Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
silnie śluzowaty owocnik, pod świerkami, w mchu, w grupach
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu

owocnik

Kapelusz od kasztanowobrązowej do oliwkowobrązowej, z ciemniejszym środkiem; 20-50(70) mm średnicy; młody półkulisty do dzwonkowatego, potem wypukły do rozpostartego z tępym garbkiem lub zapadnięty; brzeg długo podwinięty, u starszych okazów mogą prześwitywać blaszki; powierzchnia błyszcząca, silnie śluzowata, jest to osłona częściowa łącząca brzeg kapelusza z trzonem co jest dobrze widoczne u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy z szarobrązowymi do oliwkowych włókienkami układającymi się w obejmujący trzon zygzakowaty wzorek; 50-100 × 5-10 mm, cienki, wysoki, cylindryczny, podstawa zwykle zwężona i ginąca w podłożu, może też być zgrubiała; pełny; powierzchnia silnie lepka lub śluzowata, kosmkowata powyżej ostro zaznaczonej wałeczkowatą warstwą śluzu strefy pierścieniowej.

space

Pileus chestnut-brown to olive-brown, centrally darker; 20-50(70) mm in diameter; young hemispherical to campanulate, later convex to plane and obtusely umbonate or depressed; margin inrolled for a long time, older specimens may be translucent-striate; surface glossy, strongly slimy, it is the partial veil connecting the pileal margin with the stipe, which is well visible in young specimens.

space

Stipe off-white with grey-brown to olive coloured fibrils laid out on the stipe in zigzaggy pattern; 50-100 × 5-10 mm, thin, high, cylindrical, base usually tapered at the base and disappearing in the substrate, can also be clavate; solid; surface strongly viscid or mucous, floccose above strongly marked- by a roll-shaped layer of slime- annular zone.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 12.5-16 x 7-8.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 12.5-16 x 7-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach od lata do jesieni, pod świerkami na kwaśnych, piaszczystych glebach, w mchu.
Common. Summer-fall, gregarious in spruce forests on acidic, sandy soils, in moss.

jadalne czy trujące? 🟢

Grzyb jadalny.[105] Nawet lokalnie zbierany, widziałem na Kaszubach powycinane owocniki.
Edible.
Gatunek ten jest zmienny w wyglądzie. Inne podobne to wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii), rośnie pod bukami, jest bardziej masywna i ma mniejsze zarodniki.

space

oraz wodnichę późną (Hygrophorus hypothejus) która wyrasta po pierwszych przymrozkach pod sosnami i jej starsze owocniki przybierają żółto-pomarańczowo-czerwone tony.

Species variable in stature. Other similar include wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii), which grows under beech, is more massy and has smaller spores.

space

wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) which grows after early frost under pine trees and its older sporocarps take on yellow-orange-red tones.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.122 [26III]
  • Gumińska B., 1997 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXVI. Wodnichowate (Hygrophoraceae). p.27 [28]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.161 [2]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.110 [3]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.167 [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2794]
    Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2004, Wojewoda i in. 2004, Wilga 2004b, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Wilga 2008, Wilga i Ciechanowski 2007, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Gierczyk i in. 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kozłowska i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Narkiewicz i in. 2019, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji