grzyby.pl

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

korzeniowiec wieloletni, huba korzeniowa, korzeniowiec sosnowy
Fomes annosus (Fr.) Cooke
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
pokrój; 28.07.2004, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
pokrój

opis

Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni)
Owocniki wieloletnie, najczęściej w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek długości 50-300 mm i grubości 10-20 (30) mm; także rozpostarte, rozpostarto odgięte, nieregularne; powierzchnia jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej; bardzo nierówna, pomarszczona, początkowo nieco aksamitnie owłosiona, szybko naga; na brzegu jaśniejsza biaława, żółtawa do rdzawobrązowej i czerwonawobrązowej, brzeg ostry, falisty, nierówny, płonny.

Hymenofor porowaty. Pory białe, kremowe; koliste (także wydłużone i powyginane), drobne, 2-4 na mm, 0.25-0.5 mm średnicy. Rurki w kilku warstwach, grubość warstwy 2-5 (8) mm, barwy miąższu.

Miąższ białawy, u starszych egzemplarzy ochrowobiały; 3-10 mm grubości; konstystencji skórzastej, elastyczny; wysuszona twarda, zdrewniała. Zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy. Bez smaku.Owocniki wieloletnie, najczęściej w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek długości 50-300 mm i grubości 10-20 (30) mm; także rozpostarte, rozpostarto odgięte, nieregularne; powierzchnia jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej; bardzo nierówna, pomarszczona, początkowo nieco aksamitnie owłosiona, szybko naga; na brzegu jaśniejsza biaława, żółtawa do rdzawobrązowej i czerwonawobrązowej, brzeg ostry, falisty, nierówny, płonny.

space

Miąższ białawy, u starszych egzemplarzy ochrowobiały; 3-10 mm grubości; konstystencji skórzastej, elastyczny; wysuszona twarda, zdrewniała. Zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy. Bez smaku.

Sporocarps perennial, usually in the form of irregular, effuso-reflexed shelves 50-300 mm long and 10-20 (30) mm thick; also resupinate, effuso-reflexed, irregular; surface light brown to dark brown, red-brown; very uneven, wrinkled, initially slightly velutinous, quickly glabrous; at the margin lighter-coloured whitish, yellowish to rusty-brown and reddish-brown, margin sharp, wavy, uneven, sterile.

Hymenophore porous. Pores white, cream-coloured; rounded (also elongated and inregular, fine, 2-4 per mm, 0.25-0.5 in diameter. Tubes in several layers, layer 2-5 (8) mm thick, concolorous with the flesh.

Flesh whitish, in mature specimens ochre-white; 3-10 mm thick; consistency membranous, elastic; when dried up tough, woody. Without distinct fungoid odour and tasteless.

Sporocarps perennial, usually in the form of irregular, effuso-reflexed shelves 50-300 mm long and 10-20 (30) mm thick; also resupinate, effuso-reflexed, irregular; surface light brown to dark brown, red-brown; very uneven, wrinkled, initially slightly velutinous, quickly glabrous; at the margin lighter-coloured whitish, yellowish to rusty-brown and reddish-brown, margin sharp, wavy, uneven, sterile.

space

Flesh whitish, in mature specimens ochre-white; 3-10 mm thick; consistency membranous, elastic; when dried up tough, woody. Without distinct fungoid odour and tasteless.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają u nasady pni i pniaków lub na korzeniach żywych i martwych drzew iglastych, rzadko na liściastych.Pospolity. Owocniki wyrastają u nasady pni i pniaków lub na korzeniach żywych i martwych drzew iglastych, rzadko na liściastych.
Common. Sporocarps grow at the base of trunks and stumps or on the roots of living and dead coniferous trees, seldom on hardwood.
Common. Sporocarps grow at the base of trunks and stumps or on the roots of living and dead coniferous trees, seldom on hardwood.

znaczenie gospodarcze

Najgroźniejszy gospodarczo pasożyt (obok opieńki ciemnej (Armillaria ostoyae)) w lasach iglastych, głównie na sośnie i świerku. Wywołuje pstrą zgniliznę drewna korzeni drzew. Uszkodzone drewno jest przebarwione czerwonobrązowo.Najgroźniejszy gospodarczo pasożyt (obok opieńki ciemnej (Armillaria ostoyae)) w lasach iglastych, głównie na sośnie i świerku. Wywołuje pstrą zgniliznę drewna korzeni drzew. Uszkodzone drewno jest przebarwione czerwonobrązowo.
This parasite constitutes the biggest threat to economy (plus opieńka ciemna (Armillaria ostoyae)) in coniferous forests, mainly on pine and spruce. Causes root rot of trees. Injured wood is discoloured red-brown.
This parasite constitutes the biggest threat to economy (plus opieńka ciemna (Armillaria ostoyae)) in coniferous forests, mainly on pine and spruce. Causes root rot of trees. Injured wood is discoloured red-brown.
Z wyglądu podobne są owocniki jamkokory rzędowej (Neoantrodia serialis), są one mniejsze, jaśniej, żółtawo zabarwione, jednoroczne, z rurkami w jednej warstwie.Z wyglądu podobne są owocniki jamkokory rzędowej (Neoantrodia serialis), są one mniejsze, jaśniej, żółtawo zabarwione, jednoroczne, z rurkami w jednej warstwie.
Similar in habitus are fruitbodies jamkokora rzędowa (Neoantrodia serialis), but they are smaller, lighter yellowish coloured, annual, with a single layer of tubes.
Similar in habitus are fruitbodies jamkokora rzędowa (Neoantrodia serialis), but they are smaller, lighter yellowish coloured, annual, with a single layer of tubes.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040728.2.04 - Heterobasidion annosum (korzeniowiec wieloletni); okolice Obornik Śląskich
040728-2
/okolice Obornik Śląskich/ #18