Tx: 2504
grzyby.pl

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5-2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem może być widoczna widoczna słabo rozwinięta biała grzybnia (subikulum).
Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5-2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath can be visible weakly developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 15-17 × 10-11.5 µm. Worki 8-zarodnikowe. Apotecja z mikroskopowymi zaostrzonymi włoskami.
Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 15-17 × 10-11.5 µm. Asci 8-spored. Apothecia with microscopic, pointed hairs.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Pospolity. W przeciągu całego roku na wypaleniskach, zwłaszcza na gruntach po niedawnym pożarze.
Common. Throughout the year on burned ground, particularly shortly after a fire.

uwagi

Pyronema omphalodes
Pyronema omphalodes · na ziemi, po pożarze lasu sosnowego
Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema omphalodes ma mniejsze zarodniki, 11-15 × 6.5-8.5 µm i wyraźnie rozwinięte subiculum.
Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema omphalodes, has smaller spores, 11-15 × 6.5-8.5 µm and well-developed subiculum.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk et al. (2012)[1278]Adamczyk et al. (2012) Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires.[1278], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Mleczko (2004)[1954]Mleczko (2004) Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wasters in Southern Poland.[1954]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pyronema domesticum na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC01 294681

ID 294 681 oznaczenie: Pyronema domesticum; lokalizacja: skraj Puszczy Knyszyńskiej, Pólko, tern rekreacyjny, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 20 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren trawiasty, na węglu, dawniej palonego ogniska, co najmniej kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005492; uwagi: fot.893485 [notatka: [bf:877217]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 877217 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji