Tx: 1745
grzyby.pl

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev

klejoporek winnoczerwony
Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden · Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Merulioporia taxicola (Pers.) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
na leżącej gałęzi sosny; las mieszany

opis

Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
hymenofor; w zbliżeniu
Owocnik całkowicie przylegający do podłoża, ściśle z nim zrośnięty; osiąga duże rozmiary uzależnione od wielkości podłoża; 1-3 mm grubości.

space

Sporocarp firmly attached to the substrate; size depends on the size of the substrate; 1-3 mm thick.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 3-4.5 × 1.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 3-4.5 × 1.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty. Owocniki roczne, wyrastają od lata do jesieni, w wilgotnych okresach, na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku, zwykle na gałęziach z korą i bez kory.
Widespread but not common. Sporocarps annual, found from summer to autumn, in wet seasons, on conifer wood, particularly spruce, commonly on branches with or without bark.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#14
04 07 09 - 1
/Brodnica Górna, Kaszuby/
#3
ww.040207-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Meruliopsis taxicola), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Meruliopsis taxicola), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Meruliopsis taxicola), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Meruliopsis taxicola), Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Meruliopsis taxicola), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773] (as: G. taxicola i Meruliopsis taxicola), Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: Meruliopsis taxicola), Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006] (as: Meruliopsis taxicola), Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Meruliopsis taxicola), Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Meruliopsis taxicola), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Meruliopsis taxicola), Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545] (as: Meruliopsis taxicola)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 341781 AB85 328849 AB93 123464 124495 125420 126687 130378 157344 AB94 328649 AC52 157345 BB00 182120 182248 BC21 308986 BC79 180836 CA79 124861 139331 CA89 364806 366848 CA98 178123 CA99 95785 CB25 105789 CC15 311938 CC73 180840 CC83 127422 CD01 126424 195535 CD87 341468 CD97 341469 CE07 341471 341474 341475 341476 CE18 341466 341467 341477 CE19 341478 CE26 341479 CE27 341480 CE28 194742 194743 194792 194793 CE33 341481 341482 CE34 341483 CE36 341484 341485 CE37 184518 184520 184803 194890 194895 195420 195443 195474 195522 195523 CE38 341486 CE48 341487 341488 CE98 341470 DA82 366773 DE10 341489 341490 DE31 341491 341492 DE32 365837 DE35 122292 130264 130273 364375 DE36 130255 130268 130270 143373 DE40 341493 341494 DE41 341495 DE45 125977 355419 DE46 131435 131439 131488 298476 319827 DE47 119478 119481 139491 364213 DE54 131448 131482 131486 131487 131493 367816 DE55 120122 126113 126205 126732 126737 126754 126756 128728 128729 139740 140089 144460 354318DE56 100237 127088 DE64 129026 DE65 85870 123112 128705 129577 129578 DE66 129574 129580 138011 DE75 95514 DE76 108900 DE82 92136 EC25 328117 FG03 355667

ID 85 870 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 4 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, brzoza, osila, rzadziej sosna, na leżącej gałęzi sosny, rozpostarty na gałęzi; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.04.08; uwagi: .; fot.138530 fot.138531 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

138530
138531

ID 92 136 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: przy ścieżce przyrodn,za leśniczówką Blachownia,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 2 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica boru i łęgu,sosna,dąb,osika,olcha,świerk,wierzba, na próchniejącej sośnie, dwa owocniki; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/25.05.08; uwagi: drugie stanowisko w odl.ok.2 km,zostanie zgłoszone,gdy zbiorę eksykat; fot.150698 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

150698

ID 95 514 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 9 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej sosnowej gałęzi, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/26.04.08; uwagi: fot.157855 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

157855

ID 95 785 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Bąkowo k/Gdańska, CA99; data zbioru: 9 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką dębu i sosny, na gałęzi sosnowej, pojedynczy; leg. det. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/6.04.08; uwagi: zdjęcia:; fot.158489 fot.158490 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

158489
158490

ID 100 237 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 30 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew sosnowy, na spadłej gałęzi sosny, kilka owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.05.08; uwagi: fot.170147 fot.170148 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170147
170148

ID 105 789 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB25; data zbioru: 22 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las wokół stawów leśnych-bagien buk,sosna,brzoza,olcha, Na gałęzi sosnowej, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.181356 [notatka: tak] [fotografie: tak];

181356

ID 108 900 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-sosnowy, na spadłej gałęzi sosnowej, kilkanaście owocników ,niektóre pazrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.03.09; uwagi: 50 53'12,21"N 19 33'2,64"E; fot.188674 fot.188675 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188674
188675

ID 119 478 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1km N Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE47; data zbioru: 24 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju dużego stawu leśnego, na martwych sosnach, dwie grupy po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/9.05.09; uwagi: 1!na pniu; fot.212783; 2!na gałęziach; fot.212784 fot.212785 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212783
212784
212785

ID 119 481 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,5 km NE Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE47; data zbioru: 24 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju młodnika sosnowo-dębowego, na martwej sosence, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.09; uwagi: fot.212791 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212791

ID 120 122 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km W, Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, DE55; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, na sosence, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/9.05.09; uwagi: 51 3'2,18"N 19 20'47,53"E; fot.214402; ________ fot.214403 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

214402
214403

ID 122 292 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.świerk,sosna,brzoza, na leżacym pniu sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.05.09; uwagi: fot.219854 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219854

ID 123 112 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kłomnice woj. śląśkie, DE65; data zbioru: 14 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą liściastych, na leżącej gałęzi sosny, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.221907; fot.221908 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221907
221908

ID 123 464 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 4 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi, na sosnowej gałęzi, rozpostarty; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.222658; fot.222659; fot.222660; fot.222661; omówiony w wątku [bf:222358] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 222358 ;

ID 124 495 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 18 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny, na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.224823 fot.224824 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224823
224824

ID 124 861 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA79; data zbioru: 31 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buksosnaświerk,brzoza,dąb, na powalonej sośnie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09; uwagi: fot.225757 fot.225758; N 54*26'012"; E 18*32"935"; 101 m.npm. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

225757
225758

ID 125 420 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 14 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym, na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody, rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.227198 fot.227199 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

227198
227199

ID 125 977 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 2 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z niewielką domieszką brzóz, na martwej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09; uwagi: fot.228577 fot.228578 fot.228579 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

228577
228578
228579

ID 126 113 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 5 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika, na murszejącej,leżącej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09; uwagi: 51st05'12,04"N; -------19st21'58,89"E; fot.228949 fot.228950 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

228949
228950

ID 126 205 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko, DE55; data zbioru: 6 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza, na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'59,79"N; -------19st22'14,10"E; fot.229184 fot.229185 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229184
229185

ID 126 424 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce [N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"], CD01; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody drzewostan sosnowy, pień sosny, rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa; leg. Barbara Kudławiec, det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09; uwagi: sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego 104-105-144-144!, którego współrzędne są; owocnik:; fot.229774; wątek na bio-forum: [bf:229675] [notatka: wpis do tabeli+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 229675 ;

ID 126 687 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami, na sosnowym odziomku, szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.230342 fot.230343 fot.230344; omówiony w wątku [bf:229528] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 229528 ;

ID 126 732 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m), na martwej gałęzi sosny, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'31,46"N; -------19st21'47,02"E; fot.230539 fot.230540 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230539
230540

ID 126 737 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce'', na gałązce sosny leżącej na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09; uwagi: 51st03'41,69"N; -------19st21'39,11"E; fot.230560 fot.230561 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230560
230561

ID 126 754 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Klekotowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, na leżącej,murszejącej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09; uwagi: 51st01'55,23"N; -------19st24'21,42"E; fot.230607 fot.230608 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230607
230608

ID 126 756 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na odłamanej gałęzi sosnowej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09; uwagi: 51st01'42,76"N; -------19st23'38,79"E; fot.230612 fot.230613 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230612
230613

ID 127 088 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 21 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in, na leżącej gałązce sosny, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09; uwagi: 51st02'00,86"N; -------19st30'13,39"E; fot.231236 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231236

ID 127 422 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego [N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"], CC83; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, domieszka liściastych, pień przewróconej sosny, kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09; uwagi: siedlisko i żywicielski pień sosny; fot.231841; przykładowe dwa owocniki:; fot.231842 fot.231843 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231841
231842
231843

ID 128 705 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, DE65; data zbioru: 16 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej,leżącej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09; uwagi: 51st0'14,85"N 19st23'18,73"E; fot.234690 fot.234691 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

234690
234691

ID 128 728 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 13 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na sośnie, kilka owocników na wys.ok3,5m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09; uwagi: 51st3'30,57"N 19st21'17,94"E; fot.234737 fot.234738 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

234737
234738

ID 128 729 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 13 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09; uwagi: 51st2'48,02"N 19st21'54,35"E; fot.234741 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

234741

ID 129 026 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów, DE64; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09; uwagi: 50st58'27,44"N 19st13'55,17"E; fot.235360 fot.235361 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235360
235361

ID 129 574 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle, DE66; data zbioru: 25 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09; uwagi: 50st56'22,37"N 19st33'28,75"E; fot.236366 fot.236367 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

236366
236367

ID 129 577 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna, DE65; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych, na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09; uwagi: 50st57'18,17"N 19st23'30,31"E; fot.236380 fot.236381 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

236380
236381

ID 129 578 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE65; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu, na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie, kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09; uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E; fot.236386 fot.236387; siedlisko; fot.236388 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

236386
236387
236388

ID 129 580 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE66; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego, na złamanej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09; uwagi: 51st0'32,93"N 19st25'57,62"E; fot.236399 fot.236400 fot.236401; siedlisko; fot.236402 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

236399
236400
236401
236402

ID 130 255 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,3 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE36; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej,leżącej sosence, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.05.09; uwagi: 51st16'34,98"N 19st26'31,51"E; fot.238001 fot.238002 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238001
238002

ID 130 264 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,7 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE35; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na martwej,leżącej,pozbawionej kory,sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.05.09; uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens -ID130262; fot.238040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238040

ID 130 268 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE36; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej odnodze sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.05.09; uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens-ID130265; fot.238051 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238051

ID 130 270 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2,2 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE36; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na martwej,wywróconej sośnie, ok.30 owocników na spodniej stronie pnia; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.05.09; uwagi: 51st14'33,85"N 19st26'3,79"E; fot.238056 fot.238057 fot.238058 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238056
238057
238058

ID 130 273 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE35; data zbioru: 3 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej na ziemi,sosnowej gałęzi, jeden (?) owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.05.09; uwagi: 51st15'36,64"N 19st23'32,07"E; w pobliżu stanowiska Diplomitoporus flavescens-ID130272; fot.238074 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238074

ID 130 378 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Bk, Db, Tp), na gałęzi sosnowej, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.09.10; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.238333 fot.238334 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

238333
238334

ID 131 435 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: okolice Fryszerki k.Radomska, DE46; data zbioru: 15 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,ten sam co w zgłoszeniu ID131433, na martej,leżącej sośnie, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.05.09; uwagi: 51st8'35,09"N 19st29'49,82"E; fot.240696 fot.240697 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240696
240697

ID 131 439 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kol.Borowiecko,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 15 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drągowiny sosnowej (ok600m dł i 15m szer) wzdłuż drogi na wysypisko śmieci, na martych,leżących sosnach, trzy grupy po kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.05.09; uwagi: namiary jednej z grup 51st7'45,78"N 19st29'5,82"E; fot.240703 fot.240704 fot.240705 fot.240706 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240703
240704
240705
240706

ID 131 448 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 kn N,Prusicko,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej sośnie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.05.09; uwagi: 51st2'22,64"N 19st11'2,32"E; fot.240744 fot.240745 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240744
240745

ID 131 482 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej młodej sosence, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.05.09; uwagi: 51st2'58,01"N 19st10'9,74"E; fot.240844 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240844

ID 131 486 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2,5 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,grab,dąb i inne, na powalonej,martwej sośnie-śred.pnia ok.25cm, kilkanaście owocników w rozproszeniu,na pniu i na gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.05.09; uwagi: 51st1'13,27"N 19st15'10,47"E; fot.240860 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240860

ID 131 487 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny, na konarach i gałęziach powalonych kilka lat temu bliźniaczych sosnach,jedynych rosnących bezpośrednio nad strumieniem,o ok.półmetrowych śred.pni, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.05.09; uwagi: 51st1'22,6"N 19st14'37,34"E; fot.240865 fot.240866 fot.240867 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240865
240866
240867

ID 131 488 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Kol.Borowiecko,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 15 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, na martwych gałęziach sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.05.09; uwagi: 51st8'0,31"N 19st29'41,74"E; fot.240871 fot.240872 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240871
240872

ID 131 493 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, na martwej,leżącej sośnie, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.05.09; uwagi: tuż obok było stanowisko Diplomitoporus flavescens ID131492; fot.240892 fot.240893 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240892
240893

ID 138 011 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,8 km E,Wojnowice,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dodatkiem brzóz, na martwej gałęzi sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.08.09; uwagi: 50st56'34,12"N 19st32'39,56"E; fot.255420 fot.255421 fot.255422 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

255420
255421
255422

ID 139 331 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; • potwierdzenie ID124 861; lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA79; data zbioru: 29 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,dąb, na powalonej sośnie (bez kory), kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.259553 fot.259554; N 54*26,003'; E 018*33,004'; 83m.npm; potwierdzenie zgłoszenia ID: 124861 [notatka: nie] [fotografie: tak];

259553
259554

ID 139 491 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 0,5 km S,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dęby,graby,sosny,brzozy, na spadłej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.10; uwagi: 51st6'38,89"N 19st35'37,88"E; fot.260046 fot.260047 fot.260048 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

260046
260047
260048

ID 139 740 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwym konarze sosny, kilka(-naście) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.10; uwagi: 51st1'17,17"N 19st18'22,33"E; fot.260809 fot.260810 fot.260811 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

260809
260810
260811

ID 140 089 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 5 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłej gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.10; uwagi: 51st1'1,58"N 19st23'32,5"E; fot.261780 fot.261781 fot.261782 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

261780
261781
261782

ID 143 373 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km N,Gałkowice Stare,pow.radomszczański, DE36; data zbioru: 31 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pniu martwej,leżącej sosny, owocnik rospostarty na spodniej stronie leżącego pnia; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.08.10; uwagi: fot.269376; z drugiej strony pnia; fot.269377 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269376
269377

ID 144 460 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy i dębów;podrost i podszyt liściasty, na gałęzi sosnowej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.08.10; uwagi: fot.272110 fot.272111 fot.272112 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

272110
272111
272112

ID 157 344 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, Db), na cienkiej, obumarłej sośnie, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.01.11; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.309949 fot.309950 fot.309951; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 332 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

309949
309950
309951

ID 157 345 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: ok. 6 km na W od Mieszkowic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC52; data zbioru: 8 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na suchej gałęzi żywej sosny, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/10.09.10; uwagi: Klejoporek winnoczerwony; fot.309956 fot.309957 fot.309958; Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 89 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

309956
309957
309958

ID 178 123 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 10 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza, na konarach martwej sosny, kilka płatów; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.383673 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak];

383673

ID 180 836 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,9 km na SW od Nienawiszcza, pow. obornicki, woj. wielkopolskie [N 52°40'17,96" E 16°58'26,02"], BC79; data zbioru: 25 mar 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny, ułamany leżący na ściółce pień sosny długi na ok. 8 m, rozpostarte owocniki długości od 20 do 50 cm, szerokie na ok. 5 cm, porastające spodnią część pnia na długości ok. 5 m; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/30.08.11; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111; zdjęcia stanowiska i owocników; fot.392395 fot.392396 fot.392397 [notatka: nagranie na dyktafon + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392395
392396
392397

ID 180 840 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 31 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w okolicach jeziora, przewaga sosny, świerk, domieszka liściastych, w tym dąb, także wierzba łoza, powalone pnie dwóch sosen, 2 i 4 owocniki długości od kilku do 15 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/30.08.11; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, dwa odległe o kilkadziesiąt kroków miejsca po obu stronach granicy między oddziałami 87 i 102; owocniki znaleziono 31.07.2010, uzupełniono obserwacje i pobrano owocniki 22.08.2010; w oddziale 102:; fot.392413; owocniki sfotografowane 31.07.2010; fot.392414; te same owocniki sfotografowane 22.08.2010; fot.392415 fot.392416; w oddziale 87:; fot.392417 fot.392418 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392413
392414
392415
392416
392417
392418

ID 182 248 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,6 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 6 lut 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany 100 m od rzeki, w sąsiedztwie starego, wilgotnego wyrobiska żwiru, na korze powalonej żerdzi sosnowej, na spodniej stronie na przestrzeni 1,5 m; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/30.05.11; uwagi: fot.395902 fot.395903 fot.395904 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

395902
395903
395904

ID 184 518 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 300 m na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu, w pobliżu rów melioracyjny. Zarośla sosnowo-dębowo-osikowo-brzozowe., Na lężącej gałęzi sosny., Na jednej gałęzi.; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów. Leśnictwo Koziołek. Oddział 251.; fot.404074 fot.404075 fot.404076 [notatka: nie] [fotografie: tak];

404074
404075
404076

ID 184 520 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 450 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 22 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna, brzoza, osika, olcha, Na leżących na ziemi gałęziach sosny., Na czterech gałęziach.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Las - samosiewki na dawnych wyrobiskach gliny i piasku. Okazy mocno wysuszone.; fot.404082 fot.404083 fot.404084 fot.404085 [notatka: nie] [fotografie: tak];

404082
404083
404084
404085

ID 184 803 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,5 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy i modrzewia, na leżącej na ziemi gałęzi sosnowej, na jednej gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 236 Gmina Bolesławiec!. Okaz bardzo wysuszony.; fot.405447 fot.405448 fot.405449 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405447
405448
405449

ID 194 742 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 16 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, na opadłej gałęzi sosnowej, płatowo na długości 0,8 m.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 86. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.19. E:18.25.26.; fot.461280 fot.461281 fot.461282 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461280
461281
461282

ID 194 743 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km na W od zabudowań Łęki Małe pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 16 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, na kłodzie sosnowej, płatowo w wielu miejscach, na długości ok. 10 m.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". Przy lokalizacji podano najbliższą miejscowość ale w innej gminie N:51.20.43. E:18.25.13.; fot.461287 fot.461288 fot.461289 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461287
461288
461289

ID 194 792 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 850 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 9 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką grabu, buka, sosny, brzozy, osiki, na opadłej gałęzi sosnowej, płatowo na długości 1 m.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 77. Gmina Sokolniki.; fot.461611 fot.461612 fot.461613 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461611
461612
461613

ID 194 793 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 9 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-grabowo-osikowy, na opadłej gałęzi sosnowej, płatowo na dł. 2,5 m.; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 65. Gmina Sokolniki.; fot.461626 fot.461627 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461626
461627

ID 194 890 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 600 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 2 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, brzozy, świerki, dęby, na opadłej gałęzi sosny, płatowo na dł. 1 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.; fot.462421 fot.462422 fot.462423 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462421
462422
462423

ID 194 895 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 400 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 11 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, nieliczne sosny, na opadłym konarze sosny, płatowo, w kilku miejscach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.; fot.462440 fot.462441 fot.462442 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462440
462441
462442

ID 195 420 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 600 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 24 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy i dębu, na leżącej gałęzi sosny, płatowo na dł. 2 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.; fot.464794 fot.464795 fot.464796 fot.464797 [notatka: nie] [fotografie: tak];

464794
464795
464796
464797

ID 195 443 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 200 m na N od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, na opadłej gałęzi sosnowej, płatowo na dł. 1,5 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, działka 2121. Gmina Bolesławiec.; fot.464881 fot.464882 fot.464883 [notatka: nie] [fotografie: tak];

464881
464882
464883

ID 195 474 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 800 m na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buki, sosny, świerki, na leżącej gałęzi sosny, po spodniej stronie, płatowo na dł. 1 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.; fot.465074 fot.465075 fot.465076 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465074
465075
465076

ID 195 522 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 900 m na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz i grabów, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo, na dł. 5 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.; fot.465340 fot.465341 fot.465342 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465340
465341
465342

ID 195 523 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 350 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, rzadko świerki i leszczyny, na wywróconej sośnie, płatowo na dł. 4 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec.; fot.465347 fot.465348 fot.465349 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465347
465348
465349

ID 195 535 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Jezierce, 0,4-0,5 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą sosny, domieszka dębu, leszczyny, grabu, brzozy, kłody sosnowe, owocniki rozpostarte; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, sąsiadujące oddziały 143 i 152; przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka mapka!; fot.465417 [notatka: nie] [fotografie: nie];

465417

ID 298 476 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 48,5" N i 19st 27' 51,5" E], DE46; data zbioru: 1 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na odłamanym konarze sosny, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 5/JN/15.05.2019; uwagi: fot.913966 fot.913967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

913966
913967

ID 308 986 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Puszcza Drawska, 1,2 km na NW od osady Kawno w gminie Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 18 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowy z domieszką Św i Bk, na odciętym fragmencie kłody sosnowej, rozpostarto-odgięty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.962981 fot.962982 fot.962983 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962981
962982
962983

ID 311 938 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 4 lut 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne., Zmurszałe, sosnowe żerdzie ogrodzeniowe., Pojedynczo i w małych grupach w kilku miejscach.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.980361 fot.980362 fot.980363 fot.980364 fot.980365 [notatka: nie] [fotografie: tak];

980361
980362
980363
980364
980365

ID 319 827 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 58" N i 19st 29' 18,5" E], DE46; data zbioru: 9 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samosiejkowy pas lasu -sosny, osiki, rzadziej brzozy i wierzby, na martwych gałęziach młodych sosen, kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1036225 fot.1036226 fot.1036227 fot.1036228 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1036225
1036226
1036227
1036228

ID 328 117 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 17 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy,topoli osiki i dębu, kłoda sosnowa, jeden większy i kilka mniejszych owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdził J.Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1115697] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1115697 ;

ID 328 649 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką pojedynczych sosen, na sosnowej kłodzie, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1120148 fot.1120149 fot.1120150 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1120148
1120149
1120150

ID 328 849 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, 50m wsch. od drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, AB85; data zbioru: 13 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ubogi las sosnowy na terenie potorfowiskowym, kłoda sosny pospolitej, kilka owocników plasko rosnących w niejscach bez kory; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: czesciowo zmurszała kłoda sosny pospolitej,trzęślica, w pobliżu sosny i gęsty zagajnik świerkowy fot.1121691 fot.1121692 fot.1121693 fot.1121694 fot.1121695 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1121691
1121692
1121693
1121694
1121695

ID 341 466 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 700 m na N-E od Ostrówka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 3 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, buk, brzoza, klon, na leżącym konarze sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 33, gmina Galewice.; fot.1201134 fot.1201135 fot.1201136 fot.1201137 fot.1201138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201134
1201135
1201136
1201137
1201138

ID 341 467 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 600 m na S-W od Żelaza, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 8 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Foluszczyki oddział 647, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.; fot.1201143 fot.1201144 fot.1201145 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201143
1201144
1201145

ID 341 468 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 500 m na S-W od Opatówka, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD87; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, debem i czeremchą, na leżących sosnach, płatowo, na dwóch sosnach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Winiary oddział 204, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Opatówek.; fot.1201153 fot.1201154 fot.1201155 fot.1201156 fot.1201157 fot.1201158 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201153
1201154
1201155
1201156
1201157
1201158

ID 341 469 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 400 m na S-E od Zajączek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD97; data zbioru: 28 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozą, czeremchą, na opadłym konarze sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Zajączki oddział 257, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Burzenin.; fot.1201166 fot.1201167 fot.1201168 fot.1201169 fot.1201170 fot.1201171 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201166
1201167
1201168
1201169
1201170
1201171

ID 341 470 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 300 m na S-W od Białej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE98; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z bukami, olchą, osiką, brzozą, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Orły oddział 19, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Błaszki.; fot.1201178 fot.1201179 fot.1201180 fot.1201181 fot.1201182 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201178
1201179
1201180
1201181
1201182

ID 341 471 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 300 m na N-W od Kociołka (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżących sosnach, płatowo, na dwóch sosnach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 6, gmina Kraszewice.; fot.1201194 fot.1201195 fot.1201196 fot.1201197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201194
1201195
1201196
1201197

ID 341 474 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 100 m na S-E od Tułazy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z jarząbem, brzozą, na leżącej sośnie, płatowo, na dwóch sosnach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 3, gmina Kraszewice.; fot.1201213 fot.1201214 fot.1201215 fot.1201216 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201213
1201214
1201215
1201216

ID 341 475 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 650 m na S-E od Tułaz, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na przewróconych sosnach, płatowo, na dwóch sosnach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Kuźnica Grabowska oddział 510, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Kraszewice.; fot.1201222 fot.1201223 fot.1201224 fot.1201225 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201222
1201223
1201224
1201225

ID 341 476 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 500 m na N-E od PUSTKOWIA (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, świerk, brzoza, dąb, akacja, na stojącej żerdzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Kuźnica Grabowska oddział 498, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Kraszewice.; fot.1201231 fot.1201232 fot.1201233 fot.1201234 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201231
1201232
1201233
1201234

ID 341 477 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 250 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem i sosną, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Grzyb oddział 258, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.; fot.1201240 fot.1201241 fot.1201242 fot.1201243 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201240
1201241
1201242
1201243

ID 341 478 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 700 m na S-E od Klonowej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE19; data zbioru: 5 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Klonowa oddział 281, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.; fot.1201246 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201246

ID 341 479 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 300 m na S-E od Jutrkowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE26; data zbioru: 28 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na wiszącej, suchej sosnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Wieruszów.; fot.1201252 fot.1201253 fot.1201254 fot.1201255 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201252
1201253
1201254
1201255

ID 341 480 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 150 m na N od Wieruszowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 20 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłym konarze sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Wieruszów.; fot.1201260 fot.1201261 fot.1201262 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201260
1201261
1201262

ID 341 481 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 900 m na N od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE33; data zbioru: 8 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z czeremchą, olchą, na leżącej kłodzie sosnowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 147, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1201267 fot.1201268 fot.1201269 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201267
1201268
1201269

ID 341 482 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,3 km na N od Sradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE33; data zbioru: 8 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, grabem, dębem, brzozą, na powalonej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 148, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1201275 fot.1201276 fot.1201277 fot.1201278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201275
1201276
1201277
1201278

ID 341 483 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km na S-W od Dalborowic, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 8 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem, brzozą, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Dziadów Most oddział 225, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1201283 fot.1201284 fot.1201285 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201283
1201284
1201285

ID 341 484 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 200 m na N od Łęki Opatowskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem, brzozą, czeremchą, na powalonej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oddział 40, gmina Łęka Opatowska.; fot.1201290 fot.1201291 fot.1201292 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201290
1201291
1201292

ID 341 485 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 600 m na N-W od Ustronia, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 21 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oddział 20, gmina Łęka Opatowska.; fot.1201298 fot.1201299 fot.1201300 fot.1201301 [notatka: n] [fotografie: tak];

1201298
1201299
1201300
1201301

ID 341 486 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1,2 km na S od Pieniek, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 22 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Biała.; fot.1201308 fot.1201309 fot.1201310 fot.1201311 fot.1201312 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201308
1201309
1201310
1201311
1201312

ID 341 487 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 300 m na S-W od Królewskiej Grobli, pow. oleski, woj. opolskie, CE48; data zbioru: 7 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem, sosną, akacją, osiką, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Tęczynów oddział 29, Nadleśnictwo Kluczbork, gmina Gorzów Śląski.; fot.1201317 fot.1201318 fot.1201319 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201317
1201318
1201319

ID 341 488 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 900 m na S od Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 29 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z brzozą, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Łubnice.; fot.1201326 fot.1201327 fot.1201328 fot.1201329 fot.1201330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201326
1201327
1201328
1201329
1201330

ID 341 489 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 900 m na S-E od Grójca, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE10; data zbioru: 1 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Potok oddział 160, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Złoczew.; fot.1201336 fot.1201337 fot.1201338 fot.1201339 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201336
1201337
1201338
1201339

ID 341 490 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 900 m na S-W od Wierzbowa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE10; data zbioru: 20 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-świerkowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Pyszków oddział 110, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Brzeźnio.; fot.1201345 fot.1201346 fot.1201347 fot.1201348 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201345
1201346
1201347
1201348

ID 341 491 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 700 m na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru wadliwa: 2020.012.16; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 169, Nadleśnictwo Wieluń.; fot.1201354 fot.1201355 fot.1201356 fot.1201357 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201354
1201355
1201356
1201357

ID 341 492 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 800 m na S od Koloni Raduckiej, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 16 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącej sośnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Osjaków.; fot.1201364 fot.1201365 fot.1201366 fot.1201367 fot.1201368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201364
1201365
1201366
1201367
1201368

ID 341 493 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 500 m na N od Jajczak, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE40; data zbioru: 22 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębami i brzozami, na wiszącej, suchej sosnie, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Mierzyce oddział 228, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1201373 fot.1201374 fot.1201375 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201373
1201374
1201375

ID 341 494 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 700 m na N-E od Jajczak, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE40; data zbioru: 22 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Mierzyce oddział 233, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1201381 fot.1201382 fot.1201383 fot.1201384 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201381
1201382
1201383
1201384

ID 341 495 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 500 m na S od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE41; data zbioru: 16 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z dębem i brzozą, na opadłej gałęzi sosny, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 221, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.; fot.1201390 fot.1201391 fot.1201392 fot.1201393 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1201390
1201391
1201392
1201393

ID 341 781 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: 250 m na N od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 2 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik sosnowy, na gałęzi Pinus sylvestris, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1202576 fot.1202577 fot.1202578 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1202576
1202577
1202578

ID 354 318 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; • potwierdzenie ID120 122; lokalizacja: 1 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 2 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na martwej sośnie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 3' 4" N 19st 20' 43" E; fot.1305500 fot.1305501 fot.1305502 fot.1305503 fot.1305504 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1305500
1305501
1305502
1305503
1305504

ID 355 419 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; • potwierdzenie ID125 977; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 4 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowany teren byłej żwirowni; las mieszany -sosna pospolita, wejmutka, robinia, wierzba, topola, na murszejącej, padłej sośnie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 40" N 19st 24' 59,5" E; fot.1313363 fot.1313364 fot.1313365 fot.1313366; gr. 2 -kilka owocników na martwej gałęzi sosny; fot.1313367 fot.1313368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1313363
1313364
1313365
1313366
1313367
1313368

ID 355 667 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Krościenko Wyżne (Dębina), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG03; data zbioru: 14 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie dęby, graby, sosny, brzozy, możliwy wiąz, leżący na ziemi drąg sosnowy, kilka rozpostartych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1316326 fot.1316327 fot.1316328 fot.1316329 fot.1316330 fot.1316331 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1316326
1316327
1316328
1316329
1316330
1316331

ID 364 213 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: 1 km E od wsi Kuźnica; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1232 19,5702], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na leżącym drągu sosnowym, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1395909 fot.1395910 fot.1395911 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395909
1395910
1395911

ID 364 375 oznaczenie: Gloeoporus taxicola; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1997 19,4165], DE35; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, na murszejącym drągu sosnowym leżącym na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1397783 fot.1397784 fot.1397785 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1397783
1397784
1397785

ID 364 806 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Sulmin k. Gdańska, Lasy Sulmińskie, 2 km N, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 3 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zabagnienie z olchą, brzozą, osiką, wierzbą, sosną, sucha gałąź sosnowa, owocnik rozpostarty na kilkadziesiąt cm; leg. Marian Sęktas, det. Jacek Nowicki; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011669; uwagi: [bf:1400345] ; fot.1400925 fot.1400926 fot.1400927 fot.1400928 fot.1400929 fot.1400930 fot.1400931 fot.1400932 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1400345 ;

ID 365 837 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Siemkowice, ul. Leśna; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1964 18,9095], DE32; data zbioru: 19 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas samosiejkowego lasu ( gł. sosny ) przy niewielkim borze sosnowym, na martwych gałęziach sosen, ponad 50 owocników na 7 gałęziach 6 sosen; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1408532 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1408532

ID 366 773 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 21 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, gałąź sosny, kilka rozpłaszczonych pojedynczych owocników; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011641; uwagi: fot.1418911 fot.1418912 fot.1418913 [fotografie: tak];

1418911
1418912
1418913

ID 366 848 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; lokalizacja: Gdańsk-Matarnia, las pomiędzy przystankiem PKM a lotniskiem w Rębiechowie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 23 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z sosną, dębem, bukiem, świerkiem, kłoda szpilkowego, kilka rozpłaszczonych owocników; leg. Marian Sęktas, det. Jacek Nowicki; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011640; uwagi: [bf:1419467] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1419467 ;

ID 367 816 oznaczenie: Meruliopsis taxicola; • potwierdzenie ID131 486; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0192 19,2536], DE54; data zbioru: 1 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - brzoza, grab, olcha, sosna, świerk i inne, na pniu padłej sosny, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1429662 fot.1429663 fot.1429664 fot.1429665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429662
1429663
1429664
1429665
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji