red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Tephrocybe palustris (Peck) Donk (1962)

popielatek torfowiskowy kępkowiec torfowiskowy
Collybia leucomyosotis Cooke & W.G. Sm. · Collybia palustris (Peck) A.H. Sm. · Lyophyllum palustre (Peck) Singer
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Tephrocybe palustris (popielatek torfowiskowy)

pokrój; 21.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski

Tephrocybe palustris (popielatek torfowiskowy)

owocniki w płacie mchów Sphagnum

opis

Tephrocybe palustris (popielatek torfowiskowy)
Kapelusz jasnobrązowy do ochrowo-brązowego, czasem z lekkim oliwkowym odcieniem, słabo higrofaniczny, suchy jasno-skórzasty; młody wypukły, szybko płaski, w centrum cieco zagłębiony lub z niewysokim garbkiem, 15-30 mm średnicy; na brzegu gdy wilgotny prześwitująco prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka, sucha delikatnie aksamitna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza, ciemniejszy; 30-70 × 2-4 mm, równogruby, nieco grubiejący ku podstawie; pusty, kruchy.

space

Pileus light brown to ochre-brown, sometimes with a slight olive coloured tint, somewhat hygrophanous, dry light-membranous; when young convex, quickly plane, in the centre slightly depressed or with a low umbo, 15-30 in diameter; at the margin when moist translucent-striate; surface smooth, not viscid, dry slightly velutinous; margin inrolled for a long time.

space

Stipe colour of the cap, darker; 30-70 × 2-4 mm, equal, slightly widening towards the base; hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, 6-8.5 × 3-5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, some with drops, 6-8.5 × 3-5 µm.

występowanie

siedlisko
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub grupach, w miejscach wilgotnych, zwykle w płatach mchów Sphagnum.

Rare. Sporocarps found from summer to autumn, solitary or gregarious, in damp places, usually in the lobes of peat moss Sphagnum.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Podobnie wygląda Lyophyllum erosa, ma jednak szorsko-kolczaste zarodniki, wilgotny kapelusz ma odcień czerwono-brązowy a nie oliwkowy.

Similar in habitus Lyophyllum erosa has rough-echinulate spores, moistened cap is tinged red-brown, not olive.
znalezisko 20060521.4.06 - Tephrocybe palustris (popielatek torfowiskowy); Puszcza Białowieska

4f · 20060521.4.06
/Puszcza Białowieska/