grzyby.pl

Sphagnurus paluster (Peck) Redhead et V. Hofst.

popielatek torfowiskowy, kępkowiec torfowiskowy
Bryophyllum palustre (Peck) Vizzini · Collybia leucomyosotis Cooke & W.G. Sm. · Collybia palustris (Peck) A.H. Sm. · Lyophyllum palustre (Peck) Singer [gł. w czekl.] · Tephrocybe palustris (Peck) Donk · Tephrophana palustris (Peck) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
pokrój
Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
owocniki w płacie mchów Sphagnum

opis

Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
blaszki
Kapelusz jasnobrązowy do ochrowo-brązowego, czasem z lekkim oliwkowym odcieniem, słabo higrofaniczny, suchy jasno-skórzasty; młody wypukły, szybko płaski, w centrum cieco zagłębiony lub z niewysokim garbkiem, 15-30 mm średnicy; na brzegu gdy wilgotny prześwitująco prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka, sucha delikatnie aksamitna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza, ciemniejszy; 30-70 × 2-4 mm, równogruby, nieco grubiejący ku podstawie; pusty, kruchy.

space

Pileus light brown to ochre-brown, sometimes with a slight olive coloured tint, somewhat hygrophanous, dry light-membranous; when young convex, quickly plane, in the centre slightly depressed or with a low umbo, 15-30 in diameter; at the margin when moist translucent-striate; surface smooth, not viscid, dry slightly velutinous; margin inrolled for a long time.

space

Stipe colour of the cap, darker; 30-70 × 2-4 mm, equal, slightly widening towards the base; hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, 6-8.5 × 3-5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, some with drops, 6-8.5 × 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
siedlisko
płat Sphagnum w cieku wodnym w świerczynie, na zboczu; rosną w nim 3 gatunki: mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster), zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus)
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub grupach, w miejscach wilgotnych, zwykle w płatach Sphagnum.
Rare. Sporocarps found from summer to autumn, solitary or gregarious, in damp places, usually in the lobes of peat moss Sphagnum.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

uwagi

Podobnie wygląda Sagaranella erosa, ma jednak szorstko-kolczaste zarodniki, wilgotny kapelusz ma odcień czerwono-brązowy a nie oliwkowy.
Similar in habitus Sagaranella erosa has rough-echinulate spores, moistened cap is tinged red-brown, not olive.

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 21 - 4
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Sphagnurus paluster na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-46 333098 333101 AB-48 333093 AB-52 323938 AB-54 323107 AB-55 283296 AB-56 324476 AB-62 314835 AB-85 139289 331709 AB-94 45981 AC-03 350911 AC-18 346006 AD-18 35905 BB-60 333595 CA-76 324524 CA-86 134112 101633 CA-89 110269 CB-07 144110 CB-24 132196 132239 66222 CB-25 107083 CB-30 360616 CC-06 316710 DA-80 109248 DD-68 16424 DD-95 300963 DE-55 221542 DE-56 141605 214231 217551 179388 DE-65 187191 143304 220365 DE-67 228853 187190 108554 DE-82 131619 131820 EG-15 32909 GC-02 230583

 ID16424  Tephrocybe palustris; Torfowisko Żabieniec ad Brzeziny, DD-68; 2005.06.25; Torfowisko; mech torfowiec po kilka w grupkach; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 8/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: W części torfowiska z grubym kożuchem torfowca

=== aktualnie Lyophyllum palustre (Peck) Singer
=== nowy dla Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 13325 fot. 13326 fot. 13327 fot. 13328 fot. 13329 ID32909  Lyophyllum palustre; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2006.05.26; las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab, kruszyna); w kępie mchu torfowca grupa kilkunastu owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060526-20 fung. Pinczer, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36724

inne zdjęcia:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/36717.html

 ID35905  Lyophyllum palustre; 4 km na Sod Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.06.25; torfowisko (Sphagnetalia magellanici); wśród torfowców gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 430, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42542

 ID45981  Tephrocybe palustris; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.09.30; torfowisko mszarne; mech torfowiec pojedynczo kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59462

ID66222 Tephrocybe palustris; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2007.05.27; Wyschający staw leśny; Torfowisko. Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 95943 fot. 95944 fot. 95945

 ID101633  Tephrocybe palustris; Rezerwat Leśne Oczko Mirachowo, CA-86; 2008.05.25; Brzeg jeziorka leśnego; W mchu torfowym ok.50 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173161 fot. 173162

ID107083 Tephrocybe palustris; Kalisz Kaszubski, CB-25; 2008.07.12; Staw leśny; W mchu torfowym Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 184296

ID108554 Tephrocybe palustris; 1,5 km NE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-67; 2008.08.03; torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga''); wśród mchów torfowiskowych w małych ''czarcich kręgach'',kilka grup po kilkanaście do 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Andreas Gminder; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50 56'4,71"N 19 34'30,92"E

fot. 187765 fot. 187766 fot. 187767

ID109248 Tephrocybe palustris; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.13; Las bagienny; W mchu torfowym Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189563

ID110269 Tephrocybe palustris; Barniewice okolice Gdańska, CA-89; 2008.08.17; Las bagienny; W mchu torfowym Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 191874

ID131619 Lyophyllum palustre; ok.zbiornika wodnego w Blachowni,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2009.05.15; na granicy boru i zarośli wierzbowych,w płacie torfowców; wśród torfowców grupa ok.50 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: tak
uwagi:

ID131820 Lyophyllum palustre; użytek ekologiczny, DE-82; 2009.05.21; fragmenty torfowiska,płaty torfowców wśród zarośli wierzby,skraj boru; na torfowcu w grupach,łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:

ID132196 Tephrocybe palustris; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Bór sosnowy; Staw leśny torfowisko Białe Błota kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko
fot. 242416
N 54*03,087'
E 17*43,991'
154 m.npm
Potwierdzenie zgłoszeń ID 66222 ID 107083
fot. 242417

ID132239 Tephrocybe palustris; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka; w mchach torfowych kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242517
Poielatki rosną wraz z hełmówkami błotnymi
N 54*02,937'
E 17*44,559'
151 m.npm

ID134112 Tephrocybe palustris; Rezerwat Leśne Oczko-Mirachowo, CA-86; 2009.06.06; bór bagienny-torfowisko; w mchach torfowych kilkaset owocników wokół stawu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Pokrój stanowiska
fot. 246181
przykładowe owocniki
fot. 246182
N 54*21,844'
E 18*02,658'
220 m.npm
potwierdzenie zgłoszenia ID 101633

 ID139289  Lyophyllum palustre; Torfowisko Reptowo, 2,6 km na NW od Stacji PKP Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2009.08.01; zdegradowane osuszaniem torfowisko wysokie, pociete rowami melioracyjnymi; mech torfowiec w starym rowie melioracyjnym w rozproszeniu 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Popielatek torfowiskowy
fot. 259452 fot. 259453 fot. 259454 fot. 259455

ID141605 Tephrocybe palustris; 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), DE-56; 2009.08.19; podmokły las sosnowo-brzozowy (obecnie większość brzóz jest wycięta) ze świerkowym podrostem; w mchach torfowiskowych w promieniu 20m kilka grup owocników (''czarcich kręgów''),po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st2'1,44"N 19st26'12,64"E

siedlisko
fot. 265169

i owocniki
fot. 265170 fot. 265171 fot. 265172 fot. 265173 fot. 265174ID143304 Tephrocybe palustris; 1,5 km SW,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko, DE-65; 2009.08.22; podmokły bór sosnowy; w mchach torfowiskowych,przy ''oczku wodnym'' kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
siedlisko
fot. 269266

i przykładowe owocniki
fot. 269267 fot. 269268 fot. 269269

ID144110 Tephrocybe palustris; Obrzeża rezerwatu Ostrzycki las-Pierszczewko, CB-07; 2009.09.06; Torfowisko w lesie mieszanym.Olsza,osika,wierzba,brzoza,buk,świerk,sosna; w mchach torfowych jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271079
N 54*14,785'
E 018*06,165'
175 m.npm

ID179388 (potwierdzenie 141605) Tephrocybe palustris; 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.07.07; podmokły las sosnowo-brzozowy ze świerkowym podrostem; w mchach torfowiskowych kilka grup owocników po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 387845 fot. 387846]
fot. 387847

ID187190 (potwierdzenie 108554) Tephrocybe palustris; 1,5 km NE, Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2011.06.23; torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga'') i podmokły las sosnowy z domieszką brzóz( druga lokalizacja ); w mchach torfowiskowych ponad 100 owocników w kilkunastu grupkach, w dwóch lokalizacjach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 417131 fot. 417132

druga lokalizacja -1,5 km na pnwsch od ''Kaczej Smugi'' , przy drodze z Żytna do Ewiny.

fot. 417133 fot. 417134 fot. 417135

ID187191 Tephrocybe palustris; 1,5 km SW, Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.06.14; podmokły bór sosnowy; w mchach torfowiskowych,przy ''oczku wodnym'' kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 417139 fot. 417140

ID214231 Tephrocybe palustris; 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.05.26; torfowisko wysokie; w mchach torfowcowych kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21,6" N i 19st 30' 45,8" E

fot. 562983 fot. 562984 fot. 562985 fot. 562986

ID217551 (potwierdzenie 141605) Tephrocybe palustris; 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.07.14; podmokły las sosnowo-brzozowy (obecnie większość brzóz jest wycięta) ze świerkowym podrostem; w mchach torfowcowych kilka grupek po kilkadziesiąt owocników każda; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 578273 fot. 578274

ID220365 (potwierdzenie 143304) Tephrocybe palustris; 2 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2013.08.04; wąski, podmokły fragment lasu -sosny i brzozy; w mchach torfowcowych licznie, w mniejszych i większych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 39,7" N i 19st 19' 23,6" E

fot. 589095 fot. 589096 fot. 589097

ID221542 Tephrocybe palustris; 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.07.28; podmokły las sosnowo-brzozowy, torfowisko wysokie; w mchach torfowcowych grupa kilkudziesięciu owocników i trzy grupki po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52,7" N i 19st 19' 46,1" E

fot. 594063 fot. 594064

siedlisko
fot. 594065

ID228853 (potwierdzenie 108554) Tephrocybe palustris; 1,5 km NE od wsi Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.08.11; torfowisko wysokie ''Kacza Smuga''; w mchach torfowcowych kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 626062 fot. 626063

 ID230583  Tephrocybe palustris; około 7 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.06.23; śródleśne torfowisko; na mchach torfowcach kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130803/1000, BGF/BF/MG/130623/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635193

ID283296 Tephrocybe palustris; Puszcza Goleniowska, 2,6 km na N od miejscowości Żółwia Błoć, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2016.05.27; torfowisko przejściowe; wśród torfowców w grupach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 847217 fot. 847218

ID300963 Tephrocybe palustris; 4 km na SW od wsi Hermanów, pomnik przyrody Duża Woda, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.06.12; brzeg jeziora; kępa torfowca grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 925310

ID314835 Tephrocybe palustris; Puszcza Wkrzańska, ok. 1,5 km na N od miejscowości Stolec w gminie Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-62; 2018.06.23; brzezina bagienna; wśród torfowców w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1002260 fot. 1002261 fot. 1002262 fot. 1002263

ID316710 Tephrocybe palustris; Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-06; 2018.08.19; Torfowisko przy oczku wodnym otoczonym świerczyną w borze sosnowym.; Płat mchu Sphagnum sp. 4 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1014240

ID323107 Lyophyllum palustre; Puszcza Goleniowska, 2,4 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2019.05.03; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1062363 fot. 1062364 fot. 1062365 fot. 1062366

ID323938 Tephrocybe palustris; Puszcza Wkrzańska, mszar nad Jeziorem Piaski, 2,9 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.06.16; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1071201 fot. 1071202 fot. 1071203

ID324476 Tephrocybe palustris; Puszcza Goleniowska, 1,7 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2019.07.16; bór mieszany bagienny (So, Św, Brz); wśród Sphagnum w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1076368 fot. 1076369 fot. 1076370 fot. 1076371

 ID324524  Tephrocybe palustris; 0.5 km SE Głodnica, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-76; 2014.05.13; torfowisko wysokie; wśród torfowców pojedynczo kilka owocników; leg. G. Neubauer, A. Sikora; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140513/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1077148fot. 1077149fot. 1077150fot. 1077151

ID331709 Tephrocybe palustris; ZPK Torfowisko Reptowo, oddział 724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.05.31; regenerujące się torfowisko z licznymi rowami i groblami; na żywym mokrym mchu torfowcu, praktycznie w wodzie kilkanaście owocników na pow.kilku m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Popielatek torfowiskowyfot. 1141128fot. 1141129fot. 1141130fot. 1141131fot. 1141132fot. 1141133

ID333093 Tephrocybe palustris; 1,6 km na SE od Lisowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-48; 2020.06.09; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie i pojedynczo - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1149966 fot. 1149967 fot. 1149968 fot. 1149969

ID333098 Tephrocybe palustris; Rokickie Uroczysko, 0,9 km na S od Łęgna w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.12; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150002 fot. 1150003 fot. 1150004

ID333101 Tephrocybe palustris; Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.14; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo i w grupkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150027 fot. 1150028 fot. 1150029

ID333595 Tephrocybe palustris; Wysoczyzna Łobeska - torfowisko na N od Jeziora Chełm, 1,6 km na N od Unimia, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2020.07.25; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154153 fot. 1154154 fot. 1154155 fot. 1154156

ID346006 Tephrocybe palustris; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na S od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-18; 2021.06.06; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1233902 fot. 1233903 fot. 1233904
zarodniki: 6,4-8,0 x 4,0-5,3 µm (średnio 7,1 x 4,5 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1233905

ID350911 Tephrocybe palustris; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na SE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.10.06; mszar wełniankowy; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275135 fot. 1275136 fot. 1275137
zarodniki (IKI): 6,0-7,7 x 4,0-5,0 µm (średnio 6,8 x 4,4 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,5):
fot. 1275138

ID360616 Tephrocybe palustris; Zapadłe, jezioro Sękacz, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-30; 2022.09.03; pło na brzegu jeziora; mech torfowiec kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Popielatek torfowiskowyfot. 1368400fot. 1368401fot. 1368402

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji