grzyby.pl
jadalny

Cortinarius armillatus (Alb. & Schwein.) Fr.

zasłonak osłonięty
Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty)
23.10.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty)
Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty)
Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty)
w lesie sosnowym z dużą ilością brzozy, podłoże silnie trawiaste, pod brzozami, w grupach po kilka egzemplarzy
Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty)
w lesie sosnowym z dużą ilością brzozy, podłoże silnie trawiaste, pod brzozami, w grupach po kilka egzemplarzy

owocnik

Kapelusz mniej lub bardziej jednolicie rdzawobrązowy do rudego, higrofaniczny, z wiekiem jedynie słabo płowiejący; powierzchnia delikatnie filcowata, promieniście włókienkowata, z wiekiem strefowana łuseczkowato-włóknista; 50 – 120 (150) mm średnicy, początkowo dzwonkowato-wypukły, potem wypukły z płaskim garbkiem; brzeg długo podwinięty i połączony z trzonem pajęczynowatą zasnówką; obwodowa część kapelusza z czerwonymi resztkami włókien osłony.

space

Trzon początkowo białawy, w górze czerwonobrązowawy, z wiekiem szary do szarobrązowego; z jednym lub kilkoma dość szerokimi pasami cynobrowoczerwonych włóknistych resztek osłony; 60 – 140 x 10 – 30 mm, z podstawą maczugowato zgrubiałą.

space

Pileus more or less homogeneously rusty-brown to russet-coloured, hygrophanous, with age slightly fading; surface delicately tomentose, radially fibrillose, with age zonate and scaly-fibrillose; 50 – 120 (150) mm in diameter, initially campanulate-convex, later convex and flatly umbonate; margin inrolled for a long time with an arachnoid cortina extending to the stipe; along the margin of the pileus red fibrils of the veil remnants.

space

Stipe initially whitish, at the apex red-brownish, with age grey to grey-brown; with one or more quite broad streaks of cinnabar-red fibrillose veil remnants; 60 – 140 x 10 – 30 mm, with a clavate base.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, słabo i drobno brodawkowane, 9.5 – 13 x 5 – 7 µm.

Spore print rusty brown. Spores ellipsoid, weakly and finely verrucose.

występowanie

Dość pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, często w dużych grupach pod brzozami, głównie w lasach iglastych, na podłożu kwaśnym, ubogim.

Common. Summer-fall, often in large groups under birches, on acidic, nutrient-poor soils.

wartość

Czescy autorzy podają, że jadalny. U innych jest podawany różnie. Nawet jeśli jadalny to jednak chyba nie warto go zbierać.

Edible according to Czech authors (there are also other opinions) anaway should be avoided becouse other similar species may be poisonous.

uwagi

Jest to jeden z nielicznych łatwych do rozpoznania zasłonaków, a to z uwagi na duże rozmiary i wyraźne czerwone paski na trzonie. Odmiana var. luteoornatus jest bardziej matowa, a zasnówka na trzonie jest żółta, żółtobrunatna.

space

It is one of few easily distinguishable Cortinarius due to its large size and distinct red streaks on the stipe. The variety var. luteoornatus is more dull, and its cortina on the stipe is yellow, yellow-brown.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041023.4.04 - Cortinarius armillatus (zasłonak osłonięty); lasy milickie
041023-4
/lasy milickie/ #6