grzyby.pl
jadalnyGREJ

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (1951)

kępkowiec jasnobrązowy, podblaszek gromadny
Lyophyllum aggregatum (Schff. ex Fr.) Kuhn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum LyophyllumLyophyllumkępkowiec białawy (Lyophyllum connatum)kępkowiec romboidalnozarodnikowy (Lyophyllum deliberatum)
Lyophyllum decastes (kępkowiec jasnobrązowy)
Czechy; copyright © by Mírek Junek

opis

Kapelusz brązowy do ochrowobrązowego, z tłustym połyskiem, czasem też jasny, prawie biały; 60 – 100 (150) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego, często z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, z połyskiem; wilgotna skórka jest ściągalna niemal do centrum kapelusza; brzeg ostry.

space

Trzon białawy do szarawego; 45 – 100 (200) x 8 – 15 (20) mm, cylindryczny lub rozszerzony u podstawy, zwykle wygięty, często trzony sąsiednich owocników zrośnięte podstawą; pełny, elastyczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, u góry biało oprószona.

space

Pileus brown to ochre-brown, with a lardaceous gloss, sometimes also light-coloured, almost white; 60 – 100 (150) mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane, often with an obtuse umbo; surface smooth, glossy; when moist cuticle peelable almost to the centre of the pileus; margin acute.

space

Stipe whitish to greyish; 45 – 100 (200) x 8 – 15 (20) mm, equal, possibly enlarged at the base, usually bent, often stipes of adhering sporocarps fused at the base; solid, elastic; surface longitudinally fibrillose, at the apex white pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kulistawe, gładkie, 5.5 – 7 x 5 – 6.5 µm.

Spore print white. Spores subglobose, smooth, 5.5 – 7 × 5 – 6.5 micro;m.

występowanie

Niezbyt częsty. Owocniki zwykle wyrastają w zrośniętych grupach liczących nawet kilkadziesiąt kapeluszy, w czarcich kręgach lub w szeregach, rzadko pojedynczo. Jesienią, w lasach liściastych i iglastych, w miejscach trawiastych, wzdłuż dróg, w parkach, ogrodach, w miejscach bogatych w humus, wśród pokrzyw i innej roślinności azotolubnej. Mogą nawet wyrosnąć w wykopach ziemnych lub w ziemnych piwnicach.

Rather rare. Sporocarps usually grow in concrescent groups, in fairy rings, rarely solitarily. In autumn, in deciduous and coniferous forests, in the grass, at roadsides, in parks, gardens, in humus-rich places, even in earth pits and cellars.

wartość

Dobry grzyb jadalny. Po usmażeniu ma przyjemną zwartą lecz chrupką konsystencję. Z uwagi na znaczne rozmiary kęp łatwo jest pozyskać grzyby na duży posiłek.

Good edible.

uwagi

Lyophyllum loricatum (kępkowiec żeberkowano-żyłkowany)
L. loricatum
Porównując z innymi brązowo zabarwionymi, dużymi, wiązkowymi podblaszkami, to stosunkowo łatwo odróżnić można jedynie podobnie zabarwionego kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum) - ma on charakterystycznie zwartą, chrzęszczącą przy przełamywaniu skórkę kapelusza.

space

Compared with other brown-coloured, large, caespitose Lyophyllum, only a similarly coloured kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum) is relatively easy to distinguish due to its characteristic pileal cuticle - compact and crunchy on breaking.

space