red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. (1871)

wilgotnica jasna
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Hygrocybe laeta (wilgotnica jasna)

licznie na skarpie w trawie z mchem; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Hygrocybe laeta (wilgotnica jasna)
Kapelusz zmiennej barwy, oliwkowobrązowy do pomarańczowego z wiekiem bardziej pomarańczowe lub pomarańczowobrązowe, płowopiaskowy, nieco higrofaniczy; 15-35 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły, stożkowaty do rozpostartego i płaskiego; powierzchnia, gdy wilgotna to silnie śluzowata, śliska, lśniąca i prześwitująca, sucha lepka; brzeg ostry.

space

Trzon żółtopomarańczowy, z oliwkowoszarymi tonami, zwłaszcza w górze trzonu; 35-70 x 3-5 mm, cylindryczny, niekiedy wygięty; powierzchnia gładka, bardzo silnie śluzowata; elastyczny, pusty.

space

Pileus varying in colour, olive-brown to orange, with age more orange or orange-brown, buff-sandy coloured, slightly hygrophanous; 15-35 mm in diameter, initially hemispherical, with age convex, conic to expanding and flat; surface, when moist strongly mucous, lubricous, glossy and translucent, when dry viscid; margin acute.

space

Stipe yellow-orange, with olive-grey tones, particularly at the apex; 35-70 x 3-5 mm, cylindrical, sometimes bent; surface smooth, very strongly mucous; elastic, hollow.

space

zarodniki

Hygrocybe laeta (wilgotnica jasna)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5-7.5 x 4-5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5-7.5 x 4-5 µm.

występowanie

Nieczęsta, od lata do jesieni, gromadnie, w trawie i w mchach na pastwiskach, łąkach, skrajach lasów, zaroślach.

Not common, summer-fall, gregarious, in grass, among mosses.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalna.

Inedible.

uwagi

Jedyna obok wilgotnica papuzia (Gliophorus psittacinus) wilgotnica z zielonkawym zabarwieniem; odróżnia się szeroko przyrośniętymi blaszkami. Jest bardzo zmienna w wyglądzie.

The only, apart from wilgotnica papuzia (Gliophorus psittacinus), Hygrocybe with a greenish colour; differs in adnate gills. It is very variable in stature.
znalezisko 20000812.12.00 - Hygrocybe laeta (wilgotnica jasna); Dolny Śląsk, Góry Bialskie

3f · 20000812.12.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/