grzyby.pl
niejadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (1889)

trąbka kłaczkowata
Tubaria pseudoconspersa Romagn. · Naucoria conspersa (Pers.: Fr.) Kumm. · Naucoria escharoides (Fr.) Kumm. sensu Ricken · Naucoria furfuracea (Pers.: Fr.) Kumm. sensu Ricken
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
Lasy Środkowopomorskie; copyright © by Barbara Kudławiec XL
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
biało filcowata i bulwiasto rozszerzona podstawa trzonu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
blaszki w zbliżeniu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny niemal cynamonowoczerwonawy, suchy blady, srebrzystobiały; cała powierzchnia kapelusza jest pokryta przez białawe, zamszowato-filcowate resztki osłony, pod nimi powierzchnia gładka, naga, resztki osłony zwieszają się też z brzegu kapelusza; 8 – 20 (25) mm średnicy, płasko-wypukły, zwykle z wyraźnym wklęśnięciem w centrum; brzeg nie żłobkowany.

space

Trzon ciemnobrązowawy do mięsnoczerwonawego; początkowo z białymi kłaczkami, potem nagi; 30 – 50 x 2 – 2.5 mm, podstawa z biała grzybnią, czasami słabo bulwiasta, pusty.

space

Pileus hygrophanous, moist almost cinnamon-reddish, dry pale, silver-white; entire surface of the pileus covered with whitish, suedelike-tomentose remains of the veil, underneath them surface smooth, glabrous, veil remains pendant also at the margin of the cap; 8 – 20 (25) mm in diameter, planoconvex, usually distinctly scrobiculate in the centre; margin not striate.

space

Stipe dark-brownish to flesh-reddish; initially with white flocci, later glabrous; 30 – 50 x 2 – 2.5 mm, base with white mycelium, sometimes slightly bulbous, hollow.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki blado-żółtawe, elipsoidalne, prawie migdałowate; 6 – 9 (10) x 4 – 5.3 µm; wysyp jasnoochrowy. Cystydy silnie wydłużono-cylindryczne, bardzo długie (do 72 µm).

Spores pale-yellowish, ellipsoid, almost amygdaliform; 6 – 9 (10) x 4 – 5.3 µm; spore print light ochre. Cystidia strongly elongate-cylindrical, very long (up to 72 µm).

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają latem, jesienią w lasach i poza nimi, w grupach, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna i innych resztkach roślinnych.

Widespread. Summer-fall, gregarious on soil mixed with wood pieces, on small wood pieces and on plant remains, in forest, at the edges of forests.

uwagi

Do rodzaju Tubaria należą niewielkie grzyby o cienkim miąższu; kapelusz jest nagi, filcowaty lub z kosmkami osłony; bl. nieco zbiegające, rzadziej szeroko przyrośnięte lub słabo wykrojone, ochrowożółte do brązowych; t. bez pierścienia (u T. confragosa z pierścieniem); zarodniki bez pory rostkowej, blado ochrowe do jasno rdzawożółtych, gładkie; strzępki ze sprzączkami; na ostrzu blaszek znajdują się wrzecionowate lub pękate cheilocystydy. Wyrastają jako saprofity na resztkach drewna i roślin w lasach, zaroślach, ogrodach i polach. Bez praktycznego znaczenia.

space

To the genus Tubaria belong modestly-sized mushrooms with thin flesh; the cap is glabrous, tomentose or with fibrils of the veil; lamellae slightly decurrent, occasionally adnate or somewhat adnexed, ochre-yellow to brown; stipe without an annulus (in T. confragosa with the ring); spores without germ pore, pale ochre to pale rusty-yellow, smooth; with clamps; on the edge of gills present fusiform or ventricose cheilocistidia. Grow as saprophytes on woody debris and plants in forests, thicket, gardens and fields. Of no practical value.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.28.bk - Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata); Lasy Środkowopomorskie
28
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/ #3