grzyby.pl

mapa występowania

grzyby.pl - radar grzybowy

zbiory grzybów w ostatnich dniach
9 z 9 · |« · « · start · stop · » · »| — odśwież
Animacja ostatnich 9 dni widoczna po zalogowaniu.

za każde doniesienie po zalogowaniu ekstra 2 dni, za wyróżnione +tydzień dostępu do pełnej wersji portalu - zasady premiowania

komentarz synoptyka grzybowego, 20 lipca, "planowanie"

Uwagi co do interpretacji mapy potencjału grzybowego i planowania wakacyjnych zbiorów grzybów.

Sama mapa potencjału grzybowego pokazuje warunki do pojawu grzybów "na teraz". Z wieloletnich obserwacji widać, że w okresie sierpień – wrzesień, wzrost potencjału zwykle nieco (o kilka dni do tygodnia) wyprzedza faktyczne pojawienie się grzybów. Czasem (zwłaszcza latem) jest tak, że dużemu potencjałowi nie towarzyszy znaczny pojaw grzybów, wtedy zwykle związane jest to z długotrwałymi upałami przy suchej pogodzie.

Co do praktycznego zastosowania mapy potencjału przy planowaniu wyjazdu, to radziłbym samodzielnie obserwować przez kilka dni mapę potencjału (ona powoli zmienia się co dobę) oraz śledzić w tym czasie doniesienia tekstowe z interesującego obszaru. Przy odrobinie doświadczenia w takiej analizie, można pod koniec lata i na początku jesieni prawie pewnie określić nadciągający wysyp z kilkudniowym wyprzedzeniem. W okresie letnim sprawa planowania jest trudniejsza, z uwagi na szybką zmienność sytuacji i jej duże zróżnicowanie w terenie. Letnie wysypy trwają zwykle po kilka dni i są dość lokalne; ponadto jest duża konkurencja ze strony larw owadów,

Pomocne w planowaniu, w sezonie jesiennym, są też pisane wtedy przeze mnie komentarze synoptyka grzybowego. Ale że dotyczą one całej Polski, mogą być zbyt ogólne dla precyzyjnego planowania miejsca i czasu wyjazdu.

potencjał wysypu - prognoza wysypu

potencjał wysypu grzybów - prognoza udanego grzybobrania  Prognoza wysypu.  Duża wersja mapy  jest widoczna po zalogowaniu.  Można na niej precyzyjniej ocenić szansę na wysyp w każdym miejscu Polski, także tam gdzie brak doniesień.
Więcej o prognozie wysypu grzybów i przykład dużej mapy.

bieżące obrazki

ikonki fotografii z doniesień

Po zalogowaniu obrazki linkują bezpośrednio do właściwego doniesienia.

A jak było rok wcześniej o tej samej porze? Po zalogowaniu jest tu dodatkowa mapa sytuacji i zestawienie ikonek z tego samego okresu przed rokiem.

Nazywam się Marek Snowarski. Tę stronę, a w jej zapleczu system informatyczny, prowadzę od 2003 roku. Co roku staram się go ulepszać, to wiele setek godzin kodowania. Raporty wymagają przeglądu i oceny wszystkich doniesień, dbania aby informacje trafiały we właściwe miejsca na mapie, a bzdurne wpisy znikały - to kolejne godziny przeznaczone na utrzymanie systemu.

Możesz podziękować przez zakup rocznego dostępu do pełnej wersji raportów i atlasu. Uzyskujesz satysfakcję, precyzyjniejszą informację o sezonie grzybowym oraz pełny dostęp do ogromnego atlasu grzyby.pl oraz ogromnej bazy doniesień z lat poprzednich.

Serdecznie dziękuję wszystkim użytkownikom pełnej wersji atlasu.