grzyby.pl

Pholiota spumosa (Fr.) Singer (1951)

łuskwiak dwubarwny
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak nameko (Pholiota nameko)łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa)
Pholiota spumosa (łuskwiak dwubarwny)
na poboczu drogi leśnej sn/db; 08.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Pholiota spumosa (łuskwiak dwubarwny)
na poboczu drogi leśnej sn

owocnik

Pholiota spumosa (łuskwiak dwubarwny)
Kapelusz 25 – 50 (80) mm średnicy; młody półkulisty, potem wypukły do rozpostartego, w centrum z płaskim garbkiem; powierzchnia silnie śluzowata gdy wilgotna, gładka; centrum kapelusza ochrowo- pomarańczowo- do czerwonobrązowego, ku brzegom jaśniejszy jasno cytrynowo-żółty lub zielonkawożółtawy; brzeg kapelusza ostry, długo podwinięty, często z wyraźnymi brązowymi resztkami osłony; skórka kapelusza łatwo ściągalna.

space

Trzon 40 – 70 x 4 – 9 mm; cylindryczny, wysmukły, pełny, z wiekiem pusty; sztywny, kruchy; powierzchnia sucha; biały do jasno żółtego z wydłużonymi brązowymi włókienkami w dolnej części; strefa pierścieniowa watowato-włókienkowata.

space

Pileus 25 – 50 (80) mm in diameter; when young hemispherical, later convex to plane, in the centre with a low umbo; surface strongly mucous when moist, smooth; the centre of the pileus ochre-orange to red-brown, towards the margin lighter-coloured pale lemon-yellow or greenish-yellowish; pileal margin acute, incurved for a long time, often with distinct brown veil remains; cuticle of the cap easily peelable.

space

Stipe 40 – 70 x 4 – 9 mm; cylindrical, slender, solid, with age hollow; erect, fragile; surface dry; white to light yellow with elongated brown fibrils in the lower part; annular zone cottony-fibrillose.

space