grzyby.pl

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.

czarka austriacka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana

występowanie

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]

uwagi

W okresie od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.
Sarcoscypha jurana
Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

space

wybrane okazy · selected collections

#9
jkz.060417-bf29981
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/
#8
08 05 01 - 1
/Bieszczady/
#3
08 04 29 - 6
/Bieszczady/
#11
gbr.070311-1
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Baral, H.O., 2004 — The European and N-American species of Sarcoscypha. web publication: http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm [86]
  • http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/Sarcoscypha.htm
znaleziska Sarcoscypha austriaca na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

342791 195248 163422 AB-35 330386 AB-51 344035 AB-65 330478 AB-76 366669 AB-79 343236 AB-83 322673 356612 23923 112341 AB-93 30100 312162 366761 127382 343606 AB-94 23919 298810 AB-95 297885 112655 110875 AB-97 343231 AC-02 356000 355775 AC-05 343598 AC-08 345126 344030 330485 AC-16 357022 AC-27 314792 AC-40 110867 366667 AC-83 184620 BB-11 53775 BC-79 54561 BD-08 322997 BD-19 56133 BE-58 129106 BE-59 129095 CA-49 94676 CA-50 134666 CA-59 185466 162625 CA-61 96790 CA-62 134646 CA-71 98169 CA-89 125156 126658 126659 128115 163238 356691 366837 CA-98 162621 184522 184523 162622 128802 184524 CA-99 367346 CC-15 298652 297184 CC-79 60271 CD-51 58391 CF-39 55583 29981 DA-70 127860 56929 127859 56932 56928 161595 DA-80 90090 90088 96829 125302 60228 126661 56458 155635 128114 91111 96828 93961 126899 126404 123138 94486 163239 DA-90 366641 DA-95 356514 DA-96 366616 DA-98 367406 DB-05 357002 357018 356707 367127 356489 DB-06 366618 356492 DB-28 366769 DD-06 105642 DE-35 96755 163061 310833 163314 367453 DE-45 128708 162800 96756 367085 128707 130286 126115 162799 128807 344314 367087 163313 184571 355422 162818 185431 DE-46 313535 344461 344317 DE-47 163723 163721 DE-54 128105 166104 185442 DE-55 367119 163826 96820 162828 185434 162797 331191 367268 185435 127534 128716 184552 355719 126759 330489 367118 365261 122217 96824 162825 162824 96722 184469 184570 126111 126206 126202 162186 184569 96827 162823 184467 183865 162796 DE-56 183871 125990 163062 127905 367265 185437 366284 355674 DE-57 310834 163722 163240 163237 DE-64 98208 163774 129030 DE-65 185514 186842 162189 128809 331190 162809 162808 129736 183867 185440 367120 96724 183866 162291 185439 162184 DE-66 72953 126337 114023 DE-74 98373 DE-77 126503 DF-34 179448 179449 DF-62 195542 DF-78 184360 DF-85 57682 DG-13 98020 DG-22 136967 97166 EB-19 186848 EB-69 128208 128781 EC-04 323092 EC-14 298826 EC-23 344006 EC-25 297411 EC-34 297250 298035 EC-37 344110 EC-46 313028 ED-15 13595 13370 162318 EE-34 343788 EE-43 358045 EE-84 57695 56919 EF-14 96236 EF-15 96240 EF-25 96239 EF-81 140451 140439 EF-82 95420 140466 32928 58013 EF-93 97856 EF-99 30072 EG-09 30695 30069 EG-15 13812 123347 EG-28 30693 EG-29 30046 FE-13 130393 130779 130778 130678 130637 130776 130138 129745 130139 FE-14 130389 130732 130629 130635 FE-23 130392 130692 130686 FE-24 130396 FG-02 57432 FG-10 96816 FG-11 57431 FG-21 59478 96795 96797 96817 FG-22 184023 31272 30692 62876 96788 96787 57811 FG-23 62872 96791 96792 FG-24 184089 96794 FG-28 64291 64264 64292 64287 64265 FG-29 64293 FG-33 95282 FG-34 184025 184088 FG-35 96306 96305 FG-45 60588 FG-57 100538 32045 FG-68 100532 FG-69 100531 96322 100529 GC-01 185294 GC-11 185291 185290

 ID13370  Sarcoscypha austriaca; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.11; W lesie liściastym, olsza, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny. W sąsiedztwie zarośli łęgowych; Na ziemi, podłoże próchnicze. Substrat,- murszejąca gałązka Dwa owocniki w parze. Jeden ok. 150 m dalej; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MK/25.04.05, B 11042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9875

 ID13595  Sarcoscypha austriaca; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2005.04.21; W lesie liściasty, z olszynami, topolami i krzewami m.in. czarnego bzu, w sąsiedztwie mokradła z krzakami wierzby; Na ziemi, podłoże próchnicze. Substrat,- murszejący kawałek gałęzi drewna liściastego, tkwiący płasko w ziemi Trzy owocniki, na jednym odcinku tego kawałka drewna, w odległości ok. 30cm; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Anna Kujawa; eksykat: 2/MK/2.05.05 w Stacji ZBŚRiL PAN, 21042005, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 10105

 ID13812  Sarcoscypha austriaca; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.05.01; las mieszany (brzoza, jawor, dąb, lipa, sosna, świerk, jodła); gałązka (zapewne klonu - jaworu) jeden owocnik; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer ; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/SP/11.05.05, skan, notatka: powyżej; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID23919  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 500m na SE od Glinnej, AB-94; 2005.04.21; ols; na zagrzebanych w ziemi gałązkach w grupie 7 osobników i mniejszych; leg. Anna Kujawa, Grażyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/23.04.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23670

 ID23923  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, PL Zdroje, AB-83; 2005.05.02; las wielogatunkowy (brzoza, osika, jawor, robinia akacjowa); na drewnie w ziemi pojedynczo 2 mizerne osobniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/27.05.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23673

 ID29981  Sarcoscypha austriaca; lasek nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 2006.04.16; łąka przy lesie brzozowo-akacjowo-mieszanym nad Kanałem Gliwickim, w jeżynisku pod linią wysokiego napięcia; na gałązkach drzew kilkadziesiąt sztuk w niewielkiej odległości od siebie. Niektóre pojedynczo inne w grupach po dwie - trzy.; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/17.05.06, tak, notatka: TAK - zostanie wysłana do kustosza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31565 fot. 31566 ID30046  Sarcoscypha austriaca; Wołowiec - Beskid Niski, EG-29; 2006.04.16; Starodrzew mieszany, w starych, butwiejących liściach; ziemia pokryta butwiejącymi liśćmi kilkanascie owocników ok. 15; leg. Darek Litwiński; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/DL/9.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70 (jako Sarcoscypha sp.)
uwagi: fot. 31721

 ID30069  Sarcoscypha austriaca; Biecz 2km ESE nad rzeką Ropą, EG-09; 2006.03.27; na powierzchni kilkunastu arów w olszynce nadrzecznej z czeremchą, wierzbą i czarnym bzem, gleba mulisto-ilasta, w niektórych miejscach nieco podmokła; zmurszałe, opadłe gałązki olchy szarej i prawdopodobnie czeremchy, wśród mchów i szczątków roslinnych ponad sto owocników pojedynczo i grupkami po kilka do kilkunastu na 1 m kwadr.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31746

 ID30072  Sarcoscypha austriaca; Grudna Kępska koło Biecza, nad rzeka Ropą, EF-99; 2006.03.30; zarośla z krzaczastymi wierzbami, olchą szarą, czeremchą i bzem czarnym na progu II terasy rzeki Ropy; na zmurszałych opadłych gałązkach o różnym stopniu rozkładu pośród licznych szczątków roślinnych ponad sto owocników w kilku grupkach po kilka-kilkanaście, poza tym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: 2006.04.19 eksykat w trakcie suszeniafot. 31750

 ID30100  Sarcoscypha austriaca; powiat Gryfino, gmina Gryfino, Chlebowo, AB-93; 2006.04.20; zdziczały park, czeremcha, wierzba, bluszcz; na opadłych gałązkach pojedynczo i w grupie, łącznie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31804 fot. 31805

 ID30692  Sarcoscypha austriaca; Beskid Niski, Tylawa k/Dukli, lewy brzeg rzeki Jasiołki, pow. Krosno n/W, FG-22; 2006.04.22; Świetlisty łęg, wierzby, olcha szara, ceremcha; Na opadłych, zmurszałych gałązkach głównie pod wierzbami, wśród ściółki drobnych, pokruszonych gałązek grupami od kilku do kilkunastu sztuk, łącznie kilkaset owocników (powyżej 400 - 500 sztuk); leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32959 fot. 32960


 ID30693  Sarcoscypha austriaca; Beskid Niski, Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, pow. Gorlice, lewy brzeg rz. Zdynianka 1,5 km E od cerkwi, EG-28; 2006.04.27; nadrzeczna świetlista olszynka z krzaczastą wierzbą, o gliniastym podłożu; zmurszałe, opadłe gałązki wśród licznej roślinności zielnej grupkami po kilka sztuk, łącznie ponad 50 sztuk; leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32964 fot. 32965

 ID30695  Sarcoscypha austriaca; Biecz pow. Gorlice, prawy brzeg rz. Ropy, Korczyna-Załawie, EG-09; 2006-04-20; zarośla z wierzbami, olchą szarą i czeremchą, gleba ilasto-mulista, liczna roślinność zielna; Na opadłych, zmurszałych gałązkach grupkami po kilka sztuk, łącznie ponad 50 sztuk; leg. Zygmunt Augustowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZA/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Czarka ...
fot. 32968

 ID31272  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Trzciana, gmina Dukla, FG-22; 2006.05.03; las mieszany - jodła, olcha, leszczyna, dziki bez, miejscami buki; na opadłych gałązkach w grupach po kilka i kilkanaście; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2a-j/AH/18.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Uwagi: występuje w wielu podmokłych prześwietlonych miejscach po kilkanaście, a także tylko po kilka. Tak jest obecnie, a można przypuszczać, że było jej o wiele więcej w czasie szczytu wysypu. Występujące owocniki były już mocno dojrzałe, ale trafiały się także takie w początkowej fazie rozwoju. Można przypuszczać, że w tej części Beskidu Niskiego jest dość pospolita.

fot. 33816 fot. 33817 fot. 33818

 ID32045  Sarcoscypha austriaca; Bieszczady Zachodnie, ok. Cisnej, FG-57; 2006.05.03; Bieszczady Zachodnie, przy czerwonym szlaku z Cisnej na Okraglik na prawym brzegu potoku Żwir u jego ujścia do Solinki. Stanowisko oddalone o ok. 200 m od torowiska kolejki bieszczadzkiej. Owocniki występują na wilgotnym, kamienistym obszarze okresowo (wiosną) zalewanym przez ograniczające go od dwóch stron potoki. W miejscu tym wykształciły się typowe zbiorowiska z zespołu Dentario glandulosae-Fagetum i, w miejscach bardziej kamienistych, bliżej brzegów potoków, Patesitetum kablikiani. Zwarcie warstwy drzewiastej ok. 50%. Warstwa krzewów słabo rozwinięta. W bezpośrednim sąsiedztwie występuje również zespół Caltho laetae-Alnetum lecz w jego obrębie nie znaleziono owocników czarki.; opadłe gałązki Stanowisko Sarcoscypha austriaca jest bardzo liczne. Owocniki występują na powierzchni ok. 200 m2. Na obszarze tym znaleziono ok. 250 osobników.; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BG/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 34866 fot. 34867

 ID32928  Sarcoscypha austriaca; Dolina rzeki Raby, EF-82; 2006.04.19; las łęgowy; na ziemi pojedynczo i w grupach, stanowiska rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AP-K/3.05.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 36737

 ID53775  Sarcoscypha austriaca; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka, BB-11; 2007.02.02; Las bagienny, olsza, brzoza, sosna.; Na drewnie zagrzebanym w ziemi. Pojedynczo, kilkanaście owocników w jednym rejonie.; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/9.02.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 74577 fot. 74578

 ID54561  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Śnieżycowy Jar, Starczanowo, pow. poznański, BC-79; 2007.02.04; Las liściasty w wąwozie, wzdłuż ścieżki w rezerwacie; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego W grupie, 7 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 75706 fot. 75707

 ID55583  Sarcoscypha austriaca; Pyskowice ul. Śluza, nad jez. Dzierżno Małe, CF-39; 2007.02.25; lasek z przewagą robinii i brzóz, chaszcze, jeżyniska, pod linią kolejową; na ziemi w opadłych gałązkach owocniki pojedynczo i podwójnie- potrójnie pozrastane trzonkami; bardzo liczne - kilkadziesiąt owocników .; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/19.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Jest to to samo stanowisko, co w zeszłym roku.
ID: 29981
Rozszerzyło się o kilkadziesiąt metrów.

fot. 77437 fot. 77438 fot. 77439

 ID56133  Sarcoscypha austriaca; Dawne wyrobisko pożwirowe w miejscowości Borówiec, ok. 500m S od szosy Gądki-Kamionki, pow. poznański, BD-19; 2007.03.04; Wyrobisko pożwirowe, silnie zruderalizowane, zaśmiecone, drzewa liściaste, pojedyncze iglaste, krzewy głównie Sambucus nigra; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa, wśród mchu 2 apotecja obok siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/14.03.07 i 1/MW/21.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 78267Uwaga A. Kujawy:
1/MW/14.03.07 - młody owocnik, ze słabo wykształconymi cechami - podejrzewany o przynależność do S. coccinea.
1/MW/21.03.07 - dojrzały owocnik, z cechami typowymi dla S. austriaca.

 ID56458  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowo, DA-80; 2007.03.07; Aleja lipowa oraz początek lasu; na opadłych, zagrzebanych w ziemi gałązkach w lesie na szczątkach powyrzucanych z siedlisk ludzkich (kompost) ok. 40 owocników w kwadracie 100x100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78772 fot. 78773 fot. 78774

 ID56919  Sarcoscypha austriaca; Las Dąbrowa od strony wsi Brzeziny, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.11; Las świerkowo-dębowy z domieszką brzozy, obniżony teren pomiędzy strumykiem a ścieżką leśną; Pod świerkiem na zakopanych w wilgotnym podłożu gałązkach, najprawdopodobniej dębowych 19 owocników na powierzchni ok. 4 m. kw., średnica od 3 do 45 mm; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/22.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Po raz pierwszy na tym stanowisku tj. 30.04.2001 r. znalazłem 5 owocników.
fot. 79555 fot. 79556 fot. 79557

 ID56928  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny., DA-70; 2007.03.11; Robinia, klon, olsza czarna; na zagrzebanych gałązkach 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79566 fot. 79567 fot. 79568

 ID56929  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny-granica z Gdynią, DA-70; 2007.03.11; Na wydmach-plaża; Zagrzebane szczątki drewna 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79572

 ID56932  Sarcoscypha austriaca; Sopot koniec ul.Powstańców Warszawy, DA-70; 2007.03.11; Parking samochodowy; Olsza czarna inne m.ruderalne dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79579 fot. 79580

 ID57431  Sarcoscypha austriaca; rezerwat Łysa Góra w okolicy miejscowości Łysa Góra, FG-11; 2007.03.11; leszczyna, olcha, trześnia ptasia; na zagrzebanych gałązkach pojedynczo i w grupach po kilka owocników na 2 stanowiskach w odległości około 2 km; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2-3/AH/11.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80263 fot. 80264

 ID57432  Sarcoscypha austriaca; okolice Miejsca Piastowego tzw. Winna Góra, FG-02; 2007.03.13; olszyna; na zagrzebanych patykach po kilka i kilkanaście w kilku miejscach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/23.03.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: (wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

 ID57682  Sarcoscypha austriaca; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2007.03.15; nad potokiem, na brzegu lasu (olsza czarna, jesion, jawor, bez czarny, wierzba iwa); na patykach (omszonych) olszy czarnej 32 miseczki pojedynczo rozrzucone na powierzchni około 6 m2; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/20.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st 50'59" ; E0 19st 23'22" ; 380 m n.p.m.
miseczki miały od 0.7 cm do 4.5 cm średnicy

fot. 80590 fot. 80591

 ID57695  Sarcoscypha austriaca; Sukowski Las - oddz. 136 - strumyk Chodcza, 100 m na zachód od źródełka, ok. 2.5 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.18; Torfowisko nad strumykiem Chodcza porośnięte olszą czarną wśród pokrzyw i ostrożyn; wilgotne, na opadłych gałązkach olszy czarnej porośniętej mchem masowo, grubo ponad 300 szt., na obszarze 20x50 m; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/22.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 245 m n.p.m, owocniki do 50 mm średnicy
fot. 80614
Widok na stanowisko

fot. 80615

 ID57811  Sarcoscypha austriaca; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2007.03.16; las mieszany, sosna, jodła, leszczyna, jesion, grab, olcha, zdziczała jabłoń, trześnia ptasia i in.; na opadłych zagrzebanych gałązkach w grupie i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/23.03.07; 1-9/AH/5.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: potwierdzenie stanowiska z ubiegłego sezonu ID 30281. Na razie w jednym miejscu ok. 10 owocników w różnym stadium rozwoju i pojedynczo w dalszych odległościach i różnych częściach lasu. To jeszcze nie jest chyba ten właściwy wysyp. Nie udało mi się sprawdzić wszystkich miejsc. Wszystkie 9 miejsc występowania to czarka austriacka.
fot. 80778 fot. 80779 fot. 80780 fot. 80781 fot. 80782

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 11.kwietnia.2007)

 ID58013  Sarcoscypha austriaca; Nieznanowice, EF-82; 2007.03.04; las łęgowy; na opadłych gałązkach w grupie (kilkadziesiąt osobników); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/20.03.07, TAK, 2, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 81051fot. 81052

 ID58391  Sarcoscypha austriaca; Stary cmentarz ewangelicki, Nowa Cerekwica, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, CD-51; 2007.03.24; Resztki po cmentarzu, drzewa liściaste - jesiony, wiązy, topole, lipy; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego Licznie, grupa ok. 17 apotecjów; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 105-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 81689

 ID59478  Sarcoscypha austriaca; Las między Chyrową, a Myscową, pow. jasielski, FG-21; 2007.04.01; prześwietlone, podmokłe miejsce z wierzbą, olchą, trześnią ptasią; na zagrzebanym drewnie co najmniej kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/4.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 83295 fot. 83296 fot. 83297

 ID60228  Sarcoscypha austriaca; TPK Dolina Samborowo Gdańsk, DA-80; 2007.04.07; Bagno porośnięte olszą i topolą osiką; na gałęziach olszy? kilkanaście owocników na powierzchni 50x150m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84387 fot. 84388 fot. 84389

 ID60271  Sarcoscypha austriaca; 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy, CC-79; 2007.03.11; Pas robinii przy drodze asfaltowej oddzielający drogę od lasu sosnowego z nielicznymi dębami, świerkami i bukami; na ziemi wsród liści i nasion robinii pojedynczo i grupowo po kilka sztuk.; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/26.03.07, TAK (około 100), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na stanowisku znajdowało się około kilkuset grzybów
fot. 84481 fot. 84482 fot. 84483 fot. 84484 fot. 84485

 ID60588  Sarcoscypha austriaca; okolice Komańczy (na trasie Komańcza - Prełuki) przy drodze, FG-45; 2007.04.09; las mieszany, w pobliżu czarek olcha, leszczyna, brzoza; na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna kilkanaście owocników pojedynczo i w grupach po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/12.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84816 fot. 84817 fot. 84818
większość owocników starych

(wiadomość edytowana przez Anna Hreczka 14.kwietnia.2007)

 ID62872  Sarcoscypha austriaca; wzgórze Bania w okolicy miejscowości Szklary (woj. podkarpacie), FG-23; 2007.04.29; las mieszany, w miejscu występowania czarki pozostałość po leszczynie i świerk lub jodła; na zagrzebanych patykach w grupie kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/5.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Miejsce prześwietlone, podmokłe (naniesione resztki drewna, prawdopodobnie podczas jakiejś ulewy), w odległości kilkunastu metrów w ostrężynach dodatkowo kilka owocników.
fot. 89156

 ID62876  Sarcoscypha austriaca; Stasiana (okolice Tylawy, woj. podkarpackie), FG-22; 2007.04.22; olcha, brzoza, wierzba, dziki bez; na zagrzebanych patykach w grupie, kikanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/8.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Przy asfaltowej drodze, prawdopodobnie w miejscu zalegającego po odśnieżaniu śniegu. W pokrzywach, lepiężnikach i ostrężynach.
fot. 89159

 ID64264  Sarcoscypha austriaca; Ustrzyki Dolne, Bieszczady, FG-28; 2007.04.12; Fragment lasu łęgowego z jesionem i olszą szarą, w runie śledziennica skrętolistna; na patykach olszy szarej około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 3 arów; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st26'20,8", E 22st33'47,8", 609 m npm, exp - NW, spadek terenu - 25st, (nr4)

fot. 91968 fot. 91969

 ID64265  Sarcoscypha austriaca; Serednica, Bieszczady, FG-28; 2007.04.14; Zarośla nadrzeczne z wierzbą kruchą i poj. olszą szarą; na patykach olszy szarej jedna miseczka; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'32", E 22st30'29", 445 m npm, (nr7)

fot. 91981

 ID64287  Sarcoscypha austriaca; Serednica, Bieszczady, FG-28; 2007.04.15; Olszynka karpacka (olsza szara) na terasie zalewowej blisko lasu; na patykach olszy szarej około 30 miseczek w grupach po 3-5, na powierzchni 1 ara; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'05,9", E 22st32'14,1", 507 m npm, (nr1)

fot. 92026

 ID64291  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, FG-28; 2007.04.13; Las górski, buczyna wschodniokarpacka (90% jodły); na patykach wierzby iwy Kilkanaście miejsc po kilkanaście owocników, na terenie całego rezerwatu (14,5ha); leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7 i 8/PCH/8.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st28'15,9", E 22st31'42,8", 625 m npm, (nr5i6)

fot. 92037 fot. 92038 fot. 92039

 ID64292  Sarcoscypha austriaca; Na granicy Łodyny, powiat Leski, Bieszczady, FG-28; 2007.04.15; Tereny porolne porośnięte olszą szarą; na patykach olszy szarej 5 miseczek na po 1-2 na patykach; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/8.05.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st28"55,5", E 22st34'46,5", 555 m npm, (nr2)

 ID64293  Sarcoscypha austriaca; Około 8 km na północ od Serednicy, powiat Leski, Bieszczady, FG-29; 2007.04.15; Buczyna wschodniokarpacka; na patykach jawora jedna miseczka; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PCH/8.05.07, nie, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st29'40,9", E 22st35'34,4", 522 m npm, (nr3)

 ID72953  Sarcoscypha austriaca; Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2007.03.11; robinia akacjowa, dąb, sosna, bez; ściółka, patyki w grupie, kilkadziesiąt sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/9.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110717 fot. 110718

 ID90088  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, Dolina Samborowa, DA-80; 2008.01.13; Skraj lasu z wysypiskiem śmieci organicznych; na drewnie liściastym zagrzebanym w ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 146234
Stanowisko z zeszłego roku

 ID90090  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 2008.01.13; Przyleśne osiedle domków; W alei lipowej Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 146237
Stanowisko z zeszłego roku

 ID91111  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.02.03; Las łęgowy olsza,topola osika,leszczyna; na gałęziach olszy kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 148456 fot. 148457

 ID93961  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk. Dolinia Samborowa, Aleja Brzozowa, DA-80; 2008.03.04; Stara aleja brzozowa w lesie bukowym z domieszką świerku; w trawie 4 owocnik - 2 starsze i dwa młode; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 154657 fot. 154658

 ID94486  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 200 m na S od osiedla VII Dwór, DA-80; 2008.03.08; Las mieszany: brzoza, olcha, osika, bez czarny + nasadzony modrzew; opadła gałązka, prawdopodobnie olchowa, przykryta ściółką 5 owocników wzdłóż jednej gałązki i jeden nieopodal, oddzielnie (oderwany?); leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WCh/4.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Zdjęcia owocników, zarodników i włosków na zewntrznej powierzchni miseczki
fot. 155767 fot. 155768 fot. 155769 fot. 155770 fot. 155771

 ID94676  Sarcoscypha austriaca; Chałupy,płw.Helski, CA-49; 2008.03.08; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na zagrzebanych gałązkach,szczątkach dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/4.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 156298 fot. 156299

 ID95282  Sarcoscypha austriaca; Okolice miejscowości Jaśliska - Lipowiec, pow. krośnieński, FG-33; 2008.03.16; zarośla z olchą i innymi liściastymi drzewami i krzewami, na brzegu strumienia - dopływu Jasiołki; na opadłych gałązkach, prawdopodobnie olchowych na kilkudziesięciu matrach, wzdłuż brzegu bardzo liczne owocniki (możliwe, że nawet kilkaset sztuk), w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; weryfikował: Anna Kujawa, ; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/19.03.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157489 fot. 157490 fot. 157491

 ID95420  Sarcoscypha austriaca; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF-82; 2008.02.09; 2008.03.08; 2008.03.21; las łęgowy; na opadłych gałązkach pojedynczo i w grupach, stanowiska rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu; wcześniej zgłoszone jako: ID:32928

fot. 157709 fot. 157710

 ID96236  Sarcoscypha austriaca; ok 6 kmSW Szaniec, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2008.03.16; Na skraju lasu liściastego z przewagą olszy, leszczyny, czarnego bzu, w terenie podmokłym; na leżących gałęziach trzy stanowiska w odległości ok 10 m po kilkadziesiąt sztuk, w sumie ponad sto sztuk; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159555 fot. 159556 fot. 159557
dodatkowo 2 szt 1 km S Galów, na skraju dębowego lasu wśród młodych akacji ID96239  Sarcoscypha austriaca; Hołudza , gmina Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 2008.03.22; zagajnik liściasty z olchą i czarnym bzem przy drodze, teren podmokły; na gałązkach liściastych leżących na ziemi 20 owocników na 1 m kw; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159563 fot. 159564

 ID96240  Sarcoscypha austriaca; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.03.29; Park Zdrojowy Górka, rosnące drzewa to olsza, klon, brzoza, czarny bez; na leżących gałęziach liściastych 4 sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159568 fot. 159569

 ID96305  Sarcoscypha austriaca; północno-wschodnie zbocze pasma Kamień, ok. 8 km od Wisłoka Wielkiego, gmina Komańcza, FG-35; 2008.03.30; las mieszany, jodłowo-bukowy z domieszką chyba wierzby i innych liściastych; na drewnie zagrzebanym w ziemi i na większych zmurszałych kłodach, pośród ostrężyn, w podmokłym, prześwietlonym miejscu kilkaset owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159702 fot. 159703 fot. 159704 fot. 159705

 ID96306  Sarcoscypha austriaca; ok. 5 km od Wisłoka Wielkiego, gmina Komańcza, FG-35; 2008.03.30; las mieszany, jodły, świerki, wierzby, dzika czereśnia; na drewnie zagrzebanym w ziemi i na większych zmurszałych kłodach 9 szt. na powalonym, zmurszałym drewnie, chyba wierzby, kilkanaście metrów dalej w jodłach 3 szt. (w tym 1 pomarańczowa), i na drodze (szlaku) 5 szt.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159711 fot. 159712 fot. 159713 fot. 159714

 ID96322  Sarcoscypha austriaca; NW ok 600 m Bereżki, gmina Lutowiska, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG-69; 2008.03.27; las liściasty z przewagą olchy, wierzby, olszy i brzozy, wzdłuż rzeki; na leżących na ziemi gałęziach liściastych masowo po obu stronach rzeki niezliczone ilości; leg. Zbigniew Oziębło; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN,7/ZO/3.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 159722 fot. 159723 fot. 159724

 ID96722  Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, DE-55; 2008.03.29; w przydrożnym rowie, w lesie mieszanym,(na danym odcinku drzewa wycięto w ubiegłym roku); na gnijących gałązkach liściastych drzew trzy grupki(2+4+2) w odległości 2 od 1 -12m,3 od 2-45m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 126111, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 160888 fot. 160889 fot. 160890

 ID96724  Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-65; 2008.03.30; skraj lasu-osiki,wierzby; na gnijących gałązkach w grupce-3szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy powtórnym zgłoszeniu stanowiska ID 128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 160900 fot. 160901

 ID96755  Sarcoscypha austriaca; 1km NW,Huta Brudzka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-35; 2008.04.06; las liściasty-brzoza,osika,leszczyna; na leżących gałązkach pojedynczo i w grupkach-14szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160959 fot. 160960

 ID96756  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE-45; 2008.03.28 i 2008.04.06; fragment lasu liściastego-brzoza ,dąb,bez czarny i inne; w liściastej ściółce na próchniejących gałązkach ok.50szt na powierzchni ok.35m kw; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.05.08, tak(dużo więcej u mnie), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko odkryte 12 kwietnia 2006r


fot. 160966 fot. 160967 fot. 160968

 ID96787  Sarcoscypha austriaca; południowe zbocze góry Piotruś, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, FG-22; 2008.04.06; Las bukowy, jodła, dziki bez, olcha i inne liściaste; na zagrzebanym w ziemi drewnie, pośórd liściastej ściólki na przestrzeni kilku metrów kwadratowych kilkadziesiąt owocników, w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161022 fot. 161023 fot. 161024

 ID96788  Sarcoscypha austriaca; południowe zbocze góry Piotruś, okolice miejscowości Stasianie (Stasiana), gmina Dukla, FG-22; 2008.04.06; las bukowy z domieszką jodły, i w pobliżu stanowiska klon-jawor; na zagrzebanym w ziemi drewnie, obok płynącego obecnie cieku wodnego 1 owocnik, ok. 2 km od poprzedniego stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161032

 ID96790  Sarcoscypha austriaca; Damnica, pow. Słupsk N 54*29'50,1 E 17*16'10, CA-61; 2008.04.05; pobocze drogi leśnej, las mieszany z przewagą gatunków liściastych: dęby, buki, brzozy, wierzby, klony; na konarze zagrzebanym w ziemi w grupie w sumie 12 owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MT/10.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161044 CZARKI AUSTRIACKIE

fot. 161045 CZARKA AUSTRIACKA


fot. 161046 CZARKI AUSTRIACKIE ZROŚNIĘTE

fot. 161047 STANOWISKO CZAREK ID96791  Sarcoscypha austriaca; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 2008.04.06; las mieszany z przewagą sosny, ale w pobliżu stanowiska olcha i leśny strumyk; na zagrzebanym w ziemi drewnie, pośród ostrężyn 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161050

 ID96792  Sarcoscypha austriaca; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 2008.04.06; las mieszany z przewagą sosny, nad leśnym strumieniem; na powalonym drzewie (chyba jakaś wierzba) około 20 owocników i 3 nieopodal; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161056 fot. 161057 fot. 161058

 ID96794  Sarcoscypha austriaca; Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG-24; 2008.04.06; nad rzeką Wisłok, u podnóża lasu bukowego, pojedyncze olchy, wierzba, dziki bez; na zagrzebanym w ziemi drewnie 2 owocniki obecnie, w grudniu 3 młodziutkie, niedojrzałe; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161074 fot. 161075 fot. 161076 fot. 161077

 ID96795  Sarcoscypha austriaca; między Chyrową a Polanami, powiat jasielsk, FG-21; 2008.04.08; las mieszany, leszczyna, olcha, grab, sosna, zdziczała jabłoń i in. w pobliżu strumienia, przy samej drodze; na opadłych gałązkach zagrzebanych w ziemi kilkadziesiąt owocników w grupach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko czarki szkarłatnej ID 29404
fot. 161087 fot. 161088 fot. 161089 fot. 161090 fot. 161091

 ID96797  Sarcoscypha austriaca; Hałbów koło Kątów, FG-21; 2008.04.08; wierzby, sosny, na skraju lasu, przy głównej drodze; na zagrzebanym w ziemi drewnie 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161095 fot. 161096

 ID96816  Sarcoscypha austriaca; Mrukowa, pow. jasielski, FG-10; 2008.04.08; przy szlaku turystycznym, obok małago cieku wodnego, mieszanka drzew liściastych (buk, wierzba, klon, dąb, brzoza) i jodły; na zagrzebanym w ziemi drewnie 4 owocniki, w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161134 fot. 161135

 ID96817  Sarcoscypha austriaca; Polany, pow. jasielski, FG-21; 2008.04.08; nieopodal strumienia Wilsznia, wierzby i inne liściste zakrzaczenia; na zagrzebanym w ziemi drewnie w grupach i pojedynczo, 17 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/10.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161140 fot. 161141 fot. 161142

 ID96820  Sarcoscypha austriaca; 300m N,Ładzice,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.04.10; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na zagrzebanych w ziemi gałązkach pojedynczo i w grupkach-17szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 161162 fot. 161163

 ID96824  Sarcoscypha austriaca; 1,5km SW,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.03.30; fragment łęgu-wierzba,olcha,brzoza,bez; w liściastej ściółce na gałązkach pojedyncz i w grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: trzy stanowiska blisko siebie(odpowiednio-18,5,3szt),czwarte oddalone ok.80m(4szt)

fot. 161189 fot. 161190 fot. 161191

 ID96827  Sarcoscypha austriaca; 2km S,Radziechowice I,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-55; 2008.02.24 i 2008.03.09; las liściasty-brzoza,osika,olcha,wierzba; na gnijących gałązkach pojedynczo i w grupkach-11szt; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, przy powtórnym zgłoszeniu ID 128716, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: drugie stanowisko kilkaset m na pd-wsch-6szt

fot. 161200 fot. 161201 fot. 161202

 ID96828  Sarcoscypha austriaca; Lipnik - Gdańsk, DA-80; 2008.04.05; Las bukowo-brzozowo-grabowy; na opadłych gałązkach kilka owocników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/WM/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 161207 fot. 161208

 ID96829  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk, okolice nieczynnego wyciągu narciarskiego ul.Michałowskiego, DA-80; 2008.04.05; Las bukowo-brzozowo-grabowy; na opadłych gałązkach kilka owocników w promieniu kilkunastu metrów; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/WM/8.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 161212 fot. 161213

 ID97166  Sarcoscypha austriaca; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-22; 2008.03.30; zagajnik liściasty z przewagą olszy, wierzby , topoli przy drodze, nad rzeką, po obu stronach; na opadłych liściastych gałęziach wśród opadłych liści w trawie, po drugiej stronie rzeki w terenie podmokłym na opadłych gałęziach liściastych w zagajniku 9 sztuk pojedynczo, a po drugiej stronie rzeki na jednej gałązce sześć sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/14.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161996 fot. 161997 fot. 161998

 ID97856  Sarcoscypha austriaca; Dolina rzeki Sanki; Nowa Wieś, gm. Żegocina, pow. bocheński, woj. małopolskie, EF-93; 2008.03.30; ols przy korycie rzeki Sanka; na opadłych gałązkach w grupie: 5 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163681

 ID98020  Sarcoscypha austriaca; Ostre, gmina Lipowa, powiat żywiecki, woj. śląskie, DG-13; 2008.04.08; Zarośla nadrzeczne z olszą szarą; na leżących na ziemi patykach olszy szarej 12 owocników pojedynczo i podwójnie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/PCH/16.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st49'38"; E 19st18'30"; 462 m n.p.m.

2008.04.08
fot. 164107

2008.04.23
fot. 164108 fot. 164109 fot. 164110 fot. 164111

 ID98169  Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA-71; 2008.04.20; Lasy bukowe, mieszane w rozwidleniu dróg leśnych; na gałązkach bukowych w grupach po kilka, w sumie ponad 30 owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MT/24.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Niedaleko rosły piestrzenice kasztanowate (Gyromitra esculenta)

fot. 164548 fot. 164549 fot. 164550 fot. 164551

STANOWISKO CZAREK
fot. 164552

 ID98208  Sarcoscypha austriaca; 2km N,Jamno,pow.częstochowski, DE-64; 2008.04.26; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-olcha,wierzba,czeremcha,lipa,leszczyna,kruszyna; w ściółce na rozkładającym się drewnie 4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164664

 ID98373  Sarcoscypha austriaca; Łochynia, woj. śląskie, DE-74; 2008.04.26; dąb, brzoza, osika, bez; na zmurszałej gałęzi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/11.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 165148

 ID100529  Sarcoscypha austriaca; Okolice Ustrzyk Górnych, Bieszczady, FG-69; 8008.04.26; tereny nadrzeczne; wierzby, topole, klony i inne; na gałęziach opadłych oraz zagrzebanych w glebie po kilka - kilkadziesiąt owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5 i 6/BdPN/29.04.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1 km, W Ustrzyki Górne - kilka skupisk, oraz Ustrzyki G. w 3 miejscach.

fot. 170671 fot. 170672 fot. 170673 fot. 170674

 ID100531  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Bereżki, Bieszczady. Przy lewym brzegu rzeki, FG-69; 2008.04.27; nadbrzeżne zarośla; na opadłych gałeziach drzew liściastych kilkanaście owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BdPN/29.04.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID100532  Sarcoscypha austriaca; ok. 500m N od miejscowości Smerek, Bieszczady. Pomiędzy nasypami: drogowym i kolejki wąskotorowej, FG-68; 2008.04.28; na skraju lasu liściastego; na opadłych gałeziach drzew liściastych kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BdPN/29.04.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID100538  Sarcoscypha austriaca; okolice miejscowości Krzywe, Bieszczady, FG-57; 2008.04.28; w okolicy potoku; za resztkach gałęzi drzew liściastych kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/2.05.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID105642 Sarcoscypha austriaca; Legarda, pow. gostyniński, woj. mazowieckie, DD-06; 2008.04.10; Tereny podmokłe wzdłuż rzeki Osetnicy; Na opadłych gałęziach gałęziach prawdopodobnie olchy Grupa ok. 50 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181071 fot. 181072

 ID110867  Sarcoscypha austriaca; Cedynia - wyniesiona górka na południowym obrzeżu miasta, gm. Cedynia, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC-40; 2007.03.09; wielogatunkowe zadrzewienie (jawor, klon zw., jesion, dąb, osika); opadłe gałązki liściaste kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka austriacka
fot. 193314

 ID110875  Sarcoscypha austriaca; łęg nad rzeką Płonią, 1,3km na NW od Rekowa, gm. Kobylanka, pow. Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie, AB-95; 2007.03.24; nadrzeczny łęg olszowo jesionowy; gałęzie leżące na mokrej ziemi kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czarka sp.
fot. 193336

 ID112341  Sarcoscypha austriaca cf.; krawędź Puszczy Bukowej od strony dzielnicy Szzecin Zdroje, ok. 100m na S od najbliższch zabudowań, gm. i pow. Szczecin, zachodnioomorskie, AB-83; 2007.12.20; las lściasty wielogatunkowy (Bk, Brz, Tp, Kl); na liściastych gałązkach poedynczo i w grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (owocniki zbyt młode a potem przyszła zima;-), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka sp.
fot. 196673

 ID112655  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.25; nadrzeczny łęg olszowo-topolowy; na gałęzi olchowej w grupie 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czarka sp.
fot. 197485

 ID114023  (potwierdzenie 72953) Sarcoscypha austriaca; Niesulów, woj. łódzkie, DE-66; 2008.01.13; robinia akacjowa, dąb, sosna, bez; na zagrzebanych patykach 20-30 owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 200840 fot. 200841

zgłoszone z tego stanowiska w 2007r. ID: 72953

 ID122217  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty-wierzba,olcha,kruszyna,bez; na gałązkach w liściastej ściółce pięć młodych owocników w dwóch punktach (z obawy przed zadeptaniem nie dokonałem dokładnego przeszukania terenu); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy zgłoszeniu ID96824, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96824

fot. 219630 fot. 219631

 ID123138  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.12.18; Las łegowy olsza czarna,topola osika; na gałęzi olszy kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221968

 ID123347  Sarcoscypha austriaca cf.; Nowy Sącz, woj. małopolskie, EG-15; 15. 03. 2008; teren podmokły blisko strumienia pojedyncze osiki; w mchu, na zagrzebanych w ziemi gałązkach 2 owocniki obok siebie; leg. Wojtek Mróz; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 222414.jpg

 ID125156  Sarcoscypha austriaca; Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA-89; 2009.02.07; Las łegowy; na gałęziach wierzbowych ok.10 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 226390 fot. 226391 fot. 226392
N 54*23,514'
E 18*30,554
29 m.npm

 ID125302  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.02.08; Skraj lasu i nieczynnego stoku narciarskiego; Na stertach gałęzi,klon,brzoza,bez ok 10 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 226833 fot. 226834 fot. 226835
N 54*23,075'
E 18*33,905'
70 m.npm
Powtórzenie stanowiska sprzed roku

 ID125990  Sarcoscypha austriaca; Bartodzieje Podleśne,gm.Radomsko, DE-56; 2009.03.02; ols-olcha,kruszyna,krzaczaste wierzby na skraju; na gałązce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 183871, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 228612 fot. 228613

 ID126111  Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, DE-55; 2009.03.05; skraj leśnej drogi,po tej stronie drogi dominują robinie; na gałązkach ok.25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 228933 fot. 228934

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96722

 ID126115  Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie, pow. Radomsko, DE-45; 2009.03.05; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 50 owocników w promieniu 10 m; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 228961

kilka przykładowych owocników
fot. 228962 fot. 228963 fot. 228964

 ID126202  Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny; na leżącym,martwym pniu bzu czarnego (95%) cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'59,13"N
-------19st23'10,68"E

fot. 229172

biotop
fot. 229173

 ID126206  Sarcoscypha austriaca; pn.skraj lasu między Wymysłówkiem a Stobieckiem M.,Radomsko, DE-55; 2009.03.06; skraj lasu mieszanego,pod osikami; na gałązkach cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, przy zgłoszeniu ID 162186, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st03'56,32"N
-------19st23'33,03"E

fot. 229188

 ID126337  Sarcoscypha austriaca; Niesulów, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.06; akacja, bez; na leżących patykach około 20 sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229553

stanowisko z 2008 - ID:114023 i 2007 - ID: 72953

 ID126404  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa teren szpitala dziecięcego, DA-80; 2009.03.05; Rozlewisko rzeczki-potoku.; Na nieokreślonym drewnie.Drzewa w pobliżu-wierzba,lipa,buk jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 229704

 ID126503  Sarcoscypha austriaca cf.; między Borzykówką a Borzykową,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 2009.03.12; mały ''lasek'' robiniowy; na gałązkach,w ściółce 9 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/8.04.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: -

Uwaga: owocnik młody, brak dojrzałych zarodników

 ID126658  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Nieużytki nad brzegiem potoku.Olsza czarna,szara-pojedyńcze drzewa,leszczyna; na drewnie zagrzebanym w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*24,309'
E 18*31,461'
62 m.npm
fot. 230225
siedlisko-widok
fot. 230226

 ID126659  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Las łęgowy.Olsza czarna,szara-pojedyńcze drzewa,brzoza,buk,leszczyna; na drewnie zagrzebanym w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 230230 fot. 230231
N 54*24,310'
E 18*31,121'
71 m.npm

 ID126661  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.03.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,klon na skraju lasu.Przyosiedlowe śmietnisko-składowisko resztek jedzenia,kompostu itp.; Na gałęziach klonu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230234
N 54*23,043'
E 18*34,040'
71 m.npm

 ID126759  Sarcoscypha austriaca; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach,pod czeremchą kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'25,51"N
-------19st23'54,27"E

fot. 230626 fot. 230627

 ID126899  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA-80; 2009.03.18; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,klon,bez,wiąz,głóg; Na gałęziach klonu kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230862 fot. 230863
N 54*22,992'
E 18*33,975'
67 m.npm

 ID127382  Sarcoscypha austriaca; Szczecin-Podjuchy, ul. Inżynierska-Radzymińska, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.19; zadrzewienie robiniowe na dnie starej żwirowni w strefie krawędziowej Doliny Dolnej Odry i Wzgórz Bukowych; na opadłych gałązkach pojedynczo i w małych grupach - łącznie 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka
fot. 231701 fot. 231702 fot. 231703

 ID127534  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.28; skraj lasu sosnowego-brzoza,robinia,bez czarny; na gnijących gałązkach,w ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 162796, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st05'10,42"N
-------19st22'05,91"E

fot. 232043 fot. 232044 fot. 232045

 ID127859  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny, DA-70; 2009.04.02; Wydmy klon,robinia,olsza 20 m od plaży; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pokrój środowiska
fot. 232615
Owocniki
fot. 232616 fot. 232617 fot. 232618
N 54*27,583'
E 18*33,666
2 m.npm
To samo stanowisko co ID 56928

 ID127860  Sarcoscypha austriaca; Sopot Park Północny, DA-70; 2009.04.02; Olszyna+klon zaniedbane okolice parkingu samochodowego; na nieokreślonym drewnie (klon?) dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pokrój stanowiska
fot. 232623
owocniki
fot. 232624 fot. 232625
N 54*27,283'
E 18*33,747'
2 m.npm
Powtórzenie stanowiska ID 56932

 ID127905  Sarcoscypha austriaca; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2009.04.03; liściaste zarośla na skraju lasu-wierzba i kruszyna; na gnijących gałązkach dwie grupki (ok.4m od siebie)-9owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51 1'6,59"N 19 27'21,67"E

fot. 232685 fot. 232686

W tym miejscu jest(było) również stanowisko Mutinus ravenelii (zgłosz.ID101995)

 ID128105  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.04.05; nad rowami z wodą,w lesie mieszanym ;Grupa 1 rosła pod brzozami i świerkami,grupa 2 (oddalona kilkanaście metrów od pierwszej i rosnąca po drugiej stronie drogi) pod olchami i brzozą ;Kruszyna była obecna obu miejscach.; na gnijących gałązkach dwie grupy-10 i 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'15,57"N 19st15'14,34"E (gr1)

grupa 1
fot. 233234 fot. 233235 fot. 233236

grupa 2
fot. 233237

 ID128114  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Zajęcza TPK, DA-80; 2009.04.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 233255 fot. 233256
N 54*23,716'
E 18*33,236'
69 m.npm

 ID128115  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Bobrów TPK, CA-89; 2009.04.05; Las łegowy; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 233259
N 54*23,264'
E 18*30,948'
77 m.npm

 ID128208  Sarcoscypha austriaca; na terenie miejscowości Ruciane - Nida, powiat Piski, 2km od centrum, EB-69; 2009.04.04; las mieszany (dąb, topola, leszczyna i trochę świerka); na niezidentyfikowanej, butwiejącej gałęzi liściastej grupka, 8 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MP/8.04.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka

fot. 233453 fot. 233454 fot. 233455 fot. 233456

 ID128707  Sarcoscypha austriaca; 0,7 km N,Żaby,pow.radomszczański, DE-45; 2009.04.11; zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234700 fot. 234701

 ID128708  Sarcoscypha austriaca cf.; 1,5 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.04.11; wierzbowe zarośla nad Widawką; na gnijących szczątkach roślinnych pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 234704

 ID128716  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba; na gnijących gałązkach cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'5,01"N 19st19'5,04"E

fot. 234719 fot. 234720

Potwierdzenie stanowiska ID 96827

 ID128781  Sarcoscypha austriaca; teren nad rzeką Nidka, ok 600 metrów za oczyszczalnią ścieków w kierunku linii kolejowej, EB-69; 2009.04.10; las mieszany, dąb, sosna, wierzba, topola, tereny nadrzeczne (rzeka Nidka); na gałązkach topoli oraz wierzby 2 grupki, wierzba (7 owocników), topola (9 owocników); leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/16.04.09 i 2/MP/16.04.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czarka austriacka
Na gałązkach wierzbowych:
fot. 234892 fot. 234893

Na gałązkach topolowych:
fot. 234894 fot. 234895 fot. 234896

 ID128802  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA-98; 2009.04.09; Las łęgowy olsza,topola osika,brzoza,leszczyna,grab; Na gałęzi nieoznaczonej dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184522), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 234914
N 54*18,321'
E 18*18,419'
133 m.npm

 ID128807  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.04.11; zarośla nad okresowym ciekiem wodnym-wierzba,olcha i in; na gnijącej gałązce pojedynczo (?) -ziemia w promieniu kilku metrów była kompletnie zryta przez dzikie zwierzęta (sarny i dziki); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 234939 fot. 234940

 ID128809  Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów,pow.czestochowski, DE-65; 2009.04.16; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby,olcha; na gnijących gałązkach grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'0,74"N 19st23'19,57"E

fot. 234946 fot. 234947

powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96724

 ID129030  Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; w ściółce na murszejącej gałązce grupka 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'11,01"N 19st13'25,87"E

fot. 235374 fot. 235375

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID98208

 ID129095  Sarcoscypha austriaca; Wrocław - Bierdzany, BE-59; 2009.03.14; las liściasty; osika, wierzba, olcha, bez czarny i inne; Na leżących na ziemi gałęziach. W pobliżu zdecydowana dominacja bzu czarnyego. na 2 fragmentach gałęzi - ok 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235438 fot. 235439

 ID129106  Sarcoscypha austriaca; Wrocław - Partynice, BE-58; 2009.04.09; teren ruderalny; bez czarny, topola, głóg, klon, dąb i inne; na zagrzebanym w ziemi kawałku drewna 2 owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 235476 fot. 235477 fot. 235478

ID129736 Sarcoscypha austriaca; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2009.03.22; las mieszany; na zagrzebanej gałęzi pojedynczo lub w grupach; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236709 fot. 236710

https://www.bio-forum.pl/messages/33/231460.html

 ID129745  Sarcoscypha austriaca; Puławy od 4km 300m do 5km 500m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.03; Wąwóz 1 - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (wąwóz główny i odnogi boczne); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych; leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BM/30.04.09, nie, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowiska:
1B - 11 owocników
1C - 25 owocników
1D - 30 owocników
1E - 20 owocników

 ID130138  Sarcoscypha austriaca; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.18; Wąwóz 1E - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym (w bocznej odnodze głównego wąwozu); Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 20 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BM/6.05.09, nie, notatka: tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kilkadziesiąt metrów w górę wąwozu stanowisko S. coccinea

 ID130139  Sarcoscypha austriaca; Puławy 3km 600m na SE od centrum miasta, FE-13; 2009.04.19; Wąwóz 15 - Liszcze, Kazimierski Park Krajobrazowy - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu; Pojedynczo na martwych gałązkach drzewa liściastego 2 owocniki; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BM/6.05.09, nie, notatka: Tak, Notes 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Ok. 50 od dolnego wejścia do wąwozu, na skarpie po lewej stronie, ukryte w ściółce.

 ID130286  Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, DE-45; 2009.03.28; liściasty fragment lasu; w sciółce na gałązkach grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96756, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96756

fot. 238123 fot. 238124 fot. 238125

ID130389 Sarcoscypha austriaca; Stok pow. Końskowola - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 10 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 60 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes 3
uwagi: Wąwóz nr 10 ze źródełkiem (po prawej za kościołem), lewa odnoga w kierunku na Kolonię Klementowice, 200-300 m za mostkiem

ID130392 Sarcoscypha austriaca; Kazimierz Dolny - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 14 Norowy Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 35 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi:

ID130393 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.03.30; Wąwóz nr 3 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 15 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 3 (z ukrytą jaskinią na przeciwko przeprawy promowej) początek miejscowości od strony Puław

ID130396 Sarcoscypha austriaca; Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-24; 2008.04.05; Wąwóz nr 5 - grąd grabowo-dębowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 22 owocniki; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 5 - pierwszy po prawej od strony Puław (początek miejscowości) w kierunku na Węgierzec (300-400 m od połączenia drogi z szosą)

ID130629 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.05; Wąwóz nr 6 - na dnie wąwozu w korycie okresowego strumyka, koryto porośnięte wszelkiego rodzaju krzewami i drzewami liściastymi; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 300 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 6 - początek wąwozu głównego od końca miejscowości do Okręglicy, pod Szalęgową Górą (od 200-do 400 m w górę wąwozu od skrzyżowania z drogą polna biegnącą równolegle do rz. Bystrzycy) - w odległości ponad 400m nie sprawdzano!

ID130635 Sarcoscypha austriaca; Stary Pożóg, pow. Końskowola - Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 11 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ponad 300 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 11 - pierwszy po prawej stronie, szosą w kierunku Celejowa, 200-300 m od szosy w dół wąwozu.
3 stanowiska oddalone od siebie po parędziesiąt metrów, owocniki na stanowiskach bardzo liczne i skupione na małych powierzchniach.
Sprawdzono do 500m w dół wąwozu!

ID130637 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.04.05; Wąwóz nr 7 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ok. 100 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 7 - prosto za szkołą w kierunku NE, pierwszy w lewo od ścieżki dydaktycznej (za ostatnim zabudowaniem).
Owocniki dosyc równomiernie rozmieszczone w środkowej części wąwozu.
Cały wąwóz sprawdzony.

ID130678 Sarcoscypha austriaca; Parchatka, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2008.03.30; Wąwóz nr 2 - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych 2 szt. (ok. 50 szt); leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 2 - na końcu miejscowości jadąc od strony Puław - wąwóz w kierunku na Dębniak i Kulawe Pola

Sprawdzono ok. 100-150 m wąwozu w górę od pierwszej, małej odnogi w prawo (w odnodze brak Sarcoscypha).

2 szt. to eksykaty oznaczone jako S.austriaca, natomiast (ok. 50 szt.) oznacza, że tyle owocników Sarcoscypha sp. naliczono na zbadanym odcinku. Patrz zgłoszenie ID: 130679

ID130686 Sarcoscypha austriaca; Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, w bocznej odnodze wąwozu głównego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew liściastych ponad 2.000 szt; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - początek Kazimierza Dolnego jadąc od strony Puław. Pierwsza duża odnoga w lewo od wąwozu głównego, następnie pierwsza odnoga w lewo (odnoga II rzędu)

Sprawdzono tylko odnogę II rzędu!

Odnogi wąwozu głównego ze źródliskami.

ID130692 Sarcoscypha austriaca; Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 12 Słodki Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew 19 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 12 Słodki Dół - Wąwóz na końcu miejscowości jadąc z Puław do Kazimierza Dolnego.
Początek wąwozu wyłożony kostką brukową.

Sprawdzone ok. 1/4 - 1/3 wąwozu od jego dolnej części !

ID130732 Sarcoscypha austriaca; Las Stocki, gm. Końskowola, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-14; 2008.04.06; Wąwóz nr 9 - grąd grabowo-dębowy z dużą domieszką innych gatunków drzew porastający dno i zbocza wąwozu, na dnie wąwozu; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew Ok. 50 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Wąwóz nr 9 - bardzo długi wąwóz (system wąwozów) ze strumieniem, rozpoczynający się Uczynnym Dołem, a kończący w m. Kolonia Celejów.

Czarki znaleziono w części wąwozu od mostu w Lesie Stockim na odcinku 500m w górę strumyka.

Sprawdzono: od mostu 700m w górę i 150 m w dół głównego wąwozu!

ID130776 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2008.03.09; II Mokradełko za torami - niewielka podmokła olszynka na skraju świeżego lasu mieszanego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew 24 szt (łącznie ponad 150 szt); leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, TAK, https://www.bio-forum.pl/messages/33/154852.html, notatka: TAK, Notes 3
uwagi: II Mokradełko za torami - przy nieczynnym przejeździe kolejowym na końcu ul. Chmielowskiego. Ok 30-40 m na NE od nasypu kolejowego

09.03.2008 r. - 24 owocników
30.03.2008r r. - ponad 130 owocników

ID130778 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2009.04.01; II Mokradełko za torami - niewielka podmokła olszynka na skraju świeżego lasu mieszanego; Pojedynczo i małymi skupieniami na martwych gałązkach drzew ok. 80 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 130776 z 2008 r

ID130779 Sarcoscypha austriaca; Puławy, FE-13; 2008.03.29; I Łęg na Kępie; Pojedynczo i po 2-3 szt. na martwych gałązkach drzew liściatych 12 owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: Tak, Notes nr 3
uwagi: I Łęg na Kępie - śródpolna pozostałośc naturalnego łęgu wiazowo-topolowego.

20-40 m od NW granicy łęgu

 ID134646  Sarcoscypha austriaca; Bobrowniki, gm. Damnica, CA-62; 2009.04.05; Zarośla przeważnie krzaczaste (wierzba, olcha, czarny bez), przy podmokłym cieku naturalnym; Na opadłych zmurszałych gałązkach Dwie sztuki, pojedynczo; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MT/17.06.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Fotki:
fot. 247221 fot. 247222 fot. 247223 ID134666  Sarcoscypha austriaca; okolice wsi Czysta, gm. Smołdzino, CA-50; 2009.04.04; Las mieszany z krzewami czarnego bzu; na zmurszałych gałązkach w grupie, ok. 50 szt.; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MT/17.06.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Fotki
fot. 247291 fot. 247292 fot. 247293 fot. 247294 fot. 247295 fot. 247296 fot. 247297 fot. 247298

 ID136967  Sarcoscypha austriaca; okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. Śląskie, DG-22; 2009.04.19; zagajnik liściasty z przewagą olszy, topoli, wierzby nad brzegiem rzeki; na leżących opadłych liściastych gałązkach kilkanaście sztuk na dwóch gałązkach; leg. Janusz Gądek; det. Ania Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, zgłoszenie ID: 97166. Rosły tylko po jednej stronie rzeki, po drugiej tuż przy drodze zagajnik został wycięty i teren wyrównany.
fot. 252469

ID140439 Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, EF-81; 2009.03.21; las mieszany; na opadłych gałązkach 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262626

ID140451 Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Winiary, EF-81; 2009.03.28; las łęgowy; na opadłej gałązce 1 owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262651

 ID140466  Sarcoscypha austriaca; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby;, EF-82; 2009.04.14; las łęgowy; na opadłych gałązkach kilkanaście, rozsiane po całym lesie; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko obserwowane 4 rok z rzędu, zgłaszane wcześniej: ID: 32928, ID: 95420
fot. 262668

 ID155635  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama, woj. pomorskie, DA-80; 2009.12.10; Skraj lasu i siedlisk ludzkich modrzew,sosna,lilak,lipa-składowisko resztek z ogródków,trawników; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 15 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 304406 fot. 304407
dyskusja o znalezisku
www.bio-forum.pl[Snowarski: link celowo nieaktywny bo zbór różności] /2/292973.html
potwierdzenie zgłoszenia ID 90088

 ID161595  (potwierdzenie 127859) Sarcoscypha austriaca; Sopot, woj. pomorskie, DA-70; 2010.03.19; Park Północny za wydmami,robinia,klon,olsza czarna; na drewnie zagrzebanym w ziemi 2 owocniki + jeden owocnik na nowym stanowisku oddalonym 200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 323899 fot. 323900 fot. 323901 fot. 323902

 ID162184  Sarcoscypha austriaca; 2 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.03.28; sztucznie nasadzony niewielki ols (gr1) oraz śródleśne zarośla -robinia,głóg,leszczyna,świerk(gr2); na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce gr1-14 owocników i gr2-2 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1

siedlisko
fot. 325682
czarki
fot. 325683 fot. 325684 fot. 325685

gr2

siedlisko
fot. 325686
czarki
fot. 325687

 ID162186  (potwierdzenie 126206) Sarcoscypha austriaca; pn.skraj lasu między Wymysłówkiem a Stobieckiem M.,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.28; skraj lasu mieszanego,pod osikami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 325698

czarki
fot. 325699 fot. 325700 fot. 325701

 ID162189  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km S,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.26; przydrożny rów w lesie mieszanym -olcha,brzoza,świerk; na gałązkach zagrzebanych w ściółce tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325711 fot. 325712 fot. 325713

 ID162291  (potwierdzenie 96724) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.03.28; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby; na gałązce zagrzebanej w ściółce grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,przy zgłoszeniu ID128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 326150 fot. 326151

 ID162318  Sarcoscypha austriaca; południowe torfowisko rezerwatu Łosiowe Błota, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, ED-15; 31.03.2010; las olszowy z domieszką dębu i wierzby; na zmurszałych pniakach dębu, na ziemi i w mchu pojedynczo i w grupach po 3-5 owocników; leg. Julia Budziszewska; det. Julia Budziszewska; eksykat: WA0000017575, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: dokładna lokalizacja: 52*15'33''N, 20*51'31''E, wys. 107 m n.p.m., przy skręcie ścieżki przyrodniczej "Łosiowe Błota" (okolica tablicy o owadach).
Owocników na stanowisku (w promieniu 20m) jest ponad 20. Stanowisko jest okresowo zalewane.
Brzeg apotecjum nierówny, z jakby ząbkami.
fot. 326226 fot. 326227

 ID162621  Sarcoscypha austriaca; Babi dół Rezerwat przyrody Jar Raduni, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA-98; 2010.04.04; Las grądowy,olsza,lipa,świerk,grab,buk; na systemie korzeniowym zmurszałego pnia lipy jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184523), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 327410
N 54*18,334'
E 018*18,494'
137 m.npm.

 ID162622  Sarcoscypha austriaca; Babi dół Rezerwat przyrody Jar Raduni, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA-98; 2010.04.04; Las łęgowy,olsza,osika,nad brzegiem Raduni przy moście; na zagrzebanych w ziemi kawałkach drewna trzy owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 184524), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327413
N 54*18,384'
E 018*18,501'
137 m.npm

 ID162625  Sarcoscypha austriaca; Reszki Postulowany Rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Rumia, woj. pomorskie, CA-59; 2010.04.05; Las łęgowy,olsza,leszczyna,grab,buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi pięć owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko
fot. 327424
owocniki
fot. 327425

 ID162796  (potwierdzenie 127534) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; skraj lasu sosnowego-brzoza,robinia,bez czarny; na gnijących gałązkach,w ściółce 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328185 fot. 328186

 ID162797  (potwierdzenie 96820) Sarcoscypha austriaca; 300m N,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na zagrzebanych w ziemi i ściółce gałązkach grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328191 fot. 328192

siedlisko
fot. 328193

 ID162799  (potwierdzenie 126115) Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ponad 15 owocników (choć mogło być dużo więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328199 fot. 328200 fot. 328201

Jest to prawdopodobnie ostatnie doniesienie z tego stanowiska,gdyż z planowaną rozbudową trasy A1 wycięto całkowicie te zadrzewienia i najprawdopodobniej będzie tędy przebiegać jeden z elementów skrzyżowania.
Tak to stanowisko wygląda teraz
fot. 328202

 ID162800  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; liściaste zadrzewienia na poboczu leśnej drogi-brzoza,czeremcha,wierzba,kruszyna; na zagrzebanych w ściółce i ziemi gałązkach dwie grupki oddalone ok.50m od siebie -4 owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-siedlisko i owocnik
fot. 328209 fot. 328210

gr2-siedlisko i owocniki
fot. 328211 fot. 328212 fot. 328213

 ID162808  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km E,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.08; kępa śródpolnych zadrzewień-olcha,wierzba,czarny bez,brzoza,klon; na gałązkach zagrzebanych w podłożu grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 328240

wybrane owocniki
fot. 328241 fot. 328242 fot. 328243 fot. 328244

 ID162809  Sarcoscypha austriaca; 1,3km NE,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.08; nieduży śródpolny ols-olcha,krzaczasta wierzba,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce,pod krzakiem wierzby grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 328249

przykładowe owocniki
fot. 328250 fot. 328251

 ID162818  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.03; liściasty fragment lasu-czarny bez,krzaczasta wierzba,brzoza,dąb; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa ponad 66 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na tym stanowisku czarki zaobserwowałem już w grudniu 2009r
fot. 328274 fot. 328275

siedlisko (zdjęcie z 21 marca 2010)
fot. 328276

i przykładowe owocniki (3.04.2010)
fot. 328277 fot. 328278 fot. 328279

 ID162823  (potwierdzenie 96824) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-czarny bez,wierzba,olcha,osika,brzoza,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce dwie grupy owocników oddalone o kilkadziesiąt metrów;ponad 33 owocniki w grupie pierwszej i cztery owocniki w grupie drugiej; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328291 fot. 328292 fot. 328293 fot. 328294

 ID162824  (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.08; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach,pod czeremchą grupa 45-50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID 126759, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328299 fot. 328300 fot. 328301

 ID162825  (potwierdzenie 126202) Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko M.,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,osiki,młode olchy; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328307 fot. 328308 fot. 328309

 ID162828  (potwierdzenie 96722) Sarcoscypha austriaca; 1 km S,Stobiecko Miejskie,Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.04.03; liściaste zarośla z dużym udziałem robinii w lesie mieszanym; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce i ziemii kilka grupek,łącznie ok.50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 328315 fot. 328316 fot. 328317 fot. 328318

 ID163061  (potwierdzenie 96755) Sarcoscypha austriaca; 1km NW,Huta Brudzka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; las liściasty-brzoza,leszczyna,klon,różowate; na butwiejących gałązkach zagrzebanych w ziemi luźna grupka 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329306 fot. 329307 fot. 329308

 ID163062  (potwierdzenie 127905) Sarcoscypha austriaca; 1 km E,Klekowiec,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.04.13; kępa liściastych zarośli na skraju lasu i śródleśnej łąki,przy okresowym cieku wodnym-wierzba i kruszyna; na gnijących gałązkach w grupie i pojedynczo-łącznie 11 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329314 fot. 329315 fot. 329316

W tym roku znalazłem jeszcze (200m na pnwsch) jeden pojedynczy owocnik,Rósł on w wierzbowych zaroślach tuż przy strumieniu.
fot. 329317

 ID163237  Sarcoscypha austriaca; 1,3 km N,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; na granicy lasu mieszanego (obecnie wyciętego) a olsu; na gnijących gałązkach 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 330342

wybrane owocniki
fot. 330343 fot. 330344

 ID163238  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa ul.Kwietna, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.15; podmokła łąka przy potoku z licznymi wysiękami-ogólnie miejsce nielegalnego zrzutu śmieci; na gałęziach krzaczastych wierzb ok. 200 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/11.01.11, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 330346 fot. 330347 fot. 330348 fot. 330349
N 54*24,381'
E 018*32,483'
31 m.npm

 ID163239  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Jelitkowo, woj. pomorskie, DA-80; 2010.04.13; Park nadmorski sosna, świerk, klon, krzewy 150 m od plaży; na gałęzi klonu? dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/11.01.11, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pasa Nadmorskiego; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 330352

 ID163240  Sarcoscypha austriaca; 1,5 E,Cieszątki,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.17; skraj zdziczałego,dawno opuszczonego gospodarstwa-w pobliżu wierzba,brzoza,leszczyna; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 330357 fot. 330358

 ID163313  (potwierdzenie 128707) Sarcoscypha austriaca; 0,7 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.04.10; zarośla nad rowem z wodą-olcha,osika,brzoza,czarny bez,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 330793

owocniki
fot. 330794 fot. 330795

 ID163314  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2010.04.10; w liściastych fragmentach lasu mieszanego-czeremcha,brzoza,olcha (gr1) i gł.jesiony (gr2); na gałązkach zagrzebanych w ściółce dwa i 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-siedlisko i owocniki
fot. 330801 fot. 330802

gr2
fot. 330803 fot. 330804

 ID163422  Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Strzyża, woj. pomorskie; 2010.04.20; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,świerk,klon; na torze saneczkowym na zagrzebanych w ziemi gałęziach klonu kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji PAN 1/MWR/22.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 331298 fot. 331299 fot. 331300
N 54*23,017'
E 018*34,427'
70 m.npm.

 ID163721  Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; las liściasty -dęby,robinie,czeremchy,brzozy,porzeczki; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332393 fot. 332394

Czarki rosły w tym samym fragmencie lasu,troszkę obok,co piestrzenice olbrzymie -id163720

 ID163722  Sarcoscypha austriaca; Rzejowice,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.04.24; kępa przydrożnych drzew -lipy,robinie,osiki,jarzębina;pas roślinności na rowie został niedawno całkowicie wycięty; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 30 owocników;zasadnicza grupa owocników wyrastała bezpośrednio pod martwą jarzębiną,ale kilka sztuk czarek rosło pod okazałą lipą; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332399 fot. 332400 fot. 332401

 ID163723  Sarcoscypha austriaca; 1,8 km N,Rzejowice,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; zarastające doły po wybieranym piachu,mocno zaśmiecone -sosna,czarny bez,wierzba,czeremcha,robinia,jabłoń i inne; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka rozrzuconych owocników (możliwości penetracji terenu mocno ograniczone); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/22.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332406 fot. 332407 fot. 332408

 ID163774  (potwierdzenie 98208) Sarcoscypha austriaca; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2010.04.18; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na gałązkach zagrzebanych w podłożu trzy (?) owocniki ; dokładnie na stanowisko czarek przewróciła się okazała czeremcha i nie miałem możliwości dokładniejszego obejrzenia terenu; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332526 fot. 332527

 ID163826  (potwierdzenie 96827) Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.21; liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,krzaczasta wierzba; na gałązkach zagrzebanych w podłożu pojedynczo i w grupkach,ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 332662

wybrane owocniki
fot. 332663 fot. 332664 fot. 332665

29 kwietnia
fot. 332666 fot. 332667 fot. 332668

 ID166104  Sarcoscypha austriaca; 2 km S,Jankowice,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.03.26; skarpa rowu w lesie mieszanym-pod brzozami i świerkami; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342066 fot. 342067

 ID179448  Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE Gołonóg-Łęknice, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2010.03.20; zdegradowane łęgi nad Babią Ławą; Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudoaccacia, Betula verrucosa grupami; > 1000; leg. Łukasz Krajewski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 60: 12
uwagi: kilka pomarańczowych; rozległe stanowisko; notowana od 2000 r.
fot. 388385 fot. 388386 fot. 388387 fot. 388388 fot. 388389 fot. 388390 fot. 388391 fot. 388392 fot. 388393 fot. 388394 fot. 388395 ID179449  Sarcoscypha austriaca; 1 km NNW Strzemieszyce Wielkie, Góra Bordowicza (326 m n.p.m.), pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2010.04.23; łęg zboczowy; indet. gałązki grupa 7 owocników; leg. Łukasz Krajewski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska 60: 12
uwagi: stoki WSW, 320 m n.p.m.
fot. 388399

 ID183865  (potwierdzenie 96824) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.12; liściaste zadrzewienia nad strumieniem-czarny bez,wierzba,olcha,osika,brzoza,czeremcha; na gałązkach zagrzebanych w ściółce ponad 20 owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: zdjęcia z 2 kwietnia:
fot. 401884 fot. 401885

 ID183866  (potwierdzenie 162184) Sarcoscypha austriaca; 2 km NW, Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.03.12; sztucznie nasadzony niewielki ols (gr1) oraz śródleśne zarośla -robinia,głóg,leszczyna,świerk(gr2); na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce w grupach; 10 owocników w gr.1 i 12 owocników w gr.2; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: gr.2 - 12.03.2011
fot. 401892 fot. 401893

gr.1 - 2.04.2011
fot. 401894

 ID183867  (potwierdzenie 162808) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km E,Widzów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.02; kępa śródpolnych zadrzewień-olcha,wierzba,czarny bez,brzoza,klon; na gałązkach zagrzebanych w podłożu grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 401898 fot. 401899

 ID183871  (potwierdzenie 125990) Sarcoscypha austriaca; Bartodzieje Podleśne (Radomsko) ,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.15; ols-olcha,kruszyna,krzaczaste wierzby na skraju; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 401918

siedlisko
fot. 401919

namiary -51 05 57,4 N ; 19 26 29,8 E

 ID184023  Sarcoscypha austriaca; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.04.03; brzeg rzeki Panna, pośród wierzb, leszczyny, dzikiego bzu; na drewnie zakopanym w ziemi w grupie kilka owocników i jeden kilkadziesiąt metrów dalej, w pobliżu również olcha; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 402259 fot. 402260

 ID184025  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.04.03; przy leśnej drodze, olcha, leszczyna, dzika róża, dziki bez; na drewnie zagrzebanym w ziemi 5 owocników, 1 metr dalej jeszcze 2; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 402265 fot. 402266 fot. 402267

 ID184088  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.04.03; głównie świerki, pojedynczo leszczyna i buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi ok. 20 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Kilka kilometrów od poprzedniego stanowiska, przy żółtym szlaku.
fot. 402452 fot. 402453 fot. 402454 fot. 402455

 ID184089  Sarcoscypha austriaca; Wisłok Wielki (okolice), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-24; 2011.04.03; jodła, leszczyna, wierzba, buk; na drewnie zagrzebanym w ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: w pobliżu szczytu Tokarnia
fot. 402459 fot. 402460

 ID184360  Sarcoscypha austriaca; Tyniec (Kraków), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.03.31; las liściasty: buczyna, leszczyna, brzozy, dęby, olsza; na rozkładającej się gałązce kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403319fot. 403320 fot. 403321

 ID184467  (potwierdzenie 128716) Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Radziechowice I, pow.radomszczański, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściasty skraj lasu-brzoza, olcha, krzaczasta wierzba; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403840 fot. 403841

 ID184469  (potwierdzenie 130285) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściasty skraj lasu-olcha,brzoza,kruszyna; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 403894 fot. 403895

800 m na pdwsch od tej grupy, w liściastym fragmencie lasu, znalazłem jeszcze dwa owocniki.

fot. 403896 fot. 403897

 ID184522  (potwierdzenie 128802) Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; las łęgowy,olsza,topola osika,brzoza,leszczyna,grab; na zagrzebanym w ziemi drewnie-prawdopodobnie olsza szara jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404088

 ID184523  Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; Las mieszany,olsza,klon,świerk,grab,buk; na drewnie wokół pnia ściętego prawdopodobnie klonu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404091
w poprzednim zgłoszeniu podałem substrat lipa co było błędnym rozpoznaniem drzewa

 ID184524  (potwierdzenie 162622) Sarcoscypha austriaca; Rezerwat Jar rzeki Raduni Babi dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.04.16; Las łegowy na brzegu rzeki-klon,topola osika,wierzba; na drewnie prawdopodobnie klonowym kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/27.05.11, tak, notatka: tak,Grzyby rezerwatu Jar rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404094

 ID184552  (potwierdzenie 96722) Sarcoscypha austriaca; 1 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.23; liściaste zarośla z dużym udziałem robinii w lesie mieszanym; na gałązkach zagrzebanych w ściółce rozrzucona grupa ponad 60 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 404223 fot. 404224 fot. 404225

 ID184569  (potwierdzenie 96820) Sarcoscypha austriaca; 300m N, Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.24; las mieszany,pobocze leśnej dróżki-robinia,brzoza,bez czarny; na gałązkach zagrzebanych w ściółce grupka co najmniej 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 05 14,9 N ; 19 21 47,5 E

fot. 404297 fot. 404298

 ID184570  (potwierdzenie 127534) Sarcoscypha austriaca; 0,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.24; skraj lasu sosnowego - brzoza, robinia, bez czarny; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników, większość ( 13 owocników ) na jednej gałązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 05 10,1 N ; 19 22 06,2 E

fot. 404302 fot. 404303

 ID184571  (potwierdzenie 126115) Sarcoscypha austriaca; Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.03.24; niewielkie zadrzewienie robiniowe z kilkoma czeremchami i kruszynami (obecnie wycięte); na gałązkach zagrzebanych w ściółce co najmniej 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 06 34,8 N ; 19 23 32,6 E

fot. 404307 fot. 404308

 ID184620  Sarcoscypha austriaca; Owczary, obszar chroniony Klubu Przyrodników , wąwóz między Muzeum Łąki a murawami kserotermicznymi, pow. słubicki, woj. lubuskie, AC-83; 2011.04.21; w wąwozie porośniętym przez zbiorowisko leśno-zaroślowe z udziałem Robinia pseudacacia, Acer platanoides i in.; na leżących martwych gałązkach Robinia pseudacacia, silnie przeryte przez zwierzęta pojedynczo lub po kilka w sąsiedztwie, łącznie co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: jeden owocnik pobrany do ident. mikroskopowej, tak, notatka: TAK, jest to ponowne stwierdzenie; publikacja: stanowisko opublikowane w: Ślusarczyk, Tomasz. 2009. „Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego «Owczary»”. Przegląd Przyrodniczy 20 (1-2): 11-33., Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 1. zarodniki, widoczne stępione końce z wgłębieniami:
fot. 404460
2. zarodniki i ciałka lipidowe z karotenoidami wewnątrz parafiz
fot. 404461

 ID185290  Sarcoscypha austriaca; 5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2011.04.02; Skraj drogi leśnej, las liściasty(grab, leszczyna); Gałęzie drzew zagrzebane częściowo w ściółce W sumie około 20 owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407680
Owocniki:
fot. 407681

 ID185291  Sarcoscypha austriaca; 3,5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2011.04.09; las mieszany z przewagą liściastego, zagłębienie w ziemi gdzie wrzucono gałęzie; gałęzie, częściowo zagrzebane w ściółce w sumi od 20 do 30 owocników, duzo jeszcze bardzo młodych; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407685
Owocniki:
fot. 407686

 ID185294  Sarcoscypha austriaca; 500m E od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2011,04,14; Teren podmokły, z dużych drzew tylko świerki poza nimi dużo młodej topoli i leszczyny; gałęzie mocno zagrzebane w ściółce sześć owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/31.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Siedlisko:
fot. 407700
Owocnik:
fot. 407701

 ID185431  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.02.06; liściasty fragment lasu-czarny bez,krzaczasta wierzba,brzoza,dąb; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408107 fot. 408108

 ID185434  (potwierdzenie 126202) Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S,Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.02.12; zarośla na skraju śródleśnej łąki-martwa krzaczasta wierzba,bez czarny,młode olchy,maliny i jeżyny; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408122 fot. 408123

 ID185435  (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.03.12; niewielki ols przy rz.Warcie-olcha,wierzba,czeremcha; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408127 fot. 408128

 ID185437  (potwierdzenie 127905) Sarcoscypha austriaca; 1 km E, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.03.27; wierzbowe zarośla nad strumieniem; na gnijącej gałązce zagrzebanej w ściółce grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408146

 ID185439  (potwierdzenie 96724) Sarcoscypha austriaca; 2,5 km NE, Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.13; skraj lasu-osiki,krzaczaste wierzby; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 128809, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408176 fot. 408177

 ID185440  (potwierdzenie 162189) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km S, Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.17; las mieszany -olcha,brzoza,świerk; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce dwie grupy owocników -pierwsza licząca ponad 15 owocników ( w przydrożnym rowie ) i druga licząca 11 owocników ( kilkanaście metrów głębiej w lesie ); leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408196 fot. 408197 fot. 408198

 ID185442  (potwierdzenie 128105) Sarcoscypha austriaca; 2 km S, Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.04.17; podmokły las mieszany, nad rowem z wodą; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 408220 fot. 408221

ID185466 (potwierdzenie 162625) Sarcoscypha austriaca; Reszki Postulowany Rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-59; 2011.04.03; Las łęgowy,olsza,leszczyna,grab,buk; na zagrzebanym w ziemi drewnie-prawdopodobnie olsza szara kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 408533

 ID185514  Sarcoscypha austriaca; 1,5 km W, Ludwików, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.04.02; las sosnowy z niewielkim dodatkiem brzozy, dębów i świerków; na gnijących gałązkach zagrzebanych w ściółce grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50 58 34,2 N ; 19 24 29,1 E

fot. 408699 fot. 408700
siedlisko
fot. 408701

ID186842 Sarcoscypha austriaca; Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.04.09; las mieszany, w przydrożnym rowie; na ziemi w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak tak notatka: nie
uwagi: fot. 415418 fot. 415419

ID186848 Sarcoscypha austriaca; Kętrzyn pow. kętrzyński woj. warmińsko-mazurskie, EB-19; 2011.05.07; las mieszany; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 415479 fot. 415480

 ID195248  (potwierdzenie 155635) Sarcoscypha austriaca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama, pow. gdański, woj. pomorskie; 2011.11.21; Skraj lasu i siedlisk ludzkich modrzew,sosna,lilak,lipa-składowisko resztek z ogródków,trawników; olsza szara jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 464196

ID195542 Sarcoscypha austriaca; ok 600 m W zameczek myśliwski Promniach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2011.03.04; skraj lasu łęgowego w pobliżu olsza, brzoza, wierzba; na gałązkach liściastych dwa owocniki, po trzech tygodniach cztery; leg. Joanna Gądek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko
fot. 465442
owocniki
fot. 465443 fot. 465444
po trzech tygodniach
fot. 465445 fot. 465446
dyskusja o znalezisku
http://forum.grzybland.pl/viewtopic.php?t=3966&postdays=0&postorder=asc&start=0

ID297184 Sarcoscypha austriaca; Tryszczyn, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.09; Zarośla nad Brdą. W pobliżu: brzoza, wierzba, czeremcha, olsza.; Pozornie z ziemi. 5 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907262 fot. 907263 fot. 907264 fot. 907265

ID297250 Sarcoscypha austriaca; ok.0,5km na E od miejscowości Chojnowo gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.02.14; Grąd; na leżących gałązkach liściastego kilka grup po kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907826 fot. 907827

ID297411 Sarcoscypha austriaca; ok.1,5km na N od miejscowości Mchowo gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.02.28; Wilgotny las mieszany; Na leżącej gałązce liściastego Cztery owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908691

ID297885 Sarcoscypha austriaca; 0,3 km na S od Wierzchlądu i zarazem 100 m na E od J. Miedwie, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2017.03.12; naturalistyczny park podworski z wielogatunkowym zadrzewieniem o charakterze grądu; na gałęziach liściastych zagrzebanych w ściółce pojedynczo i w grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911169 fot. 911170 fot. 911171

ID298035 Sarcoscypha austriaca; ok.1.3km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.03.26; Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna); na zagrzebanych w ziemi patyczkach kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 912056 fot. 912057

ID298652 Sarcoscypha austriaca; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.03.24; Las liściasty z domieszką sosny.; Drobne gałązki (Fraxinus?) Do 10 apotecjów.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914791

ID298810 Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.03.24; drzewostan Św z domieszką So, Brz, Tp; drewno Św (?) w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915608 fot. 915609 fot. 915610 fot. 915611

ID298826 Sarcoscypha austriaca; ok.0,25km na E od leśniczówki Grabowo,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-14; 2017.04.23; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na leżących gałązkach liściastego grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 915805 fot. 915806 fot. 915807 fot. 915808 fot. 915809 fot. 915810 fot. 915811

ID310833 Sarcoscypha austriaca; Góra Kamieńska, pn. stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.04.13; liściaste nasadzenia na zboczu -gł. topole i robinie; również bez czarny i wierzby; na gałęziach leżących na ziemi, na wpółzagrzebanych kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup: 51st 13' 50,5" N i 19st 25' 31" E

Przykładowe owocniki

fot. 973918 fot. 973919 fot. 973920 fot. 973921 fot. 973922

W 2017 znalazłem również kilka grup czarek na zachodnim stoku góry.

ID310834 Sarcoscypha austriaca; 250 m SE od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2017.04.30; przydrożny rów -klon, lipa, leszczyna; na gałązkach zagrzebanych w ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 2,5" N i 19st 37' 42,7" E

fot. 973927 fot. 973928 fot. 973929

 ID312162  Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.02.18; zadrzewienie wierzbowe z domieszką bzu czarnego, czeremchy i innych gatunków; na zagrzebanych w ziemi i ściółce gałązkach w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 5/GD/05.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 981737 fot. 981738 fot. 981739 fot. 981740

ID313028 Sarcoscypha austriaca; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.04.08; Park,aleja grabowa; na leżącej gałązce liściastego Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 988314 fot. 988315

ID313535 Sarcoscypha austriaca; 1 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.04.21; liściasta kępa drzew i krzewów -gł.robinie; na gałązkach zagrzebanych w ściółce 4 owocniki na 4 gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 15,7" N i 19st 31' 38,9" E

fot. 991587 fot. 991588 fot. 991589

ID314792 Sarcoscypha austriaca; 1,1 km na NW od Chrapowa w gm. Pełczyce, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2018.04.21; grąd; na zagrzebanej w ziemi gałązce Js w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1001849 fot. 1001850

ID322673 Sarcoscypha austriaca; Miedzyodrze (Zaleskie Łęgi), 0,5 km na SE od mostu Pomorzan w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.03.16; łęg olszowo-topolowy; na gałęzi liściastej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1058851 fot. 1058852 fot. 1058853 fot. 1058854 fot. 1058855 fot. 1058856

ID322997 Sarcoscypha austriaca; Poznań, na tyłach Parku Kasprowicza, dzikie tereny zielone za Basenem Arena, na terenie działek o nr 20/31, 20/74, ark 29, obręb Łazarz, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2019.03.09; zadrzewiony nieużytek na tyłach basenu miejskiego (m.in. topola, klon, brzoza); gałązka liściasta jeden owocnik; leg. Hubert Wińczyk, Monika Wińczyk, Miro Wińczyk; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany, tak, cechy makro (HW), cechy mikro (BK), notatka: nie
uwagi: owocnik
fot. 1061317 fot. 1061318 fot. 1061319

cechy mikro: zarodniki workowe, konidia
fot. 1061320 fot. 1061321 fot. 1061322 fot. 1061323

ID323092 Sarcoscypha austriaca; ok.2km na NNW od Starej Wsi,gm.Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-04; 2019.03.19.; zakrzaczenie leszczynowe w borze sosnowym; na opadłej gałązce leszczyny Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1062096

ID330386 Sarcoscypha austriaca; 0,3 km na SW od Parłówka, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-35; 2020.03.08; zarastające lasem ruiny dawnej osady; na zagrzebanych w ziemi gałązkach liściastych w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1131787 fot. 1131788 fot. 1131789 fot. 1131790
zarodniki: (-24,0)24,9 µm -38,2(-39,2) µm x (-10,2)11,5 µm-13,9(-14,5) µm, średnio 30,6 x 12,9 µm
fot. 1131791 fot. 1131792 fot. 1131793

ID330478 Sarcoscypha austriaca; Puszcza Goleniowska, 1 km na NW od Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.03.11; zarastająca lasem dawna osada; na gałązkach drzew liściastych w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1132009 fot. 1132010 fot. 1132011 fot. 1132012
zarodniki: 28,0-39,9 µm x 11,1-14,4 µm (średnio: 34,7 x 12,9 µm)
fot. 1132013 fot. 1132014 fot. 1132015

ID330485 Sarcoscypha austriaca; 1,6 km na E od Suchanówka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2020.03.14; grąd subatlantycki; na gałązce drzewa liściastego w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1132072 fot. 1132073 fot. 1132074
zarodniki: (-26,0)28,2 µm-32,9(-34) µm x 11,2-14,8 µm (średnio: 30,7 x 13,4 µm)
fot. 1132075 fot. 1132076 fot. 1132077

ID330489 (potwierdzenie 96820) Sarcoscypha austriaca; Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.03.22; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; pobocze dróżki leśnej -robinia, bez czarny, klon i inne; na gałązkach zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników w dwóch grupkach ( 15 + 2 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 13" N i 19st 21' 55,2" E

fot. 1132083 fot. 1132084 fot. 1132085 fot. 1132086

ID331190 (potwierdzenie 162184) Sarcoscypha austriaca; 2 km NW od wsi Borki, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2020.02.15; mieszane zadrzewienia, z młodymi olsami, nad rzeczką Widzówką -olcha, wierzba, brzoza i inne; na gałęziach zagrzebanych w ściółce ponad 60 owocników w dwóch skupiskach ( >45 i >15 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, zebrany 21.03 z liczniejszej grupy; wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS liczniejszej grupy: 50st 0' 32" N i 19st 23' 40,5" E

przykładowe owocniki
fot. 1137170 fot. 1137171 fot. 1137172 fot. 1137173


i niektóre owocniki z grupy drugiej, bardziej rozproszonej
fot. 1137174 fot. 1137175 fot. 1137176 fot. 1137177

ID331191 (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.03.01; niewielki ols w pobliżu Warty -olchy, wierzby, czeremchy; na gałęziach zagrzebanych w ściółce grupa co najmniej 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, zebrany 21.03, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 27" N i 19st 23' 56,5" E

fot. 1137183 fot. 1137184 fot. 1137185 fot. 1137186

 ID342791  Sarcoscypha austriaca; 100m NW od osiedla Alfreda, Katowice, pow. Katowice, woj. śląskie; 2021.02.28; lasek mieszany, drzewa liściaste, najbliżej niezidentyfikowane, dalej topola, brzoza; na zmurszałych gałęziach w grupie (9-11); leg. Krzysztof Żółkiewski; det. Anna Kujawa; eksykat: ISRL PAN 1/KZ/5.04.2021, tak, notatka: -
uwagi: fot. 1209279fot. 1209280 fot. 1209281

Uwaga (B. Gierczyk): Brak okazu dokumentującego stanowisko - zgłoszenie usunięte z GREJ.
Uwaga II (B. Gierczyk): Zgłoszenie przeniesiono do zaakceptowanych po uzupełnieniu przez zgłaszającego o suchy okaz przekazany do ISRL PAN.

ID343231 Sarcoscypha austriaca; prop. rez. Dolina Krąpieli, 0,6 km na SW od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2021.03.17; łęg olszowy; na gałązce Alnus glutinosa w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212761 fot. 1212762 fot. 1212763
zarodniki: 27,2-39,1 x 12-16,1 µm (średnio 32,7 x 13,4 µm):
fot. 1212764
worki i parafizy:
fot. 1212765
włoski na spodniej stronie owocnika:
fot. 1212766

ID343236 Sarcoscypha austriaca; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Górna Ukleja), 1,5 km na SW od Cieszyna, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-79; 2021.03.20; łęg olszowy; na zagrzebanych w ziemi gałązkach w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212806 fot. 1212807 fot. 1212808
zarodniki: 24-33,7(-38,3) x 12-14,1 µm (średnio 29,7 x 13 µm):
fot. 1212809 fot. 1212810
włoski na spodniej stronie owocnika:
fot. 1212811

ID343598 Sarcoscypha austriaca; Równina Pyrzycka (prop. rez. Koszewo), 1,5 km na S od Koszewa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-05; 2021.03.26; okrajek łęgu olszowego; na zagrzebanej w ziemi gałązce, pod Sambucus nigra w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215640 fot. 1215641 fot. 1215642
zarodniki: 27,9-33,6(-45,5) x (-11,5)13,1-17 µm, średnio: 31,2 x 14,7 µm
fot. 1215643
włoski na zewnętrznej powierzchni owocnika:
fot. 1215644

ID343606 Sarcoscypha austriaca; Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,2 km NW od osady leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2021.04.06; grąd; na zagrzebanych w ziemi i ściółce gałązkach w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215711 fot. 1215712 fot. 1215713
zarodniki: (-25,7)27,0-38,0(-53,9) x 11,7-16,1(-17,7) µm, średnio 33,0 x 14,3 µm
fot. 1215714 fot. 1215715
włoski na zewnętrznej powierzchni owocnika:
fot. 1215716

ID343788 Sarcoscypha austriaca; ok. 0,5 km na W od Szczepanek, gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EE-34; 2021.04.11; las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy); gałązka liściastego Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1217355 fot. 1217356 fot. 1217357

ID344006 Sarcoscypha austriaca; ok.0,7 km na NW od Gruduska,gm.Grudusk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-23; 2012.04.18; zrąb lasu liściastego; galązka liściastego trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1218561 fot. 1218562 fot. 1218563

ID344030 Sarcoscypha austriaca; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Łęg koło Sławęcina) 2 km na NW od Radaczewa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2021.04.15; łęg olszowy z dużym udziałem Padus avium; na zagrzebanej w ziemi gałązce pod Padus avium pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218751 fot. 1218752 fot. 1218753 fot. 1218754 fot. 1218755

ID344035 Sarcoscypha austriaca; Puszcza Wkrzańska, 0,1 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2021.04.17; łęg olszowo-topolowy; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218793 fot. 1218794 fot. 1218795 fot. 1218796 fot. 1218797

ID344110 Sarcoscypha austriaca; ok.100m na S od połudnowowschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec, gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-37; 2021.04.25; bardzo podmokły teren z olchą,świerkiem w borze świerkowo sosnowym; gałązka olchowa dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1219676 fot. 1219677 fot. 1219678 fot. 1219679

 ID344314  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; liściasty fragment lasu -dąb, brzoza, osika, bez czarny; na zagrzebanych w ściółce gałęziach ponad 70 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary grupy pierwotnej -GPS: 51st 6' 56,5" N 19st 25' 4,5" E

fot. 1221014 fot. 1221015 fot. 1221016 fot. 1221017

10.04.

fot. 1221018 fot. 1221019 fot. 1221020 fot. 1221021


Uwagi: Od ostatniego zgłoszenia z 2011r ( 185431 ) owocniki tego grzybka znajduję co roku w tej lokalizacji, od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk. Od kilku lat znajduję czarki również w dwóch innych punktach tego lasu -ok. 50m na pn-zach ( po kilka-kilkanaście owocników ) oraz ok. 300m na pd ( po kilka owocników ).

ID344317 Sarcoscypha austriaca; 0,5 km W od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.04.10; przyleśna kępa osik; pojedyncze inne; na zagrzebanych w ściółce gałązkach grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 17,5" N 19st 28' 55,8" E

fot. 1221107 fot. 1221108 fot. 1221109 fot. 1221110 fot. 1221111

ID344461 Sarcoscypha austriaca; 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.04.25; pas lasu liściastego ( gł. osiki ) przy borze sosnowym; na gałęziach zagrzebanych w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 57" N 19st 33' 11,3" E

fot. 1221782 fot. 1221783 fot. 1221784 fot. 1221785

ID345126 Sarcoscypha austriaca; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Łęg koło Sławęcina) 0,3 km na E od Radaczewa, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2021.05.05; łęg olszowo-jesionowy; na gałązce drzewa liściastego w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227001 fot. 1227002 fot. 1227003 fot. 1227004 fot. 1227005

 ID355422  (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.02.04; las mieszany -dąb, brzoza, osika, sosna, bez czarny; na gnijących gałęziach zagrzebanych w ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 56,5" N 19st 25' 5" E

fot. 1313394 fot. 1313395 fot. 1313396 fot. 1313397 fot. 1313398 fot. 1313399

ID355674 (potwierdzenie 125990) Sarcoscypha austriaca; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.02.13; ols; na leżącej na ziemi gałęzi liściastego grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 0,4" N 19st 26' 34" E

fot. 1316377 fot. 1316378 fot. 1316379

 ID355719  (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.02.16; niewielki ols przy Warcie -olcha, wierzba, czeremcha; na gnijących gałęziach zagrzebanych w ściółce ponad 20 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 27" N 19st 23' 56" E

fot. 1316863 fot. 1316864 fot. 1316865 fot. 1316866

ID355775 Sarcoscypha austriaca; Dolina Tywy, 0,2 km na NW od miejscowości Żórawie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2022.02.04; las mieszany na siedlisku łęgowym (Tp, Brz, So, Św, Ol, Wb); na fragmencie gałęzi drzewa liściastego w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1318041 fot. 1318042 fot. 1318043
zarodniki: (-23,2)23,6-34(-36,3) x 10,8-14,7 µm (średnio 27,0 x 12,2 µm), Q: 2,0-2,5 (średnio 2,2):
fot. 1318044
włoski:
fot. 1318045

ID356000 Sarcoscypha austriaca; Równina Wełtyńska (prop. rez. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy), 0,4 km na NE od skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2022.02.18; grąd; na kłodzie Acer platanoides w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1320137 fot. 1320138 fot. 1320139 fot. 1320140
Zarodniki: 26,8-42,1 x 11,8-17,2 µm (średnio: 32,2 x 14,9 µm), Q: 1,8-2,6 (średnio 2,2):
fot. 1320141
zarodniki kiełkujące:
fot. 1320142 fot. 1320143
zarodniki konidialne: 8,7-13,7 x 4,4-5,8 µm (średnio 11 x 5,1 µm), Q: 1,5-3,0 (średnio 1,3):
fot. 1320144
włoski:
fot. 1320145
parafizy:

fot. 1320146

ID356489 Sarcoscypha austriaca; Elbląg - Dąbrowa, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.03.16; Łęg z Wb, Tp, Ol, Kl i innym; na pniu, wokół pnia i na licznych odłamanych gałęziach i patykach prawdopodobnie z jednego martwego drzewa - wierzby lub topoli osiki 100-150 owocników do 5-6 cm średnicy; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°11'07.3"N 19°27'21.2"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1322386.html

ID356492 Sarcoscypha austriaca; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.03.18; Skraj boru świerkowego w lesie liściastym; na zagrzebanych w ściółce iglastej patykach/gałęziach liściastego kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°11'00.7"N 19°28'14.2"E

fot. 1323740fot. 1323741fot. 1323742fot. 1323743fot. 1323744

ID356514 Sarcoscypha austriaca; Elbląg - Próchnik, 1 km W, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.03.22; Las mieszany - Św, Tp, Ol, Brz; na fragmencie drewna liściastego kilka owocników tylko na jednym kawałku drewna; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'36.5"N 19°26'06.7"E

fot. 1324236fot. 1324237fot. 1324238fot. 1324239

ID356612 Sarcoscypha austriaca; Wzgórza Bukowe, 100m na W od skrzyżowania ul. Wschodniej i Krzewiastej w Podjuchach (w pobliżu podziemnych zbiorników wody), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2022.03.09; zadrzewienie (Rb, Wb, bez czarny); na gałazce drzewa liściastego w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1326268 fot. 1326269 fot. 1326270
zarodniki: 24,8-38,2 x 11,6-14,5 µm (średnio 30,3 x 13,1 µm), Q: 1,9-3,3 (średnio 2,3)
fot. 1326271 fot. 1326272 fot. 1326273 fot. 1326274
parafizy:
fot. 1326275
włoski:
fot. 1326276

ID356691 Sarcoscypha austriaca; Sulmin 1 km N, podmokłe zarośla na granicy pastwisk i lasu, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2021.04.10; podmokłe zarośla wierzbowo-olchowe, z czarnym bzem, wawrzynkiem wilczełyko, brzozą; na patyczkach wierzbowych pojedynczo w dwóch lokalizacjach w odległości ok. 100 m od siebie, 1) ok. 200 owocników na 45m2, 2) 50 owocników na 700m2; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko odkryte 10.04.2021, potwierdzone 03.04.2022.
Zdjęcia z 2021fot. 1327197fot. 1327198fot. 1327199
Zdjęcia z 2022 plus z analizą mikroskopową zarodników i włosków okrywy owocnika fot. 1327200fot. 1327201fot. 1327202fot. 1327203fot. 1327204fot. 1327205 fot. 1327206fot. 1327207fot. 1327208

ID356707 Sarcoscypha austriaca; Elbląg, 100m W od cmentarza Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.03.27; Łęg wierzbowo-topolowy z brzozą; na częściowo zagrzebanych patykach prawdopodobnie wierzby kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°09'55.1"N 19°27'20.4"E

fot. 1327475fot. 1327476fot. 1327477

ID357002 Sarcoscypha austriaca; Elbląg - Rubno, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.04.14; Las liściasty Tp, Ol, Bk, Wb; na zagrzebanych patykach liściastego kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°13'22.3"N 19°24'00.8"E

fot. 1330610 fot. 1330611 fot. 1330612 fot. 1330613

ID357018 Sarcoscypha austriaca; Elbląg-Modrzewina, 1 km. NW od końca Al. J.P. II, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.04.17; Las liściasty Brz, Tp, Wb, w podszycie głóg; na zagrzebanych patykach liściastego kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°12'48.8"N 19°25'16.7"E

fot. 1330713 fot. 1330714 fot. 1330715 fot. 1330716

ID357022 Sarcoscypha austriaca; Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,8 km na NW od Żukowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-16; 2022.04.08; łęg olszowo-jesionowy; na zagrzebanym w ziemi fragmencie gałązki drzewa liściastego w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1330739 fot. 1330740 fot. 1330741
zarodniki: 26,1-34 x 10,3-14 µm (średnio 29,4 x 13,0 µm), Q: 2,0-2,7 (średnio 2,3):
fot. 1330742
zarodniki kiełkujące:
fot. 1330743
włoski:
fot. 1330744

ID358045 Sarcoscypha austriaca; 1 km na N od miescowości Mokra, gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2022.04.24; Porolnicze nieużytki porośnięte wierzbami, leszczynami, brzozami, osikami, sosnami , lipami i innymi.; Piaszczysto-gliniaste podłoże. Na patykach jakichś drzew liściastych. Owocniki niewielkie, max do 3 cm. Masowo, po kilka sztuk na wielu patykach.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza., tak
uwagi: fot. 1340999 fot. 1341000 fot. 1341001 fot. 1341002

 ID365261  (potwierdzenie 96722) Sarcoscypha austriaca; 1,2 km S od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.01.01; liściaste zarośla w lesie mieszanym; robinia, jesion, czeremcha i inne; na zagrzebanych w ściółce gałązkach licznie, na pow. ok. 20 arów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 126111, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0705 19,3773

fot. 1403785 fot. 1403786 fot. 1403787 fot. 1403788 fot. 1403789

6.03.
fot. 1403790 fot. 1403791 fot. 1403792 fot. 1403793 fot. 1403794 fot. 1403795 fot. 1403796

Uwaga: Na tym stanowisku obserwuję czarki corocznie od czasu ostatniego zgłoszenia w 2011 ( 184552 ). Przeważnie pojawiają się już w listopadzie i owocnikują do marca/kwietnia następnego roku. Liczebność przeważnie po ponad 50 owocników, ale bywały lata gdy owocników było ponad 100.

ID366284 Sarcoscypha austriaca; 0,5 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2023.02.19; na pograniczu lasu mieszanego ( jodła, dąb, brzoza i inne ) i olsu; na wpół zagrzebanych w ziemi gałęziach liściastych grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0323 19,5067

fot. 1413542 fot. 1413543 fot. 1413544 fot. 1413545 fot. 1413546 fot. 1413547

ID366616 Sarcoscypha austriaca; Łęcze, 1 km S (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2023.03.03; przerzedzony skraj lasu liściastego Brz, Db, Bk, Ol, Wb, wilgotne miejsce w zagłębieniu terenu; na zagrzebanych w ziemi gałęziach liściastych 20-30 owocników na obszarze 10 x 10 m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'09.1"N 19°28'41.1"E

fot. 1417046 fot. 1417047 fot. 1417048 fot. 1417049 fot. 1417050

ID366618 Sarcoscypha austriaca; Sierpin, 1 km NW (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2023.03.04; Las liściasty, fragment o charakterze łęgowym w zagłębieniu terenu przy strumyku z Ol i Js; na częściowo zagrzebanej w ziemi gałęzi liściastego ok. 10 owocników na jednej gałęzi; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°09'29.6"N 19°30'03.9"E

fot. 1417070 fot. 1417071 fot. 1417072 fot. 1417073 fot. 1417074

ID366641 Sarcoscypha austriaca; Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2023.03.14; buczyna z domieszką dębu i klonu; na gałązkach liściastego pojedynczo i w grupie, razem 6; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1417201 fot. 1417202 fot. 1417203

ID366667 Sarcoscypha austriaca; 07 km na NW Starego Kostrzynka, gm.Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-40; 2023.03.13; las robiniowy; leżące częściowo w glebie gałęzie Robini pseudoacacia setki owocników; leg. Maciej Sobieraj; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Cedyński Park Krajobrazowy
N 53.8364 E 14.1296 odz.764 Nadl.Mieszkowicefot. 1417761fot. 1417762fot. 1417763
zarodniki fot. 1417764fot. 1417765
włoski fot. 1417766fot. 1417767

ID366669 Sarcoscypha austriaca; Swojcino 530m na N, gm. Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2023.03.18; śródpolne zadrzewienie z mokradłem; leżące, częściowo w glebie gałęzie Alnus glutinosa kilka owocników; leg. Jacek Drozda, Marcin Lożek, Maciej Sobieraj; det. Marcin Lożek ;
uwagi: Czarka austriacka
N 53.4705 E14.9939fot. 1417826fot. 1417827fot. 1417828fot. 1417829

zarodniki fot. 1417830fot. 1417831
zarodnik kiełkujący fot. 1417832
włoski fot. 1417833

ID366761 Sarcoscypha austriaca; Wzgórza Bukowe (prop. rez. Węglino), 0,6 km W od Osady Leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2023.03.16; grąd nad jeziorem; na gałęzi drzewa liściastego kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1418785 fot. 1418786 fot. 1418787
Zarodniki: 23,5-36,7 x 11,1-15,3(-16,8) µm (średnio 31,5 x 13,4 µm), Q: 2,1-3,0 (średnio 2,4):
fot. 1418788
zarodniki kiełkujące:
fot. 1418789
włoski:
fot. 1418790

ID366769 Sarcoscypha austriaca; Kwitajny, 1,5 km. NW (obok rezerwatu Dęby w Krukach Pasłęckich), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-28; 2023.03.19; Wilgotny las liściasty Db-Lp-Bk-Ol i in.; na cienkiej gałązce liściastego zagrzebanej w glebie 1 owocnik na jednym patyku, 50 m. dalej też 1 na cienkim patyku; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°01'47.6"N 19°47'08.8"E

fot. 1418872 fot. 1418873 fot. 1418874 fot. 1418875

ID366837 Sarcoscypha austriaca; Gdańsk-Matarnia, lasek położony pomiędzy stacją kolejki PKM Gd.Matarnia a lotniskiem w Rębiechowie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2023.03.23; las mieszany z przewagą sosny, dąb, świerk, brzoza, buk, jawor, jarzębina; gałęzie liściastych 20 owocników w trzech lokalizacjach; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1419489 fot. 1419490 fot. 1419491

ID367085 (potwierdzenie 162800) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.03.10; bór sosnowy z domieszką brzóz, osik, dębów; również trześnia, jarzębina, czeremcha; na zagrzebanych w ściółce gałąziach ponad 50 owocników w dwóch grupach oddalonych o kilkadziesiąt metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1147 19,4095

fot. 1421517 fot. 1421518 fot. 1421519 fot. 1421520 fot. 1421521

Czarki pochodzą ze stanowiska położonego ok. 1 km E od tych z pierwotnego zgłoszenia. Po raz pierwszy, w tym miejscu, znalazłem je w lutym 2015r.

ID367087 (potwierdzenie 96756) Sarcoscypha austriaca; 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.03.10; liściasty fragment lasu -dąb, brzoza, osika, bez czarny; na zagrzebanych w ściółce gałęziach grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1421541 fot. 1421542 fot. 1421543 fot. 1421544 fot. 1421545

ID367118 (potwierdzenie 126759) Sarcoscypha austriaca; 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.03.19; niewielki ols w pobliżu Warty; olcha, wierzba, czeremcha; na zagrzebanych w ściółce gałęziach ponad 15 owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1421951 fot. 1421952 fot. 1421953 fot. 1421954

ID367119 (potwierdzenie 96824) Sarcoscypha austriaca; 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.03.19; nadrzeczne zadrzewienia na skraju boru; olcha, wierzba, bez czarny, brzoza, czeremcha; na zagrzebanych w ściółce gałęziach grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1421959 fot. 1421960 fot. 1421961

ID367120 (potwierdzenie 162184) Sarcoscypha austriaca; 2 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2023.03.19; nadrzeczne, śródleśne zadrzewienia ( olcha, wierzba, czeremcha i inne ) i młody ols; na zagrzebanych w ściółce gałęziach dwie grupy po ponad 50 owocników, po obu stronach rzeczki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie oraz przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0086 19,3948

fot. 1421971 fot. 1421972 fot. 1421973 fot. 1421974 fot. 1421975 fot. 1421976 fot. 1421977

ID367127 Sarcoscypha austriaca; Elbląg, ul. Sybiraków 150 m. W nad potokiem Kumielka, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.03.31; wilgotne zadrzewienie liściaste przy potoku porośnięte gł. wierzbą, w tym miejscu także czarny bez; na częściowo zagrzebanych gałęziach liściastych kilkadziesiąt owocników formy typowej na kilku gałęziach oraz kilka owocników formy żółtej na jednej gałęzi; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński; det. Piotr Stańczak; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'19.4"N 19°26'21.8"E
stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zebrałem owocniki

fot. 1422021 fot. 1422022 fot. 1422023 fot. 1422024 fot. 1422025 fot. 1422026 fot. 1422027 fot. 1422028

ID367265 Sarcoscypha austriaca; 0,25 km SE od L. Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2023.04.08; przydrożny pas zarośli na granicy lasu i pola; gł. robinie; na zagrzebanych w ściółce gałęziach ponad 100 owocników na odcinku ok . 80 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0358 19,5144

fot. 1423832 fot. 1423833 fot. 1423834 fot. 1423835 fot. 1423836 fot. 1423837

ID367268 Sarcoscypha austriaca; Las Ładzki; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.04.08; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na zagrzebanych w ściółce gałęziach ponad 60 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr. 1 -co najmniej 7 owocników; GPS: 51,0862 19,3681

fot. 1423851

gr. 2 -ponad 55 owocników; GPS: 51,0868 19,3655

fot. 1423852 fot. 1423853 fot. 1423854 fot. 1423855 fot. 1423856 fot. 1423857

ID367346 Sarcoscypha austriaca; Bąkowo k. Gdańska, Lasy Otomińskie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2023.04.16; skraj monokultury świerkowej; omszałe gałęzie świerkowe 8 pojedynczych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1424743 fot. 1424744 fot. 1424745

ID367406 Sarcoscypha austriaca; Pierzchały 1,6 km. NNE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-98; 2023.04.09; wilgotny las mieszany (Św - Brz -Db i in.); na częściowo zagrzebanych gałęziach liściastych kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°18'54.3"N 19°50'30.9"E

fot. 1425649 fot. 1425650 fot. 1425651 fot. 1425652 fot. 1425653

ID367453 Sarcoscypha austriaca; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2023.04.16; las liściasty -robinia, brzoza, topola i inne; sterta gałęzi pozostawionych po wycince, leżąca na dnie betonowego zbiornika przelewowego; na leżących na ziemi gałęziach grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,2302 19,4067

fot. 1425960 fot. 1425961 fot. 1425962 fot. 1425963

Namiary i zdjęcia są z grupy, z której pochodzi eksykat. Ogólnie czarki występowały bardzo licznie w wielu innych punktach na pn. i zach. stoku góry.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji