grzyby.pl

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin

czyreń dębowy
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus)czyreń kosmaty (Phellinus torulosus)
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
owocniki na dębie czerwonym; 04.07.2004, okolice Turwi; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
owocniki na dębie czerwonym; 04.07.2004, okolice Turwi; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
owocnik
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
pory
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
pory
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
pory i brzeg owocnika
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
spód owocnika
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
przekrój, warstwy rurek
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
stare wieloletnie owocniki

opis

Phellinus robustus (czyreń dębowy)
pory|pores
Phellinus robustus (czyreń dębowy)
pory|pores
pores'>Owocnik gruby, ± kopytowaty, ale z ± skośnie zbiegającym hymenoforem, 50 - 300 (500) mm szerokości, bokiem przyrośnięty do podłoża; wyrastają pojedynczo lub w grupach; górna powierzchnia w miejscu przyrostu żółtordzawa, starsza szarobrązowa do czarnej, poza tym szeroko koncentrycznie strefowana; początkowo filcowata, szybko naga, z wiekiem czasem spękana; brzeg zaokrąglony, szeroki.

space

Miąższ żółtordzawy, rdzawocynamonowy; bardzo twardy, zdrewniały; 50 – 80 mm grubości. Pod wpływem KOH szybko czernieje.

występowanie

Phellinus robustus (czyreń dębowy)
Częsty. Owocniki wieloletnie, pojedynczo lub po kilka owocników na pniach (nieraz wysoko nad ziemią) starych, żywych dębów, krótko także po śmierci drzewa. Rzadko na innych liściastych.

Widespread. Fruitbodies perennial, solitary or in groups of several on trunks (often high above the ground)of old living oaks, also shortly after their decay. Rarely on other deciduous.

wartość

Wywołuje intensywną zgniliznę drewna typu białego. Na pniu tworzą się nieforemne, wydłużone, wrzecionowate rakowate rany, na których zwykle wyrastają owocniki.

Causes severe white soft-rots. Irregular oblong fusiform cankers are formed on which fruitbodies usually grow.

uwagi

Tego samego pokroju jest występujący na jodłach czyreń jodłowy (Phellinus hartigii), powierzchnia jego hymenoforu jest ± poziomo ustawiona, strefowanie niewyraźne i brzeg niewydatnie zaokrąglony; warstwy rurek są rozdzielone wyraźną warstwą tramy. Bardzo rzadki występujący na rokitniku Phellinus hippophaecola ma mniejsze owocniki.

space

The same habitus has czyreń jodłowy (Phellinus hartigii), found on fir-trees, the surface of its hymenophore is ± laid in horizonal line, indistinctly zoned and margin somewhat rounded; tube layers are separated by distinct tramal layer. Very rare, found on sea buckthorn Phellinus hippophaecola has smaller fruitbodies.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050702.1.05 - Phellinus robustus (czyreń dębowy); okolice Obornik Śląskich
050702-1
/okolice Obornik Śląskich/ #2