niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. (1885)

stroczek leśny (potocznie: Wild Dry-Rot Fungus /en/)
na stronie — opis · występowanie · uwagi · znaleziska
Serpula himantioides (stroczek leśny)

28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski

Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

opis

Owocnik rozpostarty, grubości 1-2 mm; powierzchnia żółtobrązowa, ciemnobrązowa, nieregularnie, grubo, labiryntowata; elastyczny.

Fruiting body resupinate, thick 1-2 mm; surface yellow-brown, dark brown, irregularly thickly labyrinthine; elastic.

występowanie

W naturze, zwykle na drewnie iglastych, rzadko na drewnie drzew liściastych. Na konstrukcjach drewniach na otwartym powietrzu, mostkach itp.

Outdoors, usually on coniferous wood, rarely on wood of deciduous trees. On open air wooden structures, such as bridges etc.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Większe, grubsze owocniki, głównie na drewnie w budynkach, tworzy stroczek domowy (Serpula lacrymans), najczęstszy "grzyb domowy".

Larger, thicker sporocarps, mainly on construction wood, are formed by stroczek domowy (Serpula lacrymans), the most common "home mushroom".
znalezisko 20050928.8.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata

3f · 20050928.8.05
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/

znalezisko 20051001.6.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr

7f · 20051001.6.05
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/