, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Węglewice oddział 728. Gmina Galewice.; fot.971177 fot.971178 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971177
971178

ID 310 357 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,1 km na NW od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 23 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Foluszczyki oddział 628. Gmina Galewice.; fot.971193 fot.971194 fot.971195 fot.971196 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971193
971194
971195
971196

ID 310 362 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500 m na W od Głazu, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 30 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Węglewice oddział 688. Gmina Galewice.; fot.971249 fot.971250 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971249
971250

ID 310 366 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 600 m na E od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 23 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las z brzozą i sosną, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 660. Gmina Galewice.; fot.971272 fot.971273 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971272
971273

ID 310 367 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 600 m na SW od Klasaka Dużego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 22 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, debu, osiki, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 4A. Gmina Łubnice.; fot.971279 fot.971280 fot.971281 fot.971282 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971279
971280
971281
971282

ID 310 368 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na W od Myjomic, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE26; data zbioru: 7 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu brzozy, trzy owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Syców Lesnictwo Turze oddział 52. Gmina Kępno.; fot.971287 fot.971288 fot.971289 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971287
971288
971289

ID 310 369 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na NE od Kierzonka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE26; data zbioru: 31 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 3A. Gmina Kępno.; fot.971294 fot.971295 fot.971296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971294
971295
971296

ID 310 370 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,4 km na N od Rogaszycy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE15; data zbioru: 22 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, pojednczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 6. Gmina Ostrzeszów.; fot.971300 fot.971301 [notatka: nie] [fotografie: tak];

971300
971301

ID 315 056 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: przy S brzegu Jeziora Śmiadowo, ok. 1 km na E od miejscowości Śmiadowo w gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, BB66; data zbioru: 30 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dużym udziałem Brz, na pniu żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1003401 fot.1003402 fot.1003403 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1003401
1003402
1003403

ID 319 329 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,8 km na NW od Osieka nad Notecią, gmina Wyrzysk, pow. pilski, woj. wielkopolskie [53°07'59.2"N 17°16'31.1"E], CC21; data zbioru: 3 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże w lesie liściastym, pień żywej brzozy, narośl wysokości ok. 20 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Nadl. Kaczory, leśn. Zielonagóra, oddz. 144, w pobliżu wylotu na szlak na Dębową Górę; fot.1032705 fot.1032706 fot.1032707 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032705
1032706
1032707

ID 319 331 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pobiedziska Letnisko, ul. Gajowa 22, przy Zespole Szkół Im. Konstytucji 3 Maja, pow. poznański, woj. wielkopolskie [52°28'17,91" 17°14'18,14"], CC91; data zbioru: 28 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki trawiasty skwer przy szkole, między chodnikiem i płotem, pień żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: siedlisko; fot.1032717; owocniki; fot.1032718 fot.1032719 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032717
1032718
1032719

ID 320 152 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID103 340; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 2,5" N i 19st 27' 56,5" E], DE46; data zbioru: 9 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu nad Widawką -topola, olcha, brzoza i inne, na pniu żywej brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1038852 fot.1038853 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1038852
1038853

ID 321 966 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na S od Raduczyc, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko brzozy, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Teren prywatny. Oddział 4, gmina Osjaków.; fot.1051827 fot.1051828 fot.1051829 fot.1051830 fot.1051831 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051827
1051828
1051829
1051830
1051831

ID 321 967 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1100 m na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, brzozowo-sosnowy, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Wieluń, Lesnictwo Jodłowiec, oddział 194.; fot.1051836 fot.1051837 fot.1051838 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051836
1051837
1051838

ID 321 968 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km na N od Wygody Turkowskiej, pow. Kepno, woj. wielkopolskie, CE24; data zbioru: 17 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, swierk, brzoza, pien brzozy, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Syców, Lesnictwo Czermin, oddział 180.; fot.1051844 fot.1051845 fot.1051846 fot.1051847 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051844
1051845
1051846
1051847

ID 321 969 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 100 m na S od Koloni Raduczyce, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy, z domieszka sosny i jałowca, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Teren prywatny, oddział 1, gmina Osjaków.; fot.1051853 fot.1051854 fot.1051855 fot.1051856 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051853
1051854
1051855
1051856

ID 321 970 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na W od Taboru Małego, pow. Kepno, woj. wielkopolskie, CE25; data zbioru: 17 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko brzozy, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadlesnictwo Sycow, Lesnictwo Czermin, oddział 152.; fot.1051860 fot.1051861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1051860
1051861

ID 322 677 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, 2,3 km na SWW od Karszna, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 23 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na pniu brzozy, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1058878 fot.1058879 fot.1058880 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1058878
1058879
1058880

ID 323 098 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Zaleskie Łęgi, Szczecin, 1,8km na NW od Mostu Gryfitów nad Regalicą, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 31 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy, kłoda olszy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1062302 fot.1062303 fot.1062304 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062302
1062303
1062304

ID 323 101 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, 2,9 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 23 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1062322 fot.1062323 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062322
1062323

ID 323 108 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,4 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 3 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek śródleśnego mokradła, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1062370 fot.1062371 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062370
1062371

ID 323 630 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie brzozy, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1067044 fot.1067045 fot.1067046 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1067044
1067045
1067046

ID 323 985 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Torfowisko Reptowo, 2,1 km na NW od Stacji Kolejowej Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 21 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna na przesuszonym torfowisku wysokim typu bałtyckiego, pień brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1071655 fot.1071656 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1071655
1071656

ID 324 364 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,7 km na N od Czermnicy w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 4 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny, na pniu brzozy - 2 owocniki, w tym jeden w dziupli szczelinowej, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1074880 fot.1074881 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074880
1074881

ID 324 481 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,7 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1076411 fot.1076412 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076411
1076412

ID 327 444 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Miękowo ,plac zabaw, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB65; data zbioru: 9 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec z różno gatunkowymi drzewami-brzozy,czremchy,klony, pojedyncza brzoza, kilka owocników o różnej wielkości; leg. det. Marcin Lożek; uwagi: wygląd drzewa nie świadczy dobrze o jego kondycji fot.1110461 fot.1110462 fot.1110463 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1110461
1110462
1110463

ID 327 640 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (Wielki Karcz), 2,2 km na S od osady Mszczuje w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 25 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszyna bagienna, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1112009 fot.1112010 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1112009
1112010

ID 327 875 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.1km na NE od Karwacza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 30 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór mieszany(sosna,brzoza,świerk,dąb), kłoda brzozowa, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Nie,chroniony; uwagi: fot.1113877 fot.1113878 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113877
1113878

ID 328 155 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 9 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1116271 fot.1116272 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116271
1116272

ID 328 160 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 15 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd przechodzący w ols, żywa brzoza, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Nie,chroniony; uwagi: fot.1116302 fot.1116303 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1116302
1116303

ID 328 939 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Mszar koło Wyszogóry, 1,3 km na SW od Wyszogóry w gminie Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB47; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany wilgotny (Brz, Tp os, Db, So, Św), na pniu brzozy, w grupie - 4 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1122226 fot.1122227 fot.1122228 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1122226
1122227
1122228

ID 329 001 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na N-E od Lachowskie, pow. oleski, woj. opolskie, CE59; data zbioru: 19 sty 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna,brzoza, czeremcha,buk,dąb, na leżącej na ziemi gałęzi brzozy, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Marki oddział 363. Gmina Praszka.; fot.1122651 fot.1122652 fot.1122653 fot.1122654 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122651
1122652
1122653
1122654

ID 329 002 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na N od Mokre, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany:sosna,dąb,brzoza, na pniu brzozy, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Mokry Las oddział 107. Gmina Wierzchlas.; fot.1122660 fot.1122661 fot.1122662 fot.1122663 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122660
1122661
1122662
1122663

ID 329 003 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 900 m na S-E od Drab, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE51; data zbioru: 16 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z domieszką brzozy, na pniu brzozy, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kłobuck Leśnictwo Osiniec oddział 174. Gmina Lipie.; fot.1122669 fot.1122670 fot.1122671 fot.1122672 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122669
1122670
1122671
1122672

ID 329 004 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na S od Swierków, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE01; data zbioru: 20 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Pyszków oddział 102. Gmina Burzenin.; fot.1122677 fot.1122678 fot.1122679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122677
1122678
1122679

ID 329 005 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na N od Ręszewa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE11; data zbioru: 20 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, jarzębiny, akacji, na pniu brzozy, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Pyszków oddział 105. Gmina Burzenin.; fot.1122684 fot.1122685 fot.1122686 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122684
1122685
1122686

ID 329 006 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500 m na N-E od Piegonisko-Pustkowie, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD98; data zbioru: 15 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, wzdłuż drogi brzozy, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kalisz Leśnictwo Wróbel oddział 287. Gmina Brzeziny.; fot.1122690 fot.1122691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122690
1122691

ID 329 007 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 750 m na S-E od Grabowa Wójtostwa, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE06; data zbioru: 15 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy i czeremchy, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Miłaszka oddział 566. Gmina Sieroszewice.; fot.1122695 fot.1122696 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122695
1122696

ID 329 008 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na E od Psar, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CD86; data zbioru: 10 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: brzoza, sosna, dąb, czeremcha, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Wtórek oddział 411. Gmina Sieroszewice.; fot.1122701 fot.1122702 fot.1122703 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122701
1122702
1122703

ID 329 009 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,6 km na N-E od Bukownicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE16; data zbioru: 15 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzoza, czeremcha,dąb,sosna, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Przytocznica oddział 323.; Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1122707 fot.1122708 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122707
1122708

ID 329 010 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 150 m na S od Brzezin, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD97; data zbioru: 20 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, z domieszką dębu i brzozy, na pniu brzozy, 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kalisz Leśnictwo Zajączki oddział 284. Gmina Brzeziny.; fot.1122712 fot.1122713 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122712
1122713

ID 329 011 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500 m na N-E od Gałek, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE08; data zbioru: 20 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka świerka, a wzdłuż drogi brzóz, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 13. Gmina Czajków.; fot.1122717 fot.1122718 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122717
1122718

ID 329 013 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km na N od Gronowic, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 21 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, na pniu brzozy, u podstawy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Syców Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 201. Gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1122723 fot.1122724 fot.1122725 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122723
1122724
1122725

ID 329 014 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na N-E od Kopcia, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 13 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzoza,dab,sosna, świerk, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 2. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1122729 fot.1122730 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122729
1122730

ID 329 015 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 600 m na N-E od Skrzynek, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 13 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozami i dębami wzdłuż dróg, na pniu brzozy, u podstawy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 10. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1122735 fot.1122736 fot.1122737 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122735
1122736
1122737

ID 329 016 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na N-E od Łagiewnik, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE09; data zbioru: 4 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębu i brzozy, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Potok oddział 100. Gmina Złoczew.; fot.1122741 fot.1122742 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122741
1122742

ID 329 017 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 700 m na S-E od Węglewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy wzdłuż drogi, na pniu brzozy, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 55. Gmina Galewice.; fot.1122746 fot.1122747 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122746
1122747

ID 329 018 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500 m na N-E od Jaźwin, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 18 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, na pniu brzozy, 10 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny oddział 541. Gmina Kraszewice.; fot.1122754 fot.1122755 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122754
1122755

ID 329 019 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,2 km na W od Namysłaki, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE96; data zbioru: 10 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: brzoza, dąb, klon, czeremcha, jesion, na pniu brzozy, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice oddział 604. Gmina Sieroszewice.; fot.1122760 fot.1122761 fot.1122762 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122760
1122761
1122762

ID 329 020 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na N-W od Namysłak, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE96; data zbioru: 10 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, grab, buk, dąb, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice oddział 598. Gmina Sieroszewice.; fot.1122766 fot.1122767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122766
1122767

ID 329 021 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 500 m na E od Strzyżewek, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE96; data zbioru: 14 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, buk, dąb, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice oddział 590. Gmina Sieroszewice.; fot.1122772 fot.1122773 fot.1122774 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122772
1122773
1122774

ID 329 022 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 100 m na S od Wolicy, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD87; data zbioru: 28 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka dębu i brzozy, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 2. Gmina Godziesze Wielkie.; fot.1122779 fot.1122780 fot.1122781 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122779
1122780
1122781

ID 329 023 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na E od Przystajni Koloni, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD97; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, brzoza, czeremcha, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kalisz Leśnictwo Brzeziny oddział 354. Gmina Brzeziny.; fot.1122785 fot.1122786 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122785
1122786

ID 329 024 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,7 km na N-E od Uszyc, pow. oleski, woj. opolskie, CE48; data zbioru: 4 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: dąb, brzoza, sosna, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Tęczyna oddział 26. Gmina Gorzów Sląski.; fot.1122791 fot.1122792 fot.1122793 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122791
1122792
1122793

ID 329 025 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 400 m na N od Darnowca, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE45; data zbioru: 14 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszka brzozy, dębu, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Syców Leśnictwo Nowa Wieś oddział 107B. Gmina Rychtal.; fot.1122797 fot.1122798 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122797
1122798

ID 329 026 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,3 km na N-W od Głuszyny, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CE08; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna,dąb,akacja, brzoza, na pniu brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Kalisz Leśnictwo Wilcze Ługi oddział 425. Gmina Brzeziny.; fot.1122802 fot.1122803 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122802
1122803

ID 329 060 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Nadleśnictwo Kliniska,Leśnictwo Sowno,odział 652b, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 11 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna z udziałem brzozy w podszycie, na pniu dwóch kilkunastoletnich brzóz pospolitych, kilka owocników na dwóch brzozach w odległości kilku metrów od siebie; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: nie; uwagi: drzewa w złej kondycji rosnące na terenie potorfowiskowym fot.1123140 fot.1123141 fot.1123142 fot.1123143 fot.1123144 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1123140
1123141
1123142
1123143
1123144

ID 329 062 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ,25m na w od ul.Azaliowej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorske, AB84; data zbioru: 13 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego z brzozami, pień brzozy pospolitej, klika owocników na jednym pniu; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: nie; uwagi: skraj lasu przy działkach budowlanych, jedna brzoza fot.1123150 fot.1123151 fot.1123152 fot.1123153 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1123150
1123151
1123152
1123153

ID 330 091 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Goleniów, w zadrzewieniu pomiędzy ul.Przestrzenną a Szczecińską oraz na cmentarzu, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB65; data zbioru: 3 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie miejskie-brzozy,topole,robinie, pień brzozy brodawkowatej, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: owocniki wyrastają w miejscach osłabionych po konarach. W pobliżu/20m/na cmentarzu obecny na kilku brzozach w postaci kilku owocników .Traktuję jako jedno miejsce. fot.1129765 fot.1129766 fot.1129767 fot.1129768 fot.1129769 fot.1129770 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1129765
1129766
1129767
1129768
1129769
1129770

ID 330 092 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, . 10m od drogi Wielgowo-Sowno/przy drodze poż.39, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ubogi las sosnowy na terenie potorfowiskowym z domieszką brzozy, kilka młodych brzóz, po kilka owocników na kilku brzózkach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; uwagi: młode brzózki w złej kondycji zdrowotnej,uszkodzone pnie przez zwierzęta{1129771,} fot.1129777 fot.1129778 fot.1129779 fot.1129780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1129777
1129778
1129779
1129780

ID 330 283 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: od Podańska 500m w stronę Budna,przy drodze, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB75; data zbioru: 17 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, podmokłe zarośla, brzoza pospolita, kilka owocników o różnej wielkości; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: duży owocnik ca.30cm fot.1131302 fot.1131303 fot.1131304 fot.1131305 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1131302
1131303
1131304
1131305

ID 330 476 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,4 km SW od Parłówka, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB35; data zbioru: 8 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porośnięte lasem liściastym ruiny dawnej osady, na pniu brzozy, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1131992 fot.1131993 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1131992
1131993

ID 330 483 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,2 km na NW od Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 11 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zadrzewienia liściastego między mokradłem i łąką, na ściętej brzozie, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1132055 fot.1132056 fot.1132057 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132055
1132056
1132057

ID 330 512 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Nad.Kliniska od.725, ZPK Torfowisko Reptowo pow. stargardzki woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 29 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ubogi las sosnowy z udziałem brzozy, pojedyncza brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; uwagi: błyskoporek podkorowy fot.1132163 fot.1132164 fot.1132165;

1132163
1132164
1132165

ID 330 518 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Goleniów, były las komunalny pomiędzy ul.Wol.Pol. a Ogrodową ,ob.1dz.15/1, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 30 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,brzozy,dębu, rosnące brzozy, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy- conajmniej dwa stanowiska/brzozy z owocnikami/; fot.1132202 fot.1132203 fot.1132204 fot.1132205 fot.1132206 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132202
1132203
1132204
1132205
1132206

ID 330 560 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Imno, przy placu zabaw, ob.Imno dz.697/1, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 3 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z udziałem brzozy, pojedyncza brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1132386 fot.1132387 fot.1132388 fot.1132389 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132386
1132387
1132388
1132389

ID 330 561 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Mosty,1km w stronę Mostów-Osiedle, ob.Imno dz.701/1, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 3 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem, brzozą, pniak brzozowy, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1132394 fot.1132395 fot.1132396 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132394
1132395
1132396

ID 330 661 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo,1,5km na NE w stronę Sowna,nadleśnictwo Kliniska oddział 728, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 12 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzozy na skraju lasu sosnowego, pień brzozy, pojedynczy owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1132890 fot.1132891 fot.1132892 fot.1132893 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132890
1132891
1132892
1132893

ID 330 663 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: ZPKTofrowisko Reptowo,nad.Kliniska oddział 751,774, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 12 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ubogi las sosnowy/brzozy na terenie potorfowiskowym, zamierające brzozy omszone, pojedynczo lub kilka na pniu,licznie na conajmniej kilunastu drzewach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1132903 fot.1132904 fot.1132905 fot.1132906 fot.1132907 fot.1132908 fot.1132909 fot.1132910 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132903
1132904
1132905
1132906
1132907
1132908
1132909
1132910

ID 331 273 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,2 km na W od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 3 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zniekształcona odwodnieniem brzezina bagienna, na pniu brzozy omszonej, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1137554 fot.1137555 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1137554
1137555

ID 331 295 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dorzecze Regi, 1 km na NE od Barkowa w gm. Gryfice, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 17 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na odziomku żywej brzozy i na kłodzie brzozy, pojedynczo na 2 różnych drzewach oddalonych od siebie o 100m; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1137681 fot.1137682 fot.1137683 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1137681
1137682
1137683

ID 333 091 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, 1,2 km na SW od Rzędzin, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB61; data zbioru: 31 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, na pniu brzozy omszonej, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1149951 fot.1149952 fot.1149953 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1149951
1149952
1149953

ID 333 592 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Jezioro Chełm na Wysoczyźnie Łobeskiej w gm. Łobez, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty nad jeziorem (Brz, Db, Tp os.), na złamanej brzozie - przy odziomku, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1154129 fot.1154130 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154129
1154130

ID 333 759 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5km na pł. od Radówka, oddział 160B/A,153D i wokół jeziora Piaski, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB59; data zbioru: 1 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bagienny oszowo-brzozowy z domieszką świerka, ścięta i pocięta w wałki brzoza oraz kilka rosnących, pojedynczo lub kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie chroniony; uwagi: na kilku brzozach wokół jeziora; Błyskoporek podkorowy fot.1155650 fot.1155651 fot.1155652 fot.1155653 fot.1155654 fot.1155655 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1155650
1155651
1155652
1155653
1155654
1155655

ID 334 082 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Międzywodzie, przedłużenie ul.Wakacyjnej 0,5km na pn, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB14; data zbioru: 8 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy na wydmach, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1157659 fot.1157660 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1157659
1157660

ID 334 470 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Zapadłe, jezioro Sękacz, pow. Koczała, woj. pomorskie, CB30; data zbioru: 16 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja wzdłuż drogi, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1159903 fot.1159904 fot.1159905 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1159903
1159904
1159905

ID 334 471 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wilkowo,1km na pł. przy rzece Brdzie, pow. Koczała, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 16 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sos,brz, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1159910 fot.1159911 fot.1159912 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1159910
1159911
1159912

ID 334 472 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Męciny,1km przy skrzyżowaniu z rz.Wieprzą, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB10; data zbioru: 16 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany las liściasty, rosnąca brzoza, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1159918 fot.1159919 fot.1159920 fot.1159921 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1159918
1159919
1159920
1159921

ID 336 279 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wierzchosław, przy cmentarzu, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 29 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik brzozowy, zamierająca brzoza pospolita, kilka owocników wzdłuż pnia; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1173478 fot.1173479 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173478
1173479

ID 336 379 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Świnoujście 1km na pd.zach od strzelnicy garnizonowej, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB21; data zbioru: 3 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna z sosną, pnie brzóz, 4 owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1174175 fot.1174176 fot.1174177 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1174175
1174176
1174177

ID 337 000 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2,1 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 6 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny, na pniu Betula pubescens, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1178516 fot.1178518 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178516
1178518

ID 337 090 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: prop. rez. Rybokarty w gm. Gryfice, 0,7 km na W od miejscowości Rybokarty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB27; data zbioru: 11 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1178985 fot.1178986 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178985
1178986

ID 338 653 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białowieża , przy Żebrach Żubra, leś.Nowe,odz.426A, pow. hojnowski, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie; uwagi: fot.1186650 fot.1186651 fot.1186652; Błyskoporek podkorowy [notatka: tak] [fotografie: tak];

1186650
1186651
1186652

ID 339 332 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, Nadl.Kliniska,Leśn.Wielgowo,odz.555, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 15 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas brzóz na skraju boru sosnowgo, pień brzozy pospolitej, w miejscu po konarze, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1189474 fot.1189475 fot.1189476 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1189474
1189475
1189476

ID 340 197 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na SW od Myśliborza Małego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na pniu Alnus glutinosa, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1194012 fot.1194013 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194012
1194013

ID 340 402 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wyspa Uznam (rez. Karsiborskie Paprocie), 3,4 km na SE od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy, na pniach Betula pendula, na 2 drzewach - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1194797 fot.1194798 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194797
1194798

ID 341 227 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 300 m na N-E od Jeziornej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 25 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosny, brzozy, świerki, na pniu, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 6A, gmina Galewice.; fot.1199647 fot.1199648 fot.1199649 [fotografie: tak];

1199647
1199648
1199649

ID 341 228 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na S-E od Dymków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE29; data zbioru: 5 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, brzozy, świerki, na pniu, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Czarnożyły oddział 294, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Lututów.; fot.1199653 fot.1199654 [fotografie: tak];

1199653
1199654

ID 341 229 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na S-E od Klonowej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE19; data zbioru: 5 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leśna droga, las sosnowy, wzdłuż aleja brzozowa, na dolnej części pnia, przy ziemi, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Klonowa oddział 277, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.; fot.1199659 fot.1199660 fot.1199661 [fotografie: tak];

1199659
1199660
1199661

ID 341 230 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: LAS MIESZANY: SOSNA, BRZOZA, na leżących konarach brzozy, 2 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 170, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.; fot.1199666 fot.1199667 fot.1199668 [fotografie: tak];

1199666
1199667
1199668

ID 341 231 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,8 km na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: LAS mieszany: sosny, brzozy, olchy, na pniu, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 200, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.; fot.1199672 fot.1199673 [fotografie: tak];

1199672
1199673

ID 341 232 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,2 km na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, na pniu brzozy, przy ziemi, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 210, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.; fot.1199678 fot.1199679 [fotografie: tak];

1199678
1199679

ID 341 233 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 800 m na N-W od Kużaja, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 20 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, na pniu brzozy, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 700, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1199683 fot.1199684 [fotografie: tak];

1199683
1199684

ID 341 954 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 KM na N-W od Przybyłowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 4 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, z brzozami wzdłuż drogi leśnej, na brzozie, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Foluszczyki oddział 646, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1203692 fot.1203693 fot.1203694 fot.1203695 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1203692
1203693
1203694
1203695

ID 341 956 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 900 m na N-E od Żelaza, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 4 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozami wzdłuż drogi leśnej, na brzozie, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśnictwo Foluszczyki oddział 644, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1203700 fot.1203701 fot.1203702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1203700
1203701
1203702

ID 341 957 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km na S-W od Lesiaków, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE10; data zbioru: 6 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z pojedynczymi brzozami wzdłuż drogi leśnej, na pniaku, złamanej i mocno pokrytej mchem brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny oddział 02, gmina Złoczew.; fot.1203707 fot.1203708 fot.1203709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1203707
1203708
1203709

ID 343 233 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: prop. rez. Dolina Krąpieli, 1 km na NW od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 17 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na pniach dwóch Betula pendula, 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1212783 fot.1212784 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212783
1212784

ID 343 239 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Górna Ukleja), 1,6 km na SW od Cieszyna, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB79; data zbioru: 20 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką Brz i Św, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1212824 fot.1212825 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212824
1212825

ID 343 692 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Osówek k.Lipnicy ,gm.Lipnica, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB22; data zbioru: 12 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna brzoza, pień żywej brzozy, w otwartym ubytku wzdłuż pnia; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1216729 fot.1216730 fot.1216731 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1216729
1216730
1216731

ID 343 693 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: J.Trzebielsk k.Lipnicy,gm.Lipnica, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB22; data zbioru: 11 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler drzewo przy brzegu jeziora, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1216736 fot.1216737 fot.1216738 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1216736
1216737
1216738

ID 343 713 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Burowo przed tablicą miejscowości,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 13 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1216983 fot.1216984 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1216983
1216984

ID 343 787 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2 km na N od Żółwiej Błoci w stronę Niewiadowa,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 15 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, ułamany pień i leżąca kłoda brzozy, wzdłuż rany i wewnątrz pnia; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1217347 fot.1217348 fot.1217349 fot.1217350 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1217347
1217348
1217349
1217350

ID 343 798 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Borzysławiec,za cmentarzem, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 16 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie Brz,Sn,lilaki, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1217422 fot.1217423 fot.1217424 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1217422
1217423
1217424

ID 344 392 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID97 983; lokalizacja: 2 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 17 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na kikucie martwej brzozy, jeden owocnik i dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 0' 32,5" N 19st 23' 17,5" E; fot.1221348 fot.1221349 fot.1221350 fot.1221351 fot.1221352 fot.1221353 fot.1221354 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221348
1221349
1221350
1221351
1221352
1221353
1221354

ID 344 497 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Łozienica, ul.Granitowa, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 7 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, spontaniczny zagajnik osikowy z dwiema brzozami, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1222198 fot.1222199 fot.1222200 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1222198
1222199
1222200

ID 345 122 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie, 0,3 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 25 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przydrożne (przy drodze gruntowej), na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1226974 fot.1226975 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1226974
1226975

ID 345 391 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,2 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1228416 fot.1228417 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228416
1228417

ID 345 399 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 2,3 km na SE od Żarnowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB44; data zbioru: 31 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek torfowiska i boru mieszanego, na pniu obumarłej Betula sp., pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1228506 fot.1228507 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1228506
1228507

ID 345 794 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Reptowo,przy lini kolejowej 0,5km na W od dworca, Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,odz.770, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB84; data zbioru: 19 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, dwa drzewa-pień żywej brzozy, po jednym owocniku; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1232123 fot.1232124 fot.1232125 fot.1232126 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1232123
1232124
1232125
1232126

ID 345 843 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Katarzynów; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pas przydrożnych brzóz, na pniach żywych brzóz, 5 narośli na trzech drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 0' 19" N 19st 35' 37" E; fot.1232409 fot.1232410 fot.1232411 fot.1232412 fot.1232413 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232409
1232410
1232411
1232412
1232413

ID 346 004 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na SW od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC18; data zbioru: 6 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na murszejącej kłodzie Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1233879 fot.1233880 fot.1233881 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1233879
1233880
1233881

ID 350 912 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 1,1 km na SE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1275142 fot.1275143 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275142
1275143

ID 351 975 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 28 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1285967 fot.1285968 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285967
1285968

ID 353 202 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, AB93; data zbioru: 4 gru 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na pniu Alnus incana, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1297468 fot.1297469 fot.1297470 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1297468
1297469
1297470

ID 353 215 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Sowno,1km na W, Nadl.Kliniska,Leśn.Sowno,odz.581, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 19 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzoz przydrożna na skraju boru, żywa brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1297481 fot.1297482 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1297481
1297482

ID 353 476 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km na E od miejscowości Stany, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 22 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy., Martwa brzoza, pojedyńczy owocnik; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: nie,chroniony; uwagi: fot.1299731 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1299731

ID 355 635 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Szczecin Dąbie,ul.Słupska, 100m na E od działek ogrodowych, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 14 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Bk,Db,Brz,Kl, zamierające brzozy gruczołkowate, po kilka owocników na dwóch Brz; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1316060 fot.1316061 fot.1316062 fot.1316063 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1316060
1316061
1316062
1316063

ID 355 733 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Dzisna, działka 292, gm.Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 15 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolne zadrzewienie wzdłuż rowu meiloracyjnego, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1317248 fot.1317249 fot.1317250 fot.1317251 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1317248
1317249
1317250
1317251

ID 355 957 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Szczecin, Wyspa Pucka,na W od.J.Portowego, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 6 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny z brzozami, rosnące i martwe brzozy, na kilku drzewach po jednym owocniku; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Lasy miejskie, odz.137, między działkami a j.Portowym; Błyskoporek podkorowy fot.1319999 fot.1320000 fot.1320001 fot.1320002 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1319999
1320000
1320001
1320002

ID 356 118 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gniazdowo k.Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 10 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa brzóz na brzegu drogi gruntowej, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Wiatrołom, drzewo będzie usunięte /po uzyskaniu zgody/; Błyskoporek podkorowy fot.1321163 fot.1321164 fot.1321165 fot.1321166 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1321163
1321164
1321165
1321166

ID 356 221 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'27.5"N 19°27'17.0"E], DB05; data zbioru: 10 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty - Bk, Brz, Db, Gb i inne, na pniu żywej brzozy, pojedynczo; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, potw. Grażyna Domian; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1321174] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1321174 ;

ID 356 225 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg, ul. Wschodnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'49.5"N 19°27'10.0"E], DB05; data zbioru: 12 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Liściaste zadrzewienie przy gruntowej drodze (Bk, Gb, Brz, Tp), na konarze brzozy, 2 narośle; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1321453 fot.1321454 fot.1321455 fot.1321456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1321453
1321454
1321455
1321456

ID 356 407 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Białuń, 100m na E od ul.Sielankowej,Nadl.Goleniów,Leśn.Mosty,odz.746, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 17 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia- osika,brzoza między drogą gruntową a polem, rosnące i martwe brzozy, po jednym owocniku na kilku drzewach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1322709 fot.1322710 fot.1322711 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1322709
1322710
1322711

ID 356 673 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Tolkmicko, 1,5 km NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°19'51.5"N 19°33'11.4"E], DA86; data zbioru: 2 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Św, So, Brz, Os, Db, Na uciętym fragmencie pnia brzozy, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1326986] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1326986 ;

ID 357 003 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg - Rubno, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'21.4"N 19°24'01.0"E], DB05; data zbioru: 14 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Brz, Tp, Ol, u podstawy pochylonego pnia brzozy, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1330619 fot.1330620 fot.1330621 fot.1330622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1330619
1330620
1330621
1330622

ID 357 016 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'19.4"N 19°24'10.9"E], DB05; data zbioru: 15 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Brz, Tp, Db, na złamanym pniu brzozy, na kikucie i złomie, do 10 narośli o różnych kształtach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; Na zaklinowanym między dwoma pniami fragmencie drewna prawdopodobnie pozostałości formy doskonałej - przedostatnie zdjęcie.; W odległości kilkudziesięciu m. na żywej ?! brzozie kolejne 2 narośle - ostatnie zdjęcie.; fot.1330678 fot.1330679 fot.1330680 fot.1330681 fot.1330682 fot.1330683 fot.1330684 fot.1330685 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1330678
1330679
1330680
1330681
1330682
1330683
1330684
1330685

ID 357 052 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg – Jelenia Dolina (wydzielenie 223a), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'55.5"N 19°28'48.3"E], DA96; data zbioru: 18 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Brz, Św, Gb, na stojącej (raczej żywej) brzozie, 3 narośle na wys. 1,5, 3 i 4 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1330985 fot.1330986 fot.1330987 fot.1330988 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1330985
1330986
1330987
1330988

ID 357 053 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg – Jelenia Dolina (wydzielenie 221a), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'01.1"N 19°29'07.9"E], DA96; data zbioru: 18 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Brz, Św, Ol, na skraju łęgu z Olszą, na stojącej (raczej żywej) brzozie, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1330993 fot.1330994 fot.1330995 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1330993
1330994
1330995

ID 357 203 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Stegna, 300m E od skrzyż. ul. Jagiełły i Lipowej, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'03.6"N 19°06'54.5"E], DA83; data zbioru: 23 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór mieszany bagienny z dużym udziałem brzozy, na stojącej uschniętej brzozie (prawdopod. B. pubescens), pojedynczo, u podstawy pnia; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1332214 fot.1332215 fot.1332216 fot.1332217 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1332214
1332215
1332216
1332217

ID 357 204 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Jagodno, 400m SEE od Tartaku Jagodno, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'00.7"N 19°23'55.1"E], DB05; data zbioru: 24 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą brzozy, Bk, Db, na pniu stojącej brzozy (być może martwej), pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1332223 fot.1332224 fot.1332225 fot.1332226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1332223
1332224
1332225
1332226

ID 357 443 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID96 523; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; rzadziej innych, na brzozie, bliźniacza narośl kilka metrów nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 6' 56" N 19st 24' 19,2" E; fot.1334722 fot.1334723 fot.1334724 fot.1334725; PS. Drzewo inne niż w zgłoszeniu pierwotnym. W chwili znalezienia brzoza była pociętym wiatrowałem. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334722
1334723
1334724
1334725

ID 357 474 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Jagodno, 1,1 km E od Tartaku Jagodno (wydz. 279a), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'57.9"N 19°24'35.1"E], DB05; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las i zalesienie liściaste z Brz, Db, Głg, na pniu żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1335069 fot.1335070 fot.1335071 fot.1335072 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1335069
1335070
1335071
1335072

ID 357 475 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 80m. NEE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'43.1"N 19°28'35.8"E], DB06; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą brzozy, na pniu żywej brzozy, na wys. 2,3 m. i wyżej, kilka narośli, częściowo zrośniętych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1335078 fot.1335079 fot.1335080 fot.1335081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1335078
1335079
1335080
1335081

ID 357 586 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 23 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszką osik, na wiatrowale brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 6' 57,5" N 19st 25' 2" E; fot.1336115 fot.1336116 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336115
1336116

ID 357 588 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,2 km E od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 24 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody, samosiejkowy las brzozowo-sosnowy na obrzeżach kompleksu leśnego, na pniu żywej brzozy, trzy narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: GPS: 51st 1' 21,8" N 19st 17' 33,8" E; fot.1336120 fot.1336121 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336120
1336121

ID 357 589 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,3 km S od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 24 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na żywych brzozach, przeważnie ponad 5 m nad ziemią, kilka narośli na trzech brzozach ( 5+1+1(?) ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 50st 59' 2,5" N 19st 18' 8,5" E; 1; fot.1336134 fot.1336135 fot.1336136 fot.1336137 fot.1336138; 2; fot.1336139; 3; fot.1336140 fot.1336141 fot.1336142 fot.1336143 fot.1336144 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1336134
1336135
1336136
1336137
1336138
1336139
1336140
1336141
1336142
1336143
1336144

ID 357 724 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wygoda; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 30 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na żywej brzozie, nisko nad ziemią, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: GPS: 51st 0' 31" N 19st 28' 47" E; fot.1337710 fot.1337711 fot.1337712 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337710
1337711
1337712

ID 357 984 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kletnia, ul. Spacerowa; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże; obrzeże tyczkowiny sosnowej, na żywej brzozie, nisko nad ziemią, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 9' 12" N 19st 28' 59" E; fot.1340312 fot.1340313 fot.1340314 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340312
1340313
1340314

ID 357 985 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km E od Malutkie Resort; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 13 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dębowo-brzozowy fragment lasu, na brzozie ( brzoza została złamana przez wiatr w miejscu występowania narośli ), jedna, złożona narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 6' 44,5" N 19st 25' 46" E; fot.1340321 fot.1340322 fot.1340323 fot.1340324 fot.1340325 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340321
1340322
1340323
1340324
1340325

ID 358 505 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Koczała,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB30; data zbioru: 3 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa brzóz na skwerze, rosnąca brzoza, dwa owocniki na dwóch drzewach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1346412 fot.1346413 fot.1346414 fot.1346415 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1346412
1346413
1346414
1346415

ID 358 508 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kudowa-Zdrój, park zdrojowy, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF23; data zbioru: 27 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, rosnąca brzoza, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1346433 fot.1346434 fot.1346435 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1346433
1346434
1346435

ID 358 761 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km SW od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 25 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, przy podstawie, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 0' 41,5" N 19st 16' 57" E; fot.1348778 fot.1348779 fot.1348780 fot.1348781 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348778
1348779
1348780
1348781

ID 358 763 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID97 989; lokalizacja: 1 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 26 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej ( obecnie wiatrowału ) brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 0' 37,5" N 19st 24' 19,7" E; fot.1348787 fot.1348788 fot.1348789 fot.1348790; PS. Brzoza oczywiście inna niż w zgłoszeniu pierwotnym. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348787
1348788
1348789
1348790

ID 359 512 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Łęcze 300 m. E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'53.6"N 19°29'02.2"E], DA96; data zbioru: 30 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler brzóz przy drodze asfaltowej, u podstawy pnia żywej brzozy, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1357769 fot.1357770 fot.1357771 fot.1357772 fot.1357773 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1357769
1357770
1357771
1357772
1357773

ID 359 726 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Rezerwat Krzywe Koło w Pętli Wdy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB58; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, grab,dąb, lipa, brzoza, osika, sosna, świerk jarząb, Brzoza, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1359971 fot.1359972 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359971
1359972

ID 360 608 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,155522 19,547210], DE46; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na żywej brzozie, nisko nad ziemią, jedna, złożona narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1368265 fot.1368266 fot.1368267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1368265
1368266
1368267

ID 360 977 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Pijawką -brzoza, dąb, olcha, sosna i inne, na pniu brzozy, jakiś czas temu powalonej przez wiatr, trzy narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 2' 0,5" N 19st 14' 44,5" E; fot.1370934 fot.1370935 fot.1370936 fot.1370937 fot.1370938 fot.1370939 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370934
1370935
1370936
1370937
1370938
1370939

ID 361 800 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Stilo-Ulinia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bażynowy, torfowisko, brzoza omszona, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1377588 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1377588

ID 362 527 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Db,Br,Les,Bk, rozkładająca się kłoda brzozowa, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1383349 fot.1383350 fot.1383351; Nadl.Kliniska, Leśn.Poczernin, odd.558B [notatka: tak] [fotografie: tak];

1383349
1383350
1383351

ID 362 709 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Jagodnik, przy drodze prowadzącej do DW 504, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'36.9"N 19°29'09.4"E], DB06; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi asfaltowej, na żywej brzozie, blisko podstawy pnia, 1 średnia narośl i zaczątki kolejnej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1384748 fot.1384749 fot.1384750 fot.1384751 fot.1384752 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384748
1384749
1384750
1384751
1384752

ID 363 040 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km W od wsi Borki; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 50,9963 19,3985], DE65; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, przy podstawie, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1387746 fot.1387747 fot.1387748 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387746
1387747
1387748

ID 363 503 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Klekotowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0423 19,4133], DE55; data zbioru: 1 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad Radomką, na pniu żywej brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1390473 fot.1390474 fot.1390475 fot.1390476 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390473
1390474
1390475
1390476

ID 363 525 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina, 160 m. NW od skraju jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'26.3"N 19°29'41.3"E], DA96; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dodatkami, na pniu żywej brzozy, kilka narośli rozpostartych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1390642 fot.1390643 fot.1390644 fot.1390645 fot.1390646 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390642
1390643
1390644
1390645
1390646

ID 363 530 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km W od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1740 19,3958], DE45; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1390691 fot.1390692 fot.1390693 fot.1390694 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390691
1390692
1390693
1390694

ID 364 192 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: przy cmentarzu we wsi Radziechowice II; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0607 19,3473], DE55; data zbioru: 12 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1395746 fot.1395747 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395746
1395747

ID 364 231 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID98 554; lokalizacja: 1 km E od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1431 19,5852], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na pniach żywych brzóz, 5 narośli na trzech brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: 1; fot.1396021 fot.1396022; 2; fot.1396023; 3; fot.1396024 fot.1396025 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1396021
1396022
1396023
1396024
1396025

ID 364 372 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1426 19,5191], DE46; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, jedna narośl, na czeczocie, ok.1,2 m nad ziemią; druga narośl 5-6 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1397758 fot.1397759 fot.1397760 fot.1397761 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1397758
1397759
1397760
1397761

ID 364 635 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Sulmin k. Gdańska, Lasy Sulmińskie, 2 km N, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 3 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zabagnienie z olchą, brzozą, osiką, wierzbą, sosną, bukiem, leszczyną, żywa brzoza, 2 zwarte owocniki i 1 rozportarty w szczelinie; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1400309 fot.1400310 fot.1400311 fot.1400312 [fotografie: tak];

1400309
1400310
1400311
1400312

ID 364 821 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd na zboczu nad strumieniem, z domieszką buka i sosny, Żywa brzoza, 1 okazały owocnik , kilka rozpostartych; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1400956 fot.1400957 [fotografie: tak];

1400956
1400957

ID 365 204 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Górki-Wschodnie, otulina rez. Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska, po obu stronach od wejścia na plażę nr 19, ok. 250 m od morza, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 17 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, ols międzywydmowy, olsza, sosna, brzoza, osika, jarzębina, na pniu żywej olszy i brzozy, na olszy (2+1+2) i brzozie (1); leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Olsza nr 1; fot.1403165 fot.1403166 fot.1403167; Olsza nr 2; fot.1403168; Olsza nr 3; fot.1403169 fot.1403170; Brzoza; fot.1403171 fot.1403172 [fotografie: tak];

1403165
1403166
1403167
1403168
1403169
1403170
1403171
1403172

ID 365 376 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Biedkowo-Osada k. Braniewa, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA98; data zbioru: 27 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokultura świerkowa z dodatkiem brzozy, pień żywej brzozy, dwa owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1404945 fot.1404946 fot.1404947 fot.1404948 [fotografie: tak];

1404945
1404946
1404947
1404948

ID 365 859 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Goleniów, ul. Polna, przy działkach ogrodowych, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 13 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewo w skraju drogi oraz szpaler brzóz przy drodze gruntowej, pień złamanej oraz rosnącej Betula pendula, dwa owocniki na dwóch drzewach w odległości 60m; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy; 1. fot.1408692 fot.1408693 fot.1408694; 2. fot.1408695 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408692
1408693
1408694
1408695

ID 365 929 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Niewiadowo, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 26 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na pniu martwej Betula pendula, po jednym owocniku na dwóch brzozach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy fot.1409576 fot.1409577 fot.1409578 fot.1409579 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1409576
1409577
1409578
1409579

ID 366 176 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Krynica Morska, skraj W, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°22'30.2"N 19°25'16.3"E], DA85; data zbioru: 11 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór mieszany, w tym miejscu Brz, Bk, Db, na kikucie młodego, złamanego pędu brzozy (odrostu), 1 nieduża narośl rozpostarta; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1412204 fot.1412205 fot.1412206 fot.1412207 fot.1412208 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1412204
1412205
1412206
1412207
1412208

ID 366 378 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1km E od Szczecina Płoni, gm. Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 26 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, Bk, rosnąca brzoza, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Nadl. Kliniska, Leśn. Morawsko, odz. 830/944; fot.1414598 fot.1414599 fot.1414600 fot.1414601 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1414598
1414599
1414600
1414601

ID 366 560 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 450m W od przysiółka Zadry, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB20; data zbioru: 4 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, leżąca kłoda brzozowa, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: OCHK Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka; Oszar Natura 2000 Miasteckie Jeziora Lobeliowe; Błyskoporek podkorowy; fot.1416570 fot.1416571 fot.1416572 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1416570
1416571
1416572

ID 366 759 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Swojcino 300m W, gm. Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 17 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, pień Betula pendula, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy; Nadl. Kliniska, Leśn. Poczernin, odz. 559A; fot.1418762 fot.1418763 fot.1418764 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1418762
1418763
1418764

ID 366 765 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kadyny, 375 m. N od dawnej stacji kolejowej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'24.1"N 19°29'03.9"E], DA96; data zbioru: 18 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego So-Db-Bk-Brz i in., na stojącej martwej brzozie częściowo pozbawionej kory, jedna narośl na wys. 4 m. i druga większa odpadła, leżąca luzem u podstawy pnia; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, pobrałem fragment odpadłej narośli; uwagi: fot.1418829 fot.1418830 fot.1418831 fot.1418832 fot.1418833 fot.1418834 fot.1418835 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1418829
1418830
1418831
1418832
1418833
1418834
1418835

ID 367 125 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 50,0000 19,4108], DE65; data zbioru: 19 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na żywej brzozie, ok. 2 m nad ziemią, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1422002 fot.1422003; Jeszcze jedna narośl ok. 400 m na zachód, na przydrożnej brzózce; fot.1422004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422002
1422003
1422004

ID 367 196 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Ossów,Rezerwat Mosty Kalińskie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED18; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty-brzoza,wiąz,topola, na złamanej stojacej wierzbie, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: fot.1423115 fot.1423116 fot.1423117 fot.1423118 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423115
1423116
1423117
1423118

ID 367 272 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0085 19,3934], DE65; data zbioru: 9 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniach żywych brzóz, trzy narośle na dwóch brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1423882 fot.1423883 fot.1423884 fot.1423885 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423882
1423883
1423884
1423885

ID 367 273 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,5 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0449 19,3347], DE55; data zbioru: 10 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża lasu, na pniach żywych brzóz, trzy narośle na trzech brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: 1 -; fot.1423890; 2 -GPS: 51,0448 19,3275; fot.1423891; 3 -GPS: 51,0461 19,3234; fot.1423892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423890
1423891
1423892

ID 367 294 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe, 0,6 km SW od osady leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka rozpostartych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1424207 fot.1424208 fot.1424209 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1424207
1424208
1424209

ID 367 299 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie, Swobnica, przy Zamku Joannitów, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 12 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1424278 fot.1424279 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1424278
1424279

ID 367 425 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50,9834 19,3099], DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza, na pniu obumarłej brzozy, kilka narośli na czeczocie, 2,5 - 3 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1425850 fot.1425851 fot.1425852 fot.1425853 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425850
1425851
1425852
1425853

ID 367 584 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1972 19,3889], DE35; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzoza, klon, grab, jesion, wiąz i inne, na pniu żywej brzozy, ok. 2,5 m nad ziemią, kilka narośli w pionowej szczelinie pnia; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1427395 fot.1427396 fot.1427397 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427395
1427396
1427397

ID 367 619 oznaczenie: Inonotus obliquus; • potwierdzenie ID98 562; lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1560 19,5259], DE46; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna brzezina, na pniach żywych brzóz, trzy narośle na trzech brzozach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: 1; fot.1427910; 2; fot.1427911; 3; fot.1427912 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427910
1427911
1427912

ID 367 801 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Zalesiczki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1632 19,4282], DE45; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1429620 fot.1429621 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429620
1429621

ID 367 804 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Łękińsko; gm. Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [GPS: 51,2214 19,3592], DE35; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad sztucznym ciekiem; brzoza, topola, sosna, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1429632 fot.1429633 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429632
1429633

ID 367 806 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km E od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1745 19,4267], DE45; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, przy podstawie, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1429637 fot.1429638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429637
1429638

ID 367 831 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0301 19,4207], DE55; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, przy podstawie, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1429915 fot.1429916 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429915
1429916

ID 367 846 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Radomsko, ul. Wypoczynkowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0490 19,4095], DE55; data zbioru: 25 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na pniu żywej brzozy, grupa 6 narośli; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1430128 fot.1430129 fot.1430130 fot.1430131; Uwagi: Brzozę tą obserwuję od ponad 10 lat. Początkowo widywałem tylko "główną" narośl zdjęcie 2 !, która kilka lat temu została prawie całkowicie odcięta, ale jak widać, odrasta. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430128
1430129
1430130
1430131

ID 368 511 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Biedkowo-Osada, 1,2 km. SSE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°18'25.5"N 19°47'34.0"E], DA98; data zbioru: 8 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany, Brz, Św, So i in., na żywej brzozie, blisko podstawy pnia, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1438980 fot.1438981 fot.1438982 fot.1438983 fot.1438984 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438980
1438981
1438982
1438983
1438984

ID 368 514 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km E Widzeńska, gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, pień Alnus glutinosa, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: proponowany Rezerwat Przyrody-Przełomowa Dolina Gowienicy; Nadl. Goleniów, Leśń. Widzeńsko, odz. 283 fot.1439003 fot.1439004 fot.1439005 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1439003
1439004
1439005

ID 368 555 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Tabórz, 600 m. NW od parkingu rezerwatu Sosny Taborskie, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°46'54.2"N 20°01'14.8"E], DB59; data zbioru: 10 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Brz, Db, So, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1439677 fot.1439678 fot.1439679 fot.1439680 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1439677
1439678
1439679
1439680

ID 368 745 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Elbląg - Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'29.5"N 19°27'08.8"E], DB05; data zbioru: 16 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las liściasty nad potokiem (Ol, Bk, Db), na pniu powalonej olszy czarnej, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Pobrałem fragment narośli ze względu na początkową niepewność oznaczenia.; fot.1442183 fot.1442184 fot.1442185 fot.1442186 fot.1442187 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1442183
1442184
1442185
1442186
1442187

ID 369 452 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, jez. Siekierki, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 13 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg jeziora olcha, brzoza, sosna, żywa brzoza, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1449635 fot.1449636 fot.1449637 [fotografie: tak];

1449635
1449636
1449637

ID 369 543 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Smolniki k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 17 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z brzozą, Pień brzozowy martwy i żywy, pojedyncze owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Lokalizacja 1 - ścięta brzoza, 2 owocniki; lokalizacja 2 - 1 owocnik, złamana brzoza nad jez. Smolnickim, E brzeg; lokalizacja 3 - 1km S w kierunku Wierzbin, 1 owocnik, żywa brzoza; fot.1451045 fot.1451046 fot.1451047 fot.1451048 fot.1451049 fot.1451050 [fotografie: tak];

1451045
1451046
1451047
1451048
1451049
1451050

ID 369 846 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, jez. Korzonek, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 23 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg jeziora z płem torfowiskowym, olcha, kruszyna, sosna, żywa brzoza, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1454704 [fotografie: tak];

1454704

ID 369 992 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50,9935 19,2752], DE64; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, na pniu żywej brzozy, ok. 4 m nad ziemią, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1456652 fot.1456653 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456652
1456653

ID 369 993 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 2,7 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0110 19,2410], DE64; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1456657 fot.1456658 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456657
1456658

ID 371 721 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Sztutowo, 600 m. N, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'21.7"N 19°10'45.4"E], DA84; data zbioru: 13 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1476351 fot.1476352 fot.1476353 fot.1476354 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1476351
1476352
1476353
1476354

ID 371 827 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Łęg ( cz. lewobrzeżna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0253 19,2921], DE55; data zbioru: 9 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki bór sosnowy, na pniu żywej brzozy, dwie narośle; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1477098 fot.1477099 fot.1477100 fot.1477101 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1477098
1477099
1477100
1477101

ID 372 034 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0118 19,3304], DE65; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany wilgotny; obrzeża torfowiska, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1478577 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478577

ID 372 064 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Małdyty 2,3 km. W (rezerwat Zielony Mechacz), pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°54'44.5"N 19°42'06.8"E], DB37; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny na torfowisku, na pniu złamanej brzozy, 2 narośle; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1478826 fot.1478827 fot.1478828 fot.1478829 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478826
1478827
1478828
1478829

ID 372 384 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Jantar - Leśniczówka 570 m. NNW (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'27.0"N 18°59'51.5"E], DA82; data zbioru: 25 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na żywej brzozie, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1481904 fot.1481905 fot.1481906 fot.1481907 fot.1481908 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1481904
1481905
1481906
1481907
1481908

ID 372 508 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Kąty Rybackie (Mierzeja Wiślana), 260 m. SE od pierwszego parkingu leśnego przy ul. Morskiej, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'37.6"N 19°13'49.1"E], DA84; data zbioru: 26 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany (So, Brz), przy drodze leśnej, na kikucie złamanej młodej brzozy, 2 młode narośle, zrastające się; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1483122 fot.1483123 fot.1483124 fot.1483125 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1483122
1483123
1483124
1483125

ID 372 805 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0539 19,3723], DE55; data zbioru: 17 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na żywej brzozie, tuż nad ziemią, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1486697 fot.1486698 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1486697
1486698

ID 374 717 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, Park im. Ronalda Reagana, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, AB80; data zbioru: 2 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany So, Brz, Kl, pień brzozy, kilka owocników na kilku brzozach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Błyskoporek podkorowy; N 54.4147 E 18.6170 fot.1504249 fot.1504250 fot.1504251 fot.1504252 fot.1504253 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1504249
1504250
1504251
1504252
1504253

ID 374 732 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 1,2 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0572 19,3275], DE55; data zbioru: 2 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, na pniu żywej brzozy, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1504436 fot.1504437 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504436
1504437

ID 374 754 oznaczenie: Inonotus obliquus; lokalizacja: 0,6 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0136 19,4053], DE55; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, okresowo podmokły skraj boru sosnowego; olcha, osika, brzoza, na pniu żywej olchy, nisko nad ziemią, jedna narośl; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1504826; Po raz pierwszy zaobserwowałem narośl błyskoporka, na tej olszy, 5.03.2016; fot.1504827 fot.1504828; A tak wyglądała po trzech latach -18.04.2019; fot.1504829 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504826
1504827
1504828
1504829
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji