Simocybe haustellaris (Fr.) Watling

Simocybe rubi (Berk.) Singer · Agrocybe haustellaris (Fr.) Romagn. · Crepidotus haustellaris (Fr.) P. Kumm. · Naucoria effugiens Quél. · Ramicola haustellaris (Quél.) Courtec.
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Simocybe rubi
na gałązce grabu; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Simocybe rubi
na gałązce grabu
Simocybe haustellaris
pokrój

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szaro-brązowy z oliwkowym odcieniem, suchy jasnobeżowy do szaro-ochrowego; 5-10(15) mm szerokości, początkowo wypukły, z wiekiem płaski i nieco zagłębiony w centrum; powierzchnia początkowo oprószona przez delikatne resztki osłony, potem naga; brzeg prosty, ostry, wilgotny nieco prześwitująco prążkowany.

space

Trzon zwykle ekscentryczny i wygięty; powierzchnia jasnobrązowa i biało oprószona na całej długości; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, krótki, równogruby, pełny.

space

Pileus hygrophanous, when moist grey-brown with olive tint, dry light beige to grey-ochraceous; 5-10(15) mm across, initially convex, with age plane and somewhat centrally depressed; surface initially pruinose with delicate veil remains, later glabrous; margin plane, acute, slightly translucent-striate when moist.

space

Stipe usually eccentric and bent; surface light brown and white pruinose overall; 0.5-4(8) × 0.5-1 mm, short, equal, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników szaro-brązowy. Zarodniki elipsoidalne do nieco fasolkowatych, gładkie, grubościenne, niektóre z widoczną porą rostkową, 7-9.5 × 5-6 µm. Podstawki z reguły 2-zarodnikowe.

Spore print grey-brown. Spores ellipsoid to slightly allantoid, smooth, thick-walled, some with visible germ pore, 7-9.5 × 5-6 µm. Basidia usually 2-spored.

występowanie

Rzadki lub z racji niepokaźności przeoczany. Pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, na martwym drewnie drzew liściastych, głównie na opadłych gałązkach; rzadko na drewnie drzew iglastych.

Rare or overlooked due to small size. Solitary or gregarious, summer and autumn, on dead wood of hardwood trees, mainly on fallen twigs; seldom on conifer wood.

uwagi

Część autorów rozróżnia dwa gatunki. Formy beztrzonowe są wtedy zaliczane do Simocybe haustellaris a formy z trzonem do Simocybe haustellaris.

Some authors distinguish two species. Stalkless forms are then classified as belonging to Simocybe haustellaris and forms with stipe to Simocybe haustellaris.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051005.13.05 - Simocybe haustellaris; Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051005-13
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #3