grzyby.pl

Psilocybe bohemica Šebek

łysiczka czeska
Psilocybe serbica var. bohemica (Šebek) Borovicka, Oborník et Noordel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe Psilocybe Psilocybe PsilocybePsilocybełysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens)łysiczka serbska (Psilocybe serbica)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny płowo do rdzawobrązowego, suchy jasnoochrowy, z wiekiem i w miejscach uszkodzonych przebarwia się ciemno sino-zielonkawo; 20-50 mm średnicy, początkowo tępostożkowaty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg podgięty, z wiekiem prosty lub odgięty, wilgotny słabo prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka; skórka nieściągalna.

Blaszki początkowo jasnobrązowe, z wiekiem ciemnobrązowe z purpurowym odcieniem i białym ostrzem; blaszki przyrośnięte i krótko zbiegające; uciśnięte lub z wiekiem sinieją.

Trzon białawy, z jedwabistym połyskiem, w miejscach uciśniętych ciemno siniejący; 45-80 (100) mm długości i 2-10 mm średnicy; równogruby, u podstawy nieco rozszerzony; nagi lub z nieznacznymi białawymi pozostałościami włókienkowatej osłony.

Miąższ białawy; bez wyróżniającego się smaku czy zapachu. Noordeloos dla pokrewnego łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) podaje silny zapach mączny i taki sam smak (z przymieszką rzodkwiowego).Kapelusz higrofaniczny, wilgotny płowo do rdzawobrązowego, suchy jasnoochrowy, z wiekiem i w miejscach uszkodzonych przebarwia się ciemno sino-zielonkawo; 20-50 mm średnicy, początkowo tępostożkowaty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg podgięty, z wiekiem prosty lub odgięty, wilgotny słabo prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka; skórka nieściągalna.

space

Trzon białawy, z jedwabistym połyskiem, w miejscach uciśniętych ciemno siniejący; 45-80 (100) mm długości i 2-10 mm średnicy; równogruby, u podstawy nieco rozszerzony; nagi lub z nieznacznymi białawymi pozostałościami włókienkowatej osłony.

space

Pileus hygrophanous, when moist buff to russet-brown, pale ochraceous when dry, with age and on injury staining dark blue-greenish; 20-50 mm in diameter, initially obtusely conical, later convex to plane; margin incurved, with age plane or decurved, weakly striate when moist; surface smooth, not viscid; cuticle not peelable.
Lamellae initially light brown, with age dark brown with a purple tint and a white edge; lamellae adnexed and subdecurrent; bruised and with age staining blue, blue-green.
Stipe whitish, with silky gloss, bruising dark blue; 45-80 (100) mm long and 2-10 mm in diameter; equal, at the base slightly enlarged; glabrous or with some whitish remnants of the fibrillose veil.
Flesh whitish; lacking a distinct taste or odour. Noordeloos describes a related łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) as having a strong farinaceous odour as well as taste (the latter with a hint of radish).

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, nieco spłaszczone, grubościenne, z wyraźną porą rostkową; 10-12.5 × 6-7.5 µm.Wysyp zarodników brązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, nieco spłaszczone, grubościenne, z wyraźną porą rostkową; 10-12.5 × 6-7.5 µm.
Spore print brown with a purple tinge. Spores ellipsoid, slightly flattened, thick-walled, with a distinct germ pore; 10-12.5 × 6-7.5 µm.
Spore print brown with a purple tinge. Spores ellipsoid, slightly flattened, thick-walled, with a distinct germ pore; 10-12.5 × 6-7.5 µm.

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach. Na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych, gałązkach, kompoście, resztkach roślinnych, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, w miejscach żyznych, ruderalnych.Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach. Na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych, gałązkach, kompoście, resztkach roślinnych, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, w miejscach żyznych, ruderalnych.
Rare. Sporocarps solitary or gregarious. On well decayed deciduous and coniferous wood, on twigs, compost, plant residue, in gardens, parks, on roadsides, in rich places, ruderaly.
Rare. Sporocarps solitary or gregarious. On well decayed deciduous and coniferous wood, on twigs, compost, plant residue, in gardens, parks, on roadsides, in rich places, ruderaly.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, zawiera psilocybinę.Trująca, zawiera psilocybinę.
Poisonous, contains psilocybin.
Poisonous, contains psilocybin.
Ten europejski gatunek ten jest bardzo zbliżony do północnoamerykańskiego gatunku łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) (który też zresztą rozprzestrzenia się w Europie).

Łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) nie ma prześwitujących blaszek na brzegu kapelusza w stanie wilgotnym, blaszki są wykrojone lub wąsko przyrośnięte, osłona łacząca brzeg kapelusza z trzonem jest wyraźniejsza. Wyrasta w tych samych siedliskach.

Do grupy bliskich sobie gatunków należą też: łysiczka serbska (Psilocybe serbica).Ten europejski gatunek ten jest bardzo zbliżony do północnoamerykańskiego gatunku łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) (który też zresztą rozprzestrzenia się w Europie).

space

Do grupy bliskich sobie gatunków należą też: łysiczka serbska (Psilocybe serbica).

This European species is closely related to North American łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) (which is also spreading throughout Europe). łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) cap is not translucent-striate when moist, its lamellae are adnexed or narrowly attached, the veil connecting the pileal margin with the stipe more distinct. It grows in the same sites.
Allied species include łysiczka serbska (Psilocybe serbica).

space