grzyby.pl
trujący
· takson nie ujęty w czekliście

Psilocybe bohemica Šebek (1983)

łysiczka czeska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens)łysiczka serbska (Psilocybe serbica)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny płowo do rdzawobrązowego, suchy jasnoochrowy, z wiekiem i w miejscach uszkodzonych przebarwia się ciemno sino-zielonkawo; 20 – 50 mm średnicy, początkowo tępostożkowaty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg podgięty, z wiekiem prosty lub odgięty, wilgotny słabo prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka; skórka nieściągalna.

space

Trzon białawy, z jedwabistym połyskiem, w miejscach uciśniętych ciemno siniejący; 45 – 80 (100) mm długości i 2 – 10 mm średnicy; równogruby, u podstawy nieco rozszerzony; nagi lub z nieznacznymi białawymi pozostałościami włókienkowatej osłony.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, nieco spłaszczone, grubościenne, z wyraźną porą rostkową; 10 – 12.5 × 6 – 7.5 µm.

Spore print brown with a purple tinge. Spores ellipsoid, slightly flattened, thick-walled, with a distinct germ pore; 10 – 12.5 × 6 – 7.5 µm.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach. Na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych, gałązkach, kompoście, resztkach roślinnych, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, w miejscach żyznych, ruderalnych.

Rare. Sporocarps solitary or gregarious. On well decayed deciduous and coniferous wood, on twigs, compost, plant residue, in gardens, parks, on roadsides, in rich places, ruderaly.

wartość

Trujący, zawiera psilocybinę.

Poisonous, contains psilocybin.