niejadalny

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.

czarka austriacka
na stronie — uwagi · znaleziska
Sarcoscypha jurana
17.04.2006, Pyskowice; copyright © by Jolanta Kozak
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana

uwagi

W okresie od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.
Sarcoscypha jurana
Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060417.bf29981.jkz - Sarcoscypha jurana; Pyskowice
20060417.bf29981.jkz
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/ #9
znalezisko 20080501.1.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
20080501.1.08
/Bieszczady/ #8
znalezisko 20080429.6.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
20080429.6.08
/Bieszczady/ #3
znalezisko 20070311.1.gbr - Sarcoscypha jurana; Wola Wapowska k/Kruszwicy
20070311.1.gbr
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/ #11