grzyby.pl

Inosperma cookei (Bres.) Matheny et Esteve-Rav.

włókniak słomkowożółty, strzępiak słomkowożółty
Inocybe cookei Bres. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209747 (© autora fot.)

owocnik

Kapelusz jednolicie żółtoochrowy, słomkowaty; 20-50(60) mm średnicy, młody stożkowaty, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty z obłym garbkiem w centrum; powierzchnia delikatnie drobno pasemkowata, wilgotna śluzowata; na brzegu kapelusza widoczne białawe resztki włókienek osłony.

space

Trzon początkowo białawy, potem bladożółty, żółtawoochrowy, bladooliwkowy, bulwka biała; 30-60 x 3-7 µm, cylindryczny, z wyraźną, mniej lub bardziej wyraźnie obrzeżoną bulwką u podstawy; szczyt trzonu biało oprószony, ku podstawie z nielicznymi białymi włókienkami; pełny, kruchy.

space

Pileus homogeneously yellow-ochraceous, straw-coloured; 20-50(60) mm in diameter, when young conic, with age gradually expanding to plane and obtusely umbonate; surface slightly finely striate, mucous when moist; on the pileal margin present whitish threadlike remains of the veil.

space

Stipe initially whitish, later pale-yellow, yellowish-ochraceous, pale olive, with a white bulb; 30-60 x 3-7 µm, cylindrical, with a distinct, more or less distinctively marginate bulb at the base; apical white pruina on the stipe, in the lower part with sparse white fibrils; solid, fragile.

space

zarodniki

Zarodniki gładkie, fasolkowate, z kroplami tłuszczu, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.
Spores smooth, allantoid, with oil drops, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle w grupach, w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, pod bukami, dębami i grabami, w ogrodach.
Common. Summer-fall, usually gregarious, in wet hardwoods, in gardens.
W lasach różnego typu, pod drzewami liściastymi; na ziemi.
W tych samych miejscach wyrasta równocześnie strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (fot. obok), różni się on brakiem obrzeżonej bulwki, kapeluszem z drobnym łuseczkami i trzonem na całej długości biało oprószonym. Pod mikroskopem widać u niego metuloidalne cheilocystydy.
In the same places found also strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (photo), which differs in that it lacks a marginate bulb, its cap is minutely squamulose and the stipe entirely white pruinose. Under microscope visible metuloidalne cheilocistidia.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105][134] Z uwagi na trudność pewnej identyfikacji odradza się zbieranie.

wybrane okazy · selected collections

#1
99 10 10 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#1
00 07 29 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). p.15 [30]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.12 [26V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2947]
    Inocybe cookei Bres. · synonimy: I. kuthani Stangl & Veselsky
    uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Halama i Romański 2010, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 (as: I. cookei var. cookei), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b (as I. cookei var. cookei), Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019 (as I. cookei var. cookei), Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Inosperma cookei na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 350647 AB-94 335537 298802 298760 AD-18 156452 BB-01 229118 CA-57 253610 CA-89 209747 DE-46 334821 188982 351890 DE-47 334819 229462 DE-54 188981 DE-56 320749 320748 DE-64 327817 DE-78 343080 EB-59 261422 FE-25 354611 FG-33 308584 GC-01 256680 GC-02 252296 230804 257051 230817 230805

 ID156452  Inocybe cookei var. cookei; 2 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.09.20; aleja bukowo-dębowa; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 516 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307396 fot. 307397

 ID188981  Inocybe cookei; 1,5 km SE, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; dąbrowa i las mieszany z przewagą dębów; na ziemi, na leśnych ścieżkach, gł. w koleinach w grupach, licznie; w kilkunastu punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110731/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Namiary jednej z grup 51 6 13,36 N ; 19 16 34,82 E

fot. 432478 fot. 432479 fot. 432480 fot. 432481 fot. 432482

 ID188982  Inocybe cookei; Blok Dobryszyce; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.07.30; las liściasty i mieszany; gł.dęby, również brzozy i sosny; na ziemi, na pasie ppoż ponad 60 owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 6 59,66 N ; 19 26 24,75 E

fot. 432487 fot. 432488 fot. 432489

 ID209747  Inocybe cookei; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2012.08.01; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120801/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/501573.html
uwagi: fot. 540298

 ID229118  Inocybe cookei; 1 km SE od Kołobrzeg-Podczele oddz. 29a Nadl. Goś¶cino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2012.08.16; Buczyna z domieszk± dębów; Na ziemi Dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120816/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/505827.html

ID229462 Inocybe cookei; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.07.26; las liściasty z przewagą grabów; na ziemi, na ścieżce grupa kilku młodych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 3,84" N i 19st 35' 10,5" E

fot. 629152 fot. 629153

 ID230804  Inocybe cookei; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.07.22; las liściasty (grab, dąb); na ziemi, na poboczu drogi kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120722/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636398

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "okolice Czołnowa".

 ID230805  Inocybe cookei; około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2012.08.18; las iglasty z małym udziałem liściastych; na ziemi na z lekka wyjeżdżonej drodze leśnej kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120818/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636401

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "okolice Czołnowa".

 ID230817  Inocybe cookei; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; las liściasty (grab, dąb); na ściółce kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130718/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636572

 ID252296  Inocybe cookei; około 3 km na NE od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.28; Puszcza Knyszyńska, stary drzewostan mieszany z przewagą liscistych: grab, dąb; na ziemi w dwóch grupach po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130728/0005, BGF/BF/MG/130728/0006, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: Ze względu na bardzo bliskie położenie, łącze dwa znaleziska w jedno stanowisko:
link do wątku - I stan.
link do wątku - II stan.

 ID253610  Inocybe cookei; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2014.09.21; buk, sosna, dąb; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140921/0008, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/704602.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/704603.jpg&type=image/jpeg

 ID256680  Inocybe cookei; około 800 m na N od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.08.10; szerokie przydroże, używane okresowo jako składowisko drewna, usłane jego resztkami, widoczne pozostałości po ognisku; na ziemi w sumie kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130810/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744857

 ID257051  Inocybe cookei; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa., pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; Las z przewagą liściastych (grab, dąb, brzoza), w średnim wieku; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130718/0009, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/583430.html

 ID261422  Inocybe cookei; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; Sosna, świerk, dąb; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0016, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597733.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597734.jpg&type=image/jpeg

 ID298760  Inocybe cookei; Puszcza Bukowa, w dwóch sąsiadujących oddziałach 0,9 - 1,1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.06; żyzna buczyna z perłówką, przy strumieniu; na ziemi pod bukami w grupach - łącznie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000721, BGF0000750, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915326
Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/865718.html

 ID298802  Inocybe cookei; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; buczyna przy astatycznym oczku wodnym; na ziemi pod bukami w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000748, BGF0000753, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915559
https://www.bio-forum.pl/messages/33/867361.html

 ID308584  Inocybe cookei; okolice Lipowca, przy szlaku na Kamień nad Jaśliskami, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.14; las głównie bukowy; na ziemi 2 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002024, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960845 fot. 960846
wątek
Inocybe cookei

ID320748 Inocybe cookei; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.07.22; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 34" N i 19st 30' 38" E

fot. 1041555 fot. 1041556 fot. 1041557 fot. 1041558 fot. 1041559 fot. 1041560 fot. 1041561

ID320749 Inocybe cookei; 1 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.07.22; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 11" N i 19st 29' 17,5" E

fot. 1041567 fot. 1041568 fot. 1041569 fot. 1041570

ID327817 Inocybe cookei; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2019.08.15; bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz, osik i innych; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 15,3" N i 19st 16' 40" E

fot. 1113411 fot. 1113412 fot. 1113413

ID334819 Inocybe cookei; 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2020.08.08; las liściasty -graby, dęby, osiki i inne; na ziemi, gł. pod osikami kilka grup po kilkanaście owocników na obszarze ok. 2 ha; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 58" N i 19st 35' 11,5" E

fot. 1162001 fot. 1162002 fot. 1162003 fot. 1162004 fot. 1162005

ID334821 Inocybe cookei; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.08.08; las mieszany -osika, brzoza, sosna, dąb i inne; na ziemi, pod osikami grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 21,5" N i 19st 33' 9" E

fot. 1162011 fot. 1162012 fot. 1162013 fot. 1162014

 ID335537  Inocybe cookei; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.08.05; pobocze leśnej drogi przecinającej buczynę z niewielką domieszką dębów; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005851, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011549.html

 ID343080  Inosperma cookei; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.09.16; las mieszany: sosna, dąb, brzoza, buk; droga leśna; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006258, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1211005

ID350647 Inocybe cookei; Równina Gryficka (prop. rez. Storczykowa Dąbrowa koło Wyszoboru), 1,3 km na NW od Bądkowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2021.09.27; grąd; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1269409.html

ID351890 Inocybe cookei; Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.09.04; liściaste zarośla przy torach -lipa, czeremcha, brzoza; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 20,3" N 19st 29' 22,5" E

fot. 1285060 fot. 1285061 fot. 1285062 fot. 1285063

 ID354611  Inosperma cookei; Nałęczów - 51.264023, 22.214936, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-25; 2020.08.06; Las grabowo-dębowy; na ziemi, ma leśnej drodze pojedynczo, kilkaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008763, BGF0008761, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1156870.html
uwagi: fot. 1306936fot. 1306937fot. 1306938fot. 1306939fot. 1306940

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji