grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill

czyrogmatwica sosnowa, czyreń sosnowy, Red Ring Rot /en/
Phellinus pini (Brot.) Pilát · Phellinus pini (Brot.) A. Ames (główna w czekliście) · Ochroporus pini (Brot.) J. Schröt.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa)
na pniu żywej sosny pospolitej; 13.05.2004, Jurata; copyright © by Marek Snowarski
Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa)
górna powierzchnia i brzeg
Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa)
pory
Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa)
przełom przez korę sosny w miejscu przyrośnięcia grzyba

opis

Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa)
Owocniki wieloletnie, przyrośnięte bokiem, konsolowate, stare egzemplarze kopytowate, wyrastają pojedynczo lub zrośnięte po kilka, (30) 50 – 200 mm szerokości, odstają od podłoża na 30 – 100 mm, 20 – 80 mm grubości, na przekroju zwykle trójkątny. Górna powierzchnia brązowa, ciemna brudnobrązowa, z wiekiem czarniawa; świeżo przyrastający brzeg kasztanowaty z odpadającymi z wiekiem płowymi włoskami; powierzchnia nierówna, silnie i drobno promieniście spękana, wąsko koncentrycznie bruzdowana, szorstka; brzeg nieco falisty, zwykle ostry i równy, płonny na odcinku 0.5 – 1 mm.

space

Miąższ jednorodny, kasztanowaty, rdzawocynamonowy; bardzo twardy, korkowato-zdrewniały, zarasta starsze warstwy rurek; 5 – 15 mm grubości. Zapach słaby, nieokreślony lub brak; smak cierpki.

Sporocarps perennial, sessile, bracketlike, old specimens hoof-shaped, solitary or several concrescent, (30) 50 – 200 mm across, projecting 30 – 100 mm from the substrate, 20 – 80 mm thick, in cross-section usually triangular in side view. Upper surface brown, dark drab, with age blackish; growing margin maroon with falling off with age buff hairs; surface uneven, strongly and finely radially cracked, narrowly concentrically striate, rough; margin slightly wavy, usually sharp and entire, sterile over 0.5 – 1 mm.

space

Flesh homogeneous, maroon, rusty-cinnamon; very hard, corky-woody, overgrows older layers of the tubes; 5 – 15 mm thick. Smell weak, indefinite or none; taste acrid.

występowanie

Gatunek dość częsty. Owocniki wyrastają na starych, żywych sosnach zwyczajnych i rzadziej na sośnie czarnej i innych uprawianych drzewach iglastych; zwykle wysoko na pniu drzewa; owocniki wieloletnie.

Quite widespread. Fruitbodies grow on living pine trees, usually high on stem.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Causes white soft-rots.

uwagi

Podobne gatunki tworzące zwykle na poły rozpostarte owocniki to Phellinus vorax - na Pinus mugo, Pinus cembra i Larix i czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma) - na Picea abies, Abies alba i Larix.

Similar species forming usually only paritally resupinate sporocarps include Phellinus vorax - on Pinus mugo, Pinus cembra and Larix and czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma) - on Picea abies, Abies alba and Larix.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050514.2.05 - Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa); półwysep Helski
050514-2
/półwysep Helski/ #4
znalezisko 20061004.9.06 - Porodaedalea pini (czyrogmatwica sosnowa); Trzeboń, Czechy
061004-9
/Trzeboń, Czechy/ #6