Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)
Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa)

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny jasnobrązowy to orzechowobrązowego, w centrum zwykle ciemniejszy, suchy jasnobeżowy; (2.5)8-22 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły do płaskiego z lub bez brodawki w centrum; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna może być prześwitująco prążkowana do połowy promienia kapelusza; brzeg ostry, prosty, nieco promieniście włókienkowaty.

space

Trzon u góry jaśniejszy blado kremowy do blado brązowego, ku podstawie różowawo brązowy, żółtawo-brązowy, powierzchnia drobno biało oprószona, pod ziarenkami gładka, nieco lśniąca; 15-40 × 1-2 mm, równogruby, pełny, z wiekiem pusty, często korzeniasto zagłębiony w podłożu i pokryty tam białymi włoskami; elastyczny; z białymi ryzomorfami u podstawy.

space

Pileus hygrophanous, light brown to nutty-brown when moist, in the centre usually darker, dry light beige; (2.5)8-22 in diameter, initially hemispherical, later convex to plane with or without papilla in the centre; surface smooth, dull, when moist may be translucent-striate half way from the pileal margin; margin acute, plane, slightly radially fibrillose.

space

Stipe at the apex lighter-coloured pale cream-coloured to pale brown, towards the base pinkish-brown, yellowish-brown, surface finely white pruinose, under granules smooth, somewhat gloss; 15-40 × 1-2 mm, equal, solid, with age hollow, often rooting and then the underground part covered with white hairs; elastic; with white rhizomorphs at the base.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, prawie cylindryczne, gładkie, hialinowe, amyloidalne, 3-4 × 1.5-2 µm.

space

Spore print white. Spores elongated, subcylindrical, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 × 1.5-2 µm.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na opadłych sosnowych, rzadko na świerkowych, często zagrzebanych w podłożu; sierpień-listopad.
Rare. Sporocarps found in autumn, solitary or gregarious, on spruce- and pine-cones, often buried in substrate.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Od podobnych szyszkówek (Strobilurus) także rosnących na szyszkach, lecz głównie wiosną, różni się mniejszymi rozmiarami, amyloidalnymi zarodnikami i cienkościennymi cystydami w blaszkach.
From similar szyszkówka (Strobilurus) growing on cones, but mainly in spring, differs in smaller size, amyloid spores and thin-walled cystidia in the gills.

wybrane okazy · selected collections

#4
03 10 03 - 8
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Barkman & de Vries (1993)[2605]Barkman & de Vries (1993) Check-list of fungi recorded in the juniper brushwood on the abandoned farmland in the Jelonka Reserve during 1971-1977 years.[2605], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (1997)[2788]Flisińska (1997) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego Marynopole.[2788], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Flisińska & Sałata (1998)[3509]Flisińska & Sałata (1998) Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo–wschodniej Polsce.[3509], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2010)[1461]Friedrich (2010) Ogród Dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych.[1461], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2013)[1464]Friedrich (2013) The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland.[1464], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hołownia (1983)[2863]Hołownia (1983) Mikoflora rezerwatu "Las Piwnicki" II.[2863], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kaufmann (1916)[2893]Kaufmann (1916) Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Pleurotus, Omphalia, Mycena, Collybia und Tricholoma.[2893], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Ławrynowicz & Szkodzik (1998)[3000]Ławrynowicz & Szkodzik (1998) Macromycetes of the Kręgi Kamienne nature-archaeological reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[3000], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Ronikier (2009)[2143]Ronikier (2009) Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi.[2143], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Sałata (1972)[3175]Sałata (1972) Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym.[3175], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wrzosek (2020)[2551]Wrzosek (2020) Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie.[2551]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Baeospora myosura (pieniążniczka szyszkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 340316 340367 AB31 340539 AB51 327633 340121 AB52 327595 AB65 338627 AB75 353113 374767 AB85 328857 AB92 327634 AB93 155704 320576 AB94 276318 AC27 363861 AC37 363278 BC21 308974 CA34 206603 CA36 244489 CA79 194331 CA89 196428 247223 373182 CA99 233664 CB23 245670 CB24 207541 CB25 273037 CB44 273045 CC15 277975 277981 CC74 204878 208955 CC92 208986 CD02 208946 CE04 204841 CE17 328579 328580 328582 CE27 209251 209252 CE37 194898 195477 195478 195500 195501 195502 195503 195504 195519 195520 196005 196008 196009 196010 196011 196013 196230 196231 CE47 196012 DA51 365114 DA80 155634 195552 195685 195686 250718 273993 DA81 194463 DA82 271600 325158 365492 372380 DA83 335490 DA84 364042 DA85 353143 DA98 372648 374804 DB05 363543 DB06 373844 374070 DE35 226631 375081 DE45 272817 340384 363517 DE46 208278 DE47 152429 DE55 151253 209620 229163 252239 271561 272924 DE65 151249 DE72 270724 DE76 119802 EB59 226044 EB68 222440 EC25 293821 FG20 327695 FG21 363834 FG31 340525 FG33 193136 FG34 322977 353420 GC01 194716 255357

ID 119 802 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na spadłych szyszkach świerka, grupy po kilkadziesiąt owocników,na kilku szyszkach; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/13.12.08; uwagi: fot.213714 fot.213715 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213714
213715

ID 151 249 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 28 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna (najstarsza wiekowo),świerk,brzoza,leszczyna, na świerkowej szyszce, grupka 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/18.08.10; uwagi: fot.290145 fot.290146 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

290145
290146

ID 151 253 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km E,Dąbrówka,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 28 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: naturalny,rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek, na sosnowych szyszkach, ponad 70 owocników, po kilka i kilkanaście na szyszce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/15.11.09; uwagi: fot.290162 fot.290163 fot.290164 fot.290165 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

290162
290163
290164
290165

ID 152 429 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 2,2 km NE,Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 8 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na sosnowej szyszce, tuzin owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/18.08.10; uwagi: fot.293263 fot.293264 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

293263
293264

ID 155 634 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk Przymorze, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadmorski,piaszczyste lasy sosnowe, na szyszce sosnowej, dwa owocniki; leg. Marcin S.Wilga, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.304400 fot.304401; dyskusja o znalezisku; [bf:303965] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 303965 ;

ID 155 704 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowo-bukowy, na szyszce wiszącej na gałęzi złamanej sosny, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.10; uwagi: Pieniążniczka szyszkowa; fot.304662 fot.304663 fot.304664; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 323b [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304662
304663
304664

ID 193 136 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerki i krzewiasty podszyt na podmokłym terenie, na opadłej świerkowej szyszce, 5 widocznych owocników na jednej szyszce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: zdjęcia w wątku; [bf:451869] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 451869 ;

ID 194 331 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 23 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy z domieszką buka,brzozy, na szyszce świerkowej, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.03.12; uwagi: fot.458773 fot.458774 fot.458775; Forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

458773
458774
458775

ID 194 463 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 23 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, drzewostan mieszany, pojedyncze świerki, na dwóch szyszkach świerkowych, łącznie kilkanaście owocników; leg. det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GKN/30.12.11; uwagi: 54°20'58"N, 18°47'57"E; fot.459713 fot.459714 fot.459715 fot.459716 fot.459717 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

459713
459714
459715
459716
459717

ID 194 716 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 2 km. na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty (sosna, świerk), szyszka sosnowa częściowo wciśnięta w ściółkę, kilka owocników na jednej szyszce; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MG/10.02.12; uwagi: fot.461151 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461151

ID 194 898 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 500 m na S-W od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 11 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko: brzozy, świerki, na opadłych, częściowo zagrzebanych w ziemi szyszkach świerkowych, na dwóch szyszkach (7 owocników i 11 owocników); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 230. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.462447 fot.462448 fot.462449 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462447
462448
462449

ID 195 477 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,1km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszka świerka, rzadko sosny, na opadłych szyszkach, częściowo zagrzebanych w ziemi, na dwóch szyszkach, oddalonych od siebie ok. 200 m; na pierwszej - 2 szt. na drugiej - 5 szt.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. 400 m na S od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.; fot.465090 fot.465091 fot.465092 fot.465093 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465090
465091
465092
465093

ID 195 478 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,2 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, na częściowo zagrzebanej szyszce (świerkowej lub jodłowej), 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. 300 m na N od drogi Wełny-Mieleszyn. Gmina Bolesławiec.; fot.465096 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465096

ID 195 500 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km na S-E od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las ¶wierkowy, na opadłych szyszkach ¶wierka, w grupie, na 6 szyszkach, na pojedynczych szyszkach od 2 do 30 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek oddział 234. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowo¶ci, ale w innej gminie.; fot.465163 fot.465164 fot.465165 fot.465166 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465163
465164
465165
465166

ID 195 501 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 200 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, na opadłej szyszce sosny, w grupie, 10 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 229. Gmina Bolesławiec. Lokalizację podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.465171 fot.465172 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465171
465172

ID 195 502 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,8 km na N od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z sosną i świerkami, na opadłych szyszkach świerkowych, w grupie, na 5 szyszkach, ale szyszki były rozmieszczone w promieniu 100 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 235. Gmina Bolesławiec.; fot.465177 fot.465178 fot.465179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465177
465178
465179

ID 195 503 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,5 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozami, nielicznymi świerkami i pojedynczymi jodłami, na opadłych 2 szyszkach świerka, w grupie, na jednej szyszce 2 owocniki, na drugiej - 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 236. Gmina Bolesławiec.; fot.465182 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465182

ID 195 504 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 700 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, z domieszką sosny i brzozy, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 3 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 10 m); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.; fot.465186 fot.465187 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465186
465187

ID 195 519 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,1 km na N od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz, dębów, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 8 szyszkach po kilka owocników (szyszki były rozlokowane w promieniu 5 m); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.; fot.465327 fot.465328 fot.465329 fot.465330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465327
465328
465329
465330

ID 195 520 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 400 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, rzadko sosny, brzozy. leszczyny, na opadłej szyszce sosnowej, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 256. Gmina Bolesławiec.; fot.465334 fot.465335 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465334
465335

ID 195 552 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 29 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab, zagrzebana w ziemi szyszka, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Ryszard Rutkowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/21.03.12; uwagi: fot.465467 fot.465468; forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: [bf:465002]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 465002 ;

ID 195 685 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dominacją świerka, szyszka świerkowa, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/21.03.12; uwagi: fot.466325 fot.466326; forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: nie] [fotografie: tak];

466325
466326

ID 195 686 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 3 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,dąb,sosna, na szyszkach sosnowych, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/MWR/21.03.12; uwagi: fot.466330 fot.466331; forma ochrony Trójmiejski PK [notatka: nie] [fotografie: tak];

466330
466331

ID 196 005 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 600 m na S-W od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pojedyncze świerki, brzozy, leszczyny, graby, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 3 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 10 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec.; fot.467583 fot.467584 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467583
467584

ID 196 008 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: przy nieistniejącej Gajówce Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia przy gajówce, dwie daglezje, stary sad, na opadłych szyszkach daglezji, w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 3 do 4 owocników), szyszki rozlokowane w promieniu 1m.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren dawnej gajówki, należącej do Nadleśnictwa Przedborów, przy drodze Żdżary-Kamionka. Gmina Bolesławiec.; fot.467595 fot.467596 fot.467597 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467595
467596
467597

ID 196 009 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 700 m na S-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy, z domieszką świerków, brzóz, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na kilku szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Gmina Łubnice. Odległość podano do najbliższej miejscowości ale w innej gminie.; fot.467602 fot.467603 fot.467604 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467602
467603
467604

ID 196 010 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 20 m na W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, osik, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 1 szyszce - 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Gmina Łubnice. Oddalony od innego stanowiska w tym lesie - ponad 1 km.; fot.467609 fot.467610 fot.467611 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467609
467610
467611

ID 196 011 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 900 m na S-W od zabudowań Rzepiska pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, z domieszką sosny, olchy, osiki, dębu, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na kilku szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Gmina Łubnice. Stanowisko oddalone od innych w tym lesie o ponad 1 km.; fot.467616 fot.467617 fot.467618 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467616
467617
467618

ID 196 012 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 400 m na N od zabudowań Ludwinowa pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 4 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, z domieszką dębów, osik, olch, sosen, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na kilku szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Ludwiński". Gmina Łubnice.; fot.467624 fot.467625 fot.467626 fot.467627 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467624
467625
467626
467627

ID 196 013 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 200 m na W od zabudowań Jaworka (Wełny) pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 6 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, z domieszką jodły, olchy, brzozy, sosny, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 3 szyszkach (na każdej od 2 do 4 owocników); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.467631 fot.467632 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467631
467632

ID 196 014 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 500 m na N od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 6 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębów, pojedyncze świerki, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 2 szyszkach (na każdej od 6 do 12 owocników); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec.; fot.467641 fot.467642 fot.467643 fot.467644 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467641
467642
467643
467644

ID 196 040 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,5 km na N-W od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 7 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy, na opadłej szyszce sosnowej i szyszkach świerkowych, w grupie, na szyszce sosnowej 2 owocniki, na 3 szyszkach swierkowych - od 2 do 8 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 193. Gmina Wieruszów.; fot.467761 fot.467762 fot.467763 fot.467764 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467761
467762
467763
467764

ID 196 049 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 800 m na S-E od zabudowań Gajówki Przywory, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy, na opadłych szyszkach sosny i świerka, w grupie, na 1 szyszce sosnowej i 1 świerkowej; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 177. Gmina Czastary.; fot.467857 fot.467858 fot.467859 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467857
467858
467859

ID 196 086 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 300 m na W od Leśniczówki Dobrygość, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE37; data zbioru: 12 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na kilku szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice Leśnictwo Dobrygość oddział 14. Gmina Łęka Opatowska.; fot.468006 fot.468007 fot.468008 fot.468009 [notatka: nie] [fotografie: tak];

468006
468007
468008
468009

ID 196 227 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 900 m na N-E od zabudowań Kolonia Makowszczyzna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy, z domieszk± ¶wierków, osik, brzóz, na opadłej szyszce, pod ¶wierkiem, w grupie, 6 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki". Stanowisko oddalone od innych w tym lesie o ponad 14 km. Gmina Łubnice; fot.468755 fot.468756 fot.468757 [notatka: nie] [fotografie: tak];

468755
468756
468757

ID 196 230 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 200 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 14 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, z domieszką dębów, brzóz, osik, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na dwóch szyszkach (po 9 i 16 owocników); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Łubnicki". N:51.12.14; E:18.17.27. Gmina Łubnice.; fot.468777 fot.468778 fot.468779 [notatka: nie] [fotografie: tak];

468777
468778
468779

ID 196 231 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 11 km na N-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 14 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowo-świerkowy, na opadłych szyszkach świerka, w grupie, na 5 szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, zwany Las Łubnicki". N:51.12.19.5 km. Gmina Łubnice.; fot.468785 fot.468786 fot.468787 [notatka: nie] [fotografie: tak];

468785
468786
468787

ID 196 428 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1.8 km SW, Leźno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 7 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór, sosna i świerk, na kilku szyszkach sosnowych, po 2-5 owocników na pojedynczej szyszce; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/GN/21.03.12; uwagi: łącznie cn 10 owocników; fot.469789 fot.469790 fot.469791 fot.469792 [notatka: nie] [fotografie: tak];

469789
469790
469791
469792

ID 204 841 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Antonin, pow. ostrzeszowski, woj. dolnośląskie, CE04; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,świerka, szyszka świerkowa, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: . [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 204 878 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Bożacin, 1,9 km E, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzne torfowe podłoże w niedużej odległości od śródleśnego jeziorka, wokół las o składzie: olsza, brzoza, świerk, sosna, dąb, grab, leżąca na ziemi szyszka świerkowa, 5 owocniczków na jednej szyszce; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: 52°39'29,49" N, 17°40'42,90" E; nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186; szyszka z owocniczkami leżała w obszarze zajmowanym przez G. triplex ID 204876!; siedlisko; fot.515792; fotografie w siedlisku i wobec miarki; fot.515793 fot.515794 fot.515795 fot.515796 fot.515797; wykadrowane detale; fot.515798 fot.515799 fot.515800 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

515792
515793
515794
515795
515796
515797
515798
515799
515800

ID 206 603 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy,piaszczysty,wydma, szyszka sosnowa, 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/27.11.13; uwagi: . [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 207 541 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Turzonka, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 4 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,świerka,brzoza,olsza,dąb w pobliżu torfowiska, szyszka sosnowa, kilka owocników; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.528564 [notatka: nie] [fotografie: tak];

528564

ID 208 278 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 0,8 km E od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 07' 51,5" N i 19st 27' 57,8" E], DE46; data zbioru: 24 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik -tyczkowina sosnowa, na sosnowych szyszkach leżących na ściółce, kilkadziesiąt owocników na 7 szyszkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.12.13; uwagi: fot.532104 fot.532105 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532104
532105

ID 208 946 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Rajmundowo, gmina Nekla, 2 km na N od Nekli, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie [N 52°23'00,91" E 17°24'31,56"], CD02; data zbioru: 13 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka świerczyna, wokół bór sosnowy, na szyszkach świerka, na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Dzikowy Bór, oddział 88; siedlisko; fot.536691; owocniki; fot.536692 fot.536693 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

536691
536692
536693

ID 208 955 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 11 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb, szyszki świerkowe, na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród; owocniki; fot.536733 fot.536734 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

536733
536734

ID 208 986 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Pawłowo, 1,3 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'11,78" E 17°30'09,43"], CC92; data zbioru: 2 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka świerczyna, wokół las mieszany, na szyszkach świerka, po kilka-kilkanaście owocników na kilkunastu szyszkach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82; owocniki; fot.536994 fot.536995 fot.536996 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

536994
536995
536996

ID 209 251 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 700 m na N-W od zabudowań Galewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 27 gru 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, z domieszka brzozy, dębu, na opadłych szyszkach świerkowych, po 2-3 owocniki na 3 szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 711. Gmina Galewice.; fot.537820 fot.537821 fot.537822 fot.537823 [notatka: nie] [fotografie: tak];

537820
537821
537822
537823

ID 209 252 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 300 m na N-E od Gajówki Osiek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 5 gru 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerka i brzozy, na opadłych 2 szyszkach świerkowych i jednej sosnowej, 2-3 owocniki na szyszkach świerkowych i 6 owocników na szyszce sosnowej; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice odział 712. Gmina Galewice.; fot.537828 fot.537829 fot.537830 [notatka: nie] [fotografie: tak];

537828
537829
537830

ID 209 620 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 600m SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 52,84" N i 19st 23' 23,47" E], DE55; data zbioru: 21 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, na sosnowej szyszce leżącej w ściółce, grupka 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.12.13; uwagi: fot.539743 fot.539744 [notatka: nie] [fotografie: tak];

539743
539744

ID 222 440 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB68; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,świerk, szyszka świerkowa i sosnowa, po kilka owocników na szyszce; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/27.11.13; uwagi: fot.597819 fot.597820 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597819
597820

ID 226 044 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 14 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny sosnowo-świerkowy, szyszka sosnowa, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/26.11.13; uwagi: fot.612264 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

612264

ID 226 631 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,2 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 1,9" N i 19st 23' 4,1" E], DE35; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany- świerk, brzoza, sosna, kruszyna i in, na świerkowej szyszce leżącej na ziemi, ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/26.12.13; uwagi: fot.614792 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614792

ID 229 163 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 4,45" N i 19st 20' 14,85" E], DE55; data zbioru: 10 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na sosnowej szyszce leżącej na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 35/JN/30.09.2015; uwagi: fot.627416 fot.627417 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627416
627417

ID 233 664 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,2 km, SEE, Lublewo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: około 100-letni ols z domieszkami, na szyszce sosnowej, kilka owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: Oddz. 47h leśn. Bąkowo.; fot.656727 fot.656728 [notatka: nie] [fotografie: tak];

656727
656728

ID 244 489 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk, sosna, brzoza, szyszka świerkowa, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/140831/0006; uwagi: fot.697431 [notatka: nie] [fotografie: tak];

697431

ID 245 670 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Rezerwat Kruszynek, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB23; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mechowisko-skraj lasu sosna, brzoza, szyszka sosnowa, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.701479 [notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek] [fotografie: tak];

701479

ID 247 223 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 29 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, świerk, sosna, szyszka sosnowa, pięć owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.707181 [notatka: nie] [fotografie: tak];

707181

ID 250 718 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 11 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, osika, szyszka sosnowa, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.719073 fot.719074 [notatka: nie] [fotografie: tak];

719073
719074

ID 252 239 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 0,6 km SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 51" N i 19st 23' 30,5" E], DE55; data zbioru: 9 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samosiejkowy lasek sosnowo-brzozowy na obrzeżach starszego boru sosnowego, na sosnowych szyszkach leżących na ściółce, kilkanaście owocników na kilku szyszkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 34/JN/30.09.2015; uwagi: fot.725230 fot.725231 fot.725232 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725230
725231
725232

ID 255 357 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 7 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie o charakterze boru sosnowego, na szyszkach zagrzebanych w ziemi podczas równania drogi, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130907/0002; uwagi: [bf:593524] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 593524 ;

ID 270 724 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: przy leśnym parkingu przy ulicy pomiędzy Wręczyca Wielka i Truskolasy, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE72; data zbioru: 22 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mały fragment lasu z jodłą i świerkiem, na leżących w mchu szyszkach świerka, na kilku szyszkach po kilkanaście owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy; uwagi: [bf:796124] [notatka: nie] [fotografie: tak,w wątku bio-forum]; związane wątki bio-forum.pl: 796124 ;

ID 271 561 oznaczenie: Baeospora myosura; • potwierdzenie ID151 253; lokalizacja: 1 km E od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 59,4" N i 19st 23' 37" E], DE55; data zbioru: 7 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samosiejkowy, rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek, na sosnowych szyszkach leżących na ściółce, ponad 20 owocników na kilku szyszkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.802488 fot.802489 fot.802490 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802488
802489
802490

ID 271 600 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, nadmorski, wydma, szyszki sosnowe, po kilka na szyszkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.802740 fot.802741 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802740
802741

ID 272 817 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 46,2" N i 19st 24' 29,7" E], DE45; data zbioru: 22 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowane tereny na obrzeżach żwirowni, na sosnowej szyszce leżącej w ściółce, grupka 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.808206 fot.808207 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808206
808207

ID 272 924 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Radomsko, 700 m W od skrzyżowania ulic Odległa i Krasickiego, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 32,4" N i 19st 24' 5,7" E], DE55; data zbioru: 21 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny lasek -sosna, modrzew, świerk, dąb, na świerkowej szyszce leżącej na ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.808694 fot.808695 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808694
808695

ID 273 037 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 3 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna + brzoza, szyszki sosnowe, dwa stanowiska po kilka owocników na szyszce; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.809245 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809245

ID 273 045 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Męcikał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB44; data zbioru: 31 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zagajnik sosnowy, Na szyszce sosnowej zagrzebanej w ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany będzie do kustosza bazy); uwagi: fot.809266 fot.809267 fot.809268 fot.809269 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809266
809267
809268
809269

ID 273 993 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 17 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, klon, bez, brzoza, szyszki sosnowe; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.813803 [notatka: nie] [fotografie: tak];

813803

ID 276 318 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1,6 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina świerkowo-modrzewiowa, na szyszkach świerkowych, w grupach na szyszkach, bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 11/GD/05.05.2019; uwagi: Omówiona w wątku: [bf:789125]; fot.823547 fot.823548 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 789125 ;

ID 277 975 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 23 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogród przydomowy., Na nasionach Pinus ponderosa. Pozornie z ziemi., Pojedynczo. Początkowo 3 owocniki. W kolejnych tygodniach - kilkadziesiąt.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: [bf:798809]; fot.829002 fot.829003 fot.829004 fot.829005 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 798809 ;

ID 277 981 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 5 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Na szyszce sosnowej., Grupka około 40 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.829028 fot.829029 fot.829030 [notatka: nie] [fotografie: tak];

829028
829029
829030

ID 293 821 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 20 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na szyszce sosnowej, kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdziła na podstawie zdjęć A.Hreczka; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:883900] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 883900 ;

ID 308 974 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Drawska, 1,3 km na NW od osady Kawno w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 18 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan świerkowy, na szyszkach świerkowych, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/GD/15.05.2019; uwagi: fot.962894 fot.962895 fot.962896 fot.962897 fot.962898 fot.962899 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962894
962895
962896
962897
962898
962899

ID 320 576 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych So, na szyszkach sosnowych, w grupach łącznie kilkanaście owocników na 3 szyszkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1040574 fot.1040575 fot.1040576 fot.1040577 fot.1040578 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1040574
1040575
1040576
1040577
1040578

ID 322 977 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Rudawka Jaśliska (szlak na Jasiel), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 18 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica lasu z łąką, sosna, jodla i in., na sosnowej szyszce, 3 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1060970 fot.1060971 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1060970
1060971

ID 325 158 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk Orlinki, pow. gdański, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 20 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, szyszka sosnowa, 2 owocniki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: tak, wyślę; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 327 595 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 19 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek łęgu, na szyszkach świerkowych, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111689 fot.1111690 fot.1111691; Zarodniki: 2,6-3,5 x 1,6-2 Q: 13-1,9; fot.1111692; cheilocystydy:; fot.1111693 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111689
1111690
1111691
1111692
1111693

ID 327 633 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, 0,2 km na S od południowego brzegu Jeziora Myśliborskiego Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 19 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na szyszkach sosnowych, w grupach - po kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111979 fot.1111980 fot.1111981 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111979
1111980
1111981

ID 327 634 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (Kamionka), 0,6 km na SW od miejscowości Kamionki w gminie Kołbaskowo, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB92; data zbioru: 23 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na szyszkach świerkowych, w grupach - po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111989 fot.1111990 fot.1111991 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111989
1111990
1111991

ID 327 695 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: okolice Kotani, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG20; data zbioru: 11 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z udziałem świerka, jodły, sosny, buka i in., na świerkowej szyszce, kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1112441 fot.1112442 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112441
1112442

ID 328 579 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 900 m na N-W od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą sosny i świerka, na opadłej, zagrzebanej w ziemi szyszce świerkowej, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 662. Gmina Galewice.; fot.1119547 fot.1119548 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1119547
1119548

ID 328 580 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 300 m na N-E od Ciupek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokulturowy zagajnik świerkowy, na opadłych szyszkach świerkowych, na 5 szyszkach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 596. Gmina Galewice.; fot.1119555 fot.1119556 fot.1119557 fot.1119558 fot.1119559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1119555
1119556
1119557
1119558
1119559

ID 328 582 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 600 m na N od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty: sosna i świerk, na opadłej, leżącej na ziemi szyszce świerkowej, na 1 szyszce kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Foluszczyki, oddział 613. Gmina Galewice.; fot.1119565 fot.1119566 fot.1119567 fot.1119568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1119565
1119566
1119567
1119568

ID 328 857 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, 50m wsch. od drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 13 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik świerkowy z domieszka sosny pospolitej na terenie potorfowiskowym, szyszki sosny pospolitej, kilka owocników na dwóch szyszkach; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: szyszki częściowo zaglębione w ściółce, widać jasne sznury grzybni fot.1121743 fot.1121744 fot.1121745 fot.1121746 fot.1121747 fot.1121748 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1121743
1121744
1121745
1121746
1121747
1121748

ID 335 490 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Jantar, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA83; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buk, sosna, świerk, inne, szyszka sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; uwagi: fot.1167795 fot.1167796;

1167795
1167796

ID 338 627 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Goleniów,ul.Kalinowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 6 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi,skraj lasu mieszanego, szyszka sosny, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: fot.1186423 fot.1186424 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1186423
1186424

ID 340 121 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na szyszkach Pinus sylvestris, na kilku szyszkach po kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1193783 fot.1193784 fot.1193785 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193783
1193784
1193785

ID 340 316 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 4km na pnwsch od Szczecina Wielgowa w stronę Sowna,Nadl.Kliniska,Leśn.Sowno,odz.653 gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 29 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy,świerk, szyszka sosny, kilkanaście owocników na szyszce; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Pieniążniczka szyszkowa fot.1194487 fot.1194488 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194487
1194488

ID 340 367 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Goleniów, 1km na zach. od ul.Norwida, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 28 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, szyszki sosny, kilkanaście owocników na szyszce; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Pieniążniczka szyszkowa fot.1194679 fot.1194680 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194679
1194680

ID 340 384 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km SE od wsi Galonki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 1 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny lasek świerkowy, na szyszkach leżących na ściółce, licznie; na kilkudziesięciu szyszkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 7' 30,7" N 19st 24' 38" E; fot.1194746 fot.1194747 fot.1194748 fot.1194749 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194746
1194747
1194748
1194749

ID 340 525 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Olchowiec w kierunku Baraniego (MPN), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z bukiem, grabem i in., na leżącej na ziemi szyszce świerkowej, 9 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1195438 fot.1195439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1195438
1195439

ID 340 539 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,1 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany (So, Św, Bk, Db, Brz), na kilku szyszkach Pinus sylvestris, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195452 fot.1195453 fot.1195454 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195452
1195453
1195454

ID 353 113 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dębem, brzozą,sosną, szyszka sosny, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Pieniążniczka szyszkowa fot.1296397 fot.1296398 fot.1296399 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1296397
1296398
1296399

ID 353 143 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Skowronki (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°21'30.1"N 19°19'05.6"E], DA85; data zbioru: 5 gru 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski bór sosnowy z brzozą i świerkiem, na szyszce sosny, kilkanaście owocników na 2 szyszkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1296405] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1296405 ;

ID 353 420 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: okolice Darowa (nieistniejącej wsi), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 21 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary cmentarz z lipą, olbrzymim świerkiem i in., na starej szyszce świerkowej, kilka owocników na jednej zagrzebanej w ziemi szyszce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1299541 fot.1299542 fot.1299543 fot.1299544 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1299541
1299542
1299543
1299544

ID 363 278 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,5 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa, na szyszkach Pinus sylvestris, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1388479 fot.1388480 fot.1388481; zarodniki: 3,0-4,2 x 1,7-2,4 µm średnio 3,5 x 2,0 µm!, Q: 1,4-2,1; fot.1388482 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1388479
1388480
1388481
1388482

ID 363 517 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km W od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1733 19,3971], DE45; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samosiejkowy młodnik sosnowy, na sosnowych szyszkach leżących na ściółce, kilkadziesiąt owocników na kilku szyszkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1390575 fot.1390576 fot.1390577 fot.1390578 fot.1390579 fot.1390580 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390575
1390576
1390577
1390578
1390579
1390580

ID 363 543 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Elbląg - Dąbrowa, 180 m. N od ul. Królewieckie, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'11.9"N 19°27'19.6"E], DB05; data zbioru: 1 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Św, Brz, Db, Bk i in., na szyszce świerkowej, 20-30 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1390801 fot.1390802 fot.1390803 fot.1390804 fot.1390805 fot.1390806 fot.1390807 fot.1390808 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390801
1390802
1390803
1390804
1390805
1390806
1390807
1390808

ID 363 834 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Ropianka - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodła, buk, klon, sosna, dąb i in., sosnowa szyszka, około 20 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1393158 fot.1393159 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393158
1393159

ID 363 861 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Janowskie Murawy w Barlineckim PK), 0,6 km na SW od Janowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 28 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na szyszkach Pinus sylvestris, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393385 fot.1393386 fot.1393387 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393385
1393386
1393387

ID 364 042 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Kąty Rybackie, 1,3 km. NE (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°21'14.2"N 19°16'22.2"E], DA84; data zbioru: 12 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na szyszce sosnowej, ok. 30 owocników na jednej szyszce; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1394830 fot.1394831 fot.1394832 fot.1394833 fot.1394834 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1394830
1394831
1394832
1394833
1394834

ID 365 114 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Hel, ul. Helska 2, Ośrodek Wypoczynkowy Delfin-Rewita Jurata, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 10 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik z rododendronem, cisem, jałowcem, sosną, jodłą, śwerkiem, na szyszkach sosnowych, na licznych szyszkach po kilka, kilkanaście; leg. Marian Sęktas, det. Anna Hreczka; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011753; uwagi: [bf:1402300] ; fot.1402363 fot.1402364 fot.1402365 fot.1402366 fot.1402367 fot.1402368 fot.1402369 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1402300 ;

ID 365 492 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, ścieżka wzdłuż Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 1 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj boru sosnowego i zarośli nadwodnych, Szyszki sosnowe, Licznie na szyszkach i na ich podziemnych szczątkach; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011752; uwagi: fot.1405824 fot.1405825 fot.1405826 [fotografie: tak];

1405824
1405825
1405826

ID 372 380 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Mikoszewo (Mierzeja Wiślana), 100 m. S od parkingu leśnego przy ul. Bursztynowej, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'25.1"N 18°58'26.2"E], DA82; data zbioru: 23 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na szyszce sosnowej, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1481854 fot.1481855 fot.1481856 fot.1481857 fot.1481858 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1481854
1481855
1481856
1481857
1481858

ID 372 648 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Biedkowo Osada 0,8 km E, pow. braniewski, woj. pomorskie, DA98; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokultura świerkowa, na szyszce świerkowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1485018 fot.1485019 [fotografie: tak];

1485018
1485019

ID 373 182 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Gdańsk-Matarnia, ogród przy plebani w parafii św. Walentego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród, sosna, świerk, jałowiec, wiąz, buk, szyszka sosnowa, 14 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1490937 fot.1490938 fot.1490939 fot.1490940 fot.1490941 fot.1490942 fot.1490943 fot.1490944 fot.1490945 fot.1490946 fot.1490947 [fotografie: tak];

1490937
1490938
1490939
1490940
1490941
1490942
1490943
1490944
1490945
1490946
1490947

ID 373 844 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Jagodnik, 500 m. SE od jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'19.3"N 19°28'43.4"E], DB06; data zbioru: 29 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany So, Md, Ol i in., na szyszkach sosnowych, po kilka-kilkanaście owocników na kilku szyszkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1496631 fot.1496632 fot.1496633 fot.1496634 fot.1496635 fot.1496636 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1496631
1496632
1496633
1496634
1496635
1496636

ID 374 070 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 90 m. E od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'42.6"N 19°28'35.6"E], DB06; data zbioru: 1 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, w tym miejscu z dodatkiem świerków i z pojedynczymi sosnami, na szyszkach sosnowych, po kilka owocników na 2 szyszkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1498828 fot.1498829 fot.1498830 fot.1498831 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1498828
1498829
1498830
1498831

ID 374 767 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Goleniów os. Helenów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 27 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka z nielicznymi sosnami, częściowo zagrzebane w ściółce szyszki sosny, po kilkanaście owocników na szyszce; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; uwagi: Pieniążniczka sosnowa; N 53.5426, E 14.8755 fot.1504928 fot.1504929;

1504928
1504929

ID 374 804 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: Biedkowo - Osada, 700 m. NNW od węzła Braniewo - Południe, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'39.4"N 19°47'11.2"E], DA98; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny bór świerkowy z domieszką brzozy, na szyszkach świerkowych, po kilka owocników na 2 szyszkach; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1505338 fot.1505339 fot.1505340 fot.1505341 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505338
1505339
1505340
1505341

ID 375 081 oznaczenie: Baeospora myosura; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1973 19,3849], DE35; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowy fragment lasu mieszanego, na jodłowej szyszce leżącej na ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

pieniążniczka szyszkowa bo1
pieniążniczka szyszkowa bo2
pieniążniczka szyszkowa bo3
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji