grzyby.pl

Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.

łysiczka lancetowata
Geophila semilanceata (Fr.) Quél. · Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
owocniki z wilgotnymi kapeluszami
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
pokrój owocników
Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)

owocnik

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny oliwkowo-jasnobrązowy, także z ciemnymi oliwkowymi lub sino-zielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, suchy jasny słomkowy, ochrowy; 5-15(20) mm średnicy, 6-15(20) mm wysokości, początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie rozpostarty; powierzchnia gładka, wilgotna śliska, nieco lepka; brzeg początkowo podgięty, potem prosty lub odgięty, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami, w bardzo młodym wieku można dostrzeć białawe włókienka osłony łączące brzeg kapelusza z trzonem; skórka kapelusza daje się ściągać, jest gumowata.

space

Trzon bladoochrowy do jasnobrązowego, w górze jaśniejszy, może przebarwiać się z wiekiem lub uciśnięty u podstawy zielonkawo-niebiesko, ta cecha może być wyrażona słabo lub nie występować wcale; smukły, 50-100 mm długości, 1-2.5 mm średnicy, równogruby, u podstawy może być nieco rozszerzony, zwykle powyginany; pusty; elastyczny; powierzchnia gładka lub wzdłużnie włókienkowata.

space

space

cechy mikroskopowe

Psilocybe semilanceata (łysiczka lancetowata)
spores
Wysyp zarodników ciemnobrązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, grubościenne, gładkie, z wyraźną porą rostkową; 13-15 x 6.5-7.5 µm, nieco spłaszczone.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsta.

space

Nigdy na świeżych odchodach, jeśli wyjątkowo na nawozie zwierząt roślinożernych to na bardzo starym.

space

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, zawiera psilocybinę.[134]
Poisonous, contain psilocybin.
Łysiczka lancetowata jest stosunkowo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki połączeniu takich cech jak kształt kapelusza (ostro dzwonkowaty, z brodawką na szczycie), siedlisko i podłoże, barwa blaszek.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#12
03 09 28 - 1
/Podbanskie, Tatry, Słowacja/
#8
04 10 06 - 10
/Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova/
#5
mj.020809-1
leg. Mírek Junek
/Czechy/
#4
tp.081021-1
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/
#4
tp.081108-1TP221208
leg. Tomasz Pachlewski
/Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Watling, R.; Gregory, Norma M., 1987 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. [52]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1999 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae. [80.4]
  • Svrcek, M.; Vancura, B., 1987 — Grzyby środkowej Europy. [25]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Stamets, P., 1996 — Psilocybin mushrooms of the World. An Identification Guide. [85]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Psilocybe semilanceata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

156352 156587 122993 BB-11 148074 CA-79 344205 CA-97 145348 CC-15 305512 CE-37 207543 DF-79 257096 GC-11 257487

 ID122993  Psilocybe semilanceata; Wrocław; 2008.10.21; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji, ZBŚRiL PAN, 1/TP/22.12.08 i 14/TP/28.02.09 oraz BGF081108/0008; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221665 fot. 221666 fot. 221667 fot. 221668 fot. 221669 fot. 221670 fot. 221671 fot. 221672 fot. 221673

 ID145348  Psilocybe semilanceata; Okolice Rezerwatu Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2009.09.03; Pastwisko pomiędzy scianami lasów; w trawie 2 owocniki; leg. Marcin S.Wilga; det. Sebastian Spinczer; eksykat: BGF/BF/MWR/090903/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 274539 fot. 274540

 ID148074  Psilocybe semilanceata; Gościno, zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, BB-11; 07.10.2009; łąka; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: BGF/BF/PP/091007/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 281530 fot. 281531

 ID156352  Psilocybe semilanceata; Wrocław, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie; 2009.10.11; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091009/0001
uwagi: Fotografie wykonane podczas kilku tygodni obserwacji

fot. 306872 fot. 306873 fot. 306874 fot. 306875 fot. 306876 fot. 306877 fot. 306878 fot. 306879 fot. 306880 fot. 306881 fot. 306882 fot. 306883 fot. 306884 fot. 306885 fot. 306886

 ID156587  Psilocybe semilanceata; Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie; 2009.11.14; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091114/0003
uwagi:
fot. 307796 fot. 307797 fot. 307798 fot. 307799

ID207543 Psilocybe semilanceata; 1 km na N od zabudowań Koziołka (przysiółka Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.27; Las sosnowy, z domieszką brzozy, olchy, rzadko świerka.; W trawie, na leśnej polanie, w wilgotnym zagłębieniu. Kilkanaście owocników, na kilku metrach kwadratowych.; leg. Piotr Zawada; det. Darek Karasiński i Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/526217.html
fot. 528644 fot. 528645 fot. 528646 fot. 528647

ID257096 Psilocybe semilanceata; Buków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 2013.09.22; wypasana ł±ka; w kępce trawy kilka wocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcie:
fot. 746535 fot. 746536 fot. 746537

 ID257487  Psilocybe semilanceata; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.10.17; wypas koni; na ziemi wśród traw kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131017/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 748060

ID305512 Psilocybe semilanceata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.20; Brzeg naturalnego oczka wodnego na pastwisku.; W kępie situ (Juncus effusus). 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 947906 fot. 947907 fot. 947908

 ID344205  Psilocybe semilanceata; Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. Pomorskip, CA-79; 2014.10.23; pastwisko; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006846, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/714130.html
uwagi: fot. 1219815fot. 1219816 fot. 1219817

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji