grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Leotiomycetes » subCl. Leotiomycetidae » Ord. Helotiales » Fam. Bulgariaceae »

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

prószyk brudzący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
pokrój
Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
pokrój

owocnik

Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
Bardzo młode owocniki kulistawe, z wiekiem otwierają się na szczycie i przyjmują formę płytko-miseczkowatą do grubego krążka, 10-30(50) mm szerokości, zwykle w pozrastanych grupach po kilka; zewnętrzna powierzchnia owocnika ziarnista, otrębiastej, początkowo jasnobrązowa, potem rdzawobrązowa do ciemnobrązowej, matowa; powierzchnia miseczki jest zarodnikonośna, gładka, połyskująca, czarna lub ciemnobrązowa.

space

Very young sporocarps subspherical, with age rupture at the top and become shallowly cup-like or in the shape of a thick disk, 10-30(50) mm across, usually in groups of several concrescent; outer surface of the fruiting body granular, branlike, initially pale brown, later rusty-brown to dark brown, dull; surface of the cup fertile, smooth, lustrous, black or dark brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny; brudzą palce przy dotknięciu powierzchni miseczki. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, gładkie, brązowe, 11-14 x 6-7 µm.
Spore print black; fingers stained on touching the surface of the cup. Spores elongate, ellipsoid, smooth, brown, 11-14 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Od października do marca, zwykle w grupach na korze obumarłych gałęzi i kłód dębów, rzadziej innych drzew liściastych (grabów, wiązów, buka, kasztanowca).
Winter part of the year, gregarious on bark of dead oak braches, rarely other deciduous trees.

jadalne czy trujące? 🟡

Kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa) ma podobnie wyglądające owocniki, wyrastają także na martwym drewnie dębów i innych drzew liściastych. Łatwo je odróżnić po wysypie zarodników który jest u tego gatunku biały, a nie czarny, przy dotyku nie brudzący palców.
kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa) has similar sporocarps, growing also on dead oak and other deciduous wood. Easy to recognize by spore print, which in this species is white, not black, and it does not stain fingers on touch.

wybrane okazy · selected collections

#2
98 09 28 - 5a
leg. Marek Snowarski
/Puszcza Białowieska/
#7
05 09 15 - 2
/Puszcza Białowieska/
#14
06 09 09 - 3
/okolice Milicza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.161 [5]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.20 [49]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.401 [3]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[90]
    Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. · publikacje: Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2001, Bujakiewicz 2003, Wojewoda 2002, Flisińska 2000a, Ławrynowicz 2001, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga i Ciechanowski 2007, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i in. 2013, Piętka 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2015, Kudławiec i Misiuna 2014, Kozłowska i in. 2015a, Stasińska i Sotek 2016, Adamczyk i in. 2012, Pietras i in. 2016a, Narkiewicz 1997, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Świerkosz i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Gierczyk i in. 2019b, Bartoszek i Mleczko 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Piskorski i Majda 2019, Kujawa i in. 2020a, Piskorski 2021, Gierczyk i Kujawa 2020, Gorczak i in. 2020, Ławrynowicz i in. 2004, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Bulgaria inquinans na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

148100 AB-94 26113 45937 25144 BB-11 53831 BC-17 70303 CD-96 328393 CE-36 328395 CE-47 253382

 ID25144  Bulgaria inquinans; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej, AB-94; 2005.11.12; las bukowo-dębowy; na powalonym pniu dębu pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 2/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25583

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID26113  Bulgaria inquinans; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.12.05; las dębowy z domieszką buka i jesionu; na leżącym od roku dębowym pniu w wiązkach, łącznie kilkadzisiąt owocników na dwóch kłodach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26621

 ID45937  Bulgaria inquinans; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 m na SW od Szczecina, AB-94; 2006.09.30; las bukowy z domieszką grabów i osik; leżąca kłoda grabowa gromadnie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 59313

 ID53831  Bulgaria inquinans; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka, BB-11; 2007.02.01; Torfowisko z pojedynczymi drzewami na wyniesieniach gruntu; Na pniu żywego dębu, na wys. 0,5 - 2,0 m. Pojedynczo i w skupieniach niepozrastanych owocników.; leg. Tadeusz Twardy; det. Piotr Perz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/9.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 74653 fot. 74654 fot. 74655

 ID70303  Bulgaria inquinans; Rez. Kuźnik, woj. wielkopolskie, BC-17; 2007.07.01; sosna, brzoza, dąb; na schodach wykonanych z dębowych bali kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E289, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 104904

 ID148100  Bulgaria inquinans; Wigierski Park Narodowy, ok 0,5 km na zach od jeziora Małe Samle; 2008.08.12; grąd; na kłodzie drzewa liściastego jak na zdjęciach; leg. Wiesław Fałtynowicz; det. Wiesław Fałtynowicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 281583 fot. 281584 fot. 281585

ID253382 Bulgaria inquinans; 300 m na S-E od zabudowań Piask, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2014.11.26; las sosnowy, z domieszk± dębów szypułkowych i czerwonych; na żerdziach dębowych ogradzaj±cych mrowisko na dwóch żerdziach, na długo¶ci 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Kluczbork Le¶nictwo Nasale, oddział 17. Gmina Byczyna. Omówiony w w±tku:https://www.bio-forum.pl/messages/33/723004.html
fot. 730207 fot. 730208 fot. 730209 fot. 730210 fot. 730211

ID328393 Bulgaria inquinans; 600 m na W od Namysłak, pow. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, woj. wielkopolskie, CD-96; 2019.11.10; las mieszany; na konarze dębu kilka osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice, oddział 615, Gmina Sieroszewice. Na chusteczce wyraźnie widoczne ciemne zarodniki.
fot. 1118346 fot. 1118347 fot. 1118348 fot. 1118349 fot. 1118350

ID328395 Bulgaria inquinans; 100 m na n od Łęki Opatowskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-36; 2019.10.17; las mieszany, z przewagą brzozy, pojedyncze buki; na stercie ściętych pniaków buka płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 38. Gmina Łęka Opatowska. Po dotknięciu zarodniki brudziły palce.
fot. 1118362 fot. 1118363 fot. 1118364 fot. 1118365

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji