niejadalny

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. (1846)

szczeciniak rdzawy szczecinkowiec rdzawy
na stronie — opis · zarodniki · wartość · uwagi · znaleziska
Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

na pniakach dębu; las mieszany; 31.08.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

na pniakach dębu; las mieszany

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

na pniakach dębu; las mieszany

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

na pniakach dębu; las mieszany

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)
Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

opis

Owocnik rozpostarty do rozpostarto-odgiętego, z szerokimi na 10-50 mm kapelusikami, odstającymi na 10-40 mm, pojedynczymi lub tworzącymi długi rzędy; kapelusiki cienkie, 0.5-1 mm grubości, elastyczne, ich górna powierzchnia ciemno czerwonobrązowa, rdzawo-brązowa do brunatno-rdzawego, z wiekiem czarna, niewyraźnie koncentrycznie strefowana i bruzdowana, pofalowana, strefa brzeżna w czasie przyrastania złotożółta; górna powierzchnia początkowo aksamitnie owłosiona, z wiekiem naga.

space

Sporocarp resupinate to effuso-reflexed, with 10-50 mm across pileoli, projecting 10-40 mm, single or forming long rows; pileoli thin, 0.5-1 mm thick, elastic, their upper surface dark red-brown, rusty-brown to russet-rusty, with age black, indistinctly concentrically zoned and striate, undulating, marginal zone during growth golden-yellow; upper surface initially velutinous, with age glabrous.

space

zarodniki

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

spores

Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy)

spores

Wysyp zarodników. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hyalinowe, nieamyloidalne, 5-6 × 2.5-3.5 µm.

Spore print. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 5-6 × 2.5-3.5 µm.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Na drewnie jodły wyrasta podobny szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) o czerwonym do czerwonobrązowego hymenoforze. Na drewnie leszczyny i wierzby wyrasta brązowo zabarwiony, dość częsty, szczeciniak żółtobrzegi (Hymenochaete tabacina).

On the wood of fir trees grows similar szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) with red to red-brown hymenophore. On the wood of hazel and willow trees grows brown coloured, quite common, szczeciniak żółtobrzegi (Hymenochaete tabacina).
znalezisko 20040916.2.04 - Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy); Puszcza Białowieska

5f · 20040916.2.04
/Puszcza Białowieska/

znalezisko 20030831.1.ww - Hymenochaete rubiginosa (szczeciniak rdzawy); Kotlina Sandomierska

7f · 20030831.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/