Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny jasnobrązowy to orzechowobrązowego, w centrum zwykle ciemniejszy, suchy jasnobeżowy; (2.5)8-22 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płaskiego z lub bez brodawki w centrum; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna może być prześwitująco prążkowana do połowy promienia kapelusza; brzeg ostry, prosty, nieco promieniście włókienkowaty.

space

Trzon u góry jaśniejszy blado kremowy do blado brązowego, ku podstawie różowawo brązowy, żółtawo-brązowy, powierzchnia drobno biało oprószona, pod ziarenkami gładka, nieco lśniąca; 15-40 × 1-2 mm, równogruby, pełny, z wiekiem pusty, często korzeniasto zagłębiony w podłożu i pokryty tam białymi włoskami; elastyczny; z białymi ryzomorfami u podstawy.

space

Pileus hygrophanous, light brown to nutty-brown when moist, in the centre usually darker, dry light beige; (2.5)8-22 in diameter, initially hemispherical, later convex to plane with or without papilla in the centre; surface smooth, dull, when moist may be translucent-striate half way from the pileal margin; margin acute, plane, slightly radially fibrillose.

space

Stipe at the apex lighter-coloured pale cream-coloured to pale brown, towards the base pinkish-brown, yellowish-brown, surface finely white pruinose, under granules smooth, somewhat gloss; 15-40 × 1-2 mm, equal, solid, with age hollow, often rooting and then the underground part covered with white hairs; elastic; with white rhizomorphs at the base.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, prawie cylindryczne, gładkie, hialinowe, amyloidalne, 3-4 × 1.5-2 µm.

space

Spore print white. Spores elongated, subcylindrical, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 × 1.5-2 µm.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na opadłych sosnowych, rzadko na świerkowych, często zagrzebanych w podłożu; sierpień-listopad.
Rare. Sporocarps found in autumn, solitary or gregarious, on spruce- and pine-cones, often buried in substrate.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Od podobnych szyszkówek (Strobilurus) także rosnących na szyszkach, lecz głównie wiosną, różni się mniejszymi rozmiarami, amyloidalnymi zarodnikami i cienkościennymi cystydami w blaszkach.
From similar szyszkówka (Strobilurus) growing on cones, but mainly in spring, differs in smaller size, amyloid spores and thin-walled cystidia in the gills.

wybrane okazy · selected collections

#4
03 10 03 - 8
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1999 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae. p.166 [80.4]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.141 [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1373]
    Baeospora myosura (Fr.) Singer · publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Friedrich 2001, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Kujawa 2008, Ronikier 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Ławrynowicz i Szkodzik 2002 , Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Friedrich 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a , Kujawa i in. 2016, Stasińska i Sotek 2016, Domian i in. 2010, Kujawa i in. 2017, Krotoski 2012, Mleczko i Beszczyńska 2015, Friedrich 2010a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kujawa i in. 2019, Stasińska i Sotek 2020, Kujawa i in. 2020a, Friedrich 2020, Piskorski 2021, Wrzosek 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Baeospora myosura na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

340316 340367 AB-31 340539 AB-51 327633 340121 AB-52 327595 AB-65 338627 AB-75 353113 AB-85 328857 AB-92 327634 AB-93 320576 155704 AB-94 276318 AC-27 363861 AC-37 363278 BC-21 308974 CA-34 206603 CA-36 244489 CA-79 194331 CA-89 196428 247223 CA-99 233664 CB-23 245670 CB-24 207541 CB-25 273037 CB-44 273045 CC-15 277975 277981 CC-74 204878 208955 CC-92 208986 CD-02 208946 CE-04 204841 CE-17 328579 328582 328580 CE-27 209251 209252 CE-37 195478 196086 195519 196011 195504 195503 195500 195520 194898 196005 196009 196049 196014 196227 195501 196008 195502 195477 196013 196040 196010 CE-38 196230 196231 CE-47 196012 DA-51 365114 DA-80 155634 273993 195685 250718 195552 195686 DA-81 194463 DA-82 271600 325158 365492 DA-83 335490 DA-84 364042 DA-85 353143 DB-05 363543 DE-35 226631 DE-45 272817 340384 363517 DE-46 208278 DE-47 152429 DE-55 272924 229163 252239 271561 151253 209620 DE-65 151249 DE-72 270724 DE-76 119802 EB-59 226044 EB-68 222440 EC-25 293821 FG-20 327695 FG-21 363834 FG-31 340525 FG-33 193136 FG-34 322977 353420 GC-01 194716 255357

 ID119802  Baeospora myosura; 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.10.21; las sosnowo-świerkowy; na spadłych szyszkach świerka grupy po kilkadziesiąt owocników,na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 213714 fot. 213715

 ID151249  Baeospora myosura; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.10.28; las mieszany-sosna (najstarsza wiekowo),świerk,brzoza,leszczyna; na świerkowej szyszce grupka 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 290145 fot. 290146

 ID151253  Baeospora myosura; 1 km E,Dąbrówka,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.10.28; naturalny,rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek; na sosnowych szyszkach ponad 70 owocników, po kilka i kilkanaście na szyszce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 290162 fot. 290163 fot. 290164 fot. 290165

 ID152429  Baeospora myosura; 2,2 km NE,Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.11.08; las sosnowy; na sosnowej szyszce tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 293263 fot. 293264

ID155634 Baeospora myosura; Gdańsk Przymorze, woj. pomorskie, DA-80; 2009.12.13; pas nadmorski,piaszczyste lasy sosnowe; na szyszce sosnowej dwa owocniki; leg. Marcin S.Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 304400 fot. 304401
dyskusja o znalezisku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/303965.html

 ID155704  Baeospora myosura; Puszcza Bukowa, 3,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.12.06; drzewostan sosnowo-bukowy; na szyszce wiszącej na gałęzi złamanej sosny 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Pieniążniczka szyszkowa
fot. 304662 fot. 304663 fot. 304664
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 323b

ID193136 Baeospora myosura; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.10.23; świerki i krzewiasty podszyt na podmokłym terenie; na opadłej świerkowej szyszce 5 widocznych owocników na jednej szyszce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia w wątku
Baeospora myosura

 ID194331  Baeospora myosura; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 2011.11.23; Las świerkowy z domieszką buka,brzozy; na szyszce świerkowej 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 458773 fot. 458774 fot. 458775
Forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID194463  Baeospora myosura; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.11.23; park, drzewostan mieszany, pojedyncze świerki; na dwóch szyszkach świerkowych łącznie kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GKN/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 54°20'58"N, 18°47'57"E
fot. 459713 fot. 459714 fot. 459715 fot. 459716 fot. 459717

 ID194716  Baeospora myosura; 2 km. na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.11.13; las iglasty (sosna, świerk); szyszka sosnowa częściowo wciśnięta w ściółkę kilka owocników na jednej szyszce; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 461151

ID194898 Baeospora myosura; 500 m na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las sosnowy, rzadko: brzozy, świerki; na opadłych, częściowo zagrzebanych w ziemi szyszkach świerkowych na dwóch szyszkach (7 owocników i 11 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 230. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462447 fot. 462448 fot. 462449

ID195477 Baeospora myosura; 1,1km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, z domieszka świerka, rzadko sosny; na opadłych szyszkach, częściowo zagrzebanych w ziemi na dwóch szyszkach, oddalonych od siebie ok. 200 m; na pierwszej - 2 szt. na drugiej - 5 szt.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. 400 m na S od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.
fot. 465090 fot. 465091 fot. 465092 fot. 465093

ID195478 Baeospora myosura; 1,2 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las sosnowo-jodłowy, z domieszką świerka, brzozy; na częściowo zagrzebanej szyszce (świerkowej lub jodłowej) 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. 300 m na N od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.
fot. 465096

ID195500 Baeospora myosura; 1 km na S-E od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las ¶wierkowy; na opadłych szyszkach ¶wierka w grupie, na 6 szyszkach, na pojedynczych szyszkach od 2 do 30 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 234. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowo¶ci, ale w innej gminie.
fot. 465163 fot. 465164 fot. 465165 fot. 465166

ID195501 Baeospora myosura; 200 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las sosnowy, z domieszką brzozy; na opadłej szyszce sosny w grupie, 10 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 229. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 465171 fot. 465172

ID195502 Baeospora myosura; 1,8 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las jodłowy, z sosną i świerkami; na opadłych szyszkach świerkowych w grupie, na 5 szyszkach, ale szyszki były rozmieszczone w promieniu 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 235. Gmina Bolesławiec.
fot. 465177 fot. 465178 fot. 465179

ID195503 Baeospora myosura; 1,5 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las sosnowy, z brzozami, nielicznymi świerkami i pojedynczymi jodłami; na opadłych 2 szyszkach świerka w grupie, na jednej szyszce 2 owocniki, na drugiej - 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 236. Gmina Bolesławiec.
fot. 465182

ID195504 Baeospora myosura; 700 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.28; las jodłowo-świerkowy, z domieszką sosny i brzozy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 10 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 465186 fot. 465187

ID195519 Baeospora myosura; 1,1 km na N od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz, dębów; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 8 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 5 m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 465327 fot. 465328 fot. 465329 fot. 465330

ID195520 Baeospora myosura; 400 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las topolowy, rzadko sosny, brzozy. leszczyny; na opadłej szyszce sosnowej pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 256. Gmina Bolesławiec.
fot. 465334 fot. 465335

 ID195552  Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.12.29; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; zagrzebana w ziemi szyszka kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Ryszard Rutkowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/21.03.12, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/465002.html
uwagi: fot. 465467 fot. 465468
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID195685  Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.01.02; las mieszany z dominacją świerka; szyszka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466325 fot. 466326
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID195686  Baeospora myosura; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.01.03; Las mieszany,buk,dąb,sosna; na szyszkach sosnowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/MWR/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466330 fot. 466331
forma ochrony Trójmiejski PK

ID196005 Baeospora myosura; 600 m na S-W od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.01; las sosnowy, pojedyncze świerki, brzozy, leszczyny, graby; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 3 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 10 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec.
fot. 467583 fot. 467584

ID196008 Baeospora myosura; przy nieistniejącej Gajówce Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.01; zadrzewienia przy gajówce, dwie daglezje, stary sad; na opadłych szyszkach daglezji w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 3 do 4 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 1m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren dawnej gajówki, należącej do Nadleśnictwa Przedborów, przy drodze Żdżary-Kamionka. Gmina Bolesławiec.
fot. 467595 fot. 467596 fot. 467597

ID196009 Baeospora myosura; 700 m na S-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.04; las sosnowo-dębowy, z domieszką świerków, brzóz; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki" ale w innej gminie.
fot. 467602 fot. 467603 fot. 467604

ID196010 Baeospora myosura; 20 m na W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.04; las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, osik; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 1 szyszce - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Gmina Łubnice. Oddalony od innego stanowiska w tym lesie - ponad 1 km.
fot. 467609 fot. 467610fot. 467611

ID196011 Baeospora myosura; 900 m na S-W od zabudowań Rzepiska pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.04; las świerkowy, z domieszką sosny, olchy, osiki, dębu; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Gmina Łubnice. Stanowisko oddalone od innych w tym lesie o ponad 1 km.
fot. 467616 fot. 467617 fot. 467618

ID196012 Baeospora myosura; 400 m na N od zabudowań Ludwinowa pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2012.01.04; las świerkowy, z domieszką dębów, osik, olch, sosen; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Ludwiński". Gmina Łubnice.
fot. 467624 fot. 467625 fot. 467626 fot. 467627

ID196013 Baeospora myosura; 200 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny) pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.06; las świerkowy, z domieszką jodły, olchy, brzozy, sosny; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 4 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 467631 fot. 467632

ID196014 Baeospora myosura; 500 m na N od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.06; las sosnowy, z domieszką dębów, pojedyncze świerki; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 6 do 12 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec.
fot. 467641 fot. 467642 fot. 467643 fot. 467644

ID196040 Baeospora myosura; 1,5 km na N-W od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.07; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na opadłej szyszce sosnowej i szyszkach świerkowych w grupie, na szyszce sosnowej 2 owocniki, na 3 szyszkach swierkowych - od 2 do 8 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 193. Gmina Wieruszów.
fot. 467761 fot. 467762 fot. 467763 fot. 467764

ID196049 Baeospora myosura; 800 m na S-E od zabudowań Gajówki Przywory, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.12; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na opadłych szyszkach sosny i świerka w grupie, na 1 szyszce sosnowej i 1 świerkowej; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 177. Gmina Czastary.
fot. 467857 fot. 467858 fot. 467859

ID196086 Baeospora myosura; 300 m na W od Leśniczówki Dobrygość, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.01.12; las świerkowy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na kilku szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 14. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 468006 fot. 468007 fot. 468008 fot. 468009

ID196227 Baeospora myosura; 900 m na N-E od zabudowań Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.13; las sosnowo-dębowy, z domieszk± ¶wierków, osik, brzóz; na opadłej szyszce, pod ¶wierkiem w grupie, 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las WójckiŘ km. Gmina Łubnice
fot. 468755 fot. 468756 fot. 468757

ID196230 Baeospora myosura; 200 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.01.14; las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, brzóz, osik; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na dwóch szyszkach (po 9 i 16 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Łubnicki". N:51.12.14; E:18.17.27. Gmina Łubnice.
fot. 468777 fot. 468778 fot. 468779

ID196231 Baeospora myosura; 11 km na N-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.01.14; las sosnowo-dębowo-świerkowy; na opadłych szyszkach świerka w grupie, na 5 szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Łubnickiř km. Gmina Łubnice.
fot. 468785 fot. 468786 fot. 468787

 ID196428  Baeospora myosura; 1.8 km SW, Leźno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2012.01.07; bór, sosna i świerk; na kilku szyszkach sosnowych po 2-5 owocników na pojedynczej szyszce; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/GN/21.03.12, tak, notatka: nie
uwagi: łącznie cn 10 owocników
fot. 469789 fot. 469790 fot. 469791 fot. 469792

ID204841 Baeospora myosura; Antonin, pow. ostrzeszowski, woj. dolnośląskie, CE-04; 2012.09.15; Las sosnowy z domieszką brzozy,świerka; szyszka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi: .

ID204878 Baeospora myosura; Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.09.20; żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab; leżąca na ziemi szyszka świerkowa 5 owocniczków na jednej szyszce; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: 52°39'29,49" N, 17°40'42,90" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

szyszka z owocniczkami leżała w obszarze zajmowanym przez G. triplex (ID 204876)

siedlisko
fot. 515792

fotografie w siedlisku i wobec miarki
fot. 515793 fot. 515794 fot. 515795 fot. 515796 fot. 515797

wykadrowane detale
fot. 515798 fot. 515799 fot. 515800

 ID206603  Baeospora myosura; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2012.10.14; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; szyszka sosnowa 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/27.11.13, nie, notatka: nie
uwagi: .

ID207541 Baeospora myosura; Turzonka, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2012.11.04; las bukowy z domieszką sosny,świerka,brzoza,olsza,dąb w pobliżu torfowiska; szyszka sosnowa kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 528564

 ID208278  Baeospora myosura; 0,8 km E od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.11.24; młodnik -tyczkowina sosnowa; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce kilkadziesiąt owocników na 7 szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 07' 51,5" N i 19st 27' 57,8" E

fot. 532104 fot. 532105

ID208946 Baeospora myosura; Rajmundowo, gmina Nekla, 2 km na N od Nekli, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie, CD-02; 2012.10.13; niewielka świerczyna, wokół bór sosnowy; na szyszkach świerka na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: N 52°23'00,91" E 17°24'31,56"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Dzikowy Bór, oddział 88

siedlisko
fot. 536691
owocniki
fot. 536692 fot. 536693

ID208955 Baeospora myosura; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2012.10.11; las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb; szyszki świerkowe na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród

owocniki
fot. 536733 fot. 536734

ID208986 Baeospora myosura; Pawłowo, 1,3 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.02; niewielka świerczyna, wokół las mieszany; na szyszkach świerka po kilka-kilkanaście owocników na kilkunastu szyszkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: N 52°28'11,78" E 17°30'09,43"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82

owocniki
fot. 536994 fot. 536995 fot. 536996

ID209251 Baeospora myosura; 700 m na N-W od zabudowań Galewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.12.27; las sosnowo-świerkowy, z domieszka brzozy, dębu; na opadłych szyszkach świerkowych po 2-3 owocniki na 3 szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 711. Gmina Galewice.
fot. 537820 fot. 537821 fot. 537822 fot. 537823

ID209252 Baeospora myosura; 300 m na N-E od Gajówki Osiek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.12.05; las sosnowy z domieszką świerka i brzozy; na opadłych 2 szyszkach świerkowych i jednej sosnowej 2-3 owocniki na szyszkach świerkowych i 6 owocników na szyszce sosnowej; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 712. Gmina Galewice.
fot. 537828 fot. 537829 fot. 537830

 ID209620  Baeospora myosura; 600m SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.21; skraj lasu sosnowego; na sosnowej szyszce leżącej w ściółce grupka 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 52,84" N i 19st 23' 23,47" E

fot. 539743 fot. 539744

 ID222440  Baeospora myosura; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.15; sosna,świerk; szyszka świerkowa i sosnowa po kilka owocników na szyszce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/27.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597819 fot. 597820

 ID226044  Baeospora myosura; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.14; bór bagienny sosnowo-świerkowy; szyszka sosnowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/26.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612264

 ID226631  Baeospora myosura; 1,2 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.09.24; las mieszany- świerk, brzoza, sosna, kruszyna i in; na świerkowej szyszce leżącej na ziemi ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 1,9" N i 19st 23' 4,1" E

fot. 614792

 ID229163  Baeospora myosura; 1,5 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.10; las sosnowy; na sosnowej szyszce leżącej na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 35/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 4,45" N i 19st 20' 14,85" E

fot. 627416 fot. 627417

ID233664 Baeospora myosura; 1,2 km, SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2013.09.22; około 100-letni ols z domieszkami; na szyszce sosnowej kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 47h leśn. Bąkowo.
fot. 656727 fot. 656728

 ID244489  Baeospora myosura; Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2014.08.31; świerk, sosna, brzoza; szyszka świerkowa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/140831/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 697431

ID245670 Baeospora myosura; Rezerwat Kruszynek, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; mechowisko-skraj lasu sosna, brzoza; szyszka sosnowa trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek
uwagi: fot. 701479

ID247223 Baeospora myosura; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2014.09.29; buk, świerk, sosna; szyszka sosnowa pięć owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 707181

ID250718 Baeospora myosura; Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.11.11; sosna, brzoza, osika; szyszka sosnowa kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 719073fot. 719074

 ID252239  Baeospora myosura; 0,6 km SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.11.09; samosiejkowy lasek sosnowo-brzozowy na obrzeżach starszego boru sosnowego; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce kilkanaście owocników na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 34/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 51" N i 19st 23' 30,5" E

fot. 725230 fot. 725231 fot. 725232

 ID255357  Baeospora myosura; około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.09.07; pobocze drogi w lesie o charakterze boru sosnowego; na szyszkach zagrzebanych w ziemi podczas równania drogi dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130907/0002, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/593524.html

ID270724 Baeospora myosura; przy leśnym parkingu przy ulicy pomiędzy Wręczyca Wielka i Truskolasy, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE-72; 2015.10.22; mały fragment lasu z jodłą i świerkiem; na leżących w mchu szyszkach świerka na kilku szyszkach po kilkanaście owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy, tak,w wątku bio-forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/796124.html

ID271561 (potwierdzenie 151253) Baeospora myosura; 1 km E od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.07; samosiejkowy, rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce ponad 20 owocników na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59,4" N i 19st 23' 37" E

fot. 802488 fot. 802489 fot. 802490

ID271600 Baeospora myosura; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2015.11.11; Las sosnowy, nadmorski, wydma; szyszki sosnowe po kilka na szyszkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 802740fot. 802741

ID272817 Baeospora myosura; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2015.11.22; rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni; na sosnowej szyszce leżącej w ściółce grupka 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 46,2" N i 19st 24' 29,7" E

fot. 808206 fot. 808207

ID272924 Baeospora myosura; Radomsko, 700 m W od skrzyżowania ulic Odległa i Krasickiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.21; śródpolny lasek -sosna, modrzew, świerk, dąb; na świerkowej szyszce leżącej na ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 32,4" N i 19st 24' 5,7" E

fot. 808694 fot. 808695

ID273037 Baeospora myosura; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.12.03; sosna + brzoza; szyszki sosnowe dwa stanowiska po kilka owocników na szyszce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809245

ID273045 Baeospora myosura; Męcikał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB-44; 2015.10.31; Zagajnik sosnowy; Na szyszce sosnowej zagrzebanej w ziemi pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany będzie do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809266 fot. 809267 fot. 809268 fot. 809269

ID273993 Baeospora myosura; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2015.12.17; sosna, klon, bez, brzoza; szyszki sosnowe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 813803

 ID276318  Baeospora myosura; 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.22; drągowina świerkowo-modrzewiowa; na szyszkach świerkowych w grupach na szyszkach, bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 11/GD/05.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiona w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/789125.html
fot. 823547 fot. 823548

ID277975 Baeospora myosura; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.10.23; Ogród przydomowy.; Na nasionach Pinus ponderosa. Pozornie z ziemi. Pojedynczo. Początkowo 3 owocniki. W kolejnych tygodniach - kilkadziesiąt.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/798809.html
fot. 829002 fot. 829003 fot. 829004 fot. 829005

ID277981 Baeospora myosura; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.12.05; Las liściasty z domieszką sosny.; Na szyszce sosnowej. Grupka około 40 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829028 fot. 829029 fot. 829030

ID293821 Baeospora myosura; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.10.20; las sosnowy z domieszką brzozy; na szyszce sosnowej kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski,potwierdziła na podstawie zdjęć A.Hreczka; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/883900.html

 ID308974  Baeospora myosura; Puszcza Drawska, 1,3 km na NW od osady Kawno w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.18; drzewostan świerkowy; na szyszkach świerkowych w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/GD/15.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962894 fot. 962895 fot. 962896 fot. 962897 fot. 962898 fot. 962899

ID320576 Baeospora myosura; Puszcza Bukowa, 2,2km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.11.24; kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych So; na szyszkach sosnowych w grupach łącznie kilkanaście owocników na 3 szyszkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1040574 fot. 1040575 fot. 1040576 fot. 1040577 fot. 1040578

ID322977 Baeospora myosura; Rudawka Jaśliska (szlak na Jasiel), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2018.11.18; granica lasu z łąką, sosna, jodla i in.; na sosnowej szyszce 3 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1060970 fot. 1060971

ID325158 Baeospora myosura; Gdańsk Orlinki, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-82; 2013.10.20; bór sosnowy; szyszka sosnowa 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: tak, wyślę, nie, notatka: nie
uwagi:

ID327595 Baeospora myosura; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.10.19; okrajek łęgu; na szyszkach świerkowych w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111689 fot. 1111690 fot. 1111691
Zarodniki: 2,6-3,5 x 1,6-2,3, Q: 1,3-1,9
fot. 1111692
cheilocystydy:
fot. 1111693

ID327633 Baeospora myosura; Puszcza Wkrzańska, 0,2 km na S od południowego brzegu Jeziora Myśliborskiego Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2019.10.19; bór sosnowy; na szyszkach sosnowych w grupach - po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111979 fot. 1111980 fot. 1111981

ID327634 Baeospora myosura; Dolina Dolnej Odry (Kamionka), 0,6 km na SW od miejscowości Kamionki w gminie Kołbaskowo, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-92; 2019.10.23; bór mieszany; na szyszkach świerkowych w grupach - po kilka, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111989 fot. 1111990 fot. 1111991

ID327695 Baeospora myosura; okolice Kotani, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 2019.11.11; las mieszany z udziałem świerka, jodły, sosny, buka i in.; na świerkowej szyszce kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1112441 fot. 1112442

ID328579 Baeospora myosura; 900 m na N-W od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.15; las mieszany, z przewagą sosny i świerka; na opadłej, zagrzebanej w ziemi szyszce świerkowej 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 662. Gmina Galewice.
fot. 1119547 fot. 1119548

ID328580 Baeospora myosura; 300 m na N-E od Ciupek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.16; monokulturowy zagajnik świerkowy; na opadłych szyszkach świerkowych na 5 szyszkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 596. Gmina Galewice.
fot. 1119555 fot. 1119556 fot. 1119557 fot. 1119558 fot. 1119559

ID328582 Baeospora myosura; 600 m na N od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.19; las iglasty: sosna i świerk; na opadłej, leżącej na ziemi szyszce świerkowej na 1 szyszce kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Foluszczyki, oddział 613. Gmina Galewice.
fot. 1119565 fot. 1119566 fot. 1119567 fot. 1119568

ID328857 Baeospora myosura; 2km na pn.zach od Reptowa, 50m wsch. od drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB-85; 2020.01.13; zagajnik świerkowy z domieszka sosny pospolitej na terenie potorfowiskowym; szyszki sosny pospolitej kilka owocników na dwóch szyszkach; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: szyszki częściowo zaglębione w ściółce, widać jasne sznury grzybni fot. 1121743fot. 1121744fot. 1121745fot. 1121746fot. 1121747fot. 1121748

ID335490 Baeospora myosura; Jantar, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-83; 2020.09.06; las mieszany, buk, sosna, świerk, inne; szyszka sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski;
uwagi: fot. 1167795fot. 1167796

ID338627 Baeospora myosura; Goleniów,ul.Kalinowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.11.06; pobocze drogi,skraj lasu mieszanego; szyszka sosny kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1186423fot. 1186424

ID340121 Baeospora myosura; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2020.11.05; bór mieszany; na szyszkach Pinus sylvestris na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193783 fot. 1193784 fot. 1193785

ID340316 Baeospora myosura; 4km na pnwsch od Szczecina Wielgowa w stronę Sowna,Nadl.Kliniska,Leśn.Sowno,odz.653 gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie; 2020.11.29; bór sosnowy,świerk; szyszka sosny kilkanaście owocników na szyszce; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pieniążniczka szyszkowafot. 1194487fot. 1194488

ID340367 Baeospora myosura; Goleniów, 1km na zach. od ul.Norwida, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie; 2020.11.28; las mieszany; szyszki sosny kilkanaście owocników na szyszce; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pieniążniczka szyszkowafot. 1194679fot. 1194680

ID340384 Baeospora myosura; 1 km SE od wsi Galonki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.01; śródpolny lasek świerkowy; na szyszkach leżących na ściółce licznie; na kilkudziesięciu szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 30,7" N 19st 24' 38" E

fot. 1194746 fot. 1194747 fot. 1194748 fot. 1194749

ID340525 Baeospora myosura; Olchowiec w kierunku Baraniego (MPN), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2020.11.11; las świerkowy z bukiem, grabem i in.; na leżącej na ziemi szyszce świerkowej 9 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1195438 fot. 1195439

ID340539 Baeospora myosura; Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,1 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.11.07; bór mieszany (So, Św, Bk, Db, Brz); na kilku szyszkach Pinus sylvestris w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195452 fot. 1195453 fot. 1195454

ID353113 Baeospora myosura; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2021.11.28; buczyna z dębem, brzozą,sosną; szyszka sosny jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pieniążniczka szyszkowafot. 1296397fot. 1296398 fot. 1296399

ID353143 Baeospora myosura; Skowronki (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-85; 2021.12.05; Nadmorski bór sosnowy z brzozą i świerkiem; na szyszce sosny kilkanaście owocników na 2 szyszkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°21'30.1"N 19°19'05.6"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1296405.html

ID353420 Baeospora myosura; okolice Darowa (nieistniejącej wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2021.11.21; stary cmentarz z lipą, olbrzymim świerkiem i in.; na starej szyszce świerkowej kilka owocników na jednej zagrzebanej w ziemi szyszce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1299541 fot. 1299542 fot. 1299543 fot. 1299544

ID363278 Baeospora myosura; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,5 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.23; kwaśna dąbrowa; na szyszkach Pinus sylvestris kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1388479 fot. 1388480 fot. 1388481
zarodniki: 3,0-4,2 x 1,7-2,4 µm (średnio 3,5 x 2,0 µm), Q: 1,4-2,1
fot. 1388482

ID363517 Baeospora myosura; 1 km W od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.10.29; samosiejkowy młodnik sosnowy; na sosnowych szyszkach leżących na ściółce kilkadziesiąt owocników na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1733 19,3971

fot. 1390575 fot. 1390576 fot. 1390577 fot. 1390578 fot. 1390579 fot. 1390580

ID363543 Baeospora myosura; Elbląg - Dąbrowa, 180 m. N od ul. Królewieckie, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.11.01; las mieszany Św, Brz, Db, Bk i in.; na szyszce świerkowej 20-30 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°11'11.9"N 19°27'19.6"E

fot. 1390801 fot. 1390802 fot. 1390803 fot. 1390804 fot. 1390805 fot. 1390806 fot. 1390807 fot. 1390808

ID363834 Baeospora myosura; Ropianka - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2022.10.30; las jodła, buk, klon, sosna, dąb i in.; sosnowa szyszka około 20 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393158 fot. 1393159

ID363861 Baeospora myosura; Równina Pyrzycka (prop. rez. Janowskie Murawy w Barlineckim PK), 0,6 km na SW od Janowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.10.28; bór mieszany; na szyszkach Pinus sylvestris kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1393385 fot. 1393386 fot. 1393387

ID364042 Baeospora myosura; Kąty Rybackie, 1,3 km. NE (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 2022.11.12; nadmorski bór sosnowy; na szyszce sosnowej ok. 30 owocników na jednej szyszce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°21'14.2"N 19°16'22.2"E

fot. 1394830 fot. 1394831 fot. 1394832 fot. 1394833 fot. 1394834

ID365114 Baeospora myosura; Hel, ul. Helska 2, Ośrodek Wypoczynkowy Delfin-Rewita Jurata, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2022.12.10; trawnik z rododendronem, cisem, jałowcem, sosną, jodłą, śwerkiem; na szyszkach sosnowych na licznych szyszkach po kilka, kilkanaście; leg. Marian Sęktas; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1402300.html

fot. 1402363 fot. 1402364 fot. 1402365 fot. 1402366 fot. 1402367 fot. 1402368 fot. 1402369

ID365492 Baeospora myosura; Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, ścieżka wzdłuż Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.01.01; Skraj boru sosnowego i zarośli nadwodnych; Szyszki sosnowe Licznie na szyszkach i na ich podziemnych szczątkach; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1405824 fot. 1405825 fot. 1405826

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji