Tx: 188
grzyby.pl

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.

piaskowiec modrzak, "modrzak"
Boletus castaneus Fries [🔉 bō·l·tus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
pokrój
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
hymenofor i trzon
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
pokrój

owocnik

Gatunek bardzo charakterystyczny sinieniem miąższu i komorowatym trzonem.
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
przekrój
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
Kapelusz jasny, słomkowożółty do żółtobrązowego; półkulisty, z wiekiem rozpostarty do poduchowatego, 50-120(150)mm średnicy; powierzchnia matowa, krótko i drobno kosmkowata, zawsze sucha; brzeg długo podwinięty, nieco wystający poza rurki.

space

Trzon jasnożółty, słomkowożółty, ciemniejszy ku podstawie; równogruby do maczugowatego, 40-100 × 15-30 mm; na przekroju komorowaty, kora trzonu krucha.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy do jasnoochrowego. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, z kroplami, 8-12 × 4-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach po kilka, od lata do jesieni, wyłącznie na glebach piaszczystych, w lasach sosnowych na nizinach, rzadziej w lasach liściastych, np. w górskich buczynach.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Jadalny, smaczny. Dopuszczony do obrotu handlowego w Polsce.
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#6
06 09 28 - 9
/Puszcza Białowieska/
#5
04 09 17 - 6
/Puszcza Białowieska/
#5
06 09 24 - 9
/Puszcza Białowieska/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.Boletus castaneus Fries [🔉 bō·l·tus *](pl) piaskowiec modrzak · "modrzak"
bōltus, -i (lat., subst., m) — nazwa najsmaczniejszego grzyba u Rzymian; nie jest jasne o jaki gatunek chodziło, prawdopodobnie był to muchomor cesarski (Amanita caesarea)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1264]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska).[1264], Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Błoński (1890)[2613]Błoński (1890) Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego.[2613], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domański Z. (1999)[2721]Domański Z. (1999) Grzyby zebrane w Borach Tucholskich.[2721], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (1996)[2783]Flisińska (1996) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”.[2783], Flisińska (1997)[2787]Flisińska (1997) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes).[2787], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Gumińska (1962)[2816]Gumińska (1962) Mikoflora lasów bukowych Rabsztyna i Maciejowej.[2816], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Hołownia (1968)[2856]Hołownia (1968) Grzyby wyższe okolic Torunia. Cz. I (Basidiomycetes: Cantharellaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Russulaceae, Agaricaceae - sensu lato).[2856], Hołownia (1988)[2864]Hołownia (1988) Grzyby okolic Torunia. Przewodnik.[2864], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (1966)[2958]Lisiewska (1966) Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego.[2958], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska & Płaczek (1993)[2983]Lisiewska & Płaczek (1993) Macromycetes zbiorowisk leśnych parku w Gołuchowie (województwo kaliskie).[2983], Lisiewska et al. (1976)[2987]Lisiewska et al. (1976) Mikoflora lasów okolic Żegiestowa i Muszyny w Beskidzie Sądeckim.[2987], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mamos (1986)[3009]Mamos (1986) Flora grzybów makroskopowych rezerwatu lipowego Babsk koło Skierniewic.[3009], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Rudnicka-Jezierska (1969)[3162]Rudnicka-Jezierska (1969) Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej.[3162], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Sałata (1968)[3172]Sałata (1968) Notatki mikologiczne z okolic Annopola.[3172], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Sałata (1988)[3179]Sałata (1988) Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne nt. „Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów”.[3179], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło (1960)[1052]Skirgiełło (1960) Grzyby (Fungi). 1. Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales).[1052], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Sumorok et al. (2013)[2284]Sumorok et al. (2013) XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[2284], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga & Wantoch-Rekowski (2012)[2478]Wilga & Wantoch-Rekowski (2012) Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody "Cisowa" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie).[2478], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1960)[3356]Wojewoda (1960) Obserwacje mikologiczne w płatach Fagetum carpaticum i Pineto-Vaccinieturn myrtilli w okolicy Rabsztyna.[3356], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:58 1 znaleziska Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 372641 BB01 142944 BB09 92087 120873 120899 BC13 127330 128987 BC71 304479 BC99 75693 BD02 304460 BD09 74839 BD19 75845 BD58 71737 81159 BE27 80460 CA68 142841 CA69 140150 CA89 365360 CB24 75607 CB44 79837 80112 80122 80125 80126 145954 DA80 37528 109254 372219 DB06 348989 DC08 350543 DC27 334879 334881 DC28 334878 DE35 100893 143374 DE45 146826 318832 351982 DE46 115934 156358 334813 349240 352342 372076 374840 DE47 100894 115933 115937 140101 141548 315403 340798 373477 374839 DE54 147921 156362 363107 374845 DE55 115035 117204 143305 144998 155887 336223 372073 DE56 108843 144456 320769 360455 374849 DE64 109541 109543 109551 110574 110583 139856 156360 156364 304646 DE65 113338 117208 143398 145006 319782 349728 360303 372074 DE66 108344 DE67 145037 145149 148244 DE76 108893 108903 146800 DE77 108173 DE82 76640 DF33 109938 EB19 76697 EC20 347877 EC25 305397 ED28 112590 EE00 47219 FD50 370731 FE95 121079 GC02 150129 GC11 143560 GC54 46694 GC73 129031 GD53 75224 GD93 75106 GD94 75109

ID 37 528 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Gdańsk,Dolina Samborowa, DA80; data zbioru: 3 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., W ziemi, Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/3.07.08; uwagi: fot.45922 fot.45923 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

45922
45923

ID 46 694 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Puszcza Białowieska, rezerwat Lipiny, GC54; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (świerk, brzoza, dąb, grab, buk), na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 47 219 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Lasy pomiędzy Sługocicami a Ciebłowicami. (wsie odległe od siebie ok.4km) Przy leśnym dukcie , mniej wiecej w połowie drogi, EE00; data zbioru: 9 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Lasy sosnowe, miejscami domieszka brzozy,, piaszczyste, dwa obok siebie; leg. det. Marek Ciszewski; eksykat: tak,; uwagi: fot.61508\; fot.61509 [fotografie: tak];

61508
61509

ID 71 737 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5 km S/E, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie, BD58; data zbioru: 12 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, przy drodze śródleśnej, na ziemi, podłoże piaskowe, trawy, pojedyńczo; leg. det. Marek Ryba; rev. Anna Kujawa 12 lip 2007; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MR/29.07.07; uwagi: dojrzały owocnik, średnica kapelusza ok. 7-8 cm, [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 74 839 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Swarzędz-Nowa Wieś, pow. Poznań, wielkopolskie, BD09; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, brzoza, dąb, sosna, na ziemi, pojedynczo i w grupach po 2, 3 osobniki; leg. det. Iwona Pińskwar; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/IP/9.09.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 75 106 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina po lewej stronie szosy, GD93; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, grab, dąb, miejscami brzoza, na ziemi, przy piaszczystych drogach, pojedynczo i w małych grupach (max 3) - razem 10 owocników różnej wielkości, na przestrzeni ok. 200 m; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/RK/13.10.07; uwagi: fot.116074 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116074

ID 75 109 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: ok. 1,5 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru, GD94; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, miejscami brzozy, na piaszczystej drodze leśnej, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/RK/13.10.07; uwagi: owocnik zniszczony [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 75 224 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Tuczna, powiat bialski. Las położony na północ od wsi. na prawym poboczu drogi leśnej wiodącej z Tucznej do Choroszczynki, GD53; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stanowisko położone na niewielkiej skarpie (do pół metra) o mniejszej ekspozycji słonecznej. przy drodze biegnącej przez las mieszany., piasek, 4 owocniki rosnące na pionowej powierzchni skarpy, pod krawędzią oraz u jej podnóża. Żaden nie był w pełni rozwinięty.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.116413 fot.116414 fot.116415 fot.116416 fot.116417 fot.116418 [fotografie: tak];

116413
116414
116415
116416
116417
116418

ID 75 607 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 30 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy, w koleinach drogi leśnej, 4 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/31.05.08; uwagi: fot.117262 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

117262

ID 75 693 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy niebieskim szlaku, ok. 500 m za skrzyżowaniem z czerwonym szlakiem, BC99; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą dębu, pod młodymi dębami, na ziemi, 6 egzemplarzy pozrastanych parami; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MW/14.10.07; uwagi: fot.117468 fot.117469 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

117468
117469

ID 75 845 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Las między miejscowościami Mieczewo i Kamionki, pow. poznański, BD19; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych, na ziemi, pojedynczo, jeden egz.; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MW/14.10.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 76 640 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: ok. 2 km na SW od Blachowni, pow.częstochowski, woj, śląskie, DE82; data zbioru: 6 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w pobliżu piaszczystej drogi, las mieszany sosna, brzoza, buk, na ziemi wśród traw i borówki czarnej, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/24.09.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 76 697 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.1,5 km na północ od miejscowości Pożarki, EB19; data zbioru: 23 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany świeży, sosnowo-dębowy, na ziemi pod dębami, podłoże piaszczyste, pojedynczo bądź po kilka; leg. det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle; uwagi: fot.119697 fot.119698 [notatka: tak] [fotografie: tak];

119697
119698

ID 79 837 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Męcikał - Bory Tucholskie, CB44; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy przy leśnej piaszczystej drodze, wśród traw i liści brzozowych na ziemi w piachu, kilka owocników; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WM/5.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.126903 fot.126904 fot.126905 fot.126906 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

126903
126904
126905
126906

ID 80 112 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Czernica k/Chojnic, CB44; data zbioru: 3 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z nielicznymi brzozami, na ziemi przy leśnej piaskowej drodze wśród liści brzóz, pojedynczy owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127727 fot.127728 fot.127729 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127727
127728
127729

ID 80 122 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km od Żabna k/Chojnic, CB44; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosonowo-brzozowy, w piachu przy leśnej drodze pośród niskich traw, igliwia i liści brzozy, około 40 owocników w różnym wieku; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127777 fot.127778 fot.127779 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127777
127778
127779

ID 80 125 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Krównia k/Chojnic, CB44; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosonowy z domieszką brzóz, na ziemi wśród niskich traw i liści brzozy, 4 owocniki; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127791 fot.127792 fot.127793 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127791
127792
127793

ID 80 126 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Męcikał k/Chojnic, CB44; data zbioru: 5 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosonowy z domieszką brzóz i świerku, na ziemi wśród liści brzozy, pojedynczy owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/12.10.07; uwagi: zdjęcia:; fot.127798 fot.127799 fot.127800 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127798
127799
127800

ID 80 460 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Bukowice, powiat Wołów, dolnośląskie N 51,30183 ° E 16,79405 °, BE27; data zbioru: 7 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany dębowo-sosnowy, z przewagą dębu, Na ziemi, Jeden mocno rozwiety owocnik; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MJ/4.11.07; uwagi: W pobliżu ślady po 4 zebranych owocnikach tego gatunku; fot.128511 fot.128512 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128511
128512

ID 81 159 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km E/S, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie, BD58; data zbioru: 22 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowy, z pasami młodych świerków i buków, na ziemi, w trawie, pod młodym bukiem, pojedyńczo; leg. det. Marek Ryba; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MR/14.10.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 92 087 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km E Biesowice, 400 m E, elektrownia na rzece Wieprzy, pow. słupski, woj. pomorskie, BB09; data zbioru: 6 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy, na ziemi wśród opadłych liści, trzy sztuki oddalone od siebie o ok 0,5 m; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/14.03.08; uwagi: fot.150537 fot.150538 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

150537
150538

ID 100 893 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1km N,Gajówka Adamów k.Łękińska,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 21 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na ziemi,w mchu, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 143374; uwagi: fot.171396 fot.171397 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

171396
171397

ID 100 894 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1km NW,Widawka,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, dwa owocniki w różnym wieku; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/13.12.10; uwagi: fot.171401 fot.171402 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

171401
171402

ID 108 173 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE77; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi brzozami, na ziemi, jeden młody owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.08.08; uwagi: 50 54'58,6"N 19 34'35,44"E; fot.186923 fot.186924 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186923
186924

ID 108 344 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km NE,Górka,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga przez las sosnowy,obsadzona brzozami, na ziemi, jeden + dwa owocniki (ok.250m na E); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.08.08; uwagi: fot.187300 fot.187301 fot.187302 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

187300
187301
187302

ID 108 843 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SE,Orzechówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 9 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta droga przez las sosnowy obsadzona brzozami, na ziemi,w mchu, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/31.08.08; uwagi: 51 1'14,6"N 19 31'55,42"E; fot.188514 fot.188515 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188514
188515

ID 108 893 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta droga przez las mieszany, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/JN/30.08.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 108 903 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2km NW,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj piaszczystej drogi przez las (sosnowy,sosnowo -bukowy z brzozami na obrzeżu), na ziemi, dwie grupy (3+7) i kilka pojedynczych owocników na odcinku ok400 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.08.08; uwagi: fot.188682 fot.188683 fot.188684 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188682
188683
188684

ID 109 254 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona odz.122, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, W ziemi, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/9.11.10; uwagi: fot.189573 fot.189574 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

189573
189574

ID 109 541 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na ziemi,na skraju drogi, trzy grupy owocników (2+4+3) na odcinku ok.500m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/31.08.08; uwagi: fot.190143 fot.190144 fot.190145 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190143
190144
190145

ID 109 543 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km E,Kol.Zapole,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.08.08; uwagi: 51 0'25,1"N 19 11'44,64"E; fot.190148 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190148

ID 109 551 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 4 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi,w piachu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/31.08.08; uwagi: 50 59'54,33"N 19 14'14,8"E; fot.190174 fot.190175 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190174
190175

ID 109 938 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Las w Nieborowicach, DF33; data zbioru: 18 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, dęby, brzozy, na ziemi, pojedynczo i po kilka - w sumie 8 owocników; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/JK/20.10.08; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 110 574 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km N,Cegielnia,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,pobocze drogi, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.10.08; uwagi: 50 59'17,55"N 19 15'36,91"E; fot.192576 fot.192577 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192576
192577

ID 110 583 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 4 km W,Wikłów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozami na obrzeżach, na ziemi,na piaszczystej drodze, jeden młody i dwa starsze(zeżarte przez żuki); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 156360; uwagi: 51 0'6,62"N 19 14'18,71"E; fot.192612 fot.192613 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

192612
192613

ID 112 590 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Wiązowna, woj.mazowieckie, ED28; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, owocniki rosły w rowie, gleba piaszczysta, trochę mchu, 2 owocniki w odległości ok. 1 metra; leg. det. Ela Twardowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/ET/7.02.12; uwagi: fot.197252 fot.197253 fot.197254 fot.197255 [notatka: nie] [fotografie: TAK (fotografie z miejsca, w którym rosły owocniki z dn. 31.08.2008, zdjęcie zerwanego owocnika z 05.09.2008)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

197252
197253
197254
197255

ID 113 338 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5 kmSW,Bobry,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obsadzona brzozami dróżka między lasem sosnowym a młodnikiem sosnowym, na ziemi, dwa owocniki,pojedynczo po obu stronach dróżki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/27.10.08; uwagi: 51 0'25,63"N 19 23'2,57"E; fot.199256 fot.199257 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199256
199257

ID 115 035 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km NW,Dąbrówka,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy na glebie piaszczystej,mała polanka porośnięta mchami, na ziemi,w mchu, grupa 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/26.10.08; uwagi: 51 2'19,65"N 19 22'31,65"E; fot.202736 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202736

ID 115 933 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km NE,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las brzozowo-robiniowy na piaskach, na ziemi, grupa siedmiu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/27.10.08; uwagi: fot.204433 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204433

ID 115 934 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km SW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego,na granicy z polami, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.10.08; uwagi: 51 8'21,39"N 19 31'22,16"E; fot.204437 fot.204438 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204437
204438

ID 115 937 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km N,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza,sosna,dąb, na ziemi, grupa trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.10.08; uwagi: 51 7'47,72"N 19 35'45,93"E; fot.204453 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204453

ID 117 204 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km E,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 7 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na piaszczystej ziemi,w mchu, jeden owocnik rosnący i ślady (w pobliżu) po kilku innych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/15.10.08; uwagi: fot.207418 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207418

ID 117 208 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km S,Kudłatka,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 7 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta droga przez młodnik sosnowy,obsadzona brzózkami i dąbkami, na środku drogi,pod krzaczkiem żarnowca, dwa owocniki,kilka metrów dalej jeszcze jeden; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/15.10.08; uwagi: 51 0'17,02"N 19 22'12,55"E; fot.207422 fot.207423 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207422
207423

ID 120 873 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą buka i grabu, w odległości ok 10 m las sosnowy, na ziemi wśród liści, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JG/29.11.08; uwagi: fot.216320 fot.216321 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216320
216321

ID 120 899 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: ok 2 km E Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerków i brzóz, na ziemi w trawie, dwa owocniki, jeden mocno uszkodzony przez żuczki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/29.11.08; uwagi: fot.216355 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216355

ID 121 079 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: rezerwat Jastkowice, FE95; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany dąb, grab, lipa, jodła, na ziemi, pojedyńczo przy drodze; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: N 50st38`00.88", E 22st07`52.99"; W sumie kilka stanowisk na długości 300m przy drodze granicznej rezerwatu od strony SW; fot.216943 fot.216944 fot.216945 [notatka: nie] [fotografie: tak];

216943
216944
216945

ID 127 330 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1km N, Brzeźniak, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC13; data zbioru: 9 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta droga leśna, piasek, 3 owocniki; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.231647; owocniki były wyrwane i pozostawione przez nieznaną osobę [notatka: nie] [fotografie: tak];

231647

ID 128 987 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Drawieński Park Narodowy, BC13; data zbioru: 9 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnej drodze w pobliżu obszaru ochrony ścisłej Głodne Jeziorka, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.235299 [notatka: nie] [fotografie: tak];

235299

ID 129 031 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: woj.podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna, GC73; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnej drodze, las mieszany, na ziemi, wśród trawy i liści, w pobliżu sosny, dęby, świerki, jeden owocnik; leg. det. Izabella Kulińska; eksykat: tak; uwagi: we wrześniu 2007r. znalazłam w tej okolicy dwa owocniki.; fot.235380 fot.235381 fot.235382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

235380
235381
235382

ID 139 856 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km W,Wikłów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi,na trawiastej ścieżce, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/1.09.10; uwagi: 50st59'47,16"N 19st16'41,74"E; fot.261250 fot.261251 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

261250
261251

ID 140 101 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km N,Wąglin,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 9 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.dęby, na ziemi, dwie grupy po dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/20.12.11; uwagi: gr1 51st9'1,2"N 19st34'23,11"E; gr2 51st8'57,15"N 19st34'26,74"E; gr1; fot.261812; gr2; fot.261813 fot.261814 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

261812
261813
261814

ID 140 150 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Cisowa Gdynia, CA69; data zbioru: 8 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Żyzna buczyna pomorska i przystrumykowy łęg olszowo jesionowy, W ziemi, 3 owocniki w rezerwacie; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/8.11.10; uwagi: fot.261941; N 54*31,857'; E 018*24,792'; 92 m npm [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

261941

ID 141 548 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km NE,Wąglin,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las robiniowo-brzozowy, na ziemi, dwie grupy (oddalone od siebie o ok.30-35m) ,osiem i dziewięć owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st8'35,29"N 19st35'7,3"E; fot.264955 fot.264956 fot.264957; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID115933 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264955
264956
264957

ID 142 841 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Rumia ul.Św.Józefa dolina Zagórskiej Strugi, CA68; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/8.11.10; uwagi: N 54*33,155'; E 018*21,615'; 73 m.npm fot.268106 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268106

ID 142 944 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: pow. Kołobrzeski, gm.Kołobrzeg, las przy drodze Bogucino 1,5 km S, BB01; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las brzozowy, w podszycie leszczyna, świerk, Na ziemi, Pojedynczo, 5 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/TT/6.09.10; uwagi: fot.268343 fot.268344 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268343
268344

ID 143 305 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SW,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy,wąski pas młodych brzóz i osik, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/1.09.10; uwagi: fot.269273 fot.269274 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269273
269274

ID 143 374 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1km N,Gajówka Adamów k.Łękińska,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 31 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.09.10; uwagi: powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100893; fot.269381 fot.269382 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269381
269382

ID 143 398 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5 kmSW,Bobry,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obsadzona brzozami dróżka między lasem sosnowym a młodnikiem sosnowym, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID113338.Obecnie zgłaszane znajduje się ok.100m na zach. od poprzedniego.; fot.269408 fot.269409 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269408
269409

ID 143 560 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Około 800m. na południowy-wschód od leśniczówki Krasny Las położonej na trasie Supraśl-Majówka., GC11; data zbioru: 17 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, mieszany, na skraju lesnej drogi, w miejscu dobrze nasłonecznionym., Na ziemi., Kilka owocników w odstępach po kilka metrów.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MG/30.12.11; uwagi: N: 53° 10' 18" E: 23° 20' 19"; Zdjęcia i dodatkowe informacje w wątku;; [bf:254879] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 254879 ;

ID 144 456 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SE,Grzebień,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 2 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta ścieżka przez las sosnowy,obsadzona brzozami, na ziemi,w piachu, grupa >20 młodych owocników,częściowo już zniszczonych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/1.09.10; uwagi: fot.272100 fot.272101 fot.272102 fot.272103 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

272100
272101
272102
272103

ID 144 998 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,3 km W,Bobry,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mały las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/15.10.09; uwagi: fot.273263; Piaskowce w tym miejscu znajduję z czteroletnią przerwą po wycince drzew!od 2000 roku. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273263

ID 145 006 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km W,Pieńki Szczepockie,pow.czestochowski, DE65; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z bogatym podszytem,rzadkie brzozy i dęby gł.przy ścieżkach, na ziemi,na środku ścieżki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/15.10.09; uwagi: fot.273300 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273300

ID 145 037 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5 km E,Kotfin,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego z domieszką brzozy, na ziemi, grupa 4 owocników,200m na wsch. jeszcze jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.09.10; uwagi: fot.273516 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

273516

ID 145 149 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km NE,Kotfin,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na ziemi, 2 owocniki kilkadziesiąt m od siebie+ 2 owocniki jakieś 200-250 m na pd-wsch; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/15.10.09; uwagi: 1 fot.273827; 2 fot.273828; 3 fot.273829 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273827
273828
273829

ID 145 954 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Męcikał, CB44; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Polana piaszczysta z kilkoma sosnami i brzozami, na ziemi w piasku, 2 sztuki; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/WM/8.09.10; uwagi: po raz pierwszy znaleziony w miejscu oddalonym o ponad 3 kilometry od pozostałych znalezisk tego grzyba. Skraj lasu - polanka; zdjęcia:; fot.275786 fot.275787 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

275786
275787

ID 146 800 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km N,Nowa Wieś,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi,w mchu, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/15.10.09; uwagi: fot.278234 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278234

ID 146 826 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na ziemi, dwa pojedyncze owocniki oddalone od siebie o ok.30m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/15.10.09; uwagi: 1 fot.278285; 2 fot.278286 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278285
278286

ID 147 921 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5 km W,Kijów,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy zbrzozami na obrzeżach dróżek, na ziemi, trzy owocniki (2+1) oddalone od siebie kilkadziesiąt metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/15.10.09; uwagi: fot.281288 fot.281289 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281288
281289

ID 148 244 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km SE,Kotfin,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj zagajnika sosnowego obsadzony brzózkami, na ziemi, dwie grupki owocników (2 i 4) oddalone od siebie o ok.50m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/15.10.09; uwagi: fot.281989 fot.281990 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281989
281990

ID 150 129 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: woj. podlaskie, Puszcza Knyszyńska . około 6 km na płn-wschód od Supraśla, GC02; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej w starym lesie mieszanym, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/23.11.09; uwagi: fot.286643 fot.286644 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286643
286644

ID 155 887 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru wadliwa: 2009.08.05 i 2009.08.30; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasy sosnowe,pod brzozami, na ziemi,w piasku, pojedynczo i w grupach,na powierzchni kilkunastu hektarów,kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia id117204.Tegoroczne owocniki pochodziły z innych grup niż ta w tamtym zgłoszeniu.; 5.08.09; fot.305426; 30.08.09; fot.305427 fot.305428 fot.305429 fot.305430 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305426
305427
305428
305429
305430

ID 156 358 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2 km SW,Kocierzowy,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 9 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego,na granicy z polami ;na skraju lasu brzozy i dęby, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id115934; uwagi: fot.306902 fot.306903; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id115934 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306902
306903

ID 156 360 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 4 km W,Wikłów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nasadzeniami brzóz przy lesnych ścieżkach, na ziemi,w piachu, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.09.10; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id110583; fot.306924 fot.306925 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

306924
306925

ID 156 362 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi brzozami gł.przy leśnych ścieżkach, na ziemi,na ścieżce między koleinami, grupa siedmiu (dwa uszkodzone) młodych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.09.10; uwagi: fot.306929 fot.306930 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

306929
306930

ID 156 364 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 2,5km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na ziemi,na piaszczystym poboczu leśnej drogi, luźna grupa 23 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id109541.Obecnie zgłaszana grupa rośnie ok.1km na pdwsch od poprzednich.; fot.306952 fot.306953 fot.306954 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306952
306953
306954

ID 304 460 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Zachodzko, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD02; data zbioru: 17 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, brzoza, z ziemi, 2 owocniki; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.942148 fot.942149 fot.942150 fot.942151 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942148
942149
942150
942151

ID 304 479 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 19 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy z domieszką brzozy, z ziemi, 2 owocniki obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.942286 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942286

ID 304 646 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID110 574; lokalizacja: 2 km N od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 3" N i 19st 16' 8" E], DE64; data zbioru: 22 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne, na ziemi, kilka pojedynczych owocników na kilku hektarach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 16/JN/16.04.2019; uwagi: Namiary jednego z punktów:; fot.943019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943019

ID 305 397 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. Zofia Turowiecka, det. R.Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.947112 fot.947113 fot.947114 [notatka: nie] [fotografie: tak];

947112
947113
947114

ID 315 403 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Gertrudów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 54,7" N i 19st 35' 8,5" E], DE47; data zbioru: 30 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, graby i inne, na ziemi, 18 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 13/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1005259 fot.1005260 fot.1005261 fot.1005262 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1005259
1005260
1005261
1005262

ID 318 832 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 54" N i 19st 24' 26" E], DE45; data zbioru: 7 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, 5 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 6/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1029364 fot.1029365 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1029364
1029365

ID 319 782 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID145 006; lokalizacja: 1,7 km E od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 22" N i 19st 19' 25" E], DE65; data zbioru: 20 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; nieliczne młode dęby w podszycie, na ziemi; owocniki zagłębione w piaszczystym podłożu, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 22/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1035531 fot.1035532 fot.1035533 fot.1035534; siedlisko; fot.1035535 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1035531
1035532
1035533
1035534
1035535

ID 320 769 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 11" N i 19st 29' 17,5" E], DE56; data zbioru: 22 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, rzadziej innych, na ziemi, dwa pojedyncze owocniki w odległości ok. 200 m od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 6/JN/15.04.2019; uwagi: fot.1041727 fot.1041728 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041727
1041728

ID 334 813 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID115 934; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kocierzowy, gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 22,5" N i 19st 31' 20,5" E], DE46; data zbioru: 18 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj boru sosnowego -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1161964 fot.1161965 fot.1161966 fot.1161967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1161964
1161965
1161966
1161967

ID 334 878 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: las ok. 0,5 km na pn-wsch. od miejscowości Glinki, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC28; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: lipa, dąb, brzoza, świerk, we mchu na skarpie drogi gruntowej, pod lipami i brzozami, trzy owocniki - dwa obok siebie, trzeci oddalony o kilkadziesiąt metrów; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006880; uwagi: intensywnie szaroniebieskie przebarwienia miąższu i rurek - widoczne na zdjęciach; gatunek jest dość częsty w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, choć zwykle nie występuje masowo - najwyżej po kilka owocników; na tym samym stanowisku rósł pojedynczy Gyroporus castaneus fot.1162789 fot.1162790 fot.1162791 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162789
1162790
1162791

ID 334 879 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: las ok. 2km na wsch od Płociczna, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC27; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: brzoza (większość), sosna, dąb, we mchu pod brzozami, jeden owocnik; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006886; uwagi: intensywnie szaroniebieskie przebarwienia miąższu i rurek - widoczne na zdjęciach; gatunek jest dość częsty w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, choć zwykle nie występuje masowo - najwyżej po kilka owocników fot.1162795 fot.1162796 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162795
1162796

ID 334 881 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: las ok 3km na pn-zach. od Sinogóry, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC27; data zbioru: 8 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dużą domieszką brzóz, nieliczne dęby i świerki, w porośniętych mchem i wrzosem koleinach leśnych duktów i przesiek lub w ich pobliżu, prawie zawsze pod brzozami, co najmniej kilka grup, do kilkunastu owocników w każdej grupie; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006884; uwagi: intensywnie szaroniebieskie przebarwienia miąższu i rurek - widoczne na zdjęciach; gatunek jest dość częsty w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale jego owocniki rzadko występują licznie - zgłoszone stanowisko jest najliczniejsze ze wszystkich mi znanych fot.1162809 fot.1162810 fot.1162811 fot.1162812 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162809
1162810
1162811
1162812

ID 336 223 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km SE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 52,3" N i 19st 22' 15,8" E], DE55; data zbioru: 30 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, pod brzozą, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1173107 fot.1173108 fot.1173109 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173107
1173108
1173109

ID 340 798 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID315 403; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzozy, dęby, graby, jodły i inne, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1196815 fot.1196816 fot.1196817 fot.1196818 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196815
1196816
1196817
1196818

ID 347 877 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: lasy ok 1km na pn-zach. od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 2 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką brzóz i sosen, na skraju leśnej drogi, na wyraźnie piaszczystym podłożu, jeden duży owocnik; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: przybliżony GPS: 53;5;50N; 20;6;41E; na tym samym stanowisku znalazłem kilka owocników G. castaneus; fot.1252138 fot.1252139 fot.1252140 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252138
1252139
1252140

ID 348 989 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'45.4"N 19°28'35.8"E], DB06; data zbioru: 9 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1260278] [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1260278 ;

ID 349 240 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID146 826; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 13 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik dębowy -dąb, osika, brzoza oraz las mieszany -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, trzy owocniki w dwóch punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 45" N 19st 25' 54,5" E; fot.1261921 fot.1261922 fot.1261923; Namiary dla owocnika ze zdjęć. Dwa kolejne rosły ok. 200 m na zachód. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1261921
1261922
1261923

ID 349 728 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID117 208; lokalizacja: 2 km S od wsi Kudłata Wieś; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; piaszczyste drogi ( i pobocza ) leśne obsadzone brzozami, na ziemi, ponad 25 owocników na pow. ok. 30 ha; pojedynczo i w grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1265712 fot.1265713 fot.1265714 fot.1265715 fot.1265716 fot.1265717 fot.1265718 fot.1265719 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1265712
1265713
1265714
1265715
1265716
1265717
1265718
1265719

ID 350 543 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: las ok. 1,5km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC08; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: głównie sosna z domieszką świerków i brzóz, w pobliżu brzóz, kilka owocników; leg. det. Michał Plakwicz; uwagi: fot.1270955 fot.1270956 fot.1270957;

1270955
1270956
1270957

ID 351 982 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID318 832; lokalizacja: 1,3 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; sosna, brzoza, dąb, na ziemi, dwa pojedyncze owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 56" N 19st 24' 17" E; fot.1286025 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286025

ID 352 342 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dąb, brzoza, osika, na ziemi, kilka owocników w sezonie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 19,7" N 19st 34' 11,8" E; fot.1289975 fot.1289976; 31.07.; fot.1289977 fot.1289978 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1289975
1289976
1289977
1289978

ID 360 303 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, na ziemi, pod brzozą, grupa 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 0,7" N 19st 24' 28" E; fot.1364858 fot.1364859 fot.1364860 fot.1364861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364858
1364859
1364860
1364861

ID 360 455 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 25 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, dąb, brzoza, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 40,5" N 19st 27' 32,7" E; fot.1367066 fot.1367067 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1367066
1367067

ID 363 107 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0239 19,2467], DE54; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, modrzew, brzoza, na ziemi, pod brzozą, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1388204 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1388204

ID 365 360 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Gdańsk, 100m N od stacji PKM Kiełpinek, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, CA89; data zbioru: 21 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, gleba piaszczysta. Brzozy, dęby, sosny, topole, świerki, Na ziemi, przy pniu brzozy, Pojedynczo, 2 owocniki; leg. det. bogdan mazur; eksykat: tak; uwagi: fot.1404688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404688

ID 370 731 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km na NE od Usniaki, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD50; data zbioru: 19 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: środek leśnej drogi,dookoła dęby i sosny, na ziemi, cztery owocniki; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1464672 fot.1464673 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1464672
1464673

ID 372 073 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID143 305; lokalizacja: 1 km E od wsi Szczepocice Prywatne; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0169 19,3677], DE55; data zbioru: 20 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, na ziemi, pod brzozami, 6 owocników w dwóch grupach ( 4 + 2 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1479006 fot.1479007 fot.1479008 fot.1479009 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479006
1479007
1479008
1479009

ID 372 074 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID117 208; lokalizacja: 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0032 19,3612], DE65; data zbioru: 20 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, na ziemi, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1479015 fot.1479016 fot.1479017 fot.1479018 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479015
1479016
1479017
1479018

ID 372 076 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,3 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1556 19,5525], DE46; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, dąb, osika, sosna i inne, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1479037 fot.1479038; Na tym stanowisku znajduję modrzaki od 2016, przeważnie po kilka sztuk w sezonie. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479037
1479038

ID 372 219 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Gdańsk, TPK, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 22 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, buk, sosna, dąb, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: potwierdzenie z 2006 ID: 37528; fot.1480674 fot.1480675 fot.1480676 [fotografie: tak];

1480674
1480675
1480676

ID 372 641 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: Legionowo, na granicy z Jabłonną, pow. Legionowski, woj. Mazowieckie; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Piaszczysta skarpa, las głównie sosnowy z udzialem dębów i brzóz, pod brzozami, Na piasku, Pojedyńcze i podwójne; leg. det. Agnieszka Kapuścińska; uwagi: Na przełamie silnie granatowe. Rosły na wschodniej stronie piaszczystej skarpy około 50x100 m, kilkanaście sztuk, kopniete i podeptane bo skarpa codziennie odwiedzana przez spaceriwiczów. fot.1484877 [fotografie: tak];

1484877

ID 373 477 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID100 894; lokalizacja: 1 km NW od wsi Widawka; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1210 19,5887], DE47; data zbioru: 21 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1493693 fot.1493694 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1493693
1493694

ID 374 839 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID140 101; lokalizacja: 1 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1487 19,5813], DE47; data zbioru: 13 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa; dąb, sosna, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505707 fot.1505708 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505707
1505708

ID 374 840 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1575 19,5258], DE46; data zbioru: 13 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505729 fot.1505730; wysyp; fot.1505731; Na tym stanowisku znajdowałem już piaskowce wcześniej, gł. pojedynczo, m.in:; 13.08.2016; fot.1505732; 26.08.2017; fot.1505733; 21.09.2019; fot.1505734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505729
1505730
1505731
1505732
1505733
1505734

ID 374 845 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID156 362; lokalizacja: 1 km S od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0197 19,2670], DE54; data zbioru: 14 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505853 fot.1505854; 9.09. -jeszcze jeden owocnik; fot.1505855 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505853
1505854
1505855

ID 374 849 oznaczenie: Gyroporus cyanescens; • potwierdzenie ID320 769; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0200 19,4776], DE56; data zbioru: 19 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz i dębów czerwonych, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1505859 fot.1505860 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505859
1505860
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji