grzyby.pl

Chlorociboria aeruginascens (Nyl) Kanouse ex Ramamurthi, Korf & Batra

chlorówka drobna, zieleniak drobny
Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) P. Karst. (1870)
Helotiaceae Helotiaceae Helotiaceae HelotiaceaeHelotiaceaeworkotrzęsak galaretowaty (Ascotremella faginea)zieleniak grynszpanowy (Chlorociboria aeruginosa)
Chlorociboria aeruginascens (chlorówka drobna)
28.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Chlorociboria aeruginascens (chlorówka drobna)
owocniki; wilgotny las mieszany, na zwalonym pniu i gałęziach brzozy
Chlorociboria aeruginascens (chlorówka drobna)
drewno zabarwione przez grzybnię

opis

Owocniki grynszpanowo-zielone, w formie miseczki na krótkim trzonku, w miarę wzrostu miseczka rozprostowuje się i przybiera formę nieregularną; 2 – 5 (10) mm średnicy; strona wewnętrzna początkowo biaława, z wiekiem także grynszpanowo-zielona. Drewno przerośnięte grzybnią ma charakterystyczną grynszpanowo-zieloną barwę, tak jak i owocniki grzyba.

Sporocarps verdigris-green, in the form of a short-stalked cup, later the cup expands, then becomes irregularly shaped; 2 – 5 (10) in diameter; inner surface initially whitish, with age also verdigris -green. Wood permeated with mycelium has characteristic verdigris -green colour, just like the sporocarps of the fungus.

zarodniki

Chlorociboria aeruginascens (chlorówka drobna)
spores
Zarodniki wrzecionowate, gładkie, hialinowe, zwykle z dwoma kroplami, bez brzegród, 6 – 10 × 1.5 – 2 µm.

Spores fusiform, smooth, hyaline, usually with two drops, without septa, 6 – 10 × 1.5 – 2 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają w grupach, w chłodnej połowie roku, także zimą w cieplejszych okresach, na leżących, pozbawionych kory, zmurszałych, pniach i grubszych gałęziach drzew liściastych, w szczególności dębu.

Widespread. Fruitbodies gregarious, in cold seasons of the year, also in winter in warmer spells of weather, on lying barkless mildewed trunks and thicker branches of deciduous trees, in particular on oak.

uwagi

Makroskopowo identyczny zieleniak grynszpanowy (Chlorociboria aeruginosa) rośnie głównie na drewnie bukowym, w górach i ma większe zarodniki, 9 – 15 × 1.5 – 2 µm.

Macroscopically identical with zieleniak grynszpanowy (Chlorociboria aeruginosa) which grows mainly on beech wood, in the mountains and has larger spores, 9 – 15 × 1.5 – 2 µm.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060928.5.06 - Chlorociboria aeruginascens (chlorówka drobna); Puszcza Białowieska
060928-5
/Puszcza Białowieska/ #5