grzyby.pl

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

chrząstkoskórnik purpurowy, ziarnoskórnik purpurowy
Stereum purpureum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany; 05.02.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

opis

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
hymenofor
Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20-40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

Hymenofor gładki lub pofalowany, gruzełkowaty, nieco bruzdowany; fioletowy, różowofioletowy, z wiekiem brązowofioletowy, wyschnięty jaśniejszy.

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1-2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20-40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

space

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1-2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20-40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

Hymenophore smooth or undulating, tuberculate, slightly wrinkled; violet, pink-violet, with age brown-violet, lighter-coloured when dried up.

Flesh consistency membranous, elastic, 1-2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20-40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

space

Flesh consistency membranous, elastic, 1-2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

zarodniki

Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.
Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.
Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, w lasach różnego typu, na martwym i żywym drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; na pniach, gałęziach, pniakach. Saprotrof i pasożyt. Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, w lasach różnego typu, na martwym i żywym drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; na pniach, gałęziach, pniakach. Saprotrof i pasożyt.
Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.
Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.

znaczenie gospodarcze

Porażone żywe drzewa owocowe, topole i wierzby, tworzą zmienioną epidermę liści, odstaje ona od reszty tkanki liścia, co objawia się jako choroba "srebrzystość liści"; kora miejscami zamiera, tworzą się zrakowaciałe rany na pniach; wywołuje w ograniczoną białą zgniliznę drewna z charakterystycznym brązowym przebarwieniem. Z racji częstości występowania jest to grzyb-patogen o dużym znaczeniu gospodarczym.Porażone żywe drzewa owocowe, topole i wierzby, tworzą zmienioną epidermę liści, odstaje ona od reszty tkanki liścia, co objawia się jako choroba "srebrzystość liści"; kora miejscami zamiera, tworzą się zrakowaciałe rany na pniach; wywołuje w ograniczoną białą zgniliznę drewna z charakterystycznym brązowym przebarwieniem. Z racji częstości występowania jest to grzyb-patogen o dużym znaczeniu gospodarczym.
Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.
Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.