grzyby.pl

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer

kępkowiec jasnobrązowy, podblaszek gromadny
Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście Wojewoda W., 2003 [105] i Mycobank kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) i kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) są podane jako osobne gatunki; w GBIF drugie miano jest synonimem kępkowca jasnobrązowego (Lyophyllum decastes). (2022-12-23)
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
XL
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)

opis

Kapelusz brązowy do ochrowobrązowego, z tłustym połyskiem, czasem też jasny, prawie biały; 60-100(150) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, często z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, z połyskiem; wilgotna skórka jest ściągalna niemal do centrum kapelusza; brzeg ostry.

space

Trzon białawy do szarawego; 45-100(200) x 8-15(20) mm, cylindryczny lub rozszerzony u podstawy, zwykle wygięty, często trzony sąsiednich owocników zrośnięte podstawą; pełny, elastyczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, u góry biało oprószona.

space

Pileus brown to ochre-brown, with a lardaceous gloss, sometimes also light-coloured, almost white; 60-100(150) mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane, often with an obtuse umbo; surface smooth, glossy; when moist cuticle peelable almost to the centre of the pileus; margin acute.

space

Stipe whitish to greyish; 45-100(200) x 8-15(20) mm, equal, possibly enlarged at the base, usually bent, often stipes of adhering sporocarps fused at the base; solid, elastic; surface longitudinally fibrillose, at the apex white pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kulistawe, gładkie, 5.5-7 x 5-6.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, 5.5-7 × 5-6.5 micro;m.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
XL
Niezbyt częsty. Owocniki zwykle wyrastają w zrośniętych grupach liczących nawet kilkadziesiąt kapeluszy, w czarcich kręgach lub w szeregach, rzadko pojedynczo. Jesienią, w lasach liściastych i iglastych, w miejscach trawiastych, wzdłuż dróg, w parkach, ogrodach, w miejscach bogatych w humus, wśród pokrzyw i innej roślinności azotolubnej. Mogą nawet wyrosnąć w wykopach ziemnych lub w ziemnych piwnicach.
Rather rare. Sporocarps usually grow in concrescent groups, in fairy rings, rarely solitarily. In autumn, in deciduous and coniferous forests, in the grass, at roadsides, in parks, gardens, in humus-rich places, even in earth pits and cellars.

jadalne czy trujące? 🟢!

Dobry i wydajny grzyb jadalny.[105][134] Z uwagi na znaczne rozmiary kęp łatwo jest pozyskać grzyby na duży posiłek. Po usmażeniu ma przyjemną zwartą lecz chrupką konsystencję. Kapelusze nadają się do mrożenia.
Good edible.
Porównując z innymi brązowo zabarwionymi, dużymi, wiązkowymi podblaszkami, to stosunkowo łatwo odróżnić można jedynie podobnie zabarwionego kępkowca żeberkowano-żyłkowanego (Lyophyllum loricatum) - ma on charakterystycznie zwartą, chrzęszczącą przy przełamywaniu skórkę kapelusza.

space

Compared with other brown-coloured, large, caespitose Lyophyllum, only a similarly coloured kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum) is relatively easy to distinguish due to its characteristic pileal cuticle - compact and crunchy on breaking.

space

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.161102-02112016-8JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Dolnośląskie, pow. Lwowek Śl., gm. Lwówek Śl, Pogórze Kaczawskie, k. Radomiłowic/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • http://bcmushrooms.forrex.org/ntfp/pages/lyophydecas/lyophydecas_syn.html
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Lyophyllum decastes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 297140 318086 AC-37 362388 BD-10 168165 DD-95 291766 272798 DE-35 318089 DE-45 358586 211147 DE-67 168993 FE-37 319170 FG-02 256144 FG-33 327292

 ID168165  Lyophyllum decastes; 1 km na SW od Rogoziniec, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, BD-10; 2008.09.11; na skraju młodnika sosnowego; na ziemi gromadnie i kępkowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 1016* zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 350003

ID168993 Lyophyllum decastes; 2,5 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2009.09.11; las mieszany;porośnięty roślinnością zielną skraj leśnej drogi; na ziemi w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50st59'9,02"N 19st35'43,3"E

fot. 354704 fot. 354705 fot. 354706 fot. 354707 fot. 354708

ID211147 Lyophyllum decastes; 250 m SE od wsi Kotlewy (cz. wsi Żaby ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.25; las mieszany -gł.sosna, również brzozy i dęby; na ziemi, pod dębem kilkadziesiąt owocników w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 59,3" N i 19st 24' 31" E

fot. 547073 fot. 547074

ID256144 Lyophyllum decastes var. decastes; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2014.05.06; pod brzozą na cmentarzu; na ziemi w kępce ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. potwierdzone mikroskopowo przez Waldemara Czerniawskiego; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742083 fot. 742084 Lyophyllum decastes var. decastes

ID272798 Lyophyllum decastes; Pawlikowice, 3 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 11.11.2015; przydroże, las mieszany, sosna, świerk, dąb, brzoza; na ziemi, obok wypaleniska w wiązce, kilka sztuk; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: u Ani K, https://www.bio-forum.pl/messages/33/805848.html, notatka: nie
uwagi: skórka kapelusza maślana w dotyku, twarda

 ID291766  Lyophyllum decastes; 2 km na NW od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.10.04; przydroże, las mieszany, sosna, świerk, dąb, brzoza; z ziemi w wiązkach, kilkanaście sztuk; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006585, tak, notatka: nie
uwagi: grzyb pospolity w tym lesie
fot. 880699 fot. 880700 fot. 880701

ID297140 Lyophyllum decastes; Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.29; pobocze drogi w buczynie; na ziemi w wiązkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873273.html

ID318086 Lyophyllum decastes; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.09.29; pobocze drogi w buczynie, w pobliżu strumienia; na ziemi w wiązce - 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1023693 fot. 1023694 fot. 1023695 fot. 1023696 fot. 1023697 fot. 1023698 fot. 1023699

ID318089 Lyophyllum decastes; 1,5 km SE od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2018.09.29; pas tyczkowiny sosnowej u podnóża Góry Kamieńskiej; na ziemi 6 wiązek po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 27,5" N i 19st 24' 14,5" E

fot. 1023729 fot. 1023730 fot. 1023731 fot. 1023732

ID319170 Lyophyllum sp. (L. decastes?); Lublin, pow. M. Lublin, woj. lubelskie, FE-37; 2018.11.02; wśród drzew nad brzegiem rzeki Bystrzycy, m. in. kasztan; na ziemi pojedyncza kępka; leg. Jan Kowalski; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: zostanie przesłany na adres, tak, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1031776.html

ID327292 Lyophyllum decastes; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2019.09.08; las głównie jodła z bukiem + osika, brzoza, leszczyna i in.; na ziemi 1 duża kępka i 2 mniejsze, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1109388 fot. 1109389

ID358586 Lyophyllum decastes; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.06.17; młodnik mieszany -sosna, robinia, dąb i inne; na ziemi ok. 25 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 40,5" N 19st 24' 57,5" E

fot. 1347140 fot. 1347141 fot. 1347142 fot. 1347143

ID362388 Lyophyllum decastes; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; kwaśna buczyna, dzikie miejsce biwakowe nad jeziorem; na ziemi kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382297 fot. 1382298 fot. 1382299
Zarodniki: 5,8-7,1 x 4,4-5,7 µm (średnio 6,5 x 5,1 µm), Q: 1,1-1,5 (średnio 1,3):
fot. 1382300

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji