Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
silnie śluzowaty owocnik, pod świerkami, w mchu, w grupach
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
młode owocniki, pod świerkami w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu
Hygrophorus olivaceoalbus (wodnicha oliwkowobiała)
pod świerkami, w mchu

owocnik

Kapelusz od kasztanowobrązowej do oliwkowobrązowej, z ciemniejszym środkiem; 20-50(70) mm średnicy; młody półkulisty do dzwonkowatego, potem wypukły do rozpostartego z tępym garbkiem lub zapadnięty; brzeg długo podwinięty, u starszych okazów mogą prześwitywać blaszki; powierzchnia błyszcząca, silnie śluzowata, jest to osłona częściowa łącząca brzeg kapelusza z trzonem co jest dobrze widoczne u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy z szarobrązowymi do oliwkowych włókienkami układającymi się w obejmujący trzon zygzakowaty wzorek; 50-100 × 5-10 mm, cienki, wysoki, cylindryczny, podstawa zwykle zwężona i ginąca w podłożu, może też być zgrubiała; pełny; powierzchnia silnie lepka lub śluzowata, kosmkowata powyżej ostro zaznaczonej wałeczkowatą warstwą śluzu strefy pierścieniowej.

space

Pileus chestnut-brown to olive-brown, centrally darker; 20-50(70) mm in diameter; young hemispherical to campanulate, later convex to plane and obtusely umbonate or depressed; margin inrolled for a long time, older specimens may be translucent-striate; surface glossy, strongly slimy, it is the partial veil connecting the pileal margin with the stipe, which is well visible in young specimens.

space

Stipe off-white with grey-brown to olive coloured fibrils laid out on the stipe in zigzaggy pattern; 50-100 × 5-10 mm, thin, high, cylindrical, base usually tapered at the base and disappearing in the substrate, can also be clavate; solid; surface strongly viscid or mucous, floccose above strongly marked- by a roll-shaped layer of slime- annular zone.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 12.5-16 x 7-8.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 12.5-16 x 7-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach od lata do jesieni, pod świerkami na kwaśnych, piaszczystych glebach, w mchu.
Common. Summer-fall, gregarious in spruce forests on acidic, sandy soils, in moss.

jadalne czy trujące? 🟢

Grzyb jadalny.[105] Nawet lokalnie zbierany, widziałem na Kaszubach powycinane owocniki.
Edible.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Hygrophorus persoonii (wodnicha oliwkowobrązowa) · GREJ: ID352386 (© autora fot.)
Gatunek ten jest zmienny w wyglądzie. Inne podobne to wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii), rośnie pod bukami, jest bardziej masywna i ma mniejsze zarodniki.

space

oraz wodnichę późną (Hygrophorus hypothejus) która wyrasta po pierwszych przymrozkach pod sosnami i jej starsze owocniki przybierają żółto-pomarańczowo-czerwone tony.

Species variable in stature. Other similar include wodnicha oliwkowobrązowa (Hygrophorus persoonii), which grows under beech, is more massy and has smaller spores.

space

wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) which grows after early frost under pine trees and its older sporocarps take on yellow-orange-red tones.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Ronikier (2009)[2143]Ronikier (2009) Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi.[2143], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji