Scutellinia scutellata (L.) Lambotte (1887)

włośniczka tarczowata
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

14.09.2005, Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt; copyright © by Marek Snowarski

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)
Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

na porośniętym mchem pniaku sosny

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

na porośniętym mchem pniaku sosny

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

szczecinki

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

zarodniki

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

worki

Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata)

na porośniętym mchem pniaku sosny

opis

Owocnik początkowo kulisty, potem miseczkowaty, w końcu tarczkowaty, z uniesionym brzegiem, 5-10(20) mm średnicy, bez trzoneczka; wnętrze miseczki jaskrawo szkarłatne; na krawędzi miseczki gęsty wieniec szczeciniastych włosków, 1-2 mm długości, barwy ciemnobrązowej, czarnej; zewnętrze miseczki brązowawe z drobnymi czarnobrązowymi szczecinkami.

Sporocarp initially spherical, later cup-like, finally disk-shaped, with turned-up margin, 5-10(20) in diameter, stalkless; innef surface bright scarlet; margin thickly ciliate with dark brown, black bristlelike hairs, 1-2 mm long; outer surface of the cup brownish with tiny black-brown bristlelike hairs.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, hialinowe, z drobnymi brodawkami, 19-21 × 10-12 µm. Worki 8-zarodnikowe.

Spores broadly ellipsoid, hyaline, finely verrucose, 19-21 × 10-12 µm. Asci 8-spored.

występowanie

Pospolita. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, zwykle w grupach owocników, także zachodzących na siebie, na zbutwiałym drewnie i jego resztkach (także zagrzebanych w ziemi) drzew liściastych i iglastych.

Common. Fruitbodies grow spring-autumn, usually gregarious, also overlapping, on decaying wood and its remains (also buried in the ground) of deciduous and coniferous trees.

uwagi

Jest kilka pokrewnych gatunków, odróżnialnych po cechach mikroskopowych - ornamentacji i wielkości zarodników, oraz po budowie szczecinek.

There are several allied species, distinguished microscopically by ornamentation and spore size, and by the setae.
znalezisko 20050914.9.05 - Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata); Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt

14f · 20050914.9.05
/Puszcza Białowieska, okolice rez. Głęboki Kąt/

znalezisko 20040619.2.04 - Scutellinia scutellata (włośniczka tarczowata); luzni les, Svaty Jur, Słowacja

3f · 20040619.2.04
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/