Tx: 2156
grzyby.pl

Guepinia helvelloides (DC.) Fr.

płomyczka galaretowata, płomykowiec galaretowaty · płomykówka galaretowata
Tremiscus helvelloides (DC.) Donk. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)
dolna powierznia
Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)
Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)
Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)
pokrój

owocnik

Owocnik przeświecający, czerwonopomarańczowy, różowopomarańczowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowawy, ku podstawie jaśniejszy ochrowożółty do białawego; 30-100(150) mm wysokości, 30-70(100) szerokości i 2-4 mm grubości, łopatkowaty, języczkowaty, w miarę wzrostu nieregularny lub lejkowaty z falistym i nieregularnie karbowanym brzegiem, ku podstawie zwężony w trzon, szerokości do 15 mm, do 50 mm długości; owocniki wyrastają w grupach, często zrośnięte ze sobą w kępki; wewnętrzna powierzchnia matowa, biało oprószona; zewnętrzna czasem bruzdowana i żyłkowana. Hyemnofor znajduje się w górnej części zewnętrznej powierzchni owocnika.

space

zarodniki

Barwa wysypu zarodników biała. Zarodniki cylindryczne, elipsoidalne, z wyraźnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, nieamyloidane, 9-12(16) × 4-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.27 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na resztkach drewna, także zagrzebanych w ziemi, głównie drewna świerkowego lub innych drzew iglastych, rzadko liściastych, u podnóża pni drzew i pniaków, na glebach wapiennych. Częściej w górach, w miejscach wilgotnych, cienistych.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, ale jako ciekawostka, bo bez szczególnych walorów; do ozdoby, do sałatek (po sparzeniu ze względów sanitarnych) lub marynowania.[134]

space

uwagi

Gatunek dość charakterystyczny, łatwy do oznaczenia.

wybrane okazy · selected collections

#5
05 10 08 - 1
/Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Pruzina-Briestenne, pine stands near Preserve Briestenske skaly (BRI2, Q6977c)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364] (as: Guepinia helvelloides), Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: Guepinia helvelloides), Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382] (as: Guepinia helvelloides), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Laskowska-Ginszt & Wołkowycki (2020)[1822]Laskowska-Ginszt & Wołkowycki (2020) Pierwsze stwierdzenie Guepinia helvelloides w Puszczy Białowieskiej.[1822] (as: Guepinia helvelloides), Ronikier (2002)[2128]Ronikier (2002) Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland).[2128], Ronikier & Skoczek (2020)[2161]Ronikier & Skoczek (2020) Płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides (DC.) Donk.[2161], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534] (as: Guepinia helvelloides), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:07 1 znaleziska Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 341826 BF47 330763 DG01 356046 DG16 347376 DG59 11527 EE33 355583 EE43 332392 EE64 146148 EG26 123158 EG32 74385 76016 EG33 39779 188027 EG36 118262 FG22 175943 FG33 255967 FG34 74549

ID 11 527 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Tatry Zachodnie,Dolina Kościeliska, DG59; data zbioru: 13 sie 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy na podłożu wapiennym, zmurszałe kłody i pień drzewa iglastego, trzy grupy po kilka owocników oddalone od siebie o kilka metrów; leg. det. Krzysztof Ślusarczyk; uwagi: fot.7764 [notatka: w pliku przy fotografii] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

7764

ID 39 779 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Pieniny, ok. 2,5 km na S od Krościenka nad Dunajcem, EG33; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany jodłowo-świerkowy z domieszką buka i jaworu, na murszejącym pniu jodły albo świerka, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.50102 fot.50103 fot.50104 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50102
50103
50104

ID 74 385 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Przy szlaku wychodzącym na Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG32; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, na kawałkach drewna, Około 100 owocników w mniejszych lub większych grupach; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/PC/6.02.12; uwagi: N 49st24'56,5"; E 20st22'22,5"; H - 650 m n.p.m.; fot.114317 fot.114318 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

114317
114318

ID 74 549 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Wąwóz Homole koło Jaworek w Małych Pieninach, FG34; data zbioru: 6 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kamienisty wąwóz ze skał wapiennych z drzewami liściastymi i iglastymi, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: Płomykowiec galaretowaty; fot.114709 fot.114710 [notatka: nie] [fotografie: tak jedna]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

114709
114710

ID 76 016 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Macelowa Góra (Straszny Potok), Pieniński Park Narodowy, EG32; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Reliktowy lasek sosnowy, na kawałkach drewna, dwa owocniki obok siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/PC/3.02.12; uwagi: Przy ścieżce, około 5 m od potoku; N 49st24'39,2", E 20st22'26,5", H-520 m n.p.m.; fot.118315 fot.118316 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

118315
118316

ID 118 262 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 3 km na SW od Nowej Wsi, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG36; data zbioru: 30 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi nad potokiem w buczynie karpackiej, obficie porosnięte lepiężnikami, na ziemi, kilkadziesiąt owocnikow pojedynczo i w grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Płomykowiec galaretowaty; fot.209892 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209892

ID 123 158 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: pow. nowosądecki, Feleczyn, EG26; data zbioru: 17 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą jodły i świerka, na ziemi w igliwiu, w grupie; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.222001 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222001

ID 146 148 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Kielce, woj. świętokrzyskie, EE64; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, przy pniu, w wiązce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.276363 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

276363

ID 175 943 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: las w okolicach Trzciany koło Dukli, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, podmokła droga, jodły, olchy, leszczyna,, na ziemi, tak przynajmniej wyglądało, ok. 20 owocników na kilku m2; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.377271 fot.377272 fot.377273 fot.377274 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

377271
377272
377273
377274

ID 188 027 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Wąwóz Szopczański, przy szlaku na Trzy Korony (Pieniny), pow. nowotarski, woj. małopolskie, EG33; data zbioru: 8 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy ścieżce turystycznej, z pewnością były tam jodły, być może na drewnie zgrzebanym w ziemi, po kilka owocników, w 4 punktach, odległych po kilkadziesiąt metrów; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.427554 fot.427555 fot.427556 fot.427557 fot.427558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

427554
427555
427556
427557
427558

ID 255 967 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 10 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów, na drewnie jodłowym prawdopodobnie (1 na wilgotnym pniu przy potoku, 2 na kłodzie leżącej w potoku), pojedynczo i w kępkach w 2 miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.741128 fot.741129 fot.741130 Guepinia helvelloides [notatka: nie] [fotografie: tak];

741128
741129
741130

ID 330 763 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: Sudety, Masyw Śnieżnika, na SE stokach Czarnej Góry, 2,3 km na SE od Przełęczy Puchaczówka, gm. Stronie Śląskie, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF47; data zbioru: 18 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi w borze świerkowym, na szczątkach drewna zagrzebanych w ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Magdalena Domian, det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Śnieżnicki Park Krajobrazowy; fot.1133387 fot.1133388 fot.1133389 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1133387
1133388
1133389

ID 332 392 oznaczenie: Guepinia helvelloides; lokalizacja: Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las iglasty, przewaga sosen, również jodły i świerki, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1145477 [fotografie: tak];

1145477

ID 341 826 oznaczenie: Guepinia helvelloides; lokalizacja: 2km na W od Olszan 49.742782 22.611149, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy przy leśnej drodze, ściółka, pozrastane w grupie; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006787; uwagi: [bf:1175785]; związane wątki bio-forum.pl: 1175785 ;

ID 347 376 oznaczenie: Guepinia helvelloides; lokalizacja: Zawoja, pod Babia Górą, pow. suski, woj. małopolskie, DG16; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-jodłowy, na ziemi, przy drodze gospodarczej, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1248363 fot.1248364 [fotografie: tak];

1248363
1248364

ID 355 583 oznaczenie: Guepinia helvelloides; lokalizacja: Kilkaset metrów na W od miejscowości Stara Góra gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Monokultura sosnowa., Halda złożona z urobku po wydobyciu rudy żelaza. Głównie glina i łupki rudy., W kilku skupiskach na gołej ziemi, w gliniastym podłożu i mchu.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, wyslę kustoszom bazy.; uwagi: fot.1315272 fot.1315273 fot.1315274 [fotografie: tak];

1315272
1315273
1315274

ID 356 046 oznaczenie: Tremiscus helvelloides; lokalizacja: 360 m na NE od początku zielonego szlaku przy ul. Zamkowej w Dzięgielowie, na dnie kamieniołomu wapienia cieszyńskiego na głębokości 25-30 m w cienistej świerczynie na południowym zboczu Jasieniowej Góry, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG01; data zbioru: 4 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna, na ziemi, w ściółce świerkowej, po 1 do 5 owocników rozrzuconych co kilka metrów, w ciągu dwóch dni ok. 15; leg. det. Sławomir Maizner; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska podanego w pracy: Krotowski T. 2009 Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Pogórzu Cieszyńskim; NSS 12: 33-44; 2019.09.04; fot.1320779 fot.1320780; 2019.09.05; fot.1320781 fot.1320782 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1320779
1320780
1320781
1320782
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji