grzyby.pl

Pluteus podospileus Sacc. & Cub. f. minutissimus (Maire) Vellinga

Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus)Pluteus pseudorobertii
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocniki
Pluteus podospileus f. minutissimus
blaszki i trzon
Pluteus podospileus f. minutissimus
powierzchnia kapelusza
Pluteus podospileus f. minutissimus
powierzchnia kapelusza

opis

Pluteus podospileus f. minutissimus
Pluteus podospileus f. minutissimus
Zobacz opis formy typowej drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus różni się od niej jednolicie zabarwioną powierzchnię trzonu, bez brązowych włókienek, ewentualnie z nimi jedynie u podstawy trzonu.

space

See the description of typical forma drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus differs from it in homogeneously coloured surface of the stipe, lacks brown fibrils, sporadically with fibrils only at the base of stipe.

space