GREJ

Inocybe cookei Bres. (1892)

strzępiak słomkowożółty
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · wartość
Inocybe sp.
w grupie, na drodze leśnej, graby/dęby; 10.10.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Inocybe sp.
licznie pod dębami

owocnik

Kapelusz jednolicie żółtoochrowy, słomkowaty; 20-50(60) mm średnicy, młody stożkowaty, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty z obłym garbkiem w centrum; powierzchnia delikatnie drobno pasemkowata, wilgotna śluzowata; na brzegu kapelusza widoczne białawe resztki włókienek osłony.

space

Trzon początkowo białawy, potem bladożółty, żółtawoochrowy, bladooliwkowy, bulwka biała; 30-60 x 3-7 µm, cylindryczny, z wyraźną, mniej lub bardziej wyraźnie obrzeżoną bulwką u podstawy; szczyt trzonu biało oprószony, ku podstawie z nielicznymi białymi włókienkami; pełny, kruchy.

space

Pileus homogeneously yellow-ochraceous, straw-coloured; 20-50(60) mm in diameter, when young conic, with age gradually expanding to plane and obtusely umbonate; surface slightly finely striate, mucous when moist; on the pileal margin present whitish threadlike remains of the veil.

space

Stipe initially whitish, later pale-yellow, yellowish-ochraceous, pale olive, with a white bulb; 30-60 x 3-7 µm, cylindrical, with a distinct, more or less distinctively marginate bulb at the base; apical white pruina on the stipe, in the lower part with sparse white fibrils; solid, fragile.

space

zarodniki

Zarodniki gładkie, fasolkowate, z kroplami tłuszczu, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.

Spores smooth, allantoid, with oil drops, 6.5-9.5 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle w grupach, w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych, pod bukami, dębami i grabami, w ogrodach.

Common. Summer-fall, usually gregarious, in wet hardwoods, in gardens.

uwagi

W tych samych miejscach wyrasta równocześnie strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (fot. obok), różni się on brakiem obrzeżonej bulwki, kapeluszem z drobnym łuseczkami i trzonem na całej długości biało oprószonym. Pod mikroskopem widać u niego metuloidalne cheilocystydy.

In the same places found also strzępiak najeżony (Inocybe hirtella) (photo), which differs in that it lacks a marginate bulb, its cap is minutely squamulose and the stipe entirely white pruinose. Under microscope visible metuloidalne cheilocistidia.

wartość

Trujący.

Poisonous.