grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Morchellaceae » Morchella »

Morchella elata Fr.

smardz wyniosły
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 10.05.2004, Jurata, podmokłe pobocze ścieżki na terenie ośrodka wypoczynkowego; copyright © by Marek Snowarski
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 14.05.2004, okolice Częstochowy; copyright © by Michał Opara
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik; 14.05.2004, okolice Częstochowy; copyright © by Michał Opara
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
przekrój, wnętrze owocnika
Morchella elata (smardz wyniosły)
przekrój w miejscu połączenia główki z trzonem, wnętrze owocnika
Morchella elata (smardz wyniosły)
połączenie główki z trzonem
Morchella elata (smardz wyniosły)
stary owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
stary owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik
Morchella elata (smardz wyniosły)
owocnik

opis

Morchella elata (smardz wyniosły)
Owocnik wysokości 40-100 (150) mm. Złożony z główki i trzonu. Wysokość główki stanowi 1/2 do 2/3 wysokości całego owocnika. Główka zwykle wyraźnie i ostro stożkowata, z wyrażnymi pionowo biegnącymi żebrami, połączonymi poprzecznymi, niższymi łącznikami; ciemno zabarwiona, do niemal czarnobrązowej, miodowobrązowa, czerwonobrązowa; z wiekiem żebra czernieją. Brzeg główki przechodzi w trzon stosunkowo płynnie, bez daleko odsuniętej od trzonu krawędzi, nie jest podwinięty, przez co tym bardziej główka wydaje się mieć średnicę zbliżoną do szerokości trzonu.

Trzon biały do ochrowego, powierzchnia ziarenkowata; pobrużdżona; trzon wewnątrz pusty.

Miąższ o charakterystycznym zapachu i woskowatej konsystemcji.Owocnik wysokości 40-100 (150) mm. Złożony z główki i trzonu. Wysokość główki stanowi 1/2 do 2/3 wysokości całego owocnika. Główka zwykle wyraźnie i ostro stożkowata, z wyrażnymi pionowo biegnącymi żebrami, połączonymi poprzecznymi, niższymi łącznikami; ciemno zabarwiona, do niemal czarnobrązowej, miodowobrązowa, czerwonobrązowa; z wiekiem żebra czernieją. Brzeg główki przechodzi w trzon stosunkowo płynnie, bez daleko odsuniętej od trzonu krawędzi, nie jest podwinięty, przez co tym bardziej główka wydaje się mieć średnicę zbliżoną do szerokości trzonu.

space

Miąższ o charakterystycznym zapachu i woskowatej konsystemcji.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, hialinowe, 18-25 × 12-16 µm.Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, hialinowe, 18-25 × 12-16 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.57 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella elata (smardz wyniosły)
Rzadki. Owocniki wyrastają głównie w maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach iglastych, w miejscach składowania drewna, także poza lasami wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych.Rzadki. Owocniki wyrastają głównie w maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach iglastych, w miejscach składowania drewna, także poza lasami wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych.

jadalne czy trujące? 🟢!

Jadalny.Jadalny.

Edible.

space

Podobny smardz stożkowaty (Morchella conica) ma mniejsze owocniki, z wyraźnie odsuniętą (podwiniętą) krawędzią główki w miejscu przyrośnięcia jej do trzonu. Pogłębia to wrażenie tego, że główka jest znacznie szersza od trzonu. Kształt główki jest zwykle mniej ostro stożkowaty, a jajowato-stożkowaty; barwa jaśniejsza.

Wielu współczesnych autorów synonimizuje smardza wyniosłego (Morchella elata) ze smardzem stożkowatym (Morchella conica). To także kwestia diagnozy gatunku, która obejmie olbrzymią zmienność kształtów smardza stożkowatego (Morchella conica). W mojej ocenie, ponieważ widziałem stanowiska na których rosły wyłącznie egzemplarze klasycznej formy smardza wyniosłego (Morchella elata) można taki takson wyodrębnić, choćby w randze odmiany lub formy smardza stożkowatego (Morchella conica).Podobny smardz stożkowaty (Morchella conica) ma mniejsze owocniki, z wyraźnie odsuniętą (podwiniętą) krawędzią główki w miejscu przyrośnięcia jej do trzonu. Pogłębia to wrażenie tego, że główka jest znacznie szersza od trzonu. Kształt główki jest zwykle mniej ostro stożkowaty, a jajowato-stożkowaty; barwa jaśniejsza.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050510.1.05 - Morchella elata (smardz wyniosły); półwysep Helski
050510-1
/półwysep Helski/ #13