grzyby.pl

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem może być widoczna widoczna słabo rozwinięta biała grzybnia (subikulum).
Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath can be visible weakly developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 15-17 × 10-11.5 µm. Worki 8-zarodnikowe. Apotecja z mikroskopowymi zaostrzonymi włoskami.
Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 15-17 × 10-11.5 µm. Asci 8-spored. Apothecia with microscopic, pointed hairs.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Pospolity. W przeciągu całego roku na wypaleniskach, zwłaszcza na gruntach po niedawnym pożarze.
Common. Throughout the year on burned ground, particularly shortly after a fire.

uwagi

Pyronema omphalodes
Pyronema omphalodes · na ziemi, po pożarze lasu sosnowego
Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema omphalodes ma mniejsze zarodniki, 11-15 × 6.5-8.5 µm i wyraźnie rozwinięte subiculum.
Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema omphalodes, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and well-developed subiculum.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Pyronema domesticum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-01 294681

 ID294681  Pyronema domesticum; skraj Puszczy Knyszyńskiej, Pólko, tern rekreacyjny, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.09.20; teren trawiasty; na węglu, dawniej palonego ogniska co najmniej kilkaset owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005492, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/877217.html
uwagi: fot. 893485

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji