niejadalny

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.

czarka austriacka
na stronie — uwagi · znaleziska
Sarcoscypha jurana

17.04.2006, Pyskowice; copyright © by Jolanta Kozak

Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana

uwagi

W okresie od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.
Sarcoscypha jurana
Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

space

znalezisko 20060417.bf29981.jkz - Sarcoscypha jurana; Pyskowice

9f · 20060417.bf29981.jkz
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/

znalezisko 20080501.1.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady

8f · 20080501.1.08
/Bieszczady/

znalezisko 20080429.6.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady

3f · 20080429.6.08
/Bieszczady/

znalezisko 20070311.1.gbr - Sarcoscypha jurana; Wola Wapowska k/Kruszwicy

11f · 20070311.1.gbr
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/