grzyby.pl

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

chrząstkoskórnik purpurowy, ziarnoskórnik purpurowy
Stereum purpureum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

opis

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
hymenofor
Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20-40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

space

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1-2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20-40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

space

Flesh consistency membranous, elastic, 1-2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

zarodniki

Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.
Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, w lasach różnego typu, na martwym i żywym drewnie różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; na pniach, gałęziach, pniakach. Saprotrof i pasożyt.
Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.

znaczenie gospodarcze

Porażone żywe drzewa owocowe, topole i wierzby, tworzą zmienioną epidermę liści, odstaje ona od reszty tkanki liścia, co objawia się jako choroba "srebrzystość liści"; kora miejscami zamiera, tworzą się zrakowaciałe rany na pniach; wywołuje w ograniczoną białą zgniliznę drewna z charakterystycznym brązowym przebarwieniem. Z racji częstości występowania jest to grzyb-patogen o dużym znaczeniu gospodarczym.
Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.198 [26II]
  • Domański S., 1988 — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 5, Corticiaceae, Acanthobasidium-Irpicodon. p.164 [62]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.92 [49]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.193 [5]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1523]
    Chondrostereum purpureum (Schum.) Pouzar · synonimy: Stereum purpureum (Schum.) Fr.
    publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Szczepkowski 2007, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009 , Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a , Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2013, Sumorok i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016, Szczepkowski 2017, Mączyński 2009, Piskorski 2017, Mleczko i Beszczyńska 2015, Friedrich 2010a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Piętka i Grzywacz 2018, Ślusarczyk 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Kujawa i in. 2020, Marciszewska i in. 2020, Szewczyk i in. 2012, Kujawa i in. 2020a, Friedrich 2020, Piskorski 2021, Wrzosek 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Ślusarczyk 2021, Stokłosa i in. 2019, Gierczyk i in. 2020, Gorczak i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji