Tx: 1740
grzyby.pl

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

chrząstkoskórnik purpurowy, ziarnoskórnik purpurowy
Stereum purpureum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

opis

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
hymenofor
Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20-40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

space

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1-2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20-40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

space

Flesh consistency membranous, elastic, 1-2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

zarodniki

Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.
Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, w lasach różnego typu, na martwym i żywym drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; na pniach, gałęziach, pniakach. Saprotrof i pasożyt.
Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.

znaczenie gospodarcze

Porażone żywe drzewa owocowe, topole i wierzby, tworzą zmienioną epidermę liści, odstaje ona od reszty tkanki liścia, co objawia się jako choroba "srebrzystość liści"; kora miejscami zamiera, tworzą się zrakowaciałe rany na pniach; wywołuje w ograniczoną białą zgniliznę drewna z charakterystycznym brązowym przebarwieniem. Z racji częstości występowania jest to grzyb-patogen o dużym znaczeniu gospodarczym.
Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji