Tx: 1493
grzyby.pl

Lactarius lignyotus Fr. [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj przydymiony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius lignyotus (mleczaj przydymiony)
grupa w mchu, pod świerkami
Lactarius lignyotus (mleczaj przydymiony)
Lactarius lignyotus (mleczaj przydymiony)

owocnik

Kapelusz jednolicie, pięknie, ciemnobrunatny, aż czarny; 20-70(100) mm średnicy, wypukły, ze stożkowatym centrum; powierzchnia matowa, aksamitna, sucha, drobno pofałdowana, pomarszczona; cienkomięsty, młody łamliwy, z wiekiem elastyczny; brzeg podwinięty, potem podgięty.

space

Trzon barwy kapelusza, nieco jaśniejszy, zwłaszcza ku podstawie; 50-120 x 4-15 mm, walcowaty, nieco spłaszczony, z białawym nalotem; gładki lub wzdłużnie pomarszczony, w górze z listwami biegnącymi od blaszek.

space

Pileus homogeneously, beautifully dark brown, near black; 20-70(100) mm in diameter, convex, with a central conic-shaped umbo; surface dull, velutinous, dry, finely undulating, wrinkled; thin-fleshed, when young brittle, with age elastic; margin incurved, later decurved.

space

Stipe concolourous with the cap, slightly lighter-coloured, particularly towards the base; 50-120 x 4-15 mm, cylindrical, slightly compressed, with whitish pruina; smooth or longitudinally wrinkled, at the apex ridges decurrent from the lamellae.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki prawie kuliste, z brodaweczkami połączonymi w siateczkę, 9-10.5 x 9-10 µm.
Spore print light ochre. Spores subglobose, finely verrucose connected to form a reticulum, 9-10.5 x 9-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Od lata do jesieni w starych lasach świerkowych, na pogórzu i w górach, w mszystych miejscach, na kwaśnych glebach.
Not common. In mountains in old Picea forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny [105]. Może być jedzony na surowo posypany solą [133].
Edible.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Lactarius fuliginosus (mleczaj jelonek) · GREJ: ID262997 (© autora fot.)
Podobny mleczaj ciemny (Lactarius picinus) nie ma stożkowatego centrum kapelusza, powierzchnia kapelusza jest gładka, nie jamkowata, górny odcinek trzonu nie jest pomarszczony.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#2
tp.081001-16TP221208
leg. Tomasz Pachlewski
/Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius lignyotus Fr. [🔉 lak·tr·i·us *](pl) mleczaj przydymiony
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Lactarius lignyotus (mleczaj przydymiony) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AE78 122928 156294 DF97 189277 DG27 172703 EE55 355557 FF93 273908 344585

ID 122 928 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S, AE78; data zbioru: 1 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-bukowy, w wąwozie potoku, na omszałym, próchniejącym pniu, jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TP/22.12.08; uwagi: fot.221415 fot.221416; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221415
221416

ID 156 294 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, las przy ulicy Armii Krajowej, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE78; data zbioru: 9 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na zmurszałym pniaku świerkowym, 2 owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/090809/0002; uwagi: [fotografie: okoliczności towarzyskie nie sprzyjały fotografowaniu];

ID 172 703 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, na ziemi, w grupie kilku owocników rosnących w promieniu kilku metrów; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/5.01.11; uwagi: fot.368048 fot.368049 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

368048
368049

ID 189 277 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 7 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, jodły i świerki, na igliwiu, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WC/2.09.11; uwagi: fot.434659 fot.434660 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

434659
434660

ID 273 908 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: las w okolicy Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła, sosna, leszczyna, buk, na ziemi, 3 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0005094; uwagi: fot.813374 fot.813375 [notatka: nie] [fotografie: tak];

813374
813375

ID 344 585 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: las w okolicy Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 17 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z jodłą, sosną, bukiem, leszczyną i in., na ziemi, w grupie kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Stanowisko z wcześniejszego okresu niż poprzednie zgłoszenie.; fot.1223058 fot.1223059 fot.1223060 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1223058
1223059
1223060

ID 355 557 oznaczenie: Lactarius lignyotus; lokalizacja: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy. Około 500-600 m na S od miejscowości Jastrzębia, gm. Bliżyn, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE55; data zbioru: 22 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z wtrąceniami sosny, świerka, dęba., W mchu i igliwiu., Grupa kilku owocników. Owocniki wydzielają białe, lekko gorzkawe mleczko.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy; uwagi: fot.1314997 fot.1314998 fot.1314999 fot.1315000 [fotografie: tak];

1314997
1314998
1314999
1315000
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji