Tx: 681
grzyby.pl

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer

kępkowiec jasnobrązowy, podblaszek gromadny
Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście [105] i Mycobank kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) i kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) są podane jako osobne gatunki; w GBIF drugie miano jest synonimem kępkowca jasnobrązowego (Lyophyllum decastes). [MS (2022-12-23)]
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
XL
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)

opis

Kapelusz brązowy do ochrowobrązowego, z tłustym połyskiem, czasem też jasny, prawie biały; 60-100(150) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, często z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, z połyskiem; wilgotna skórka jest ściągalna niemal do centrum kapelusza; brzeg ostry.

space

Trzon białawy do szarawego; 45-100(200) x 8-15(20) mm, cylindryczny lub rozszerzony u podstawy, zwykle wygięty, często trzony sąsiednich owocników zrośnięte podstawą; pełny, elastyczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, u góry biało oprószona.

space

Pileus brown to ochre-brown, with a lardaceous gloss, sometimes also light-coloured, almost white; 60-100(150) mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane, often with an obtuse umbo; surface smooth, glossy; when moist cuticle peelable almost to the centre of the pileus; margin acute.

space

Stipe whitish to greyish; 45-100(200) x 8-15(20) mm, equal, possibly enlarged at the base, usually bent, often stipes of adhering sporocarps fused at the base; solid, elastic; surface longitudinally fibrillose, at the apex white pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kulistawe, gładkie, 5.5-7 x 5-6.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, 5.5-7 × 5-6.5 micro;m.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
XL
Niezbyt częsty. Owocniki zwykle wyrastają w zrośniętych grupach liczących nawet kilkadziesiąt kapeluszy, w czarcich kręgach lub w szeregach, rzadko pojedynczo. Jesienią, w lasach liściastych i iglastych, w miejscach trawiastych, wzdłuż dróg, w parkach, ogrodach, w miejscach bogatych w humus, wśród pokrzyw i innej roślinności azotolubnej. Mogą nawet wyrosnąć w wykopach ziemnych lub w ziemnych piwnicach.
Rather rare. Sporocarps usually grow in concrescent groups, in fairy rings, rarely solitarily. In autumn, in deciduous and coniferous forests, in the grass, at roadsides, in parks, gardens, in humus-rich places, even in earth pits and cellars.

jadalne czy trujące? 🟢!

Dobry i wydajny grzyb jadalny.[105][134] Z uwagi na znaczne rozmiary kęp łatwo jest pozyskać grzyby na duży posiłek. Po usmażeniu ma przyjemną zwartą lecz chrupką konsystencję. Kapelusze nadają się do mrożenia.
Good edible.
Porównując z innymi brązowo zabarwionymi, dużymi, wiązkowymi podblaszkami, to stosunkowo łatwo odróżnić można jedynie podobnie zabarwionego kępkowca żeberkowano-żyłkowanego (Lyophyllum loricatum) - ma on charakterystycznie zwartą, chrzęszczącą przy przełamywaniu skórkę kapelusza.

space

Compared with other brown-coloured, large, caespitose Lyophyllum, only a similarly coloured kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum) is relatively easy to distinguish due to its characteristic pileal cuticle - compact and crunchy on breaking.

space

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.161102-02112016-8JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Dolnośląskie, pow. Lwowek Śl., gm. Lwówek Śl, Pogórze Kaczawskie, k. Radomiłowic/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bocian (2017)[1317]Bocian (2017) Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim.[1317], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: L. decastes var. decastes), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510] (as: L. decastes var. decastes), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: L. decastes var. decastes), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:12 1 znaleziska Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 297140 318086 372968 AC37 362388 BD10 168165 DD95 272798 291766 DE35 318089 DE45 211147 358586 DE67 168993 FE37 319170 FG02 256144 FG33 327292

ID 168 165 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 1 km na SW od Rogoziniec, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, BD10; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju młodnika sosnowego, na ziemi, gromadnie i kępkowo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 1016* zielnik własny; uwagi: fot.350003 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

350003

ID 168 993 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 2,5 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany;porośnięty roślinnością zielną skraj leśnej drogi, na ziemi, w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 50st59'9,02"N 19st35'43,3"E; fot.354704 fot.354705 fot.354706 fot.354707 fot.354708 [notatka: nie] [fotografie: tak];

354704
354705
354706
354707
354708

ID 211 147 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 250 m SE od wsi Kotlewy (cz. wsi Żaby ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 59,3" N i 19st 24' 31" E], DE45; data zbioru: 25 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosna, również brzozy i dęby, na ziemi, pod dębem, kilkadziesiąt owocników w małych wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.547073 fot.547074 [notatka: nie] [fotografie: tak];

547073
547074

ID 256 144 oznaczenie: Lyophyllum decastes var. decastes; lokalizacja: Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 6 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod brzozą na cmentarzu, na ziemi, w kępce ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdzone mikroskopowo przez Waldemara Czerniawskiego; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.742083 fot.742084 Lyophyllum decastes var. decastes [notatka: nie] [fotografie: tak];

742083
742084

ID 272 798 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: Pawlikowice, 3 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, świerk, dąb, brzoza, na ziemi, obok wypaleniska, w wiązce, kilka sztuk; leg. Beata Łyszkowska, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: u Ani K; uwagi: skórka kapelusza maślana w dotyku, twarda [notatka: nie] [fotografie: [bf:805848]]; związane wątki bio-forum.pl: 805848 ;

ID 291 766 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 2 km na NW od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 4 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, świerk, dąb, brzoza, z ziemi, w wiązkach, kilkanaście sztuk; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006585; uwagi: grzyb pospolity w tym lesie; fot.880699 fot.880700 fot.880701 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880699
880700
880701

ID 297 140 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, na ziemi, w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:873273] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 873273 ;

ID 318 086 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, w pobliżu strumienia, na ziemi, w wiązce - 9 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1023693 fot.1023694 fot.1023695 fot.1023696 fot.1023697 fot.1023698 fot.1023699 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1023693
1023694
1023695
1023696
1023697
1023698
1023699

ID 318 089 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 27,5" N i 19st 24' 14,5" E], DE35; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas tyczkowiny sosnowej u podnóża Góry Kamieńskiej, na ziemi, 6 wiązek po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1023729 fot.1023730 fot.1023731 fot.1023732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023729
1023730
1023731
1023732

ID 319 170 oznaczenie: Lyophyllum sp. (L. decastes?); lokalizacja: Lublin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE37; data zbioru: 2 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wśród drzew nad brzegiem rzeki Bystrzycy, m. in. kasztan, na ziemi, pojedyncza kępka; leg. Jan Kowalski, det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: zostanie przesłany na adres; uwagi: [bf:1031776] [notatka: nie] [fotografie: tak, na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1031776 ;

ID 327 292 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 8 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem + osika, brzoza, leszczyna i in., na ziemi, 1 duża kępka i 2 mniejsze, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1109388 fot.1109389 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109388
1109389

ID 358 586 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 17 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik mieszany -sosna, robinia, dąb i inne, na ziemi, ok. 25 owocników w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 40,5" N 19st 24' 57,5" E; fot.1347140 fot.1347141 fot.1347142 fot.1347143 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347140
1347141
1347142
1347143

ID 362 388 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, dzikie miejsce biwakowe nad jeziorem, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382297 fot.1382298 fot.1382299; Zarodniki: 5,8-7,1 x 4,4-5,7 µm średnio 6,5 x 5,1 µm!, Q: 1,1-1,5 średnio 1,3!:; fot.1382300 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382297
1382298
1382299
1382300

ID 372 968 oznaczenie: Lyophyllum decastes; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Buczynowe Wąwozy), 2,5 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi na krawedzi doliny strumienia w buczynie, na ziemi, kilkanaście owocników w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488893 fot.1488894 fot.1488895; zarodniki: 5,0-6,3 µm średnio 5,6 µm!: fot.1488896 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488893
1488894
1488895
1488896
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji