chronionyGREJ
· jest w czekliście Chmiel (2006) [140]
· ochrona częściowa (II.61); b/wył. gosp. (§7.1)

Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi

Ditiola mucida Schulzer · Crinula caliciiformis Fr.
na stronie — opis · występowanie
Holwaya mucida
formy doskonałe i jedna niedoskonała na leżącej lipowej kłodzie; 04.10.2002, Czechy, Ostrava; copyright © by Marek Snowarski
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida
widok z góry formy doskonałej
Holwaya mucida
formy niedoskonałe (konidialne)
Holwaya mucida
widok z góry formy doskonałej
Holwaya mucida
forma doskonała, widok z boku

opis

Holwaya mucida
anamorph
Holwaya mucida
anamorph
Częściej spotykane jest maczugowate stadium niedoskonałe produkujące zarodniki konidialne. Było ono opisane pod nazwą Holwaya mucida. Ma formę maczugowatą, do kilkunastu mm wysokości, z czarnym trzonem i żółtawo-białawą, hialinową, główką. Stadium doskonałe tworzy owocniki podobnej wielkości, w kształcie odwróconego stożka, ciemno brązowo-oliwkowo zabarwione, prawie czarne; z górną powierzchnią płaską, pofałdowaną, czasem płytko miseczkowatą, drobno pomarszczoną; trzonek stopniowo stożkowato zwężający się, o powierzchni drobno brodawkowato pomarszczonej.

More frequently one can find clavate imperfect stage (anamorph) producing conidial spores. It has been described under the name of Holwaya mucida. It is clavate, up to a couple of dozen mm high, with a black stipe and yellowish-whitish hyaline head. The perfect stage develops sporocarps of a similar size, in the shape of an inverted cone, dark brown-olive coloured, almost black; with upper surface flat, folded-wrinkled, sometimes shallowly cup-like, finely wrinkled; the stalk gradually tapering, conelike, with surface finely verrucose-wrinkled.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.61 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Holwaya mucida
Grzyb bardzo rzadki. W czasie jesiennego spotkania czeskich i słowackich mikologów w 2002 roku, w Suchdole nad Odrou znaleziony został w kilku stanowiskach, w lasach łęgowych, na słabo zmurszałych, leżących pniach lipy, na ich górnej powierzchni.

Very rare. During the meeting of the Czech and Slovakian mycologists in the autumn 2002 in Suchdol nad Odrou, it was found at a couple of sites, in the floodplain forests, on the top of slightly mildewed fallen stumps of linden-trees.
znaleziska Holwaya mucida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CA-89 291826 DF-08 249374 EB-59 226034 EF-62 153716 GC-01 198105 272377 GC-02 254864 230737 GC-55 173571 177555 GC-65 176162

 ID153716  Holwaya mucida; przy granicy rezerwatu Koło, Zabierzów Bocheński, pow. wielicki, woj. małopolskie, EF-62; 2009.11.08; las liściasty; na martwej leżącej na ziemi gałęzi masowo; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/APK/1.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Znalazłam tylko stadium niedoskonałe.
fot. 297744 fot. 297745 fot. 297746

 ID173571  Holwaya mucida; Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2010.09.12; las grądowy; na pniu leżącej lipy w rzędach, wzdłuż spękań kory; leg. Karol Zub; det. Marek Snowarski; eksykat: brak - obszar BPN, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tylko stadium niedoskonałe na pniu lipy leżącej na poboczu drogi w Obszarze Ochrony Ścisłęj Białowieskiego PN. fot. 370828

 ID176162  Holwaya mucida; ok. 2 km na W od Białowieży, oddz. 430a, rez. im. prof. W. Szafera, pow. Hajnówka, woj. podlaskie, GC-65; 2010.09.18; las grądowy; na pniu leżącej lipy w rzędach, wzdłuż spękań kory; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: oba stadia, formy doskonałe i niedoskonałe
fot. 377825 fot. 377826

 ID177555  Holwaya mucida; Białowieski Park Narodowy, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie, GC-55; 2010.10.02; las grądowy; na pniu martwej, leżącej lipy kilkanaście owocników; leg. Karol Zub; det. Karol Zub; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: obszar ochrony ścisłej BPN, przy drodze objazdowej, na pniu młodej, leżącej lipy; obie formy doskonała i niedoskonała
fot. 382155

ID198105 Holwaya mucida; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2009.10.28; las na terenie podmokłym, mieszany; dwie powalone olchy(prawdopodobnie) masowo na znacznej powierzchni; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko zlokalizowane 28 października 2009 roku. Aktywne co roku aż do dnia dzisiejszego (2012rok). Owocniki pobrane wiosna 2012 r, zdjęcie zrobione 23 października 2011 r.
fot. 480964

Stanowisko prezentowane w wątku!

 ID226034  Holwaya mucida; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; dąb,grab,lipa; lipa kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612223 fot. 612224 fot. 612225

 ID230737  Holwaya mucida; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.11.11; las mieszany po przecince (grab, dąb, świerk, brzoza, inne rzadziej); na pozostałych po wycince gałęziach lipy masowo, zarówno anamorfy jak i stadium dojrzałe; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636175fot. 636176

 ID249374  Holwaya mucida; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DF-08; 2014.09.13; głównie d±b, grab, rzadziej jesion, buk; na leż±cej kłodzie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140913/0010, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 714850 fot. 714851 fot. 714852

ID254864 Holwaya mucida; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2014.12.21; las mieszany o starym drzewostanie; fragment uciętego pnia lipy, leżący na ziemi masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736500fot. 736501fot. 736502fot. 736503

W tym rejonie Puszczy Knyszyńskiej, gatunek często spotykany na dość dużym obszarze. Rzadko jednak spotyka sie owocniki w formie doskonałej, zazwyczaj większość stanowią anamorfy.

ID272377 Holwaya mucida; okolice Pólka, skraj Puszczy Knyszyńskiej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.11.02; las mieszany; na lipowym wywrocie nasowo na kilku gałęziach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 806151

ID291826 Holwaya mucida; TPK Gdańsk Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; ; lipa, świerk, buk, inne; powalona lipa kilkaset owocników w obu formach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880943fot. 880944

literatura · references
· Chmiel M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· baza „publikacje po 2000 r.” #279
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.04.2017 · powstała/was created 06.04.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Holwaya_mucida.htm"> Holwaya mucida - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>