grzyby.pl
GREJ

Melanoleuca stridula (Fr.) Singer (1943)

ciemnobiałka bulwiastotrzonowa
Melanoleuca graminicola Vel. ss. Favre
Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca MelanoleucaMelanoleucaciemnobiałka białoszara (Melanoleuca polioleuca)Melanoleuca strictipes
Melanoleuca stridula (ciemnobiałka bulwiastotrzonowa)
grupa pod dębami/grabami; 14.07.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz ochrowobršzowy, czarniawobršzowy, w centrum ciemnobršzowy; 30 – 55 mm średnicy, poczštkowo stożkowaty, potem płaski z niewyraźnym garbkiem; powierzchnia gładka, matowa; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon z białawymi podłużnymi włóknami na ochrowo-bršzowym tle; 45 – 7- x 4 – 8 mm, cylindryczny, podstawa bulwiasta i z białš grzybniš; pełny.

space

Pileus ochre-brown, blackish-brown, in the centre dark brown; 30 – 55 mm in diameter, initially conic, later plane and indistinctly umbonate; surface smooth, dull; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe with whitish longitudinal fibrils on ochre-brown background; 45 – 7- x 4 – 8 mm, cylindrical, base bulbous and with white mycelium; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, szorstkie, przejrzyste z kroplami, 7 – 8 x 5 – 6 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, rough, translucent with drops, 7 – 8 x 5 – 6 µm.

występowanie

Pospolity. Pojedynczo i w grupach, od lata do jesieni, na trawiastych ścieżkach, nasypach, brzegach strumieni, w trawie, roślinności zielnej i zakrzaczeniach.

Common, summer-fall, solitary to gregarious, in grass, herbs, shrubs.