grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Gliophorus laetus (Pers.) Herink

wilgotniczka jasna, wilgotnica jasna
Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. (1871)
Gliophorus laetus (wilgotniczka jasna)
licznie na skarpie w trawie z mchem; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Gliophorus laetus (wilgotniczka jasna)
Kapelusz zmiennej barwy, oliwkowobrązowy do pomarańczowego z wiekiem bardziej pomarańczowe lub pomarańczowobrązowe, płowopiaskowy, nieco higrofaniczy; 15 – 35 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły, stożkowaty do rozpostartego i płaskiego; powierzchnia, gdy wilgotna to silnie śluzowata, śliska, lśniąca i prześwitująca, sucha lepka; brzeg ostry.

space

Trzon żółtopomarańczowy, z oliwkowoszarymi tonami, zwłaszcza w górze trzonu; 35 – 70 x 3 – 5 mm, cylindryczny, niekiedy wygięty; powierzchnia gładka, bardzo silnie śluzowata; elastyczny, pusty.

space

Pileus varying in colour, olive-brown to orange, with age more orange or orange-brown, buff-sandy coloured, slightly hygrophanous; 15 – 35 mm in diameter, initially hemispherical, with age convex, conic to expanding and flat; surface, when moist strongly mucous, lubricous, glossy and translucent, when dry viscid; margin acute.

space

Stipe yellow-orange, with olive-grey tones, particularly at the apex; 35 – 70 x 3 – 5 mm, cylindrical, sometimes bent; surface smooth, very strongly mucous; elastic, hollow.

space

zarodniki

Gliophorus laetus (wilgotniczka jasna)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5 – 7.5 x 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5 – 7.5 x 4 – 5 µm.

występowanie

Nieczęsta, od lata do jesieni, gromadnie, w trawie i w mchach na pastwiskach, łąkach, skrajach lasów, zaroślach.

Not common, summer-fall, gregarious, in grass, among mosses.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalna.

Inedible.

uwagi

Jedyna obok wilgotniczka papuzia (Gliophorus psittacinus) wilgotnica z zielonkawym zabarwieniem; odróżnia się szeroko przyrośniętymi blaszkami. Jest bardzo zmienna w wyglądzie.

The only, apart from wilgotniczka papuzia (Gliophorus psittacinus), Hygrocybe with a greenish colour; differs in adnate gills. It is very variable in stature.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000812.12.00 - Gliophorus laetus (wilgotniczka jasna); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
000812-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #3