red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Mycena capillaripes Peck (1888)

grzybówka rurkowatotrzonowa grzybówka rurkowata
Mycena plicosa var. marginata Lge.
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
Kapelusz jasno-różowo-brązowy do czerwonawo-brązowego, w centrum ciemniejszy; 5-15(25) mm, półkulisty do stożkowato-dzwonkowatego, powierzchnia gładka, naga, prześwitująca; brzeg nieco pofałdowany i ciemny czerwono-brązowy.

space

Trzon jasno-czerwono-brązowy, cylindryczny, 30-60 x 0.5-2 mm; lekko oprószony u szczytu, podstawa ciemniejsza z różową grzybnią, pusty.

space

Pileus pale pink-brown to reddish-brown, in the centre darker; 5-15(25) mm, hemispherical to conic-campanulate, surface smooth, glabrous, translucent; margin slightly undulating and dark red-brown.

space

Stipe light red-brown, cylindrical, 30-60 x 0.5-2 mm; slightly pruinose at the apex, base darker with pink mycelium, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with drops.

występowanie

Pospolita. Od wiosny do jesieni owocniki wyrastają pojedynczo w grupach, na ściółce złożonej z gałązek i igieł.

Widespread. From spring till fall, solitary or gregarious on dead branchlets and on needle litter.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie
Bardzo podobna jest grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), łatwa do rozróżnienia pod mikroskopem po innym kształcie cystyd; nie ma ona też ciemnych punkcików na powierzchni blaszek i zapach nie jest amoniakalny (wyczuwalny tylko u świeżych i młodych egzemplarzy) . Inna podobna grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) z czerwono-brązową krawędzią blaszek po uszkodzeniu wydziela wodnisto-czerwony sok mleczny.

Very similar grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), is easy to distinguish under microscope due to a different shape of cystidia; it also does not have dark spots on the surface of gills or ammoniacal odour (detectable only in fresh and young specimens). Other similar grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) with red-brown lamellar edge on injury exudes watery-red latex.