Pluteus podospileus Sacc. & Cub. f. minutissimus (Maire) Vellinga

na stronie — opis
Pluteus podospileus f. minutissimus

owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski

Pluteus podospileus f. minutissimus

owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski

Pluteus podospileus f. minutissimus

owocniki

Pluteus podospileus f. minutissimus

blaszki i trzon

Pluteus podospileus f. minutissimus

powierzchnia kapelusza

Pluteus podospileus f. minutissimus

powierzchnia kapelusza

opis

Pluteus podospileus f. minutissimus
Pluteus podospileus f. minutissimus
Zobacz opis formy typowej drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus różni się od niej jednolicie zabarwioną powierzchnię trzonu, bez brązowych włókienek, ewentualnie z nimi jedynie u podstawy trzonu.

space

See the description of typical forma drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus differs from it in homogeneously coloured surface of the stipe, lacks brown fibrils, sporadically with fibrils only at the base of stipe.

space