grzyby dopuszczone do obrotu

Niektóre gatunki grzybów są dopuszczone w Polsce do obrotu na podstawie: „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. (Dziennik Ustaw z 7 czerwca 2011 r. Nr 115 poz. 672) w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy”.

Odsyłacze do gatunków wymienionych w tym rozporządzeniu są pokazane na tej stronie. W nawiasie pod nazwą gatunkową jest nr pozycji w załączniku. Jeśli jest dodatkowo gwiazdka to obok znajduje się mój komentarza do danej pozycji.

Uwagi przy pozycjach rozporządzenia i mój komentarz:

(1) „prawdziwek wszystkie odmiany” — tj. w szerokim ujęciu, jego odmiany są często klasyfikowane w randze gatunków - borowik usiatkowany (Boletus reticulatus), borowik sosnowy (Boletus pinophilus) i bardzo rzadki w Polsce borowik ciemnobrązowy (Boletus aereus)

(6) „wszystkie odmiany” — w praktyce nie są odróżniane inne drobne gatunki szarych i brązowych koźlarzy o ±niezmiennym miąższu, jak np. koźlarz różnobarwny (Leccinum variicolor)

(8) w rozporządzeniu jest podany pod synonimem Leccinum pseudoscabrum>

(7) Leccinum rufum (Bull.) Gray koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) — w praktyce mieści się tu kilka gatunków koźlarzy o czerwonym do czerwonobrązowego kapelusza i ciemniejącym miąższu, jak np. koźlarz pomarańczowożółty (Leccinum versipelle)

(22) — w ramach szeroko ujmowanego gatunku opieńki miodowej znajduje się kilka drobnych gatunków, wszystkie w stanie surowym są dość trujące, z nich opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea) może powodować zatrucia żołądkowe, u niektórych wrażliwych osób, nawet po przetworzeniu

(4) — wg badań z początku XXIw. gąska zielonka (Tricholoma equestre) zjadana w dużej ilości, przez kilka dni pod rząd, może powodować lżejsze lub ciężkie zatrucia, w skrajnych przypadkach śmiertelne

Pieczarki (25-30) „z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały”
na wykazie uprawiana pieczarka dwuzarodnikowa jest podana dwukrotnie, w pozycjach 25 i 27, pod synonimem pieczarki ogrodowej (Agaricus hortensis)

(10) — grzyb praktycznie niejadalny z uwagi na silny anyżowy zapach, na pewno nie występuje w obrocie towarowym

(5) — w praktyce nie są odróżniane inne gatunki z rodzaju kolczak (Hydnum)

(44) — grzyb uprawiany na Dalekim Wschodzi i sprzedawany u nas jako Grzyby Mun

Boletus edulis (borowik szlachetny)
(1)* „prawdziwek wszystkie odmiany”
Boletus reticulatus (borowik usiatkowany)
(1)*
Xerocomus badius (podgrzybek brunatny)
(34)
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
(23)
Gyroporus cyanescens (piaskowiec modrzak)
(24)
Leccinum scabrum (koźlarz babka)
(6)* „wszystkie odmiany”
Leccinum variicolor (koźlarz różnobarwny)
(6)*
Leccinum carpini (koźlarz grabowy)
(8)*
Leccinum aurantiacum (koźlarz czerwony)
(7)*
Leccinum versipelle (koźlarz pomarańczowożółty)
(7)*
Suillus bovinus (maślak sitarz)
(14)
Suillus grevillei (maślak żółty)
(17)
Suillus granulatus (maślak ziarnisty)
(15)
Suillus luteus (maślak zwyczajny)
(16)
Suillus variegatus (maślak pstry)
(13)
Xerocomus subtomentosus (podgrzybek zajączek)
(35)
Xerocomus chrysenteron (podgrzybek złotopory)
(36)
Macrolepiota procera (czubajka kania)
(3)
Armillaria mellea sensu lato (opieńka miodowa (s.l.))
(22)*
Tricholoma equestre (gąska zielonka)
(4)* uwaga! patrz komentarz
Agaricus bitorquis (pieczarka miejska)
(29)*
Agaricus silvicola (pieczarka bulwiasta)
(30)*
Agaricus campestris (pieczarka łąkowa)
(28)*
Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa)
(25 i 27)*
Agaricus silvaticus (pieczarka leśna)
(26)*
Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty)
(1)
Marasmius oreades (twardzioszek przydrożny)
(42)
Rozites caperatus (płachetka zwyczajna)
(32)
Clitocybe odora (lejkówka zielonawa)
(10)*
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
(12) pochodzący wyłącznie z uprawy
Lentinula edodes (twardnik japoński)
(41) Shii-take
Pholiota nameko (łuskwiak nameko)
(11)
Volvariella volvacea (pochwiak wielkopochwowy)
(33)
Lactarius deliciosus (mleczaj rydz)
(19)
Lactarius deterrimus (mleczaj świerkowy)
(21)
Lactarius salmonicolor (mleczaj jodłowy)
(18)
Lactarius volemus (mleczaj smaczny)
(20)
Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny)
(31)
Hydnum repandum (kolczak obłączasty)
(5)*
Craterellus cornucopioides (lejkowiec dęty)
(9)
Auricularia auricula-judae (uszak bzowy)
(43)
Auricularia nigricans (uszak gęstowłosy)
(44)*
Tuber aestivum (trufla letnia)
(38)
Tuber brumale (trufla zimowa)
(39)
Tuber melanosporum (trufla czarnozarodnikowa)
(37)
Tremella fuciformis (trzęsak morszczynowaty)
(40)

porównanie 2011r. a 2008r.

Aktualne rozporządzenie z 2011 r. w stosunku do wcześniejszego z 2008 r. w praktyce nie zmienia listy gatunków dopuszczonych do obrotu (choć ta wydłuża się o dwie pozycje). Zmiany mają charakter porządkowy i są to:

space

· wymieniono explicite dwa gatunki „niepodsosnowych rydzy”: mleczaj świerkowy (Lactarius deterrimus) i mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor) (wcześniej zwłaszcza ten drugi nie był w praktyce odróżniany od właściwego, podsosnowego rydza tj. mleczaja rydza (Lactarius deliciosus)); ta zmiana wydłużyła listę z 42 do 44 pozycji

space

· co ciekawe, nie ulegnięto panice w związku z możliwymi sporadycznymi zatruciami gąską zielonką (Tricholoma equestre) (patrz artykuł o zatruciach zielonką) wprowadzone jedynie zmianę nomenklatury, z Tricholoma flavovirens (Pers.) Lund ex Nannf na synonimiczną a sankcjonowaną przez polską czeklistę /Wojewoda W., 2003 [105]/ Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. a przy polskiej nazwie „gąska zielonka” dodano w nawiasie „(zielona)”

porównanie 2008r. a 2003r.

Rozporządzenie z 13.11.2008 (Dz. U. z 9 grudnia 2008 r. Nr 218, poz. 1399) "w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy". W stosunku do rozporządzenia z 2003 r. pozostawiało praktycznie niezmienioną listę gatunków — usunięty został objęty w międzyczasie ochroną dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale) (w ostatnich dziesięcioleciach bardzo rzadko spotykany) i dopuszczono pochodzące z uprawy owocniki łuszczaka zmiennego (Kuehneromyces mutabilis).

ogólne zasady

Aby grzyby mogły być wprowadzone do obrotu lub produkcji spożywczej muszą spełniać warunki określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W szczególności muszą należeć do jednego z gatunków wymienionych w rozporządzeniu i być zaopatrzone w stosowny atest wydany przez przeszkolonych i certyfikowanych rzeczoznawców zwanych: klasyfikatorem grzybów lub grzyboznawcą. Klasyfikator grzybów może wydawać atesty na grzyby świeże. Aby zostać klasyfikatorem trzeba być pełnoletnim, ukończyć przynajmniej gimnazjum, przejść stosowny kurs i zdać egzamin w wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

space

Do obrotu dopuszczono nieco ponad 40 gatunków grzybów. Większość z nich to powszechnie zbierane grzyby jadalne. Oczywiście można zbierać także inne gatunki grzybów jadalnych, nie wymienione w rozporządzeniu, np. gołąbki ale jedynie na własny użytek. Gatunki nie wymienione w rozporządzeniu nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego lub przetwórstwa.

space