grzyby.pl

Rhizina undulata Fr.

przyczepka falista
Rhizina inflata (Schaeff.) Quél.
Rhizina undulata (przyczepka falista)
owocnik; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Borowo; copyright © by Marek Snowarski
Rhizina undulata (przyczepka falista)
owocnik
Rhizina undulata (przyczepka falista)
owocnik
Rhizina undulata (przyczepka falista)
owocnik
Rhizina undulata (przyczepka falista)
powierznia owocnika
Rhizina undulata (przyczepka falista)
widok spodniej strony

opis

Rhizina undulata (przyczepka falista)
Owocniki rozpostarte, nieco wypukłe, o pofałdowanej powierzchni, 20 – 100 mm szerokości i 2 – 4 mm grubości; czerwonobrązowe, kasztanowobrązowe, oliwkowobrązowe, do brązowoczarnych, na przyrastającym brzegu jaśniejsze, białoróżowe; od spodniej strony białawe, przytwierdzone licznymi włókienkowatymi sznurami grzybni do podłoża.

space

space

zarodniki

Zarodniki wrzecionowate, na końcach z kończykami (3 – 5 µm długości), gładkie (bardzo drobno brodawkowane), bezbarwne, z dwoma kroplami, wymiary bez kończyków 30 – 40 × 7 – 10 µm. Worki 8-zarodnikowe.

Spores fusiform, with appendages on both ends (3 – 5 µm long), smooth (very finely verrucose), hyaline, with two drops, size without appendages 30 – 40 × 7 – 10 µm. Asci 8-spored.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w grupach, na miejscach po starych ogniskach, czy wypaleniskach, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich.

Widespread. Fruitbodies found from spring to autumn, gregarious, on places after old camp-fires, on burned ground, particularly in submontane and montane regions.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Podobne, duże i rozpostarte owocniki tworzy Discina perlata, ta jednak jest przytwierdzona do podłoża jednym, grubym korzeniem.

Discina perlata develops similar, large and resupinate fruitbodies, but it is attached to the substrate by a single thick root.