grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Mycena capillaripes Peck (1888)

grzybówka rurkowatotrzonowa, grzybówka rurkowata
Mycena plicosa var. marginata Lge.
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris)grzybówka oliwkowa (Mycena chlorantha)
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych; 13.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
Kapelusz jasno-różowo-brązowy do czerwonawo-brązowego, w centrum ciemniejszy; 5 – 15 (25) mm, półkulisty do stożkowato-dzwonkowatego, powierzchnia gładka, naga, prześwitująca; brzeg nieco pofałdowany i ciemny czerwono-brązowy.

space

Trzon jasno-czerwono-brązowy, cylindryczny, 30 – 60 x 0.5 – 2 mm; lekko oprószony u szczytu, podstawa ciemniejsza z różową grzybnią, pusty.

space

Pileus pale pink-brown to reddish-brown, in the centre darker; 5 – 15 (25) mm, hemispherical to conic-campanulate, surface smooth, glabrous, translucent; margin slightly undulating and dark red-brown.

space

Stipe light red-brown, cylindrical, 30 – 60 x 0.5 – 2 mm; slightly pruinose at the apex, base darker with pink mycelium, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with drops.

występowanie

Pospolita. Od wiosny do jesieni owocniki wyrastają pojedynczo w grupach, na ściółce złożonej z gałązek i igieł.

Widespread. From spring till fall, solitary or gregarious on dead branchlets and on needle litter.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie
Bardzo podobna jest grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), łatwa do rozróżnienia pod mikroskopem po innym kształcie cystyd; nie ma ona też ciemnych punkcików na powierzchni blaszek i zapach nie jest amoniakalny (wyczuwalny tylko u świeżych i młodych egzemplarzy) . Inna podobna grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) z czerwono-brązową krawędzią blaszek po uszkodzeniu wydziela wodnisto-czerwony sok mleczny.

Very similar grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), is easy to distinguish under microscope due to a different shape of cystidia; it also does not have dark spots on the surface of gills or ammoniacal odour (detectable only in fresh and young specimens). Other similar grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) with red-brown lamellar edge on injury exudes watery-red latex.