cechy charakterystyczne

Grzyby drobne i średniej wielkości. Blaszki przyrośnięte lub wykrojone. Wysyp zarodników purpurowo-brązowy. Boczna powierzchnia blaszek bez cystyd. Pokrewne pierścieniaki (Stropharia) wyróżnia obecność cystyd na bocznej powierzchni blaszek.
Small and medium-sized mushrooms. Lamellae adnate or adnexed. Spore print purple-brown. Lamellar face without cystidia. Allied species pierścieniak (Stropharia) distinguished by cystidia on the lamellar face.

jadalne czy trujące?

W Polsce można się spodziewać kilkunastu gatunków łysiczek. W większości nie trujące ale jest kilka trujących, wśród nich osławiona łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) spożywana jako narkotyk halucynogenny. Jest to jednak gatunek rzadki i należący do grupy tzw. "małych brązowych grzybów" (LBM- Little Brown Mushrooms) praktycznie nierozróżnialnych dla laików - trzeba zdobyć aparat pojęciowy aby zacząć dostrzegać różnice. Na łąkach podobnych brązowych grzybów rośnie przynajmniej kilkadziesiąt gatunków. Dlatego prawdopodobnie większość amatorów odurzania konsumuje przez niewiedzę inne gatunki grzybów, nietrujących, lub co gorsza, silnie trujących jak np. niektóre stożkogłówki (Conocybe), co stanowi dodatkowe zagrożenie dla zdrowia.

space

Poland is a home to a dozen or so species of Psilocybe. Majority of them are not poisonous, but there a few toxic ones, among others a notorious łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata) consumed as a hallucinogenic drug. However, it is a rare species and it belongs to a group of so called LBMs- Little Brown Mushrooms, practically undistinguishable for a layman - unless a specialist knowledge has been acquired that enables to see the distinguishing features. At least several dozen species of similarly looking brown mushrooms can be found growing on the meadows. As a consequence, most those fancying dope consumes, out of ignorance, other species of mushrooms, non-poisonous, or - what's worse- strongly poisonous, such as e.g. some stożkówka (Conocybe), which can be ruinous to one's health.

space

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji