grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.

bruzdniczek największy, sadówka podsadka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusbruzdniczek malutki (Clitopilus hobsonii)bruzdniczek cienkokapeluszowy (Clitopilus scyphoides)
Clitopilus prunulus (bruzdniczek największy)
21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Clitopilus prunulus (bruzdniczek największy)
Kapelusz kredowobiały do szarego; 30 – 80 (100) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, lekko wklęsły, zwykle z płaskim garbkiem; powierzchnia matowa, biało oprószona; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon kredowobiały; 30 – 60 x 5 – 10 (15) mm, krótki, zwężający się ku podstawie, często nieco asymetrycznie osadzony; powierzchnia biało oprószona.

space

Pileus chalk white to gray; 30 – 80 (100) mm in diameter, initially convex, with age plane, somewhat concave, usually with a low flat umbo; surface dull, white pruinose; margin incurved for a long time.

space

Stipe chalk white; 30 – 60 x 5 – 10 (15) mm, short, tapering towards the base, often somewhat eccentric; surface white pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki szeroko wrzecionowate z 6 – 7 (8) podłużnymi bruzdami, poza tym gładkie, 9 – 12 x 5 – 6.5 µm.

Spore print pink. Spores broadly fusiform with 6 – 7 (8)longitudinal grooves, otherwise smooth, 9 – 12 x 5 – 6.5 µm.

występowanie

Pospolita. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i iglastych, na polanach, poboczach dróg, pastwiskach, na glebach obojętnych i zasadowych.

Widespread. From summer to autumn, solitary or gregarious, in hardwood and coniferous forests, in forest clearings, roadsides, meadows, on neutral and calcareous soils.

wartość

Jadalna.

Edible.

uwagi

Dla zbierających grzyby do konsumpcji niebezpieczna może być pomyłka z silnie trującymi białymi lejkówkami z kręgu lejkówki liściowej (Clitocybe phyllophila), te jednak są mniejsze, nie mają daleko zbiegających blaszek (które ponadto nie różowieją) i wszystkie lejkówki mają biały lub kremowy wysyp zarodników.

space

Those picking mushrooms for consumption must be careful not to confuse them with strongly poisonous white Clitocybe from the group of lejkówka liściowa (Clitocybe phyllophila), which are smaller, do not have strongly decurrent gills (they also do not turn pink) and, besides, all Clitocybe have white or cream-coloured spore print.

space