Tx: 2401
grzyby.pl

Mitrula paludosa Fr.

mitróweczka błotna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie torfowców (Sphagnum)
Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie torfowców (Sphagnum)

opis

Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
główka owocnika w zbliżeniu
Owocnik wysokości 20-50(60) mm, składa się z główki i trzonu. Główka jaskrawo pomarańczowo-żółta, żółtkowo-żółta, maczugowata, cylindryczna, ±nieregularna, kulistawa, 5-30 mm wysokości, 2-7(10) mm szerokości; gładka, może mieć płytkie i szerokie pionowe pofałdowania; wewnątrz pusta; na jej powierzchni są tworzone zarodniki. Trzonek białawy, wyraźnie oddzielony od główki, cylindryczny, 1-3 mm średnicy, długość zależy od podłoża na którym wyrasta (może być krótszy od główki lub dłuższy), 20-50 mm długości; rurkowaty; powierzchnia gładka; kosystencja elastyczna.
Sporocarp 20-50(60) mm high, comprises head and stipe. Head vivid orange-yellow, egg-yellow, clavate, cylindrical, ±irregular, subspherical, 5-30 mm high, 2-7(10) mm across; smooth, can have shallow and broad vertical ridges; inside hollow; on its surface spores are formed. Stalk whitish, distinctively separated from the head, cylindrical, 1-3 in diameter, its length depends on the substrate on which it grows (may be shorter or longer than the head), 20-50 mm long; cylindrical; surface smooth; consistency elastic.

zarodniki

Zarodniki silnie wydłużone, cylindryczne, gładkie, hialinowe, czasem z przegrodą, 10-15 × 2.5-3 µm.
Spores cylindrical, elongated, smooth, hyaline, sometimes septate, 10-15 × 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
siedlisko
płat Sphagnum w cieku wodnym w świerczynie, na zboczu; rosną w nim 3 gatunki: mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster), zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus)
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach, wiosną i latem, w miejscach bardzo wilgotnych, czasem w wodzie, w kałużach i ciekach, na zmurszałym drewnie, resztkach roślin, traw, liściach, igliwiu, w płatach mchów torfowców.
Quite widespread. Sporocarps grow gregariously, spring and summer, in very damp places, sometimes in the water, in puddles and gully-holes, on mildewed wood, remnants of plants, grass, leaves, litter of conifer needles, in the lobes of peat moss.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Gatunek zwraca uwagę dużymi owocnikami i siedliskiem. Podobnie wyglądają (ale są mniejsze) rzadkie gatunki z rodzaju Heyderia, te wyrastają z drobnej skleroty. Pokrewne ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), włosojęzyk (Trichoglossum) nie mają jaskrawo zabarwionych owocników, ich konsystencja jest bardziej skórzasta a zarodniki są zabarwione.
The species with characteristical large fruitbodies and habitat. Similarly looking (but smaller) are rare species of genus Heyderia, which develop from tiny sclerotium. Allied ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), włosojęzyk (Trichoglossum) do not have vividly coloured fruitbodies, and their consistency is more membranous and spores are coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Ambroziewicz (2009)[1283]Ambroziewicz (2009) Wigierski Park Narodowy. Krzywe.[1283], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chmiel & Ronikier (2007)[1398]Chmiel & Ronikier (2007) Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr.[1398], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2009)[1718]Krotoski (2009) Mitróweczka błotna w Rybniku.[1718], Krotoski (2011)[1721]Krotoski (2011) Wzgórze Grzybówka.[1721], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Wilga i Wantoch-Rekowski (2017)[2486]Wilga i Wantoch-Rekowski (2017) Grzyby. W: Herbich J. (red.). Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-143[2486]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Mitrula paludosa (mitróweczka błotna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB56 323109 AD64 299803 AE78 105234 140812 140817 AE89 140907 189030 BF57 137115 CA37 111894 CA93 283534 CB24 101627 DE55 103640 167156 201879 262440 314557 331644 DE82 103292 103560 131760 DF05 277475 DF16 309836 DF45 328738 DF62 111465 138831 DF63 111463 138833 179880 DG27 199052 EE47 367974 EE53 369767 FB19 354724 FE97 358027 358028 FG21 265897

ID 101 627 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 22 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny, Na zatopionych w stawie liściach, kilkanaście owocników dookoła pływającej wyspy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Piotr Perz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/22.08.08; uwagi: fot.173144 fot.173145 fot.173146 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

173144
173145
173146

ID 103 292 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE82; data zbioru: 30 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosna,świerk,jarzębina,olchy,kruszyna, w wysychającym,błotnistym rowiku odwadniającym, na długości kilku metrów szacunkowo ok.350; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TN/3.09.10; uwagi: w odl.około 30 metrów,odzielone 2 strumykami i zarastającą łąką kolejne stanowisko 3 owocniki,znalezione 2008.14.06; fot.176579 fot.176580 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

176579
176580

ID 103 560 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: okolice zbiornika wodnego,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 15 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupami w borze sosna,świerk,brzoza,dąb,kruszyna, w zaroślach wierzbowych,pod olchami,wśród trzcin i turzyc, w płatach torfowca,wśród różnorakich szczątków roślinnych w mulistych,wysychających kanalikach,rowikach,kałużach, wiele grup po kilka,kilkanaście owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TN/3.09.10; uwagi: Wiele stanowisk co kilkanaście,kilkadziesiąt metrów,najliczniej występujący gatunek obserwowany 15.06.2008,stanowiska w odl.ok.400-500 m od zgłoszenia ID 103292; fot.177131 fot.177132 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

177131
177132

ID 103 640 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), DE55; data zbioru: 16 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą, na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej, grupka 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.07.08; uwagi: fot.177254 fot.177255 fot.177256 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

177254
177255
177256

ID 105 234 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, część SE, AE78; data zbioru: 7 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypełnione wodą zagłębienia na obrzeżu lasu mieszanego, na liściach, kilkanaście owocników na przestrzeni kulku metrów kwadratowych; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/29.06.08; uwagi: fot.180344 fot.180345 fot.180346 fot.180347; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

180344
180345
180346
180347

ID 111 463 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF63; data zbioru: 27 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze, w przydrożnym podmokłym rowie w mchu i rozkładających się liściach, kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/14.11.08; uwagi: fot.194602 fot.194603 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194602
194603

ID 111 465 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF62; data zbioru: 8 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem, w podmokłym rowie w mchu i roślinnych resztkach, kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/14.11.08; uwagi: fot.194607 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194607

ID 111 894 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Kaszuby - Rezerwat Zielone, CA37; data zbioru: 22 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, na resztakach roślinnych w wodzie, grupowo, bardzo licznie; leg. det. Jacek Soboń; rev. Ania Kujawa 30 maj 2008; eksykat: nie - teren rezerwatu; uwagi: fot.195603 fot.195604 fot.195605 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195603
195604
195605

ID 131 760 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 20 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wzdłuż mszystych,podmokłych brzegów rowu odwadniającego w borze, na różnego rodzaju szczątkach, masowo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TN/3.09.10; uwagi: stanowisko oddalone kilkaset metrów od ID 103292 [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 137 115 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF57; data zbioru: 7 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Górski las świerkowy, w mchach,na gałązkach,na szyszkach wzdłuż potoczku górskiego, kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Perz, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.252777 fot.252778 fot.252779; N 50*11,055'; E 16*47,611'; 1070 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

252777
252778
252779

ID 138 831 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF62; data zbioru: 11 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem, w terenie podmokłym, wśród roślinnych resztek i mchu, często na zbutwiałych liściach, masowo, niezliczona ilość owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/17.08.09; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku ID: 111465, w tym roku znacznie większa liczba owocników, porastających większy obszar; fot.257663 fot.257664 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257663
257664

ID 138 833 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF63; data zbioru: 16 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze, w przydrożnym podmokłym rowie wśród rozkładających się roślinnych resztkach, na dnie rowu mech torfowiec, dwa owocniki dorosłe i kilkanaście ledwie widocznych gołym okiem; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/17.08.09; uwagi: Potwierdzenie stanowiska z roku 2008 ID: 111463; fot.257675 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257675

ID 140 812 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Karkonoski Park Narodowy, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby, poniżej Kukułczych Skałek [N 50°47'25,5" E 15°31'45,4"], AE78; data zbioru: 27 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: otoczenie - górnoreglowy bór świerkowy, a owocniczki znalezione w wyłożonym kamieniem rowku na poboczu drogi, którym w dniu znalezienia powoli sączył się strumyk, pośród mchów, na świerkowej szyszce, kilkanaście owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, obszar KPN; uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:; od 1143 m n.p.m.; do N 50°47'29,4" E 15°31'36,5" 1130 m n.p.m.; fotografie przykładowych owocniczków; fot.263432 fot.263433; Dodatkowe fotografie w wątku [bf:33] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 33 ;

ID 140 817 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Karkonosze, nadl. Szklarska Poręba, nieco poniżej granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby [N 50°48'16,0" E 15°31'43,4"], AE78; data zbioru: 27 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: otoczenie - regiel dolny, świerk, podmokłe i porośnięte mchem pobocze kamienistej drogi, pośród mchów, kilkanaście owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie; uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:; 877 m n.p.m.; fotografie przykładowych owocniczków; fot.263498 fot.263499; Dodatkowe fotografie w wątku [bf:263494]; Brak eksykatu, bo:; Znajdowałam się co prawda nieco poniżej granicy Parku Narodowego, ale dodatkowo nie byłam pewna, czy gatunek ten nie jest gatunkiem chronionym. Istotne wiadomości odnośnie tego spotkanego przeze mnie po raz pierwszy gatunku uzupełniłam dopiero po zejściu do domu. [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 263494 ;

ID 140 907 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Karkonosze, nadl. Śnieżka, przy niebieskim szlaku od schroniska Samotnia do Świątyni Wang w Karpaczu, poniżej Polany, blisko Rudniczej Strugi [N 50°46'21,58" E 15°42'52,81"], AE89; data zbioru: 28 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: otoczenie - regiel dolny - świerk, domieszka brzozy, płytki przydrożny strumyk spływający do Rudniczej Strugi, na resztkach roślinnych pośród mchów porastających dno płytkiego strumyka, ok. 10 owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:; ok. 970 m n.p.m.; fotografie pobranego owocniczka; fot.263610 fot.263611; W chwili znalezienia grzybków akumulatorki aparatu fotograficznego były już rozładowane, dlatego brak zdjęć z siedliska, posiadam fotografie pobranego owocnika, wykonane 30.07.09 po przechowaniu owocnika w lodówce, następnie owocnik został ususzony.; Owocnik został pobrany ponieważ stanowisko mieściło się poza obszarem KPN, aczkolwiek w miejscu tym KPN zaczyna się już po przeciwnej stronie drogi, droga jest tu granicą KPN i lasów nadleśnictwa Śnieżka.; Brak dokumentacji zdjęciowej połączony z brakiem owocnika uniemożliwiłby dokonanie zgłoszenia stanowiska. [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: owocnik sfotografowany w domu (30.07.09)];

263610
263611

ID 167 156 oznaczenie: Mitrula paludosa; • potwierdzenie ID103 640; lokalizacja: 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 13 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą, na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej, grupa ok.40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.346058 fot.346059 fot.346060; siedlisko; fot.346061 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

346058
346059
346060
346061

ID 179 880 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 6,5 km SE Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF63; data zbioru: 29 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerka i dębami rosnącymi przy leśnej drodze, w przydrożnych rowach w mchu i rozkładających się resztkach roślinnych , w wolno płynącej wodzie, niezliczona ilość owocników w rowach po obu stronach drogi; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: NIE, eksykat przy zgłoszeniu ID: 111463; uwagi: owocniki; fot.390011; - stanowisko; fot.390012 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390011
390012

ID 199 052 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 3 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ciek wodny w lesie iglastym, na ziemi i na zanurzonych w błocie szyszkach świerkowych, masowo; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.487712 fot.487713 fot.487714; mikro; fot.487715 fot.487716 fot.487717 [notatka: nie] [fotografie: tak];

487712
487713
487714
487715
487716
487717

ID 201 879 oznaczenie: Mitrula paludosa; • potwierdzenie ID103 640; lokalizacja: 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 26 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą, na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.503547 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

503547

ID 262 440 oznaczenie: Mitrula paludosa; • potwierdzenie ID103 640; lokalizacja: 1km NW, Wymysłówek (dz.Radomska), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 03' 35,1" N i 19st 23' 32,6" E], DE55; data zbioru: 24 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment ścieżki okresowo zalewany wodą, na gnijących szczątkach roślinnych, wśród roślinności zielnej, grupka 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.764510 [notatka: nie] [fotografie: nie];

764510

ID 265 897 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Olchowiec, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 28 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody, podmokły miejscami las: brzoza, sosna, wierzba,, na mokradle, 5 owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.779402 fot.779403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

779402
779403

ID 283 534 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 14 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jezioro śródleśne, mchy torfowe, drewno, szczątki roślin, w skupiskach po kilkanaście, kilkadziesiąt owocników wokół jeziora Sitno Małe; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 27 mar 2024; eksykat: BGF0011807; uwagi: fot.847887 fot.847888 [notatka: tak, spis grzybów rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno] [fotografie: tak];

847887
847888

ID 299 803 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: ok. 3 km na W od Chełma Żarskiego, pow. żarski, woj. lubuskie, AD64; data zbioru: 20 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów na zdegradowanym torfowisku wśród Thelypteris palustris i Ranunculus lingua, na obumarłych resztach roślin, w grupach; leg. det. Piotr Kobierski; eksykat: nie; uwagi: fot.920564 fot.920565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

920564
920565

ID 309 836 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Zawiercie-Borowe Pole, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF16; data zbioru: 8 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne torfowisko przejściowe, na torfie z resztkami roślinnymi, kilkadziesiąt; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie; uwagi: z Carex echinata, C. rostrata i Sphagnum denticulatum s.l.; fot.967862 fot.967863 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: nie;

967862
967863

ID 314 557 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 1 km NW od dz. Wymysłówek ( Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 26 maj 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment dróżki okresowo zalewany wodą, na szczątkach roślinnych przemieszanych z ziemią, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.999962 fot.999963 fot.999964 fot.999965 [notatka: nie] [fotografie: tak];

999962
999963
999964
999965

ID 323 109 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,9 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 5 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszyna bagienna, na szczątkach roślinnych, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1062380 fot.1062381 fot.1062382 fot.1062383 fot.1062384 fot.1062385 fot.1062386 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062380
1062381
1062382
1062383
1062384
1062385
1062386

ID 328 738 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Sosnowiec-Cieśle SW, pow. Sosnowiec, woj. śląskie, DF45; data zbioru: 8 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: polanka z potorfiami w zniszczonym borze bagiennym, kałuże z torfowcami, na zalanym torfie, kilkadziesiąt; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie; uwagi: 50° 16' 29" N, 19° 17' 08,5" E; 270 m n.p.m.; fot.1120545 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1120545

ID 331 644 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: 2,2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 53,5" N i 19st 19' 45,7" E], DE55; data zbioru: 30 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; rów biegnący przez torfowiska wysokie i przejściowe, na gnijącym materiale roślinnym, licznie, ponad 200 owocników na odcinku ok. 250 m plus niewiadoma ilość owocników, która znalazła się pod wodą po ostatnich deszczach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1140421 fot.1140422 fot.1140423 fot.1140424 fot.1140425 fot.1140426 fot.1140427 fot.1140428 fot.1140429 fot.1140430 fot.1140431 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140421
1140422
1140423
1140424
1140425
1140426
1140427
1140428
1140429
1140430
1140431

ID 354 724 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Jezioro Suchar Wielki w pobliżu gm. Gawrych-Ruda - 54.025475, 23.059139, pow. suwalski, woj. podlaskie, FB19; data zbioru: 13 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w przybrzeżnych wodach jeziora, na opadłych szczątkach roślinnych, w mchach torfowiskowych, kilkaset owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1307465 fot.1307466 [fotografie: tak];

1307465
1307466

ID 358 027 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Szklarnia, pow. janowski, woj. Lubelskie, FE97; data zbioru: 28 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ciek wodny w lesie jodłowym, na igłach, liściach, szyszkach, gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1340941 fot.1340942 [fotografie: tak];

1340941
1340942

ID 358 028 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: Szklarnia, pow. janowski, woj. lubelskie, FE97; data zbioru: 28 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Wysychające bagniste, grząskie i wilgotne miejsce z olszami, brzozami w lesie sosnowo-jodłowym., kilkaset owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1340944 fot.1340945 fot.1340946 [fotografie: tak];

1340944
1340945
1340946

ID 367 974 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: ok 1,7km na SW od Ostrożanki, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE47; data zbioru: 13 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto starego strumienia okresami zasilanego woda w lesie jodłowym, na liściach i w wodzie, kilkadziesiąt owocników na oko 15 m; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1431799 fot.1431800 fot.1431801 fot.1431802 fot.1431803 fot.1431804 fot.1431805 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1431799
1431800
1431801
1431802
1431803
1431804
1431805

ID 369 767 oznaczenie: Mitrula paludosa; lokalizacja: ok 1,5 km na NW od Umer, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE53; data zbioru: 11 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśny strumien w lesie jodłowym z domieszka buka,sosny i dęba, na opadłych patykach i szczątkach organicznych zalegających dno strumienia, masowo,kilkaset owocników na około 50 metrach strumienia; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1453550 fot.1453551 fot.1453552 fot.1453553 fot.1453554 fot.1453555 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1453550
1453551
1453552
1453553
1453554
1453555
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji