grzyby.pl
jadalny

Strobilurus esculentus (Wulf.) Sing.

szyszkówka świerkowa
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
13.03.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)

opis

Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa)
Kapelusz higrofaniczny, początkowo jasny, białawy, z czasem szaroochrowy do czerwonobrązowego i ciemnobrązowego; 10 – 25 (35) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem do płaskiego, rzadko z niskim garbkiem; powierzchnia gładka, matowa, w części może być promieniście pomarszczona; brzeg gdy wilgotny z niewyraźnie prześwitującymi blaszkami, nieco wystający poza blaszki.

space

Trzon u góry białawy, ku podstawie żółtoochrowy do czerwonawo-pomarańczowo-ochrowego; 20 – 80 × 1 – 2.5 mm, równogruby, powyginany, elastyczny, korzeniasto zakończony; powierzchnia gładka, bardzo drobno oprószona, u podstawy z biała grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, initially light-coloured, whitish, gradually grey-ochraceous to red-brown and dark brown; 10 – 25 (35) in diameter, initially convex, with age becoming plane, sporadically with a small umbo; surface smooth, dull, in part may be radially wrinkled; margin indistinctly translucent-striate when moist, slightly projecting beyond lamellae.

space

Stipe at the apex whitish, towards the base yellow-ochraceous to reddish-orange-ochraceous; 20 – 80 × 1 – 2.5 mm, equal, flexuous, elastic, rooting; surface smooth, very finely pruinose, at the base with white mycelium.

space

cechy mikroskopowe

Cheilocystydy wydłużone, brzuchate, grubościenne, słabo inkrustowane na szczycie, 40 – 50 × 9 – 12 µm. Pleurocystydy brzuchate, silnie inkrustowane na szczycie, grubościenne, 35 – 60 × 10 – 17 µm.

Cheilocystidia elongated, ventricose, thick-walled, slightly incrustate at the top, 40 – 50 × 9 – 12 µm. Pleurocystidia ventricose, distinctly incrustate at the top, thick-walled, 35 – 60 × 10 – 17 µm.

występowanie

Pospolita; owocniki wyrastają głównie wczesną wiosną, rzadko późną jesienią, zwykle w licznych grupach, na szyszkach świerkowych leżących na powierzchni, jak i na zagrzebanych w ściółce.

Common; sporocarps found mainly early spring, seldom late autumn, usually in numerous groups, on spruce-cones both lying on surface and buried in litter.

wartość

Jadalny. Dobry w smaku.

Edible. Tasty.

uwagi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080330.1.jgadek - Strobilurus esculentus (szyszkówka świerkowa); okolice Istebnej
080330-1
leg. Joanna Gądek
/okolice Istebnej/ #9