grzyby.pl

Gomphidius maculatus Fr.

klejówka plamista
Gomphidius gracilis Berk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Synonim Gomphidius gracilis ("klejówka wysmukła") odnosi się do znalezisk o mniejszym rozmiarze owocników, z winnobrązowym kapeluszem.
Gomphidius maculatus (klejówka plamista)
pokrój

owocnik

Kapelusz bladobeżowy, w centrum ciemniejszy, z wiekiem z winnobrązowymi i następnie czarnymi plamami; 20-60(80) mm, młody wypukły, potem płaski z zagłębieniem i tępym garbkiem; powierzchnia kapelusza z grubą warstwą śluzu; brzeg długo podwinięty, ostry. Na kapeluszu i trzonie mogą występować krople wodnistej wydzieliny koloru bursztynowego.

space

Trzon cylindryczny, ku podstawie zwężony, 40-80 x 7-12 mm; białawy, z wiekiem z brązowymi plamami; podstawa czerwieniejąca lub żywo żółta.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny. Zarodniki gładkie, 18-23 x 6-9 µm.
Spore print black. Spores smooth, 18-23 x 6-9 µm.

jadalne czy trujące? 🟢

Gatunek jadalny. Andreas Gminder [133s41] pisze, że jadalność tego gatunku budzi pewne wątpliwości - zdaje się, że częściej niż inne klejówki może wywołać wymioty lub biegunki.
Edible.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Częściej w górach, owocniki wyrastają od lata do jesieni zawsze pod modrzewiami, z którymi tworzy mykoryzę.
Not common. Summer-fall under Larix.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#3
00 07 30 - 20
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.73 [26III]
 • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.349 [2]
 • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.41 [133]
 • Gerhardt, E., 2006 — Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. p.376 [134]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2552]
  Gomphidius maculatus Fr. · synonimy: G. gracilis Berk. & Broome, Leucogomphidius maculatus (Fr.) Kotl. & Pouzar
  publikacje: Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Stala 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kałucka i in. 2016, Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Bartoszek i Mleczko 2019, Ślusarczyk 2020

znaleziska Gomphidius maculatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE-46 208198 DG-26 257094 EF-80 207375 EG-09 39378 EG-33 79056 FG-21 81206 FG-22 50744 45156 FG-33 189909 194333

 ID39378  Gomphidius maculatus; Pagorzyna pow, Gorlice, 3 km NE, EG-09; 2006.08.24; Las mieszany z przewagą jodły, pod starymi modrzewiami; Na ziemi wśród trawy, w towarzystwie maślaków żółtych kilka sztuk w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-06 Gomphidius maculatus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Klejówka plamista
fot. 49396 fot. 49397

 ID45156  Gomphidius maculatus; Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie, FG-22; 2006.09.14; młody las mieszany, pod modrzewiami; na trawiastej, ubitej ścieżce grupkami po kilka sztuk w pobliżu, niektóre zrośnięte trzonami, znaleziono ok. 20 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-14 Gomphidius maculatus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Klejówka plamista
fot. 58097


 ID50744  Gomphidius maculatus; Mszana Skrzyżowanie, FG-22; 2006.07.30; Las mieszany z modrzewiem; na śródleśnej drodze, na kawałku drewna 1 owocnik, kolejny znaleziony 2006.10.08; leg. Anna Hreczka; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/23.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68261 fot. 68262 fot. 68263 fot. 68264

 ID79056  Gomphidius maculatus; Macelowa Góra (Obłazki), Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.09.26; Na polanie, około 1m od brzegu lasu (So, Md); na ziemi dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st23'38,8"; E 20st23'29,0"; H - 483m n.p.m.
Owocniki po uszkodzeniu czerwienieją,
z czasem czernieją, kapelusz śluzowaty, łatwo odchodzi skórka od miąższu.
fot. 124939

 ID81206  Gomphidius maculatus; Ropianka, pow. jasielski, FG-21; 2007.10.06; las mieszany z modrzewiem, jodłą, leszczyną i miejscami brzozą oraz in.; na ziemi dwa owocniki w pobliżu siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/AH/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 130062 fot. 130063

 ID189909  Gomphidius maculatus; Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.08.14; śródleśna droga (spirytusowa tzw.) modrzew, leszczyna, buk i in.; na ziemi 3 owocniki w grupie (w pobliżu maślaki żółte i jakieś mleczaje); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437284 fot. 437285

 ID194333  (potwierdzenie 189909) Gomphidius maculatus; Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.09.23; śródleśna droga (spirytusowa tzw.) modrzew, leszczyna, buk i in.; na ziemi 2 owocniki w towarzystwie maślaków żółtych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 458789 fot. 458790 fot. 458791 fot. 458792 fot. 458793

 ID207375  Gomphidius maculatus; Kornatka, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF-80; 2012.10.09.; Na kośnej łące w pobliżu modrzewi.; Na ziemi. Kilka owocników rozproszonych na łące.; leg. Krzysztof Stawowczyk; det. Krzysztof Stawowczyk; eksykat: Tak, w zielniku Uniwersytetu Jagiellońskiego KRA., Tak., notatka: Nie.; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 527609

ID208198 Gomphidius maculatus; 850 m na S-W od Leśniczówki Marianka Siemieńska, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.09; las sosnowy, z domieszką buka, dębu, brzozy i modrzewia, aleja modrzewiowa wzdłuz drogi leśnej; na ziemi, w trawie, pod modrzewiami w grupie - 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicah Leśnictwo Marianka oddział 94. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 531694 fot. 531695 fot. 531696 fot. 531697 fot. 531698 fot. 531699

ID257094 Gomphidius maculatus; Lipnca Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2013.07.20; las jodłow-świerkowy z pojedynczymi modrzewiami; na ziemi pod modrzewiem dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcie:

fot. 746529 fot. 746530

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji