grzyby.pl
jadalny

Hygrophorus olivaceoalbus

wodnicha oliwkowobiała
Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus HygrophorusHygrophoruswodnicha gajowa (Hygrophorus nemoreus)wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii)
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
silnie śluzowaty owocnik, pod świerkami, w mchu, w grupach; 31.07.1998, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu

owocnik

Kapelusz od kasztanowobrązowej do oliwkowobrązowej, z ciemniejszym środkiem; 20 – 50 (70) mm średnicy; młody półkulisty do dzwonkowatego, potem wypukły do rozpostartego z tępym garbkiem lub zapadnięty; brzeg długo podwinięty, u starszych okazów mogą prześwitywać blaszki; powierzchnia błyszcząca, silnie śluzowata, jest to osłona częściowa łącząca brzeg kapelusza z trzonem co jest dobrze widoczne u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy z szarobrązowymi do oliwkowych włókienkami układającymi się w obejmujący trzon zygzakowaty wzorek; 50 – 100 × 5 – 10 mm, cienki, wysoki, cylindryczny, podstawa zwykle zwężona i ginąca w podłożu, może też być zgrubiała; pełny; powierzchnia silnie lepka lub śluzowata, kosmkowata powyżej ostro zaznaczonej wałeczkowatą warstwą śluzu strefy pierścieniowej.

space

Pileus chestnut-brown to olive-brown, centrally darker; 20 – 50 (70) mm in diameter; young hemispherical to campanulate, later convex to plane and obtusely umbonate or depressed; margin inrolled for a long time, older specimens may be translucent-striate; surface glossy, strongly slimy, it is the partial veil connecting the pileal margin with the stipe, which is well visible in young specimens.

space

Stipe off-white with grey-brown to olive coloured fibrils laid out on the stipe in zigzaggy pattern; 50 – 100 × 5 – 10 mm, thin, high, cylindrical, base usually tapered at the base and disappearing in the substrate, can also be clavate; solid; surface strongly viscid or mucous, floccose above strongly marked- by a roll-shaped layer of slime- annular zone.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 12.5 – 16 x 7 – 8.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 12.5 – 16 x 7 – 8.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach od lata do jesieni, pod świerkami na kwaśnych, piaszczystych glebach, w mchu.

Common. Summer-fall, gregarious in spruce forests on acidic, sandy soils, in moss.

wartość

Grzyb jadalny. Nawet lokalnie zbierany, widziałem na Kaszubach powycinane owocniki.

Edible.

uwagi

Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
H. pustulatus
Hygrophorus pustulatus (wodnicha kropkowana)
H. pustulatus
Gatunek ten jest zmienny w wyglądzie. Inne podobne to wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii) rośnie pod bukami, jest bardziej masywna i ma mniejsze zarodniki.

space

wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) która wyrasta po pierwszych przymrozkach pod sosnami i jej starsze owocniki przybierają żółto-pomarańczowo-czerwone tony.

Species variable in stature. Other similar include wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii), which grows under beech, is more massy and has smaller spores.

space

wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) which grows after early frost under pine trees and its older sporocarps take on yellow-orange-red tones.