grzyby.pl

Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.

łysiczka lancetowata
Geophila semilanceata (Fr.) Quél. · Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
owocniki z wilgotnymi kapeluszami; 28.09.2003, Podbanskie, Tatry, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
06.10.2004, Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova; copyright © by Marek Snowarski
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
pokrój owocników
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)

owocnik

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny oliwkowo-jasnobrązowy, także z ciemnymi oliwkowymi lub sino-zielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, suchy jasny słomkowy, ochrowy; 5-15 (20) mm średnicy, 6-15 (20) mm wysokości, początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie rozpostarty; powierzchnia gładka, wilgotna śliska, nieco lepka; brzeg początkowo podgięty, potem prosty lub odgięty, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami, w bardzo młodym wieku można dostrzeć białawe włókienka osłony łączące brzeg kapelusza z trzonem; skórka kapelusza daje się ściągać, jest gumowata.

Blaszki początkowo jasnobrązowe, tabaczkowo-brązowe wiekiem; szerokie; przy trzonie wykrojone i wąsko przyrośnięte; ostrze białe.

Trzon bladoochrowy do jasnobrązowego, w górze jaśniejszy, może przebarwiać się z wiekiem lub uciśnięty u podstawy zielonkawo-niebiesko, ta cecha może być wyrażona słabo lub nie występować wcale; smukły, 50-100 mm długości, 1-2.5 mm średnicy, równogruby, u podstawy może być nieco rozszerzony, zwykle powyginany; pusty; elastyczny; powierzchnia gładka lub wzdłużnie włókienkowata.

Miąższ wilgotny szarobrązowy, suchy beżowy; zapach i smak praktycznie niewyczuwalne, podawane też jako przypominające rzodkiew.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny oliwkowo-jasnobrązowy, także z ciemnymi oliwkowymi lub sino-zielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, suchy jasny słomkowy, ochrowy; 5-15 (20) mm średnicy, 6-15 (20) mm wysokości, początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie rozpostarty; powierzchnia gładka, wilgotna śliska, nieco lepka; brzeg początkowo podgięty, potem prosty lub odgięty, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami, w bardzo młodym wieku można dostrzeć białawe włókienka osłony łączące brzeg kapelusza z trzonem; skórka kapelusza daje się ściągać, jest gumowata.

space

Trzon bladoochrowy do jasnobrązowego, w górze jaśniejszy, może przebarwiać się z wiekiem lub uciśnięty u podstawy zielonkawo-niebiesko, ta cecha może być wyrażona słabo lub nie występować wcale; smukły, 50-100 mm długości, 1-2.5 mm średnicy, równogruby, u podstawy może być nieco rozszerzony, zwykle powyginany; pusty; elastyczny; powierzchnia gładka lub wzdłużnie włókienkowata.

space

Pileus hygrophanous, olive-pale brown when moist, also with dark olive or livid-green spots, particularly at the edge, pale straw-coloured when dry, ochraceous; 5-15 (20) mm in diameter, 6-15 (20) mm high, initially obtusely conical and usually with a distinct papilla, acutely umbonate, with age conical to campanulate, but never plane; surface smooth, when moist lubricous, slightly viscid; margin initially incurved, later plane or decurved, slightly translucent-striate when moist, in very young specimens visible whitish fibrils of the veil connecting the pileal margin with the stipe; pileal cuticle peelable, rubbery.
Lamellae initially pale brown, with age tobacco brown; broad; at the stipe adnexed; edges white.
Stipe pale ochraceous to pale brown, at the apex lighter-coloured, can discolour with age or when bruised at he base greenish-bluish, but this particular feature can manifest weakly or not at all; slender, 50-100 mm long, 1-2.5 mm in diameter, equal, at the base may be somewhat enlarged, usually flexuous; hollow; elastic; surface smooth or longitudinally fibrillose.
Flesh grey-brown when moist, beige when dry; smell and taste virtually undetectable, described also as having the smell of radish.

space

cechy mikroskopowe

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
spores
Wysyp zarodników ciemnobrązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, grubościenne, gładkie, z wyraźną porą rostkową; 13-15 x 6.5-7.5 µm, nieco spłaszczone.Wysyp zarodników ciemnobrązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, grubościenne, gładkie, z wyraźną porą rostkową; 13-15 x 6.5-7.5 µm, nieco spłaszczone.

Spore print dark brown with a purple tint. Spores ellipsoid, thick-walled, smooth, with a distinct germ pore; 13-15 x 6.5-7.5 µm, slightly flattened.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsta.

Owocniki wyrastają od lata do jesieni ale głównie późną jesienią, pojedynczo lub w grupach po kilka, na szczątkach traw lub rzadziej w trawie i mchach, na naturalnych, ubogich pastwiskach, łąkach i innych terenach trawiastych.

Nigdy na świeżych odchodach, jeśli wyjątkowo na nawozie zwierząt roślinożernych to na bardzo starym.Nieczęsta.

space

Nigdy na świeżych odchodach, jeśli wyjątkowo na nawozie zwierząt roślinożernych to na bardzo starym.

Not common. Sporocarps grow from summer to autumn with peak in late autumn, singly or groups of several, terrestrial on on grass remnants, in nutrient-poor pastures, meadows or other grassy terrains, never of fresh manuer, if accidentaly on cattle manure, then on very old one.

space

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, zawiera psilocybinę.[134]Trująca, zawiera psilocybinę.[134]
Poisonous, contain psilocybin.
Poisonous, contain psilocybin.
Łysiczka lancetowata jest stosunkowo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki połączeniu takich cech jak kształt kapelusza (ostro dzwonkowaty, z brodawką na szczycie), siedlisko i podłoże, barwa blaszek.

Jednak zdarza się, że słabo zorientowane osoby zbierające halucynogenne grzyby ulegały zatruciu przez omyłkowe spożycie innych „małych brązowych grzybów” (MBG) w szczególności z rodziny zasłonakowatych. Ryzyko fatalnej pomyłki jest szczególnie duże u osób podejmujących próbę znalezienia bardzo rzadkich lub nie występujących w Polsce halucynogennych gatunków z kręgu łysiczki siniejącej (Psilocybe cyanescens) np. łysiczki czeskiej (Psilocybe bohemica). Rozpoznanie gatunków z tej grupy jest wyzwaniem nawet dla specjalistów.Łysiczka lancetowata jest stosunkowo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki połączeniu takich cech jak kształt kapelusza (ostro dzwonkowaty, z brodawką na szczycie), siedlisko i podłoże, barwa blaszek.

space

Species quite characteristic among łysiczka (Psilocybe) genus thanks to cap shape and large spores.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030928.1.03 - Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata); Podbanskie, Tatry, Słowacja
030928-1
/Podbanskie, Tatry, Słowacja/ #12
znalezisko 20041006.10.04 - Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata); Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova
041006-10
/Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova/ #8
znalezisko 20020809.1.mj - Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata); Czechy
020809-1
leg. Mírek Junek
/Czechy/ #5
znalezisko 20081021.1.tp - Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata); Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie
081021-1
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/ #4
znalezisko 20081108.1TP221208.tp - Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata); Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie
081108-1TP221208
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/ #4