grzyby.pl
GREJ

Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat.

czyreń rdzawy
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusPhellinus ferreusczyreń ciemnordzawy (Phellinus ferrugineofuscus)
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
hymenofor; 22.10.2006, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
pokrój
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
hymenofor

opis

Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy)
Owocnik wyłącznie rozpostarty, bez skłonności do tworzenia odstających kapelusików; Tworzy powłoki nieregularne o znacznej długości w zależności od ograniczeń stwarzanych przez podłoże i grubości 1 – 5 (8) mm; powierzchnia na pionowych podłożach z nieregularnymi guzkami o średnicy 1 – 2 mm, poza tym gładka, pokryta porami; płonna strefa brzeżna za młodu szersza, u starszych egzemplarzy 1 mm szerokości, gdy młoda filcowato owłosiona, rdzawobrązowa, u starych egzemplarzy silnie odcinająca się żółtobrązowa.

space

Miąższ (łożysko) cienki, do 1 mm grubości, wilgotny o korkowatej konsystencji, suchy twardy i kruchy. Puste przestrzenie w podłożu bywają przerośnięte brązową grzybnią z długimi brązowymi szczecinkami.

Sporocarp exclusively resupinate, without tendency to form projecting pileoli; Develops irregular patches of considerable length depending on the type of the substrate, 1 – 5 (8) mm thick; surface on perpendicular substrates with irregular tubercles 1 – 2 mm in diameter, otherwise smooth, covered with pores; sterile marginal zone in young specimens wider, in mature 1 mm across, when young tomentose, rusty-brown, in mature specimens distinctly bounded yellow-brown.

space

Flesh (subiculum) thin, up to 1 mm thick, when wet with corky consistency, tough and fragile when dry. Cavities in the substrate may be permeated with brown mycelium with long brown setal hyphae.

występowanie

Dość częsty. Owocniki zwykle jednoroczne, wyrastają na przestrzeni całego roku na korze i drewnie leżących gałęzi i kłód (zwykle na ich spodniej i bocznej stronie) drzew liściastych, rzadziej na stojącym drewnie. Zwykle na buku, leszczynie, olszy i wierzbie.

Quite widespread. Sporocarps usually annual, found throughout the year on the bark and wood of branches and logs of hardwood trees lying on the ground (usually on the side and underside), sporadically on standing substrate. Usually on beech, hazel-tree, alder and willow.

wartość

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Causes white soft-rots.

uwagi

Jest kilka podobnych resupinatowych czyreni tworzących owocniki na drewnie liściastym. Z nich czyreń gąbczasty (Phellinus contiguus) ma znacznie większe pory (2 – 3 na mm), Phellinus ferreus ma bardziej wydłużone, cylindryczne zarodniki, w subiculum i strefie przyrostu nie ma szczeciniastych strzępek; czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus) tworzy owocniki wieloletnie z rurkami ułożonymi w kilku warstwach; czyreń ciemnordzawy (Phellinus ferrugineofuscus) i Phellinus pouzarii wyrastają na drewnie iglastym.

There are several similar resupinate Phellinus forming fruitbodies on hardwood. Among them czyreń gąbczasty (Phellinus contiguus) has considerably larger pores (2 – 3 per mm), Phellinus ferreus has more elongated, narrower, cylindrical spores and lacks setal hyphae in subiculum and growing margin; czyreń rozpostarty (Phellinus punctatus) forms perennial fruitbodies with tubes in several layers; czyreń ciemnordzawy (Phellinus ferrugineofuscus) and Phellinus pouzarii grows on conifers.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040619.6.04 - Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy); luzni les, Svaty Jur, Słowacja
040619-6
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/ #8
znalezisko 20061022.4.06 - Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
061022-4
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #17
znalezisko 20060814.8.06 - Phellinus ferruginosus (czyreń rdzawy); dolina Odry-Oławy
060814-8
/dolina Odry-Oławy/ #11