grzyby.pl

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev

klejoporek winnoczerwony
Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden · Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Merulioporia taxicola (Pers.) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
na leżącej gałęzi sosny; las mieszany

opis

Meruliopsis taxicola (klejoporek winnoczerwony)
hymenofor; w zbliżeniu
Owocnik całkowicie przylegający do podłoża, ściśle z nim zrośnięty; osiąga duże rozmiary uzależnione od wielkości podłoża; 1-3 mm grubości.

space

Sporocarp firmly attached to the substrate; size depends on the size of the substrate; 1-3 mm thick.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 3-4.5 × 1.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 3-4.5 × 1.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty. Owocniki roczne, wyrastają od lata do jesieni, w wilgotnych okresach, na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku, zwykle na gałęziach z korą i bez kory.
Widespread but not common. Sporocarps annual, found from summer to autumn, in wet seasons, on conifer wood, particularly spruce, commonly on branches with or without bark.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#14
04 07 09 - 1
/Brodnica Górna, Kaszuby/
#3
ww.040207-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Domański S., 1991 — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 6, Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria. [60]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Meruliopsis taxicola na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 341781 AB-85 328849 AB-93 130378 157344 123464 124495 125420 126687 AB-94 328649 AC-52 157345 BB-00 182248 BC-21 308986 BC-79 180836 CA-79 139331 124861 CA-89 364806 366848 CA-98 178123 CA-99 95785 CB-25 105789 CC-15 311938 CC-73 180840 CC-83 127422 CD-01 126424 195535 CD-87 341468 CD-97 341469 CE-07 341476 341471 341475 341474 CE-18 341466 341467 341477 CE-19 341478 CE-26 341479 CE-27 341480 CE-28 194792 194793 194742 194743 CE-33 341481 341482 CE-34 341483 CE-36 341485 341484 CE-37 195443 195522 184803 195523 184520 194895 195420 195474 194890 184518 CE-38 341486 CE-48 341487 341488 CE-98 341470 DA-82 366773 DE-10 341489 341490 DE-31 341492 341491 DE-32 365837 DE-35 364375 130273 122292 130264 DE-36 130270 130255 130268 143373 DE-40 341494 341493 DE-41 341495 DE-45 355419 125977 DE-46 131488 319827 131439 131435 298476 DE-47 364213 139491 119481 119478 DE-54 131487 367816 131493 131448 131486 131482 DE-55 139740 120122 126113 126754 140089 128729 126737 144460 128728 126732 126205 354318 126756 DE-56 100237 127088 DE-64 129026 DE-65 129577 123112 128705 129578 85870 DE-66 129580 138011 129574 DE-75 95514 DE-76 108900 DE-82 92136 EC-25 328117 FG-03 355667

 ID85870  Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.04; Las mieszany, dąb, brzoza, osila, rzadziej sosna; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty na gałęzi; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138530 fot. 138531

 ID92136  Meruliopsis taxicola; przy ścieżce przyrodn,za leśniczówką Blachownia,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.02.02; granica boru i łęgu,sosna,dąb,osika,olcha,świerk,wierzba; na próchniejącej sośnie dwa owocniki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/25.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: drugie stanowisko w odl.ok.2 km,zostanie zgłoszone,gdy zbiorę eksykat
fot. 150698

 ID95514  Meruliopsis taxicola; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2008.03.09; las mieszany; na leżącej sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157855

 ID95785  Meruliopsis taxicola; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 2008.03.09; Las bukowy z domieszką dębu i sosny; na gałęzi sosnowej pojedynczy; leg. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; det. M.Wantoch-Rekowski i W.Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158489 fot. 158490

 ID100237  Meruliopsis taxicola; ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2008.03.30; starodrzew sosnowy; na spadłej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170147 fot. 170148

ID105789 Meruliopsis taxicola; Kalisz Kaszubski, CB-25; 2008.06.22; Las wokół stawów leśnych-bagien buk,sosna,brzoza,olcha; Na gałęzi sosnowej Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181356

 ID108900  Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.10; las bukowo-sosnowy; na spadłej gałęzi sosnowej kilkanaście owocników ,niektóre pazrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'12,21"N 19 33'2,64"E

fot. 188674 fot. 188675

 ID119478  Meruliopsis taxicola; 1km N Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; na skraju dużego stawu leśnego; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)na pniu
fot. 212783

2)na gałęziach
fot. 212784 fot. 212785

 ID119481  Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; na skraju młodnika sosnowo-dębowego; na martwej sosence dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212791

 ID120122  Meruliopsis taxicola; 1 km W, Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, DE-55; 2008.11.02; drągowina sosnowa; na sosence kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 3'2,18"N 19 20'47,53"E

fot. 214402

________fot. 214403

 ID122292  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2008.12.07; las mieszany-gł.świerk,sosna,brzoza; na leżacym pniu sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219854.jpg

 ID123112  Meruliopsis taxicola; Kłomnice woj. śląśkie, DE-65; 2008.12.14; las z przewagą liściastych; na leżącej gałęzi sosny rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 221907.jpg
fot. 221908.jpg

 ID123464  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; drzewostan sosnowy z licznymi wywrotami i domieszkami liściastymi; na sosnowej gałęzi rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 222658.jpg

fot. 222659.jpg

fot. 222660.jpg

fot. 222661.jpg

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/222358.html

 ID124495  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.18; buczyna z domieszką sosny; na obumarłej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 224823 fot. 224824

 ID124861  Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 2009.01.31; Las mieszany-buksosnaświerk,brzoza,dąb; na powalonej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MWR/26.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 225757 fot. 225758
N 54*26'012"
E 18*32"935"
101 m.npm.

 ID125420  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa (część W), 0,5 km na SW od leśnej strzelnicy wojskowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.02.14; młody drzewostan sosnowy z luźnym podrostem bukowym i dębowym; na bocznej i dolnej powierzchni obumarłej i okorowanej sosnowej kłody rozpostarty na długości okolo 1,5 m po obu stronach kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 227198 fot. 227199

 ID125977  Meruliopsis taxicola; 0,5 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 2009.03.02; las sosnowy z niewielką domieszką brzóz; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 228577 fot. 228578 fot. 228579

 ID126113  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.05; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,osika; na murszejącej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st05'12,04"N
-------19st21'58,89"E

fot. 228949 fot. 228950

 ID126205  Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; las mieszany-sosna,buk,brzoza; na pozostawionej przez drwali koronie ściętej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'59,79"N
-------19st22'14,10"E

fot. 229184 fot. 229185

 ID126424  Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 105, ok. 0,6 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 2009.03.08; młody drzewostan sosnowy; pień sosny rozpostarty owocnik rosnący na korze drzewa; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/9.04.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: sosna znajduje się kilka m od drogi leśnej, ok. 100 m na SW od słupka oddziałowego (104-105-144-144), którego współrzędne są N 52°25'58,04" E 17°21'59,79"

owocnik:
fot. 229774

wątek na bio-forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/229675.html

 ID126687  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami; na sosnowym odziomku szeroko rozpostarty z licznymi kapelusikami; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/8.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 230342 fot. 230343 fot. 230344
omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/229528.html

 ID126732  Meruliopsis taxicola; Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.15; młodnik sosnowy (wys.ok.6-7m); na martwej gałęzi sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230539 fot. 230540

 ID126737  Meruliopsis taxicola; 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; pas lasu sosnowego przy krajowej ''jedynce''; na gałązce sosny leżącej na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'41,69"N
-------19st21'39,11"E

fot. 230560 fot. 230561

 ID126754  Meruliopsis taxicola; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na leżącej,murszejącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,23"N
-------19st24'21,42"E

fot. 230607 fot. 230608

 ID126756  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; las sosnowy z domieszką brzóz; na odłamanej gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'42,76"N
-------19st23'38,79"E

fot. 230612 fot. 230613

 ID127088  Meruliopsis taxicola; 0,5 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2009.03.21; las mieszany-olcha,sosna,dąb,grab i in; na leżącej gałązce sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st02'00,86"N
-------19st30'13,39"E

fot. 231236

 ID127422  Meruliopsis taxicola; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddz. 157, ok. 3 km na E od Modliszewa, na wsch. brzegu j. Piotrowskiego, CC-83; 2009.03.28; sosna, domieszka liściastych; pień przewróconej sosny kilka rozpostartych owocników po dwóch stronach pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'23,5" E 17°39'15,6"

siedlisko i żywicielski pień sosny
fot. 231841

przykładowe dwa owocniki:
fot. 231842 fot. 231843

 ID128705  Meruliopsis taxicola; 2,5 km NE,Teklinów,gm.Kruszyna, DE-65; 2009.04.16; las sosnowy; na martwej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'14,85"N 19st23'18,73"E

fot. 234690 fot. 234691

 ID128728  Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na sośnie kilka owocników na wys.ok3,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'30,57"N 19st21'17,94"E

fot. 234737 fot. 234738

 ID128729  Meruliopsis taxicola; 0,5 km SE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na pozbawionej kory,sosnowej gałęzi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'48,02"N 19st21'54,35"E

fot. 234741

 ID129026  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; las sosnowy; na leżącej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'27,44"N 19st13'55,17"E

fot. 235360 fot. 235361

 ID129574  Meruliopsis taxicola; 2 km NE,Ciężkowice,gm.Gidle, DE-66; 2009.04.25; bór sosnowy; na złamanej,leżącej na ziemi gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'22,37"N 19st33'28,75"E

fot. 236366 fot. 236367

 ID129577  Meruliopsis taxicola; 2 km SE,Widzów,gm.Kruszyna, DE-65; 2009.04.26; kilkudziesięcioletni las sosnowy z niewielką domieszką liściastych; na leżącej,spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st57'18,17"N 19st23'30,31"E

fot. 236380 fot. 236381

 ID129578  Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 2009.04.26; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na młodej,martwej,obecnie leżącej sośnie kilkanaście owocników na przestrzeni ok.3m,gł. w okółkach gałązek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E

fot. 236386 fot. 236387

siedlisko
fot. 236388

 ID129580  Meruliopsis taxicola; 1 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-66; 2009.04.26; zagajnik sosnowy na skraju lasu sosnowego; na złamanej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'32,93"N 19st25'57,62"E

fot. 236399 fot. 236400 fot. 236401

siedlisko
fot. 236402

 ID130255  Meruliopsis taxicola; 1,3 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej,leżącej sosence grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'34,98"N 19st26'31,51"E

fot. 238001 fot. 238002

 ID130264  Meruliopsis taxicola; 0,7 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej,leżącej,pozbawionej kory,sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens -ID130262

fot. 238040

 ID130268  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej odnodze sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens-ID130265

fot. 238051

 ID130270  Meruliopsis taxicola; 2,2 km SE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; bór sosnowy; na martwej,wywróconej sośnie ok.30 owocników na spodniej stronie pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st14'33,85"N 19st26'3,79"E

fot. 238056 fot. 238057 fot. 238058

 ID130273  Meruliopsis taxicola; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy; na leżącej na ziemi,sosnowej gałęzi jeden (?) owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'36,64"N 19st23'32,07"E
w pobliżu stanowiska Diplomitoporus flavescens-ID130272

fot. 238074

 ID130378  Gloeoporus taxicola; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.04.25; drzewostan mieszany (So, Bk, Db, Tp); na gałęzi sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 238333 fot. 238334

 ID131435  Meruliopsis taxicola; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 2009.05.15; las sosnowy,ten sam co w zgłoszeniu ID131433; na martej,leżącej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'35,09"N 19st29'49,82"E

fot. 240696 fot. 240697

 ID131439  Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.05.15; pas drągowiny sosnowej (ok600m dł i 15m szer) wzdłuż drogi na wysypisko śmieci; na martych,leżących sosnach trzy grupy po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: namiary jednej z grup 51st7'45,78"N 19st29'5,82"E

fot. 240703 fot. 240704 fot. 240705 fot. 240706

 ID131448  Meruliopsis taxicola; 1 kn N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwej sośnie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'22,64"N 19st11'2,32"E

fot. 240744fot. 240745

 ID131482  Meruliopsis taxicola; 1,5 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,01"N 19st10'9,74"E

fot. 240844

 ID131486  Meruliopsis taxicola; 2,5 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; las mieszany-sosna,brzoza,grab,dąb i inne; na powalonej,martwej sośnie-śred.pnia ok.25cm kilkanaście owocników w rozproszeniu,na pniu i na gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'13,27"N 19st15'10,47"E

fot. 240860

 ID131487  Meruliopsis taxicola; 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 2009.05.17; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny; na konarach i gałęziach powalonych kilka lat temu bliźniaczych sosnach,jedynych rosnących bezpośrednio nad strumieniem,o ok.półmetrowych śred.pni kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'22,6"N 19st14'37,34"E

fot. 240865 fot. 240866 fot. 240867

 ID131488  Meruliopsis taxicola; Kol.Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 2009.05.15; skraj boru sosnowego; na martwych gałęziach sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'0,31"N 19st29'41,74"E

fot. 240871 fot. 240872

 ID131493  Meruliopsis taxicola; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; skraj lasu sosnowego; na martwej,leżącej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: tuż obok było stanowisko Diplomitoporus flavescens ID131492

fot. 240892 fot. 240893

 ID138011  Meruliopsis taxicola; 1,8 km E,Wojnowice,pow.radomszczański, DE-66; 2009.07.19; las sosnowy z dodatkiem brzóz; na martwej gałęzi sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st56'34,12"N 19st32'39,56"E

fot. 255420 fot. 255421 fot. 255422

 ID139331  (potwierdzenie 124861) Meruliopsis taxicola; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, CA-79; 2009.07.29; las mieszany buk,sosna,dąb; na powalonej sośnie (bez kory) kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259553 fot. 259554
N 54*26,003'
E 018*33,004'
83m.npm
potwierdzenie zgłoszenia ID: 124861

 ID139491  Meruliopsis taxicola; 0,5 km S,Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2009.08.01; las mieszany-dęby,graby,sosny,brzozy; na spadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st6'38,89"N 19st35'37,88"E

fot. 260046fot. 260047fot. 260048

 ID139740  Meruliopsis taxicola; 1 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.02; las sosnowy; na martwym konarze sosny kilka(-naście) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'17,17"N 19st18'22,33"E

fot. 260809 fot. 260810 fot. 260811

 ID140089  Meruliopsis taxicola; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.05; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'1,58"N 19st23'32,5"E

fot. 261780 fot. 261781 fot. 261782

 ID143373  Meruliopsis taxicola; 1 km N,Gałkowice Stare,pow.radomszczański, DE-36; 2009.08.31; las sosnowy; na pniu martwej,leżącej sosny owocnik rospostarty na spodniej stronie leżącego pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269376

z drugiej strony pnia
fot. 269377

 ID144460  Meruliopsis taxicola; 1 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.04; las sosnowy z domieszką brzozy i dębów;podrost i podszyt liściasty; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272110 fot. 272111 fot. 272112

 ID157344  Meruliopsis taxicola; Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2010.01.06; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, Db); na cienkiej, obumarłej sośnie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309949 fot. 309950 fot. 309951
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 332

 ID157345  Meruliopsis taxicola; ok. 6 km na W od Mieszkowic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-52; 2010.01.08; bór sosnowy; na suchej gałęzi żywej sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Klejoporek winnoczerwony
fot. 309956 fot. 309957 fot. 309958
Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 89

ID178123 Meruliopsis taxicola; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza; na konarach martwej sosny kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383673

 ID180836  Meruliopsis taxicola; 1,9 km na SW od Nienawiszcza, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2010.03.25; buczyna z domieszką sosny; ułamany leżący na ściółce pień sosny długi na ok. 8 m rozpostarte owocniki długości od 20 do 50 cm, szerokie na ok. 5 cm, porastające spodnią część pnia na długości ok. 5 m; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111
N 52°40'17,96" E 16°58'26,02"

zdjęcia stanowiska i owocników
fot. 392395 fot. 392396 fot. 392397

 ID180840  Meruliopsis taxicola; 2,7 km na NE od Modliszewka, na południowym krańcu jeziora Ławiczno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.07.31; las mieszany w okolicach jeziora, przewaga sosny, świerk, domieszka liściastych, w tym dąb, także wierzba łoza; powalone pnie dwóch sosen 2 i 4 owocniki długości od kilku do 15 cm; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, dwa odległe o kilkadziesiąt kroków miejsca po obu stronach granicy między oddziałami 87 i 102

owocniki znaleziono 31.07.2010, uzupełniono obserwacje i pobrano owocniki 22.08.2010

w oddziale 102:
fot. 392413
owocniki sfotografowane 31.07.2010
fot. 392414
te same owocniki sfotografowane 22.08.2010
fot. 392415 fot. 392416

w oddziale 87:
fot. 392417 fot. 392418

 ID182248  Meruliopsis taxicola; 1,6 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.02.06; las mieszany 100 m od rzeki, w sąsiedztwie starego, wilgotnego wyrobiska żwiru; na korze powalonej żerdzi sosnowej na spodniej stronie na przestrzeni 1,5 m; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 395902 fot. 395903 fot. 395904

ID184518 Meruliopsis taxicola; 300 m na N od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.04.13; Skraj lasu, w pobliżu rów melioracyjny. Zarośla sosnowo-dębowo-osikowo-brzozowe.; Na lężącej gałęzi sosny. Na jednej gałęzi.; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów. Leśnictwo Koziołek. Oddział 251.
fot. 404074 fot. 404075 fot. 404076

ID184520 Meruliopsis taxicola; 450 m na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.04.22; Las mieszany: sosna, brzoza, osika, olcha; Na leżących na ziemi gałęziach sosny. Na czterech gałęziach.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Las - samosiewki na dawnych wyrobiskach gliny i piasku. Okazy mocno wysuszone.
fot. 404082 fot. 404083 fot. 404084 fot. 404085

ID184803 Meruliopsis taxicola; 1,5 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.05.01; las sosnowy, z domieszką brzozy i modrzewia; na leżącej na ziemi gałęzi sosnowej na jednej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 236 (Gmina Bolesławiec). Okaz bardzo wysuszony.
fot. 405447 fot. 405448 fot. 405449

ID194742 Meruliopsis taxicola; 1 km na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.16; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 0,8 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 86. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". N:51.20.19. E:18.25.26.
fot. 461280 fot. 461281 fot. 461282

ID194743 Meruliopsis taxicola; 1 km na W od zabudowań Łęki Małe pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.11.16; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na kłodzie sosnowej płatowo w wielu miejscach, na długości ok. 10 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś" ale w innej gminie N:51.20.43. E:18.25.13.
fot. 461287 fot. 461288 fot. 461289

ID194792 Meruliopsis taxicola; 850 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.09; las olchowy, z domieszką grabu, buka, sosny, brzozy, osiki; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na długości 1 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 77. Gmina Sokolniki.
fot. 461611 fot. 461612 fot. 461613

ID194793 Meruliopsis taxicola; 1,1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.09; las sosnowo-grabowo-osikowy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 2,5 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 65. Gmina Sokolniki.
fot. 461626 fot. 461627

ID194890 Meruliopsis taxicola; 600 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.02; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na opadłej gałęzi sosny płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462421 fot. 462422 fot. 462423

ID194895 Meruliopsis taxicola; 400 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las olchowy, nieliczne sosny; na opadłym konarze sosny płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 239. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 462440 fot. 462441 fot. 462442

ID195420 Meruliopsis taxicola; 600 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.24; las sosnowy, z domieszką brzozy i dębu; na leżącej gałęzi sosny płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 464794 fot. 464795 fot. 464796 fot. 464797

ID195443 Meruliopsis taxicola; 200 m na N od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.29; las sosnowy, z domieszką brzozy; na opadłej gałęzi sosnowej płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 2121. Gmina Bolesławiec.
fot. 464881 fot. 464882 fot. 464883

ID195474 Meruliopsis taxicola; 800 m na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las mieszany: buki, sosny, świerki; na leżącej gałęzi sosny, po spodniej stronie płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.
fot. 465074 fot. 465075 fot. 465076

ID195522 Meruliopsis taxicola; 900 m na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, z domieszką świerków, brzóz i grabów; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo, na dł. 5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec.
fot. 465340 fot. 465341 fot. 465342

ID195523 Meruliopsis taxicola; 350 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.31; las sosnowy, rzadko świerki i leszczyny; na wywróconej sośnie płatowo na dł. 4 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec.
fot. 465347 fot. 465348 fot. 465349

ID195535 Meruliopsis taxicola; Jezierce, 0,4-0,5 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; las z przewagą sosny, domieszka dębu, leszczyny, grabu, brzozy; kłody sosnowe owocniki rozpostarte; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., nie, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, sąsiadujące oddziały 143 i 152

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka (mapka)
fot. 465417

 ID298476  Meruliopsis taxicola; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.03.01; bór sosnowy; na odłamanym konarze sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 5/JN/15.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 48,5" N i 19st 27' 51,5" E

fot. 913966 fot. 913967

ID308986 Gloeoporus taxicola; Puszcza Drawska, 1,2 km na NW od osady Kawno w gminie Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.18; drzewostan sosnowy z domieszką Św i Bk; na odciętym fragmencie kłody sosnowej rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962981 fot. 962982 fot. 962983

ID311938 Gloeoporus taxicola; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.02.04; Zabudowane siedlisko rolne.; Zmurszałe, sosnowe żerdzie ogrodzeniowe. Pojedynczo i w małych grupach w kilku miejscach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 980361 fot. 980362 fot. 980363 fot. 980364 fot. 980365

ID319827 Meruliopsis taxicola; 1 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.10.09; samosiejkowy pas lasu -sosny, osiki, rzadziej brzozy i wierzby; na martwych gałęziach młodych sosen kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 58" N i 19st 29' 18,5" E

fot. 1036225 fot. 1036226 fot. 1036227 fot. 1036228

ID328117 Gloeoporus taxicola; ok.2km na N od miejscowości Mchowo,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.12.17; bór sosnowy z domieszką brzozy,topoli osiki i dębu; kłoda sosnowa jeden większy i kilka mniejszych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski,potwierdził J.Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1115697.html

ID328649 Gloeoporus taxicola; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.12.31; żyzna buczyna z domieszką pojedynczych sosen; na sosnowej kłodzie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1120148 fot. 1120149 fot. 1120150

ID328849 Gloeoporus taxicola; 2km na pn.zach od Reptowa, 50m wsch. od drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, AB-85; 2020.01.13; ubogi las sosnowy na terenie potorfowiskowym; kłoda sosny pospolitej kilka owocników plasko rosnących w niejscach bez kory; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: czesciowo zmurszała kłoda sosny pospolitej,trzęślica, w pobliżu sosny i gęsty zagajnik świerkowy fot. 1121691fot. 1121692fot. 1121693fot. 1121694fot. 1121695

ID341466 Meruliopsis taxicola; 700 m na N-E od Ostrówka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2020.11.03; las mieszany: sosna, dąb, buk, brzoza, klon; na leżącym konarze sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 33, gmina Galewice.
fot. 1201134 fot. 1201135 fot. 1201136 fot. 1201137 fot. 1201138

ID341467 Meruliopsis taxicola; 600 m na S-W od Żelaza, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2020.03.08; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Foluszczyki oddział 647, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1201143 fot. 1201144 fot. 1201145

ID341468 Meruliopsis taxicola; 500 m na S-W od Opatówka, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD-87; 2020.11.17; las sosnowy, debem i czeremchą; na leżących sosnach płatowo, na dwóch sosnach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Winiary oddział 204, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Opatówek.
fot. 1201153 fot. 1201154 fot. 1201155 fot. 1201156 fot. 1201157 fot. 1201158

ID341469 Meruliopsis taxicola; 400 m na S-E od Zajączek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD-97; 2020.11.28; las sosnowy, z brzozą, czeremchą; na opadłym konarze sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Zajączki oddział 257, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Burzenin.
fot. 1201166 fot. 1201167 fot. 1201168 fot. 1201169 fot. 1201170 fot. 1201171

ID341470 Meruliopsis taxicola; 300 m na S-W od Białej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-98; 2020.01.18; las sosnowy, z bukami, olchą, osiką, brzozą; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Orły oddział 19, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Błaszki.
fot. 1201178 fot. 1201179 fot. 1201180 fot. 1201181 fot. 1201182

ID341471 Meruliopsis taxicola; 300 m na N-W od Kociołka (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las sosnowy; na leżących sosnach płatowo, na dwóch sosnach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 6, gmina Kraszewice.

fot. 1201194 fot. 1201195 fot. 1201196 fot. 1201197

ID341474 Meruliopsis taxicola; 100 m na S-E od Tułazy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las sosnowy, z jarząbem, brzozą; na leżącej sośnie płatowo, na dwóch sosnach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 3, gmina Kraszewice.
fot. 1201213 fot. 1201214 fot. 1201215 fot. 1201216

ID341475 Meruliopsis taxicola; 650 m na S-E od Tułaz, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las sosnowy; na przewróconych sosnach płatowo, na dwóch sosnach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Kuźnica Grabowska oddział 510, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Kraszewice.
fot. 1201222 fot. 1201223 fot. 1201224 fot. 1201225

ID341476 Meruliopsis taxicola; 500 m na N-E od PUSTKOWIA (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las mieszany: sosna, świerk, brzoza, dąb, akacja; na stojącej żerdzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Kuźnica Grabowska oddział 498, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Kraszewice.
fot. 1201231 fot. 1201232 fot. 1201233 fot. 1201234

ID341477 Meruliopsis taxicola; 250 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-18; 2020.01.20; las sosnowy, z dębem i sosną; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Grzyb oddział 258, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.
fot. 1201240 fot. 1201241 fot. 1201242 fot. 1201243

ID341478 Meruliopsis taxicola; 700 m na S-E od Klonowej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-19; 2020.12.05; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Klonowa oddział 281, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.
fot. 1201246

ID341479 Meruliopsis taxicola; 300 m na S-E od Jutrkowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-26; 2020.04.28; las sosnowy; na wiszącej, suchej sosnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Wieruszów.
fot. 1201252 fot. 1201253 fot. 1201254 fot. 1201255

ID341480 Meruliopsis taxicola; 150 m na N od Wieruszowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2020.03.20; las sosnowy; na opadłym konarze sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Wieruszów.
fot. 1201260 fot. 1201261 fot. 1201262

ID341481 Meruliopsis taxicola; 900 m na N od Stradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.08; las sosnowy, z czeremchą, olchą; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 147, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1201267 fot. 1201268 fot. 1201269

ID341482 Meruliopsis taxicola; 1,3 km na N od Sradomi Dolnej, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.08; las sosnowy, grabem, dębem, brzozą; na powalonej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 148, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1201275 fot. 1201276 fot. 1201277 fot. 1201278

ID341483 Meruliopsis taxicola; 1 km na S-W od Dalborowic, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-34; 2020.02.08; las sosnowy, z dębem, brzozą; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadów Most oddział 225, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1201283 fot. 1201284 fot. 1201285

ID341484 Meruliopsis taxicola; 200 m na N od Łęki Opatowskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-36; 2020.10.17; las sosnowy, z dębem, brzozą, czeremchą; na powalonej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oddział 40, gmina Łęka Opatowska.
fot. 1201290 fot. 1201291 fot. 1201292

ID341485 Meruliopsis taxicola; 600 m na N-W od Ustronia, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-36; 2020.11.21; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: n
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oddział 20, gmina Łęka Opatowska.
fot. 1201298 fot. 1201299 fot. 1201300 fot. 1201301

ID341486 Meruliopsis taxicola; 1,2 km na S od Pieniek, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-38; 2020.12.22; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Biała.
fot. 1201308 fot. 1201309 fot. 1201310 fot. 1201311 fot. 1201312

ID341487 Meruliopsis taxicola; 300 m na S-W od Królewskiej Grobli, pow. oleski, woj. opolskie, CE-48; 2020.03.07; las sosnowy, z dębem, sosną, akacją, osiką; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Tęczynów oddział 29, Nadleśnictwo Kluczbork, gmina Gorzów Śląski.
fot. 1201317 fot. 1201318 fot. 1201319

ID341488 Meruliopsis taxicola; 900 m na S od Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-48; 2020.12.29; las sosnowy, z brzozą; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Łubnice.
fot. 1201326 fot. 1201327 fot. 1201328 fot. 1201329 fot. 1201330

ID341489 Meruliopsis taxicola; 900 m na S-E od Grójca, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE-10; 2020.12.01; las sosnowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Potok oddział 160, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Złoczew.
fot. 1201336 fot. 1201337 fot. 1201338 fot. 1201339

ID341490 Meruliopsis taxicola; 900 m na S-W od Wierzbowa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE-10; 2020.04.20; Las sosnowo-świerkowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Pyszków oddział 110, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Brzeźnio.
fot. 1201345 fot. 1201346 fot. 1201347 fot. 1201348

ID341491 Meruliopsis taxicola; 700 m na N-E od Jodłowca, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.012.16; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 169, Nadleśnictwo Wieluń.
fot. 1201354 fot. 1201355 fot. 1201356 fot. 1201357

ID341492 Meruliopsis taxicola; 800 m na S od Koloni Raduckiej, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.02.16; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Osjaków.
fot. 1201364 fot. 1201365 fot. 1201366 fot. 1201367 fot. 1201368

ID341493 Meruliopsis taxicola; 500 m na N od Jajczak, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-40; 2020.02.22; las sosnowy, z dębami i brzozami; na wiszącej, suchej sosnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Mierzyce oddział 228, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1201373 fot. 1201374 fot. 1201375

ID341494 Meruliopsis taxicola; 700 m na N-E od Jajczak, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-40; 2020.02.22; młodnik sosnowy; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Mierzyce oddział 233, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1201381 fot. 1201382 fot. 1201383 fot. 1201384

ID341495 Meruliopsis taxicola; 500 m na S od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.03.16; las sosnowy, z dębem i brzozą; na opadłej gałęzi sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 221, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1201390 fot. 1201391 fot. 1201392 fot. 1201393

ID341781 Gloeoporus taxicola; 250 m na N od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2021.01.02; zagajnik sosnowy; na gałęzi Pinus sylvestris rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1202576 fot. 1202577 fot. 1202578

 ID354318  (potwierdzenie 120122) Meruliopsis taxicola; 1 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.01.02; bór sosnowy; na martwej sośnie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 4" N 19st 20' 43" E

fot. 1305500 fot. 1305501 fot. 1305502 fot. 1305503 fot. 1305504

ID355419 (potwierdzenie 125977) Meruliopsis taxicola; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.02.04; rekultywowany teren byłej żwirowni; las mieszany -sosna pospolita, wejmutka, robinia, wierzba, topola; na murszejącej, padłej sośnie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 40" N 19st 24' 59,5" E

fot. 1313363 fot. 1313364 fot. 1313365 fot. 1313366

gr. 2 -kilka owocników na martwej gałęzi sosny
fot. 1313367 fot. 1313368

ID355667 Gloeoporus taxicola; Krościenko Wyżne (Dębina), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-03; 2022.02.14; głównie dęby, graby, sosny, brzozy, możliwy wiąz; leżący na ziemi drąg sosnowy kilka rozpostartych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1316326 fot. 1316327 fot. 1316328 fot. 1316329 fot. 1316330 fot. 1316331

ID364213 Meruliopsis taxicola; 1 km E od wsi Kuźnica; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.11.13; bór sosnowy; na leżącym drągu sosnowym grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1232 19,5702

fot. 1395909 fot. 1395910 fot. 1395911

ID364375 Gloeoporus taxicola; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.11.06; młodnik sosnowy; na murszejącym drągu sosnowym leżącym na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1997 19,4165

fot. 1397783 fot. 1397784 fot. 1397785

ID364806 Meruliopsis taxicola; Sulmin k. Gdańska, Lasy Sulmińskie, 2 km N, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2022.12.03; zabagnienie z olchą, brzozą, osiką, wierzbą, sosną; sucha gałąź sosnowa owocnik rozpostarty na kilkadziesiąt cm; leg. Marian Sęktas; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1400345.html

fot. 1400925 fot. 1400926 fot. 1400927 fot. 1400928 fot. 1400929 fot. 1400930 fot. 1400931 fot. 1400932

ID365837 Meruliopsis taxicola; Siemkowice, ul. Leśna; gm. Siemkowice, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-32; 2023.01.19; pas samosiejkowego lasu ( gł. sosny ) przy niewielkim borze sosnowym; na martwych gałęziach sosen ponad 50 owocników na 7 gałęziach 6 sosen; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1964 18,9095

fot. 1408532

ID366773 Meruliopsis taxicola; Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.03.21; nadmorski bór sosnowy; gałąź sosny kilka rozpłaszczonych pojedynczych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1418911 fot. 1418912 fot. 1418913

ID366848 Meruliopsis taxicola; Gdańsk-Matarnia, las pomiędzy przystankiem PKM a lotniskiem w Rębiechowie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2023.03.23; las mieszany z sosną, dębem, bukiem, świerkiem; kłoda szpilkowego kilka rozpłaszczonych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1419467.html

ID367816 (potwierdzenie 131486) Meruliopsis taxicola; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2023.05.01; las mieszany - brzoza, grab, olcha, sosna, świerk i inne; na pniu padłej sosny grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0192 19,2536

fot. 1429662 fot. 1429663 fot. 1429664 fot. 1429665

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji