red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.

drobnoporek sproszkowany
Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck & O. Falck · Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk · Ceriomyces albus (Corda) Sacc.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)

26.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)

pokrój

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)

owocnik

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
Typowy owocnik w formie miękkich, kulistawych poduszeczek, do 100 mm szerokości, półkuliste, kuliste; białe, brązowiejące; powierzchnia kolczasto-włochata. Jest to forma niedoskonała produkująca chlamydospory. Wnętrze owocnika białe, nieregularnie koncentrycznie strefowane, zbudowane z promieniście ułożonych włókien i jamek wypełnionych chlamydosporami; miękkie i kruche, twardsze przy nasadzie, młode soczyste, w miarę dojrzewania brązowe i rozpadające się na jasnobrązowy proszek, tak jak purchawek.

space

Typical sporocarp in the form of soft, subspherical cushions, up to 100 mm across, hemispherical, spherical; white, becoming brown; surface echinate-hirsute. It is an imperfect form producing chlamydospores. Inside of the sporocarp white, irregularly concentrically zoned, built from radially laid out fibrils and cavities filled with chlamydospores; soft and fragile, harder at the base, young succulent, on maturing brown and turning into light brown powder, like in puffballs.

space

zarodniki

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
Zarodniki podstawkowe elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone, z ukośnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, zwykle z kroplą, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospory jajowato-elipsoidalne, grubościenne, gładkie, żółtawe, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

Basidiospores ellipsoid, on one side compressed, pointed, smooth, hyaline, usually with drops, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospores ovoid-ellipsoid, thick-walled, smooth, yellowish, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

występowanie

Nieczęsty. Na pniakach i korzeniach martwych drzew iglastych.

Not common. On stumps and roots of dead coniferous trees.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Owocniki formy niedoskonałej, ptychogasteroidalne wystepuje też i u innych pokrewnych gatunków z rodzajów Postia, Tyromyces, ale bardzo rzadko i nie są tak okazałe jak u drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster).

Ptychogasteroid fruitbodies of the imperfect form appear also in other allied species such as the genera Postia, Tyromyces, but very sporadically and are not as conspicuous as in drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster).
znalezisko 20060926.16.06 - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska

2f · 20060926.16.06
/Puszcza Białowieska/

znalezisko 20040917.2.04 - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska

2f · 20040917.2.04
/Puszcza Białowieska/

znalezisko 20041020.1.ww - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Kotlina Sandomierska

6f · 20041020.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/