grzyby.pl

Phellinus contiguus (Pers.) Pat. (1928)

czyreń gąbczasty
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń jabłoniowo-olszowy (Phellinus alni)czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma)
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu; 07.04.2004, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
przekrój
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
na znacznie zmurszałej, leżącej gałęzi jesionu

cechy makroskopowe

Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
pores
Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
pores
Owocniki wyłącznie rozpostarte, zwykle na dolnej stronie podłoża, długości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, ±poduszkowate, 2 – 10 mm grubości, jeśli wyrastają na pionowych podłożach to ich powierzchnia nierówna, pofalowana, rurki mogą być ustawione w tarasy; strefa przyrostu płonna, filcowata, żółtawa, do 1 mm szerokości, zanikająca.

space

Sporocarps exclusively resupinate, usually on the lower side of the substrate, from a couple to couple of dozen centimetres long, ±pulvinate, 2 – 10 mm thick, when growing on vertical substrates, their surface is uneven, undulating; marginal zone sterile, tomentose, yellowish, up to 1 mm across, evanescent.

space

cechy mikroskopowe

Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, nieamyloidalne, 6 – 7 & 3 – 3.5 µm.

space

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, some with drops, inamyloid, 6 – 7 & 3 – 3.5 µm.

space

występowanie

Nieczęsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych i iglastych, także w konstrukcjach (jeden z tzw. grzybów domowych).

Not common. fruitbodies annual, found throughout the year on dead wood of hardwood and coniferous trees, also in timber constructions.

wartość

Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty)
Powoduje silną zgniliznę drewna typu białego. Jeden z rzadszych tzw. grzybów domowych.

Causes severe white soft-rots.

uwagi

Od innych ropostartych czyreni różni się stosunkowo dużymi porami, słabym związaniem z podłożem i dość kruchą, gąbczastą, konsystencją. Mikroskopowo podobny do czyreń rdzawy (Phellinus ferruginosus), ten ma jednak nie tak jaskrawo rdzawo zabarwione i mniejsze pory.

From other resupinate Phellinus differs in that it has relatively large pores, weak attachement to the substrate and quite fragile, spongy, consistency. Microscopically similar to czyreń rdzawy (Phellinus ferruginosus), but the latter has less vividly rusty coloured and smaller pores.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040407.3.04 - Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty); dolina Odry-Oławy
040407-3
/dolina Odry-Oławy/ #33
znalezisko 20040528.1.04 - Phellinus contiguus (czyreń gąbczasty); Hel
040528-1
/Hel/ #13