grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. (1885)

stroczek leśny, Wild Dry-Rot Fungus /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Serpula himantioides (stroczek leśny)
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; copyright © by Marek Snowarski
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Serpula himantioides (stroczek leśny)
Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

opis

Owocnik rozpostarty, grubości 1 – 2 mm; powierzchnia żółtobrązowa, ciemnobrązowa, nieregularnie, grubo, labiryntowata; elastyczny.

Fruiting body resupinate, thick 1 – 2 mm; surface yellow-brown, dark brown, irregularly thickly labyrinthine; elastic.

występowanie

W naturze, zwykle na drewnie iglastych, rzadko na drewnie drzew liściastych. Na konstrukcjach drewniach na otwartym powietrzu, mostkach itp.

Outdoors, usually on coniferous wood, rarely on wood of deciduous trees. On open air wooden structures, such as bridges etc.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Większe, grubsze owocniki, głównie na drewnie w budynkach, tworzy stroczek domowy (Serpula lacrymans), najczęstszy "grzyb domowy".

Larger, thicker sporocarps, mainly on construction wood, are formed by stroczek domowy (Serpula lacrymans), the most common "home mushroom".

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050928.8.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata
050928-8
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/ #3
znalezisko 20051001.6.05 - Serpula himantioides (stroczek leśny); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
051001-6
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/ #7