Książki o grzybach

  

Popularne atlasy

  
    [118] Snowarski, M. 2005 Atlas grzybów.
    
    [2] Fluck, M. 1995 Jaki to grzyb?
    
    [1] Gerhardt, E. 1995 Przewodnik grzyby.
    
    [134] Gerhardt, E. 2006 Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik.
    
    [7] Grünert, H. i R. 1995 Grzyby. Leksykon przyrodniczy.
    
    [3] Garnweidner, E. 1994 Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby.
    
    [12] Garnweidner, E. 1997 Grzyby.
    
    [133] Gminder A., Böhning T. 2009 Jaki to grzyb?
    
    [4] Wojewoda W. 1994 Podręczny atlas grzybów.
    
    [132] Wojewoda W. 2003 Poradnik grzybiarza. 76 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.
    
    [19] Skirgiełło A. 1990 Nasze grzyby.
    
    [10] Klan J., Vancura B. 1981 Grzyby.
    
    [15] Laessoe T., Conte A. 1997 Grzyby. Wielka księga.
    
    [135] Lisiewska M., Szmid, M. 2003 Przewodnik grzyboznawczy.
    
    [25] Svrcek, M.; Vancura, B. 1987 Grzyby środkowej Europy.
    
    [32] Dermek A., Lizon P. 1980 Maly atlas hub.
    
    [9] Dermek A. 1988 Grzyby znane i mniej znane.
    
    [8] Dermek A., Pilat A. 1991 Poznajemy grzyby.
    
    [24] Hagara, L. 1975 Atlas hub.
    
    [49] Hagara, L., Antonin, V., Baier, J. 1999 Houby.
    
    [84] Papousek T., Beran M, et al 2004 Velky fotoatlas hub z jiznich Cech.
    
  

Monografie, klucze, flory (fungi)

  
    [112] Antonin V., Noordeloos M. E. 1993 A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, Marasmiellus.
    
    [74] Antonin V., Noordeloos M. E. 1997 A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus and additions to Marasmiellus.
    
    [111] Aronsen, A. 2000 Mycena Page. A Key to the Mycenas of Norway.
    
    [ADC] [ADC] Atlas des Cortinaires.
    
      [41.2] Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1990 Atlas Des Cortinaires. Pars II.
      
      [41.4] Bidaud A., Henry R., Moenne-Loccoz P., Reumaux P. 1992 Atlas Des Cortinaires. Pars IV (Sous-Genre Phlegmacium - Section Delibuti).
      
      [41k] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P. 1994 Atlas Des Cortinaires. Cle generale des sous-genres,c sections, sous-sections et series.
      
      [41.6] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1994 Atlas Des Cortinaires. Pars VI (Section Caerulescentes, Sous-Section Sodagniti; Sous-genre Dermocybe, section Dermocybe, Sanguinei, Miniatopodes).
      
      [41.7] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1995 Atlas Des Cortinaires. Pars VII. Sous-genre Telamonia, section Armillati; Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles, sous-section Crassi
      
      [41.8] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1996 Atlas Des Cortinaires. Pars VIII. Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles; Sous-section Patibiles, Cyanipedes, Balteati
      
      [41h] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1997 Atlas Des Cortinaires. Les Cortinarires Hinnuloides. Hors-Serie No. 1.
      
      [41.9] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. 1999 Atlas Des Cortinaires. Pars IX. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Phlegmacium; (2) Sous-genre Telamonia, section Telamonia.
      
      [41.10] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Carteret, X., Eyssartier, G. 2000 Atlas Des Cortinaires. Pars X. (1) Sous-genre Myxacium; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Castanei.
      
      [41.11] Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Carteret, X., Eyssartier, G. 2001 Atlas Des Cortinaires. Pars XI. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Calochroi; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Hydrocybe.
      
    [61] Brandrud, T.E et al, 1989-1998 1989 Cortinarius. Flora photographica.
    
    [26] Breitenbach J., Kraenzlin F. 1981-2005 Fungi of Switzerland.
    
      [26I] Breitenbach J., Kraenzlin F. 1981 Fungi of Switzerland 1 - Acomycota.
      
      [26II] Breitenbach J., Kraenzlin F. 1986 Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi
      
      [26III] Breitenbach J., Kraenzlin F. 1991 Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part
      
      [26IV] Breitenbach J., Kraenzlin F. 1995 Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part
      
      [26V] Breitenbach J., Kraenzlin F. 2000 Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae
      
    [23] Cetto, B. 1979 Der grosse Pilzuehrer.
    
      [23I] Cetto, B. 1979 Der grosse Pilzuehrer. Vol. 1
      
      [23III] Cetto, B. 1979 Der grosse Pilzuehrer. Vol. 3
      
      [23IV] Cetto, B. 1979 Der grosse Pilzuehrer. Vol. 4
      
    [95] Dennis, R.W.G. 1978 British Ascomycetes.
    
    [50] Einhellinger, A. 1985 Die Gattung Rusula in Bayern.
    
    [FAN] Noordeloos, Bas, Kuyper, Vellinga. 1988-2001 Flora Agaricina Neerlandica.
    
      [80.1] Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. 1988 Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 1. A. General part; B. Special part: Entolomataceae.
      
      [80.2] Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. 1990 Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 2. Pleurotaceae, Pluteaceae, Tricholomataceae.
      
      [80.3] Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. 1995 Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2).
      
      [80.4] Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. 1999 Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae.
      
      [80.5] Noordeloos M.E., Kuyper Th. W., Vellinga E.C. 2001 Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 5. Agaricaceae.
      
    [106] Bon, M. 1991 Cle monographique des especes galero-naucorioides
    
    [67] Bon, M., Flore Mycologique d'Europe. Documents mycologiques memoire Hors serie.
    
      [67.1] Bon, M. 1990 Flore Mycologique d'Europe 1. Les Hygrophores.
      
      [67.2] Bon, M. 1991 Flore Mycologique d'Europe 2. Les Tricholomes et ressemblants.
      
      [67.3] Bon, M. 1993 Flore Mycologique d'Europe 3. Les Lepiotes.
      
      [67.4] Bon, M. 1997 Flore Mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants.
      
      [67.5] Bon, M. 1999 Flore Mycologique d'Europe 5. Les Collybio-Marasmioides er ressemblants.
      
      [67.6] Bon, M. 2001 Flore Mycologique d'Europe 6. Les Bolets.
      
    [FPG] Flora Polska. Grzyby.
    
      [16] Skirgiełło A. 1960 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom I. Borowikowate (Boletales).
      
      [71] Domański S. 1965 Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I).
      
      [17] Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A. 1967 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae).
      
      [22] Nespiak A. 1975 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom VII. Zasłonak I (Cortinarius I).
      
      [21] Wojewoda W. 1977 Flora Polska. Grzyby. Tom VIII. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales).
      
      [29] Domański S. 1981 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae).
      
      [72] Nespiak A. 1981 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIV. Zasłonak II (Cortinarius II).
      
      [13] Lisiewska M. 1987 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena).
      
      [82] Ławrynowicz M. 1988 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVIII. Jeleniakowate (Elaphomycetales). Truflowe (Tuberales).
      
      [30] Nespiak A. 1990 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe).
      
      [20] Skirgiełło A. 1991 Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula).
      
      [65] Domański S. 1991 Flora Polska. Grzyby (Mycota. Tom XXI. Skórnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae),
      
      [14] Rudnicka-Jezierska W. 1991 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales).
      
      [33] Skirgiełło A. 1998 Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius).
      
      [28] Gumińska B. 1997 Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXVI. Wodnichowate (Hygrophoraceae).
      
      [57] Skirgiełło A. 1999 Flora Polska. Grzyby. Tom XXVII. Łuskowcowate (Pluteaceae).
      
    [MFG] [MFG] Mała Flora Grzybów.
    
      [63] Domański S. 1984 Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 4, Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavulinaceae, Pterulaceae, Ramariaceae, Stephanosporaceae, Gomphaceae (II), Hericiaceae (II).
      
      [62] Domański S. 1988 Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 5, Corticiaceae, Acanthobasidium-Irpicodon.
      
      [60] Domański S. 1991 Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 6, Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria.
      
      [59] Domański S. 1992 Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 7, Corticiaceae, Sarcodontia-Ypsilonidium, Christiansenia & Syzygospora.
      
      [64] Wojewoda, W. 1981 Mała Flora Grzybów. Tom II Basidiomycetes, Tremellales (Trzęsakowe), Auriculariales (Uszakowe), Septobasidiles (Czerwcogrzybowe).
      
    [FE] [FE] Fungi Europaei.
    
      [58] Cappelli, A. 1984 Agaricus. Fungi Europaei 1.
      
      [58s] Parra Sanchez L.A. 2013 Agaricus. Allopsaliota. Parte II. Fungi Europaei 2A
      
      [54] Alessio, C. L. 1985 Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2.
      
      [55] Alessio, C. L. 1991 Supplemento a Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2a.
      
      [53] Candusso, M., Lanzoni, G. 1990 Lepiota s.l. Fungi Europaei 4.
      
      [34] Noordeloos, Machiel E. 1992 Entoloma s.l. Fungi Europaei 5.
      
      [34s] Noordeloos, M.E. 2004 Entoloma s.l. Supplemento
      
      [73] [73] Candusso, M. 1997 Hygrophorus s.l. Fungi Europaei 6.
      
      [47] Basso, M. T. 1999 Lactarius. Fungi Europaei 7.
      
      [145] Ladurner, H.; Simonini, G. 2003 Xerocomus s.l. Fungi Europei 8
      
      [146] Bernicchia, A. 2005 Polyporaceae s.l. Fungi Europei 10
      
      [148] Hausknecht, A. 2009 Conocybe. Pholiotina. Fungi Europaei 11
      
      [149] Bernicchia, A.; Gorjon, S.P. 2010 Corticiaceae s.l. Fungi Europaei 12
      
      [150] Noordeloos, M.E. 2011 Strophariaceae s.l. Fungi Europaei 13
      
      [151] Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt. J. 2016 Hebeloma. Fungi Europaei 14
      
    [83] Franchi, P., Marchetti, M. 2001 Introduzione allo studio del genere Ramaria in Europa.
    
    [39] Galli, R. 1996 Le Russule.
    
    [79] Galli, R. 2000 I Boleti. 2a Edizione.
    
    [78] Galli, R. 2001 Le Amanite.
    
    [136] Galli, R. 2003 I Tricolomi (2nd ed.)
    
    [91] Gilbertson, R.L., L. Ryvarden 1986 North American Polypores. Volume 1 & 2
    
    [91.1] Gilbertson, R.L., L. Ryvarden 1986 North American Polypores. Volume 1.
    
    [91.2] Gilbertson, R.L., L. Ryvarden 1987 North American Polypores. Volume 2.
    
    [5] Gumińska B., Wojewoda W. 1983 Grzyby i ich oznaczanie.
    
    [108] Hansen, L., Knudsen, H. 2000 Nordic Macromycetes vol. 1. Ascomycetes.
    
    [109] Hansen, L., Knudsen, H. 1992 Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Rusullales.
    
    [110] Hansen, L., Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes.
    
    [75] Holec J. 2001 The genus Pholiota in central and western Europe.
    
    [102] Horak E. 2005 Röhrlinge und Blätterpilze in Europa.
    
    [87] Jahn, H. 1963 Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen.
    
    [137] Knudsen, H., Vesterholt, J. 2008 Funga Nordica
    
    [141] Knudsen, H., Vesterholt, J. 2012 Funga Nordica "2"
Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera
    
    [128] Julich, W. 1984 Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze.
    
    [96] Kanouse, Bessie B. 1948 The genus Plectania and its segregates in North America. Mycologia 40: 482-497.
    
    [115] Kreisel, H. 1964 Schlüssel für die europäischen Bovista-Arten.
    
    [131] Krieglsteiner, J.German 2003 Die Grosspilze Baden-Wuerttembergs. Band 4. Staenderpilze: Blaetterpilze II
    
    [56] Lannoy, Gilbert, Estades, Alain 1995 Monographie des Leccinum d'Europe.
    
    [126] Ludwig E. 2001 Pilzkompendium.
    
    [36] Marchand, Andre 1977 Champignons du Nord et du Midi 5. Les Russules.
    
    [129] Medardi, G. 2006 Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia.
    
    [38] Melzer, V. 1945 Atlas holubinek.
    
    [18] Michael, Hennig, Kreisel. 1979-84 Handbuch fur Pilzfreunde.
    
      [18I] Michael, Hennig, Kreisel. 1975 Handbuch fur Pilzfreunde 1.
      
      [18II] Michael, Hennig, Kreisel. 1977 Handbuch fur Pilzfreunde 2.
      
      [18III] Michael, Hennig, Kreisel 1979 Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979)
      
      [18IV] Michael, Hennig, Kreisel 1981 Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981)
      
      [18V] Michael, Hennig, Kreisel. 1983 Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983)
      
      [18VI] Michael, Hennig, Kreisel. 1985 Handbuch fur Pilzfreunde 6. Bestimmungsschlussel und Gesamtregister
      
    [116] Mornand, J. 1990 Les Gasteromycetes de France (6 Ä Lycoperdales).
    
    [27] Moser, M. 1983 Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2.
    
    [119] Moser M. 1963 Ascomyceten (Schlauchpilze) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIa.
    
    [117] Poumarat, S. 2001 Cle des Gasteromycetes epiges d'Europe.
    
    [70] Ricken, A. 1915 Die Blätterpilze (Agaricaceae).
    
    [144] Ryvarden L., Gilbertson, R.L. 1993 European Polypores
    
    [147] Ryvarden L., Melo, I. 2014 Poroid fungi of Europe
    
    [127] Sarasini, M. 2005 Gasteromiceti epigei.
    
    [46] Sarnari, M. 1998 Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo Primo.
    
    [97] Seaver, Fred Jay. 1942 The North American Cup-Fungi (Operculates).
    
    [98] Seaver, Fred Jay. 1951 The North American Cup-Fungi (Inoperculates).
    
    [92] Sokół, S. 2000 Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia, rozmieszczenie.
    
    [76] Stangl, J. 1989 Die Gattung Inocybe in Bayern.
    
    [37] Svrcek, M., Erhart J., Erhartova, M. 1984 Holubinky.
    
    [11] Vesely, Kotlaba, Pouzar 1972 Prehled ceskoslovenskych hub.
    
    [BFF] British Fungus Flora. Agarics and Boleti.
    
      [52] Watling, R.; Gregory, Norma M. 1987 British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus.
      
      [68] Watling R., Gregory N.M 1989 British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics.
      
      [69] Watling R., Gregory N.M, Orton P.D. 1993 British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 7. Cortinariaceae p.p.: Galerina, Gymnopilus, Leucocortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera, Phaeolepiota, Phaeomarasmius, Pleuroflammula, Rosites & Stagnicola.
      
      [66] Watling, R.; Turnbull, E. 1998 British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena).
      
    [31] Waveren, E. 1985 The Dutch, French and British species of Psathyrella.
    
    [105] Wojewoda W. 2003 Checklist of polish larger basidiomycetes.
    
  

Różności. Artykuły

  
    [103] Baral H.O. 2001 Glossar on Vital Taxonomy.
    
    [101] Baral H.O. & O, Marson G. 2003 In vivo veritas. 2nd Edition (2 CDs).
    
    [86] Baral, H.O. 2004 The European and N-American species of Sarcoscypha. web publication: http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm
    
    [99] Beran, M. 2003 Druhy a intraspecificke taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezene na uzemi CR a SR.
    
    [104] Dvorak, D., Hrouda, P. 2005 Jezate houby. Losaky a koralovce.
    
    [93] Einsfelder, I., Palmer, J.T., Spaeth, H. 1964 Bovista paludosa Lev. mit Caenocara bovistae Hoffm.
    
    [51] Bresinsky, A. 1985 Die Arten der Gattung Rusula in der Bundesrepublik Deutschland und deren bestimmung nach Romagnesi.
    
    [138] Burda, P. R. 1998 Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi.
    
    [140] Chmiel M.A. 2006 Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes.
    
    [130] Dorfelt, Heinrich 1985 Erdsterne: Geastracae und Astraeaceae.
    
    [100] [100] Jahn, H. Sturm, Ch. 1983 Der seltene Stachelpilz Gloiodon strigosus (Sw. ex Fr.) P. Karst. in der Alpen gefunden.
    
    [88] Jahn, H. 1976 Phellinus hartigii (All. & Schn.) Pat. und Ph. robustus (Karst.) Bourd. & Galz: in Westfälische Pilzbriefe. Band 10/11, s. 1-15
    
    [90] Kopczyński, K., Ławrynowicz, M. 2000 Polskie regionalne nazwy grzybów.
    
    [89] Lanzoni, G. & al. 1999 Specie interessanti dell'erbario Lanzoni: in Fungi Non Delineati Pars VII.
    
    [94] Marczyk, M. 2003 Grzyby w kulturze ludowej.
    
    [107] Orton, P.D. 1960 A new check list of British Agarics and Boleti part III. Notes on genera and species in the list.
    
    [48] Reumaux P., Bidaud A., Moenne-Loccoz P. 1996 Russules rares ou Meconnues.
    
    [85] Stamets, P. 1996 Psilocybin mushrooms of the World. An Identification Guide.
    
    [81.1] Wojewoda, W. 2000 Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 1.
    
    [81.2] Wojewoda, W. 2002 Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 2.
    
  

Mikroskopia itp.

  
    [122] Appel, L., Kowalczyk, R. 1966 Mikroskop. Budowa i użytkowanie.
    
    [121] Bergner, J., Gelbke, E., Mehliss, W. E. 1979 Mikrofotografia.
    
    [123] Braune, W., Leman, A., Taubert, H. 1975 Praktikum z anatomii roślin.
    
    [113] Klosevych, S. 1989 Principles and practice of microscopy and scientific photography.
    
    [114] Pluta, M. 1982 Mikroskopia optyczna.
    
  

ochronia, prawo

  
    [50.14] 2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
    
    [124] Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. 1992 Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce.
    
    [125] Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. 2006 Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce.