grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Volvariella pusilla (Pers.) Singer (1951)

pochwiak karłowaty
Volvariella parvula (Weinm.) Speg. (1926)
Volvariella Volvariella Volvariella VolvariellaVolvariellaVolvariella caesiotinctapochwiak grzybolubny (Volvariella surrecta)
Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
pojedynczy owocnik na butwiejących liściach bukowych; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Volvariella pusilla (pochwiak karłowaty)
Kapelusz biały, stary może być nieco beżowy; 20 – 30 mm średnicy; półkulisty gdy młody, potem stożkowaty do płaskiego; bez garbka lub ze słabo zaznaczonym garbkiem; powierzchnia sucha, drobno kosmkowata.

space

Trzon 10 – 30 x 1 – 3 (5) mm, biały, smukły, nieco rozszerzający się ku podstawie; z białą, 2 – 4 klapowa pochwą; powierzchnia gładka, biało oprószona przy podstawie u młodych egzemplarzy; pełny, z wiekiem rurkowaty, sztywny, kruchy.

space

Pileus white, old may be slightly beige; 20 – 30 mm in diameter; hemispherical when young, later conic to plane; without an umbo or slightly umbonate; surface dry, finely fibrillose.

space

Stipe 10 – 30 x 1 – 3 (5) mm, white, slender, somewhat widening towards the base; with white, 2 – 4 lobed volva; surface smooth, white pruinose at base in young specimens; solid, with age cylindrical, erect, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowy, łososiowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bladożółtawe, z grubymi ścianami.

Spore print salmon pink. Spores ellipsoid, pale yellow, smooth, with thick walls.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka w lasach i poza nimi, wśród roślinności zielnej, na gołej ziemi i na resztkach roślinnych.

Common. Fruitbodies grow solitary to a few together inside and outside forests, on bare soil, on plant humus, among herbs.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Zbyt drobny, aby miał znaczenie.

Too small to consider.

uwagi

Podobny pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) ma trzon pokryty kłaczkami.

Simillar pochwiak drobny (Volvariella hypopithys) has stipe surface with flocci.