grzyby.pl
jadalny

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939)

rycerzyk czerwonozłoty
Tricholoma rutilans Quelet
Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty)
pokrój; 24.10.2002, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty)
pokrój
Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty)
grupa owocników przy pniaku sosny
Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty)
stary owocnik obok zmurszałego pniaka sosny

owocnik

Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty)
Kapelusz średnicy 30 – 150 mm; z winnoczerwonymi, gęstymi, drobnymi łuseczkami na złocistym tle; szeroko stożkowaty, z wiekiem wypukły do płaskiego, brzeg podwinięty; powierzchnia sucha.

space

Trzon barwy kapelusza, nieco jaśniejszy; cylindryczny 60 – 110 x 10 – 25 mm; powierzchnia sucha; pełny, z wiekiem pusty..

space

Pileus 30 – 150 mm in diameter; with vinaceous-reddish, close, tiny squamules on golden background; broadly conic, with age convex to plane, margin inrolled; surface dry.

space

Stipe colour of the cap, slightly lighter-coloured; cylindrical 60 – 110 x 10 – 25 mm; surface dry; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6 – 9 x 4 – 6 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6 – 9 x 4 – 6 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w wiązkach na pniakach lub wokół nich drzew iglastych zwłaszcza świerka i sosny.

Common, summer-fall, clustered or gregarious, more rarely solitary, on stumps of conifers, especially Picea and Pinus.

wartość

Stosunkowo często jest zbierany i jedzony. Nie jest jednak smaczny choć obiecuje więcej swoim pięknym wyglądem i słoneczną barwą blaszek.

It is quite common eaten in Poland but becouse of low culinary value.

uwagi

Do tego rodzaju należą 4 europejskie gatunki. Wszystkie wyrastają na drewnie i mają miąższ oraz blaszki w różnych odcieniach żółtego.

space

To this genus belong 4 European species. All of them are found on wood and their flesh and gills are in various hues of yellow.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021024.1.02 - Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty); okolice Obornik Śląskich
021024-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Obornik Śląskich/ #5
znalezisko 19991016.12.99 - Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
991016-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #2
znalezisko 19991004.1.99 - Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
991004-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #1
znalezisko 20010902.6.01 - Tricholomopsis rutilans (rycerzyk czerwonozłoty); Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie
010902-6
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Góry Bialskie/ #3