grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Sarcoscyphaceae » Sarcoscypha »

Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.

czarka austriacka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sarcoscypha jurana
17.04.2006, Pyskowice; copyright © by Jolanta Kozak
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana
Sarcoscypha jurana

występowanie

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]Niejadalna.[134]

uwagi

W okresie od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.
Sarcoscypha jurana
Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) wg Baral'a [86] wyróżnia się między innymi występowaniem na pogórzu i w górach, w cieplejszych stanowiskach, na przedwiośniu i wiosną na olszy (tylko na Alnus incana), wierzbie, klonie (tylko w górach) i robinii. Po opis makroskopowy odsyłam na stronę czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea). Jeśli chodzi o mikroskopowe cechy diagnostyczne zobacz klucz Baral'a dostępny na stronie www.Czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych niedawno z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

One of the two european species described in czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) sensu lato. czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca) is different in host - grows on Alnus incana, Salix (willow), Acer (maple) and Robinia. Description of macroscopis characters you can see on czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) page. Microscopic diagnostic characters you will find in Baral's key published on Web [86].

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060417.bf29981.jkz - Sarcoscypha jurana; Pyskowice
060417-bf29981
leg. Jolanta Kozak
/Pyskowice/ #9
znalezisko 20080501.1.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
080501-1
/Bieszczady/ #8
znalezisko 20080429.6.08 - Sarcoscypha jurana; Bieszczady
080429-6
/Bieszczady/ #3
znalezisko 20070311.1.gbr - Sarcoscypha jurana; Wola Wapowska k/Kruszwicy
070311-1
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/ #11