grzyby.pl

Książki o grzybach

przewodnik grzybiarzaSłownik
Skróty: porostyprawo itp.mikroskopia
  

Popularne atlasy

  
    
[32]
Dermek A., Lizon P. (1980) — Maly atlas hub.
    
    
[9]
Dermek A. (1988) — Grzyby znane i mniej znane.
    
    
[8]
Dermek A., Pilat A. (1991) — Poznajemy grzyby.
    
    
[2]
Fluck, M. (1995) — Jaki to grzyb?
    
    
[1]
Gerhardt, E. (1995) — Przewodnik grzyby.
    
    
[134]
Gerhardt, E. (2006) — Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik.
    
    
[12]
Garnweidner, E. (1997) — Grzyby.
    
    
[3]
Garnweidner, E. (1994) — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby.
    
    
[133]
Gminder A., Böhning T. (2009) — Jaki to grzyb?
    
    
[7]
Grünert, H. i R. (1995) — Grzyby. Leksykon przyrodniczy.
    
    
[24]
Hagara, L. (1975) — Atlas hub.
    
    
[49]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J. (1999) — Houby.
    
    
[10]
Klan J., Vancura B. (1981) — Grzyby.
    
    
[15]
Laessoe T., Conte A. (1997) — Grzyby. Wielka księga.
    
    
[135]
Lisiewska M., Szmid, M. (2003) — Przewodnik grzyboznawczy.
    
    
[84]
Papousek T., Beran M, et al (2004) — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech.
    
    
[19]
Skirgiełło A. (1990) — Nasze grzyby.
    
    
[118]
Snowarski, M. (2005) — Atlas grzybów.
    
    
[25]
Svrcek, M.; Vancura, B. (1987) — Grzyby środkowej Europy.
    
    
[4]
Wojewoda W. (1994) — Podręczny atlas grzybów.
    
    
[132]
Wojewoda W. (2003) — Poradnik grzybiarza. 76 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.
    
  

Monografie, klucze, flory (fungi)

  
    
[112]
Antonin V., Noordeloos M. E. (1993) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, Marasmiellus.
    
    
[74]
Antonin V., Noordeloos M. E. (1997) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus and additions to Marasmiellus.
    
    
[195]
Antonin, V., Noordeloos, M.E. (2004) — A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina in Europe.
    
    
[111]
Aronsen, A. (2000) — Mycena Page. A Key to the Mycenas of Norway.
    
    
[]
Atlas des Cortinaires. — (1990-)
    
      
[41.2]
Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1990) — Atlas Des Cortinaires. Pars II.
      
      
[41.4]
Bidaud A., Henry R., Moenne-Loccoz P., Reumaux P. (1992) — Atlas Des Cortinaires. Pars IV (Sous-Genre Phlegmacium - Section Delibuti).
      
      
[41k]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P. (1994) — Atlas Des Cortinaires. Cle generale des sous-genres,c sections, sous-sections et series.
      
      
[41.6]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1994) — Atlas Des Cortinaires. Pars VI (Section Caerulescentes, Sous-Section Sodagniti; Sous-genre Dermocybe, section Dermocybe, Sanguinei, Miniatopodes).
      
      
[41.7]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1995) — Atlas Des Cortinaires. Pars VII. Sous-genre Telamonia, section Armillati; Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles, sous-section Crassi
      
      
[41.8]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1996) — Atlas Des Cortinaires. Pars VIII. Sous-genre Phlegmacium, section Patibiles; Sous-section Patibiles, Cyanipedes, Balteati
      
      
[41h]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1997) — Atlas Des Cortinaires. Les Cortinarires Hinnuloides. Hors-Serie No. 1.
      
      
[41.9]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Henry R. (1999) — Atlas Des Cortinaires. Pars IX. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Phlegmacium; (2) Sous-genre Telamonia, section Telamonia.
      
      
[41.10]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Carteret, X., Eyssartier, G. (2000) — Atlas Des Cortinaires. Pars X. (1) Sous-genre Myxacium; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Castanei.
      
      
[41.11]
Bidaud A., Moenne-Loccoz P., Reumaux P., Carteret, X., Eyssartier, G. (2001) — Atlas Des Cortinaires. Pars XI. (1) Sous-genre Phlegmacium, section Calochroi; (2) Sous-genre Hydrocybe, section Hydrocybe.
      
    
[182]
Boertmann, D. (1995) — The genus Hygrocybe.
    
    
[106]
Bon, M. (1991) — Cle monographique des especes galero-naucorioides
    
    
[61]
Brandrud, T.E et al, 1989-1998 (1989) — Cortinarius. Flora photographica.
    
    
[26]
Breitenbach J., Kränzlin F. (1981-2005) — Fungi of Switzerland
    
      
[26I]
Breitenbach J., Kraenzlin F. (1981) — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota.
      
      
[26II]
Breitenbach J., Kraenzlin F. (1986) — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi
      
      
[26III]
Breitenbach J., Kraenzlin F. (1991) — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part
      
      
[26IV]
Breitenbach J., Kraenzlin F. (1995) — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part
      
      
[26V]
Breitenbach J., Kraenzlin F. (2000) — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae
      
      
[26VI]
Kränzlin, F. (2005) — Fungi of Switzerland 6 - Russulaceae
      
    
[23]
Cetto, B. (1979) — Der grosse Pilzuehrer.
    
      
[23I]
Cetto, B. (1979) — Der grosse Pilzuehrer. Vol. 1
      
      
[23III]
Cetto, B. (1979) — Der grosse Pilzuehrer. Vol. 3
      
      
[23IV]
Cetto, B. (1979) — Der grosse Pilzuehrer. Vol. 4
      
    
[95]
Dennis, R.W.G. (1978) — British Ascomycetes.
    
    
[176]
Doveri, F. (2004) — Fungi fimicoli italici
    
    
[50]
Einhellinger, A. (1985) — Die Gattung Rusula in Bayern.
    
    
[192]
Ellis, M.B., Ellis J.P. (1998) — Microfungi on miscellaneous substrates
An identification handbook. New enlarged edition.
    
    
[FAN]
Flora Agaricina Neerlandica (1988-2001) — (Noordeloos, Bas, Kuyper, Vellinga)
    
      
[80.1]
Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. (1988) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 1. A. General part; B. Special part: Entolomataceae.
      
      
[80.2]
Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. (1990) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 2. Pleurotaceae, Pluteaceae, Tricholomataceae.
      
      
[80.3]
Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. (1995) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2).
      
      
[80.4]
Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C. (1999) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 4. Strophariaceae, Tricholomataceae.
      
      
[80.5]
Noordeloos M.E., Kuyper Th. W., Vellinga E.C. (2001) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 5. Agaricaceae.
      
      
[80.6]
Noordeloos, M.E., Kuyper, Th.W., Vellinga, E.C. (2005) — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 6. Coprinaceae, Bolbitiaceae
      
    
[FPG]
Flora Polska. Grzyby.
    
      
[16]
Skirgiełło A. (1960) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom I. Borowikowate (Boletales).
      
      
[71]
Domański S. (1965) — Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I).
      
      
[17]
Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A. (1967) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae).
      
      
[22]
Nespiak A. (1975) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom VII. Zasłonak I (Cortinarius I).
      
      
[21]
Wojewoda W. (1977) — Flora Polska. Grzyby. Tom VIII. Trzęsakowe (Tremellales), Uszakowe (Auriculariales), Czerwcogrzybowe (Septobasidiales).
      
      
[29]
Domański S. (1981) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae).
      
      
[72]
Nespiak A. (1981) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIV. Zasłonak II (Cortinarius II).
      
      
[13]
Lisiewska M. (1987) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena).
      
      
[82]
Ławrynowicz M. (1988) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVIII. Jeleniakowate (Elaphomycetales). Truflowe (Tuberales).
      
      
[30]
Nespiak A. (1990) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe).
      
      
[20]
Skirgiełło A. (1991) — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula).
      
      
[65]
Domański S. (1991) — Flora Polska. Grzyby (Mycota. Tom XXI. Skórnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae),
      
      
[14]
Rudnicka-Jezierska W. (1991) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales).
      
      
[33]
Skirgiełło A. (1998) — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius).
      
      
[28]
Gumińska B. (1997) — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXVI. Wodnichowate (Hygrophoraceae).
      
      
[57]
Skirgiełło A. (1999) — Flora Polska. Grzyby. Tom XXVII. Łuskowcowate (Pluteaceae).
      
    
[MFG]
Mała Flora Grzybów — (Domański)
    
      
[63]
Domański S. (1984) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 4, Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavulinaceae, Pterulaceae, Ramariaceae, Stephanosporaceae, Gomphaceae (II), Hericiaceae (II).
      
      
[185]
Domański, S. (1978) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Thelephorales, Część 3
      
      
[62]
Domański S. (1988) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 5, Corticiaceae, Acanthobasidium-Irpicodon.
      
      
[60]
Domański S. (1991) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 6, Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria.
      
      
[59]
Domański S. (1992) — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 7, Corticiaceae, Sarcodontia-Ypsilonidium, Christiansenia & Syzygospora.
      
      
[64]
Wojewoda, W. (1981) — Mała Flora Grzybów. Tom II Basidiomycetes, Tremellales (Trzęsakowe), Auriculariales (Uszakowe), Septobasidiles (Czerwcogrzybowe).
      
    
[67]
Flore Mycologique d'Europe (Bon, M.) — Documents mycologiques memoire Hors serie.
    
      
[67.1]
Bon, M. (1990) — Flore Mycologique d'Europe 1. Les Hygrophores.
      
      
[67.2]
Bon, M. (1991) — Flore Mycologique d'Europe 2. Les Tricholomes et ressemblants.
      
      
[67.3]
Bon, M. (1993) — Flore Mycologique d'Europe 3. Les Lepiotes.
      
      
[67.4]
Bon, M. (1997) — Flore Mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants.
      
      
[67.5]
Bon, M. (1999) — Flore Mycologique d'Europe 5. Les Collybio-Marasmioides er ressemblants.
      
      
[67.6]
Bon, M. (2001) — Flore Mycologique d'Europe 6. Les Bolets.
      
    
[FE]
Fungi Europaei — (seria)
    
      
[58]
Cappelli, A. (1984) — Agaricus. Fungi Europaei 1.
      
      
[58s]
Parra Sanchez L.A. (2013) — Agaricus. Allopsaliota. Parte II. Fungi Europaei 2A
      
      
[54]
Alessio, C. L. (1985) — Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2.
      
      
[55]
Alessio, C. L. (1991) — Supplemento a Boletus (sensu lato). Fungi Europaei 2a.
      
      
[178]
Riva, A. (2003) — Tricholoma. Suplemento. Fungi Europaei 3A
      
      
[177]
Riva, A. (2003) — Tricholoma. Fungi Europaei 3.
      
      
[53]
Candusso, M., Lanzoni, G. (1990) — Lepiota s.l. Fungi Europaei 4.
      
      
[34]
Noordeloos, Machiel E. (1992) — Entoloma s.l. Fungi Europaei 5.
      
      
[34s]
Noordeloos, M.E. (2004) — Entoloma s.l. Supplemento
      
      
[73]
Candusso, M. (1997) — Hygrophorus s.l. Fungi Europaei 6.
      
      
[47]
Basso, M. T. (1999) — Lactarius. Fungi Europaei 7.
      
      
[145]
Ladurner, H.; Simonini, G. (2003) — Xerocomus s.l. Fungi Europei 8
      
      
[194]
Neville, P., Poumarat, S. (2004) — Amaniteae.
      
      
[146]
Bernicchia, A. (2005) — Polyporaceae s.l.
Fungi Europei 10
      
      
[148]
Hausknecht, A. (2009) — Conocybe. Pholiotina. Fungi Europaei 11
      
      
[149]
Bernicchia, A.; Gorjon, S.P. (2010) — Corticiaceae s.l. Fungi Europaei 12
      
      
[150]
Noordeloos, M.E. (2011) — Strophariaceae s.l. Fungi Europaei 13
      
      
[151]
Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt. J. (2016) — Hebeloma. Fungi Europaei 14
      
    
[181]
Fraiture, A. (1993) — Les amanitopsis d'Europe.
(Genre Amanita, Agaricales, Fungi) Synthese critique de la litterature.
    
    
[183]
Franchi, P., Gorreri, L., Marchetti, M., Monti, G. (2001) — Funghi di ambienti dunali
    
    
[83]
Franchi, P., Marchetti, M. (2001) — Introduzione allo studio del genere Ramaria in Europa.
    
    
[39]
Galli, R. (1996) — Le Russule.
    
    
[79]
Galli, R. (2000) — I Boleti. 2a Edizione.
    
    
[78]
Galli, R. (2001) — Le Amanite.
    
    
[136]
Galli, R. (2003) — I Tricolomi (2nd ed.)
    
    
[184]
Galli, R. (2004) — Gli Agaricus
    
    
[199]
Gali, R. (2006) — I Lattari.
    
    
[91]
Gilbertson, R.L., L. Ryvarden (1986) — North American Polypores. Volume 1 & 2
    
    
[91.1]
Gilbertson, R.L., L. Ryvarden (1986) — North American Polypores. Volume 1.
    
    
[91.2]
Gilbertson, R.L., L. Ryvarden (1987) — North American Polypores. Volume 2.
    
    
[5]
Gumińska B., Wojewoda W. (1983) — Grzyby i ich oznaczanie.
    
    
[186]
Hanlin, R.T. — Illustrated Genera of Ascomycetes
    
    
[108]
Hansen, L., Knudsen, H. (2000) — Nordic Macromycetes vol. 1. Ascomycetes.
    
    
[109]
Hansen, L., Knudsen, H. (1992) — Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Rusullales.
    
    
[110]
Hansen, L., Knudsen, H. (1997) — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes.
    
    
[190]
Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A., Vesterholt, J. (1998) — The genus Lactarius
    
    
[75]
Holec J. (2001) — The genus Pholiota in central and western Europe.
    
    
[102]
Horak E. (2005) — Röhrlinge und Blätterpilze in Europa.
    
    
[87]
Jahn, H. (1963) — Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen.
    
    
[193]
Jahn, H. (1990) — Pilze an Bäumen.
    
    
[137]
Knudsen, H., Vesterholt, J. (2008) — Funga Nordica
    
    
[141]
Knudsen, H., Vesterholt, J. (2012) — Funga Nordica "2"
Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera
    
    
[128]
Julich, W. (1984) — Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze.
    
    
[96]
Kanouse, Bessie B. (1948) — The genus Plectania and its segregates in North America. Mycologia 40: 482-497.
    
    
[115]
Kreisel, H. (1964) — Schlüssel für die europäischen Bovista-Arten.
    
    
[131]
Krieglsteiner, J.German (2003) — Die Grosspilze Baden-Wuerttembergs. Band 4. Staenderpilze: Blaetterpilze II
    
    
[56]
Lannoy, Gilbert, Estades, Alain (1995) — Monographie des Leccinum d'Europe.
    
    
[188]
Lizon, P. (1992) — The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia
Mycotaxon XLV
    
    
[126]
Ludwig E. (2001) — Pilzkompendium.
    
    
[200]
Maas Geesteranus, R.A. (1975) — Die terrestrischen Stachelpilze Europas
    
    
[36]
Marchand, Andre (1977) — Champignons du Nord et du Midi 5. Les Russules.
    
    
[129]
Medardi, G. (2006) — Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia.
    
    
[38]
Melzer, V. (1945) — Atlas holubinek.
    
    
[18]
Michael, Hennig, Kreisel. (1979-84) — Handbuch fur Pilzfreunde.
    
      
[18I]
Michael, Hennig, Kreisel. (1975) — Handbuch fur Pilzfreunde 1.
      
      
[18II]
Michael, Hennig, Kreisel. (1977) — Handbuch fur Pilzfreunde 2.
      
      
[18III]
Michael, Hennig, Kreisel (1979) — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979)
      
      
[18IV]
Michael, Hennig, Kreisel (1981) — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981)
      
      
[18V]
Michael, Hennig, Kreisel. (1983) — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983)
      
      
[18VI]
Michael, Hennig, Kreisel. (1985) — Handbuch fur Pilzfreunde 6. Bestimmungsschlussel und Gesamtregister
      
    
[201]
Montecchi, A., Sarasini, M. (2000) — Funghi ipogei d'Europa
    
    
[116]
Mornand, J. (1990) — Les Gasteromycetes de France (6 Ä Lycoperdales).
    
    
[27]
Moser, M. (1983) — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2.
    
    
[119]
Moser M. (1963) — Ascomyceten (Schlauchpilze) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIa.
    
    
[189]
Moser et al. — Farbatlas der Basidiomyceten
    
    
[117]
Poumarat, S. (2001) — Cle des Gasteromycetes epiges d'Europe.
    
    
[179]
Raillere, M., Gannaz, M. (1999) — Les Ramaria europeennes
    
    
[70]
Ricken, A. (1915) — Die Blätterpilze (Agaricaceae).
    
    
[198]
Robich, G. (2003) — Mycena d'Europa.
    
    
[144]
Ryvarden L., Gilbertson, R.L. (1993) — European Polypores
    
    
[147]
Ryvarden L., Melo, I. (2014) — Poroid fungi of Europe
    
    
[127]
Sarasini, M. (2005) — Gasteromiceti epigei.
    
    
[46]
Sarnari, M. (1998) — Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo Primo.
    
    
[97]
Seaver, Fred Jay. (1942) — The North American Cup-Fungi (Operculates).
    
    
[98]
Seaver, Fred Jay. (1951) — The North American Cup-Fungi (Inoperculates).
    
    
[191]
Senn-Irlet, B. (1995) — The genus Crepidotus (Fr.) Staunde in Europe
Persoonia 16
    
    
[187]
Släkter (1984) — Lycoperdon i Sverige
    
    
[92]
Sokół, S. (2000) — Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia, rozmieszczenie.
    
    
[197]
Soop, K. (2005) — Cortinarius in Sweden
    
    
[76]
Stangl, J. (1989) — Die Gattung Inocybe in Bayern.
    
    
[37]
Svrcek, M., Erhart J., Erhartova, M. (1984) — Holubinky.
    
    
[11]
Vesely, Kotlaba, Pouzar (1972) — Prehled ceskoslovenskych hub.
    
    
[196]
Vesterholt, J. (2005) — The genus Hebeloma.
    
    
[BFF]
British Fungus Flora. Agarics and Boleti.
    
      
[52]
Watling, R.; Gregory, Norma M. (1987) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 5 / Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus.
      
      
[68]
Watling R., Gregory N.M (1989) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotid agarics.
      
      
[69]
Watling R., Gregory N.M, Orton P.D. (1993) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 7. Cortinariaceae p.p.: Galerina, Gymnopilus, Leucocortinarius, Phaeocollybia, Phaeogalera, Phaeolepiota, Phaeomarasmius, Pleuroflammula, Rosites & Stagnicola.
      
      
[66]
Watling, R.; Turnbull, E. (1998) — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena).
      
    
[31]
Waveren, E. (1985) — The Dutch, French and British species of Psathyrella.
    
    
[105]
Wojewoda W. (2003) — Checklist of polish larger basidiomycetes.
    
  

Różności. Artykuły

  
    
[103]
Baral H.O. (2001) — Glossar on Vital Taxonomy.
    
    
[101]
Baral H.O. & O, Marson G. (2003) — In vivo veritas. 2nd Edition (2 CDs).
    
    
[86]
Baral, H.O. (2004) — The European and N-American species of Sarcoscypha. web publication: http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm
    
    
[99]
Beran, M. (2003) — Druhy a intraspecificke taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius nalezene na uzemi CR a SR.
    
    
[104]
Dvorak, D., Hrouda, P. (2005) — Jezate houby. Losaky a koralovce.
    
    
[93]
Einsfelder, I., Palmer, J.T., Spaeth, H. (1964) — Bovista paludosa Lev. mit Caenocara bovistae Hoffm.
    
    
[51]
Bresinsky, A. (1985) — Die Arten der Gattung Rusula in der Bundesrepublik Deutschland und deren bestimmung nach Romagnesi.
    
    
[138]
Burda, P. R. (1998) — Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi.
    
    
[140]
Chmiel, M.A. (2006) — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes.
    
    
[130]
Dorfelt, Heinrich (1985) — Erdsterne: Geastracae und Astraeaceae.
    
    
[100]
Jahn, H., Sturm, Ch. (1983) — Der seltene Stachelpilz Gloiodon strigosus (Sw. ex Fr.) P. Karst. in der Alpen gefunden.
    
    
[88]
Jahn, H. (1976) — Phellinus hartigii (All. & Schn.) Pat. und Ph. robustus (Karst.) Bourd. & Galz: in Westfälische Pilzbriefe. Band 10/11, s. 1-15
    
    
[90]
Kopczyński, K., Ławrynowicz, M. (2000) — Polskie regionalne nazwy grzybów.
    
    
[180]
Kornerup, A., Wanscher, J.H. (1978) — Methuen handbook of Colour. 3rd ed.
    
    
[89]
Lanzoni, G. & al. (1999) — Specie interessanti dell'erbario Lanzoni: in Fungi Non Delineati Pars VII.
    
    
[94]
Marczyk, M. (2003) — Grzyby w kulturze ludowej.
    
    
[107]
Orton, P.D. (1960) — A new check list of British Agarics and Boleti part III. Notes on genera and species in the list.
    
    
[48]
Reumaux P., Bidaud A., Moenne-Loccoz P. (1996) — Russules rares ou Meconnues.
    
    
[85]
Stamets, P. (1996) — Psilocybin mushrooms of the World. An Identification Guide.
    
    
[215]
various (2021) — Rekomendacja nr 1/2021 Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
    
    
[81.1]
Wojewoda, W. (2000) — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 1.
    
    
[81.2]
Wojewoda, W. (2002) — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 2.
    
  

Porosty

  
    
[154]
Bystrek, J. (1997) — Podstawy lichenologii
    
    
[163]
Curikov, A.G., Hramtshenkova, O.M. (2009) — Listovatye i kustistye gorodskie lishainiki: atlas-opredelitiel
    
    
[212]
Czyżewska, K., Kukwa, M. (2009) — Liechenicolous fungi of Poland. A catalogue and Key to species.
    
    
[171]
Dobson, F.S. (2018) — Lichens. An Illustrated Guide to the British and Irish Species
    
    
[207]
Elix, J.A. (2014) — A catalogue of standarized chromatographic data and biosynthetic relationships for lichen substances.
Third Editon
    
    
[207.4]
Elix, J.A. (2018) — A catalogue of standarized chromatographic data and biosynthetic relationships for lichen substances.
    
    
[153]
Fałtynowicz, W (2003) — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist
    
    
[153.4]
Fałtynowicz, W., Kossowska, M. (2016) — The lichens of Poland. A fourth checklist.
    
    
[155]
Fałtynowicz, W. (2013) — Porosty w lasach
    
    
[156]
Fałtynowicz, W. (2014) — Atlas porostów Karkonoszy
    
    
[165]
— Flora polska. Porosty.
    
      
[165.1a]
Nowak, J. (1983) — Porosty. Tom I. Część 1
Arthoniales
      
      
[165.3b]
Motyka, J. (1964) — Porosty. Tom III. Część 2
Cladoniaceae
      
      
[165.4b]
Motyka, J. (1964) — Porosty. Tom IV. Część 2
Umbilicariaceae. Acarosporaceae. Thelocarpaceae
      
      
[165.6b]
Nowak, J. (1998) — Porosty. Tom VI. Część 2
Buelliaceae (Physciaceae s.l.)
      
      
[165.6c]
Nowak, J. (1993) — Porosty. Tom VI. Część 3
Physciaceae s.str.
      
      
[165.5a]
Motyka, J. (1960) — Porosty. Tom V. Część 1
Parmeliaceae
      
      
[165.5b]
Motyka, J. (1962) — Porosty. Tom V. Część 2
Usneaceae
      
    
[157]
Gruszka, W., Wojtkowski, K., Grochowski, P. (2012) — Chronione porosty nadrzewne zadrzewień przydrożnych
Klucz do oznaczania i opisy gatunków
    
    
[208]
Huneck, S., Yoshimura, I. (1996) — Identification of Lichen Substances.
    
    
[172]
Jabłońska, A., Oset M., Kukwa, M. (2009) — The lichen family Parmeliaceae in Poland. I. The genus Parmotrema
Acta Mycologica 44(2)
    
    
[169]
Kowalewska, A., Kukwa, M., Ostrowska, I., Jabłońska, A., Oset, M., Szok, J. (2008) — The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland
    
    
[213]
Lafferty, D., Bungartz, F. (2018) — WinTab 64bit, a revised version of Wintabolites.
    
    
[158]
Lipnicki, L. (2003) — Porosty Borów Tucholskich
    
    
[214]
McCune, B., Wang, L.S. (2014) — The lichen genus Hypogymnia in southwest China
Mycosphere 5 (1): 27–76 (2014)
    
    
[159]
Nowak, J., Tobolewski, Z. (1975) — Porosty polskie
    
    
[164]
Opredelitiel lishainikov SSSR/Rasij (1971-2008)
    
      
[164.1]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1971) — 1. Pertusariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae.
      
      
[164.2]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1974) — 2. Morfologia, sistematika i geografitseskoe rasprostranene.
      
      
[164.3]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1975) — 3. Caliciaceae - Gyalectaceae
      
      
[164.4]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1977) — 4. Verrucariaceae - Pilocarpaceae
      
      
[164.5]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1978) — 5. Cladoniaceae - Acarosporaceae
      
      
[164.6]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1996) — 6. Alectoriaceae, Parmeliaceae (p.p.), Stereocaulaceae
      
      
[164.7]
Opredelitiel lishainikov SSSR (1998) — 7. Lecideaceae, Micereaceae, Porpidiaceae
      
      
[164.8]
Opredelitiel lishainikov SSSR (2003) — 8. Bacidiaceae, Catillariaceae, Lecanoraceae, Megalariaceae, Mycobilimbiaceae, Rhizocarpaceae, Trapeliaceae
      
      
[164.9]
Opredelitiel lishainikov SSSR (2004) — 9. Fuscideaceae, Teloschistaceae
      
      
[164.10]
Opredelitiel lishainikov SSSR (2008) — 10. Agyriaceae - Tricholomataceae
      
    
[160]
Oset, M. (2014) — The lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. in Poland - a taxonomic and ecological study
Monographiae Botanicae 104
    
    
[205]
Randlane, T., Torra, T., Saag A. & L. (2009) — Key to European Usnea species
    
    
[206]
Torra, T., Randlane, T. (2007) — The lichen genus Usnea (lichenized Ascomycetes, Parmeliaceae) in Estonia with a key to species in the Baltic countries
    
    
[170]
Smith, C.W. et al. (2017) — The Lichens of Great Britain and Ireland
    
    
[173]
Wirth, V., Hauck, M., Schultz, M. et al. (2013) — Die Flechten Deutschlands
    
    
[161]
Wójciak, H. (2003) — Porosty, mszaki, paprotniki.
    
    
[162]
Zalewska, A., Bohdan, A. (2012) — New records of Lobaria amplissima (Lobariaceae, Ascomycota) in Poland
Acta Mycologica 47(1): 109-119
    
  

Śluzowce

  
    
[202]
Neubert, H., Nowotny, W., Baumann, K. (1993) — Die Myxomyceten. Band 1.
    
    
[203]
Neubert, H., Nowotny, W., Baumann, K. (1995) — Die Myxomyceten. Band 2.
    
    
[204]
Neubert, H., Nowotny, W., Baumann, K., Marx., H. (2000) — Die Myxomyceten. Band 3.
    
  

Mikroskopia itp.

  
    
[122]
Appel, L., Kowalczyk, R. (1966) — Mikroskop. Budowa i użytkowanie.
    
    
[121]
Bergner, J., Gelbke, E., Mehliss, W. E. (1979) — Mikrofotografia.
    
    
[123]
Braune, W., Leman, A., Taubert, H. (1975) — Praktikum z anatomii roślin.
    
    
[113]
Klosevych, S. (1989) — Principles and practice of microscopy and scientific photography.
    
    
[114]
Pluta, M. (1982) — Mikroskopia optyczna.
    
    
[210]
b/d (2020) — Nikon Ni-E Instruction Manual. Operation.
    
    
[209]
b/d (2019) — Nis-Elements D. Manual.
v. 5.20.00
    
  

ochronia, prawo

  
    
[50.14]
(2014) — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
    
    
[124]
Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. (1992) — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce.
    
    
[125]
Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. (2006) — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce.