grzyby.pl

Mycena capillaripes Peck

grzybówka rurkowatotrzonowa, grzybówka rurkowata
Mycena plicosa var. marginata Lge.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych
Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
młody owocnik; grupa na igłach sosnowych

owocnik

Mycena capillaripes (grzybówka rurkowatotrzonowa)
Kapelusz jasno-różowo-brązowy do czerwonawo-brązowego, w centrum ciemniejszy; 5-15(25) mm, półkulisty do stożkowato-dzwonkowatego, powierzchnia gładka, naga, prześwitująca; brzeg nieco pofałdowany i ciemny czerwono-brązowy.

space

Trzon jasno-czerwono-brązowy, cylindryczny, 30-60 x 0.5-2 mm; lekko oprószony u szczytu, podstawa ciemniejsza z różową grzybnią, pusty.

space

Pileus pale pink-brown to reddish-brown, in the centre darker; 5-15(25) mm, hemispherical to conic-campanulate, surface smooth, glabrous, translucent; margin slightly undulating and dark red-brown.

space

Stipe light red-brown, cylindrical, 30-60 x 0.5-2 mm; slightly pruinose at the apex, base darker with pink mycelium, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z kroplami.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with drops.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolita. W owocniki wyrastają w lasach różnego typu, od wiosny do jesieni, pojedynczo w grupach, na ściółce złożonej z gałązek i igieł.
Widespread. From spring till fall, solitary or gregarious on dead branchlets and on needle litter.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
Bardzo podobna jest grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), łatwa do rozróżnienia pod mikroskopem po innym kształcie cystyd; nie ma ona też ciemnych punkcików na powierzchni blaszek i zapach nie jest amoniakalny (wyczuwalny tylko u świeżych i młodych egzemplarzy).

space

Very similar grzybówka czerwonoostrzowa (Mycena rubromarginata), is easy to distinguish under microscope due to a different shape of cystidia; it also does not have dark spots on the surface of gills or ammoniacal odour (detectable only in fresh and young specimens). Other similar grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) with red-brown lamellar edge on injury exudes watery-red latex.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.322 [26III]
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). p.51 [13]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3515]
    Mycena capillaripes Peck · synonimy: M. plicosa var. margitata J.E. Lange
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Komorowska 2000 (as: M. ? capillaripes), Friedrich 2002, Halama 2016b, Mleczko i Beszczyńska 2015, Bujakiewicz 2018, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Friedrich 2020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji